© Contragram
Click on the underlined numbers to see examples of the patterns (then use the "back" button of your browser to return to the patterns).

Click on the underlined verbs to follow references to other lemmas.

 

redden

sauver

save

I. 

'iemand uit onmiddellijk gevaar of uit een onaangename situatie helpen
 
'réussir à faire échapper quelqu'un d'une situation dangereuse' 

'to rescue somebody or something' 

1. 
NP ____ NP 

2. 
NP ____ (NP) uit/van NP 
 

 
 

1. 
NP ____ (NP) 

2. 
NP ____ NP de NP 
 

 
 

1. 
NP ____ NP 

2. 
NP ____ NP from NP / Pger 

 

II. 

'iets of iemand vrijwaren, bewaren, behouden voor schade verlies,...

'écarter une menace' 

'to make or keep somebody or something safe from harm or loss' 

1. 
NP ____ NP 

2. 
NP ____ NP uit/van/voor NP 
 

 

1. 
NP ____ NP 

2. 
NP ____ NP de NP 

 

1. 
NP ____ NP 

2. 
NP ____ NP from NP / Pger 

 
 

III. 

'minder geld uitgeven dan vroeger

'dépenser moins d'argent qu'avant' 

'to spend less money than before

1. 
>>>> besparen 

2. 
>>>> besparen

1. 
>>>> économiser 

2. 
>>>> économiser

1. 
NP ____ NP 

2. 
NP ____ (NP) on NP

IV. 
 
'niet mislukken in wat zijn bedoeling is' 

'ne pas échouer' 

'to not fail in something' 

1. 
NP ____ HET / DAT 

2. 
NP ____ HET LOC / met NP 
 

1. 
>>>> arriver 

2. 
>>>> arriver 
 

 

1. 
>>>> succeed 

2. 
>>>> succeed
 

 

V. 
 
'geld opzij leggen door de uitgaven te beperken' 

'mettre de l'argent de côté' 

'to spend less money than you earn' 

1. 
>>>> sparen 
 

2. 
>>>> sparen 
 

3. 
>>>> sparen

1. 
>>>> épargner 

2. 
>>>> épargner 

3. 
>>>> épargner 

1. 
NP ____ 

2. 
NP ____ NP 

3. 
NP ____ for NP 

VI. 

'iemand iets niet doen ondergaan' 

'permettre à quelqu'un d'éviter quelque chose de désagréable' 

'to help somebody avoid something' 

1. 
>>>> besparen 
 

2. 
>>>> besparen

1. 
>>>> épargner 

2. 
>>>> épargner 

1. 
NP ____ NP NP 

2. 
NP ____ NP (from) Pger 
 

VII. 

'(rel.) behouden voor het eeuwig leven' 

'(rel.) assurer le salut de quelqu'un' 

'(rel.) to set somebody free from sin' 

1. 
NP ____ (NP)

1. 
NP ____ (NP)

1. 
NP _____ NP

VIII. 

'door een ingreep vermijden dat een situatie volkomen uit de hand loopt, een totale afgang wordt' 

'éviter qu'une situation ne se déteriore complètement' 

'prevent a situation from getting out of hand' 

1. 
NP ____ NP

1. 
>>>> redresser

1. 
NP ____ NP

IX. 

'iets vermijden' 

'éviter quelque chose' 

'to avoid something' 

1. 
>>>> besparen / vermijden

1. 
>>>> éviter

1. 
NP ____ NP / Pger 

X. 

'vernedering vermijden' 

'éviter l'humiliation' 

'to avoid humiliation' 

1. 
NP ____ NP

1. 
NP ____ NP

1. 
NP ____ NP

XI. 

'de fouten of tekortkomingen van iets ten dele compenseren' 

'rendre moins graves les défauts de quelque chose' 

'to partially compensate for a fault or weakness'

1. 
NP ____ NP 

2. 
>>>> 1.

1. 
NP ____ NP 

2. 
NP ____ NP de NP

1. 
NP ____ NP

2. 
NP ____ NP from NP / Pger

XII. 

'iets bewaren om het later te gebruiken' 

'garder quelque chose afin de pouvoir l'utiliser plus tard' 

'to keep something for later use'

1. 
>>>> sparen / houden

1. 
>>>> garder

1. 
NP ____ NP for NP

XIII. 

'de weerlegging van een theorie voorkomen' 

'prévenir la réfutation d'une théorie' 

'to prevent the refutation of a theory' 

1. 
NP ____ NP

1. 
NP ____ NP

1. 
NP ____ NP

XIV. 

'digitale informatie bewaren op een schijf' 

'conserver des informations digitales sur un disque' 

'to store digital information on a computer disk' 

1. 
>>>> opslaan / bewaren / saven 

2. 
>>>> opslaan / bewaren / saven

1. 
>>>> sauvegarder 

2. 
>>>> sauvegarder

1. 
NP ____ to NP 

2. 
NP ____ on (to) NP

XV. 

'iemand in staat stellen meer tijd, ruimte over te houden dan voorzien' 

'permettre à quelqu'un de disposer de plus de temps, d'espace que prévu' 

'to allow sb to have more time or space at their disposal' 

1. 
>>>> besparen

1. 
>>>> économiser

1. 
NP ____ NP NP

XVI. 

'een verzameling aanleggen van iets' 

'constituer une collection de quelque chose' 

'to keep all the objects of a particular kind' 

1. 
>>>> verzamelen

1. 
>>>> collectionner

1. 
NP ____ NP

XVII. 
 
'iemand in staat stellen om minder uit te geven' 

'permettre de dépenser moins d'argent' 

'to make it possible for somebody to spend less money

1. 
>>>> besparen

2.
>>>> besparen

1. 
>>>> économiser

2.
>>>> économiser

1. 
NP ____ (NP) NP

2.
NP ____ (NP) on NP

XVIII. 

'zegeltjes, voordeelbonnen, spaarpunten enz. verzamelen om ze om te zetten in financieel voordeel' 

'collectionner des points, des timbres afin de les échanger contre un cadeau ou un avantage' 

'to collect trading stamps or coupons to exchange them for a gift or discount' 

1. 
>>>> sparen

1. 
>>>> collectionner

1. 
NP ____ NP 
 

 

XIX. 

'de tegenpartij het scoren beletten door te voorkomen dat de bal in het doel gaat' 

'empêcher que le ballon n'entre dans le but' 

'to succeed in preventing the ball from going into the goal' 

1. 
NP ____ (op NP) 

2. 
NP ____ NP

1. 
>>>> arrêter 

2. 
>>>> arrêter

1. 
NP ____ (MAN) 

2. 
NP ____ NP

XX. 

IDIOMS

1. 
NP ____ zijn gezicht / figuur 

2. 
>>>> iets uit de brand slepen 

3. 
NP ____ de eer 

4. 
NP ____ een punt 

5. 
>>>> de schijn ophouden, bewaren 

6. 
NP ____ de meubelen [Belg] / wat er te redden valt 

7. 
de gong _____ NP 

8. 
>>>> de reddende engel zijn

1. 
NP ____ la face 

2. 
NP ____ la mise (à NP) 

3. 
NP ____ l'honneur 

4. 
>>>> arracher 

5. 
NP ____ les apparences 

6. 
NP ____ les meubles 


7. 
être sauvé par le gong 

8. 
>>>> redresser la situation

1. 
NP ____ face 

2. 
>>>> bail out 

3. 
>>>> 1.

4. 
>>>> snatch

5. 
>>>> keep up 

6. 
>>>> salvage 


7.
 
to be saved by the bell

8. 
NP ____ the day 

 

RETURN TO INDEX

TO THE LIST OF ABBREVIATIONS

 

voorbeelden - exemples - examples

NL 

I.1.  
Ze sturen tweeduizend mariniers. Later zullen ze tienduizend mariniers sturen om die tweeduizend man te redden. En nog later sturen ze er honderdduizend om die tienduizend mariniers te redden. 
Het lijdt geen twijfel dat de wereld heel weinig gedaan heeft om joden te redden. 
Hij werd onderworpen aan zware dwangarbeid, systematische uithongering en marteling. Zijn levenswil redde hem. 
Om te beginnen is het dubieus of vluchtelingenkampen ooit levens redden. Het samenproppen van vluchtelingen garandeert een groter risico op ziekten. 
Indien het niet lukt het meest aansprekende roofdier te redden, welke bedreigde diersoort kan dan nog gered worden? 
In plaats van ‘beleid’, een term die meer verwantschap toont met de publieke zaak, lijken de omroepvoorzitters dus bij voorkeur de termen van de commerciëlen te hanteren, in de kennelijke hoop daarmee het vege omroeplijf te redden.  
Sommige vermisten hebben zich mogelijk kunnen redden zonder dat aan familieleden te kunnen melden, maar gevreesd wordt dat veel anderen zijn omgekomen. 
De 150 werknemers die op dat moment in het gebouw waren, hebben zich gered door op machines en magazijnkasten te klimmen. 
Van de in totaal 300.000 overlevende Poolse joden heeft zich 78 procent in de Sovjet-Unie gered. In de ogen van de Polen waren al deze joden communisten.  

I.2.   
De tegenstander viel niet meer te ridiculiseren of de criticus maakte zichzelf belachelijk. De Voltairiaanse positie is het slachtoffer geworden van Voltaires succes. Uit die dodelijke omhelzing kan alleen de ironie redden.  
In 1920 werd in Berlijn een jonge vrouw na een zelfmoordpoging uit de Spree gered die later beweerde Anastasia te zijn, de jongste dochter van de tsaar. 
Een paar heldhaftige burgers gingen de brandende basiliek binnen om Maria's kleed uit de vuurhaard te redden. 
Het libretto handelt over graaf Floreski die bijgestaan door zijn vertrouweling Varbel zijn geliefde Lodoiska weet te redden uit de handen van de wrede tiran Dourlinski. 
Wij zien de heilige in een bootje op de kolkende blauwe zee, omringd door de zeelieden die hij volgens de legende van de verdrinkingsdood gered zou hebben. 
Zelfs dit toch tamelijk eenvoudige verhaal wordt fragmentarisch en onduidelijk verteld. Zo duikt tegen het slot ineens een peshmerga op, die om zijn broer in Bagdad van de strop te redden, als verklikker optreedt. 
Hij was lid van een Amsterdamse verzetsgroep van studenten die joodse kinderen van deportatie redde. 
Hij raakt in een spannend avontuur verzeild als hij zich zonder volwassenen uit de woestijn moet redden. 
Mateman pleitte daar voor de terugkeer van grenscontroles. Koekkoek redde zich daaruit door te zeggen dat Mateman bedoelde dat er beter bij de grenzen gecontroleerd moet worden op personen “met inachtneming van het akkoord van Schengen”. 


FR 

I.1. 
Cela étant, en nous faisant jeter notre argent à la mer, comme ces navires-baleiniers lançaient par-dessus bord leurs barils d'huile pour épaissir la vague et se sortir de la tourmente, les sociétés de jeux qui sévissent avec profits dans le cours de nos temps incalmés, restent nécessaires à la bonne marche des grandes vérités et de celle-ci, tout particulièrement, à savoir qu'il n'y a que l'espoir qui sauve quand tout se débande et que l'on distingue encore assez mal la sortie du tunnel. 
Chaque cassette, composée de cinq à six séquences de quelques minutes, doit, dans l'esprit de ses auteurs, aider les animateurs-sécurité des entreprises à illustrer d'une façon simple et conviviale, ces gestes qui sauvent et de convaincre les salariés mais sans les lasser ! 
C'est de l'étranger que viendront les premiers signes de reconnaissance. Car nombre de ceux qu'il a sauvés n'ont pas oublié.  
Gérontologue à l'hôpital de Sundby à Mager, quartier de Copenhague, le médecin-chef Hanne Kirkeby est du même avis : " Il n'y a guère de doute que les soins intensifs et la rééducation peuvent sauver des milliers de vies et épargner beaucoup de dépenses supplémentaires à la société. " 
Selon eux, un accès facilité à des drogues de meilleure qualité et moins chères devrait sauver des vies et contribuer à diminuer le stress des usagers qui peut les pousser à la délinquance et à la prostitution. 
Revenir d'une telle utopie paroxystique ne pouvait se faire sans crise grave, sans conséquences pathologiques, sans explosion des liens affectifs antérieurs. Les plus bourgeois se sauvent par un sens plus spontané du jeu, du côté Tupamaro, Arsène Lupin, de leurs ruses contre un patronat dont ils savent par naissance, mieux que les militants ou enfants de communistes, que s'il nie les classes en paroles, c'est pour mieux s'y accrocher, en fait, de toute son âpreté. 

I.2.  
Alex (Sigmar Solbach) et Ingrid Baumann [...] sont allemands et habitent Fribourg. Il y a dix ans, sur la Côte d'Azur, Louise a risqué sa vie pour sauver le fils d'Ingrid d'un incendie de forêt.  
Pas de décisions sans débat, pas de débat sans information Monsieur le premier ministre, nous pensons que le temps est venu que les plus hautes autorités de l'Etat donnent un élan décisif qui seul permettra de lutter vraiment efficacement contre ce fléau, c'est-à-dire d'aider et de sauver les milliers de malades des drogues et en particulier les jeunes. 


EN 

I.1.  
Remember how you would gladly have given your life to have saved his or hers? 
A campaign has been launched to save a collection of birds and animals. 

I.2. 
The ghost plot — Swayze gets killed, and before he can go off to heaven he has to save his girlfriend Demi Moore from the bad guys — is really just a gimmick, there to dress up the standard Swayze package with a few special effects and an impossibly sentimental ending. 
He was dying, and must be saved from hell. 
A company of porcupines crowded themselves together one cold winter's day so as to profit from oneanother's warmth and so save themselves from being frozen to death. 

NL 

II.1. 
De drie ziekenhuizen hebben de afgelopen maanden een plan van aanpak opgesteld om de kliniek in Kampen te redden.  
Het zal een bizarre ervaring worden: medewerkers van arbeidsbureaus die de barricaden beklimmen om hun eigen werkgelegenheid te redden. 
Niemand zou verbaasd zijn als het hoofd van Schalke-voorzitter Kremers dan rolt en de leiding toevalt aan een duo Möllemann/Assauer (voorzitter/manager), dat dan mag gaan proberen om de proflicentie van de club te redden. 
Vijf grote Gelderse bedrijven hebben de handen ineengeslagen in een poging om het multifunctionele stadion Akzodrome, dat in Arnhem moet verrijzen, te redden. 
Direct na de vijftigste zet van de Nederlander viel zijn vlag. Maar de remise was gered. 
Minister Heseltine had deze week met een gekunsteld compromismodel nog geprobeerd om het privatiseringsplan te redden. 
Zij heeft daar vijftig jaar gewoond en zowel de tijd meegemaakt dat drank op grote schaal werd verstrekt om het miezerige bestaan te veraangenamen, als de tijd waarin de autoriteiten het drankgebruik begonnen te bestrijden omdat zij hoopten daarmee het voortbestaan van de Sovjet-Unie te redden. 

II.2. 
Van Brussels relatie met de twee laatstgenoemden stamt uit 1985, toen het drietal met nog enkele anderen het weekblad Haagse Post uit een faillissement redde.  
Minister Ritzen deed maar weinig om de omvorming van het hoger onderwijs naar Angelsaksisch model - een idee van zijn voormalig staatssecretaris Wallage - van een stille dood te redden.  
Zo kijken de Stampertjes met frieten in hun neus naar Ja zuster, nee zuster en zingt de hele cast 'Wie wil er een stekkie van de fuchsia?' Voldoende om Pluk te redden van de louter goede bedoelingen is het helaas niet en soms mist het ook doel.
Hij redde ons tot twee keer toe voor een fiasco omdat de Zweden de zaak tot tweemaal toe bijna hadden laten springen door op het laatste moment met nieuwe eisen te komen. 


FR 

II.1. 
Déjà, M. Chevardnadze n'a trouvé d'autre moyen, pour sauver en Géorgie son pouvoir chancelant, que de s'en remettre au Kremlin.  
L'un des aspects formidables du film de Rivette, c'est qu'en voyant Jeanne à l'oeuvre telle que vous la montrez, on se dit que sauver la France n'est pas si difficile, ou en tout cas que c'est possible, qu'il suffit de vouloir, de trouver quelques alliés, d'aller au bon endroit... 
Quel sera le plan de son successeur, Christian Blanc ? Sera-t-il assez convaincant pour que la Commission puisse donner son aval à l'injection des milliards de francs nécessaires pour sauver la compagnie nationale ? 
Mais le gouvernement, qui s'était mobilisé pour sauver la Cellulose du Rhône et d'Aquitaine [...], peut-il laisser disparaître une usine absorbant 25 % de la production forestière du massif aquitain ? 

II.2. 
Le groupe est sauvé de la faillite par le gouvernement Wilson. 
Dansce message, retransmis en avant-première dans son intégralité [...] sur la fidèle chaîne TG Quattro, avant d'être repris dans les différents journaux télévisés, le magnat des ondes s'est d'emblée posé en homme providentiel. Pour sauver littéralement le pays du péril communiste [...]. 


EN 

II.1. 
“Are you still giving away large chunks of your income to ill-treated animals, orphaned children and projects that are going to save the environment?” asked Julius, in a dry tone. 
At the time of writing, the dust has still not finally settled on this matter as the Catholic Education Council has not abandoned the struggle to save De La Salle College of Higher Education, one of those scheduled for closure. 

II.2. 

Mr Gaunt claims that 38 of the 50 members who have signed the exemption order saving them from the full rigour of the CFTC's rules say they do not like the agreement. 
He says he just wants to save the school from closure. 
The Minister of Foreign Affairs, Roelof "Pik" Botha, stated that South Africa would not intervene to crush the coup, indicating a change in government policy since February 1988, when South Africa had sent troops to Bophuthatswana to save the government of President Lucas Mangope from being overthrown. 

EN 

III.1.  
Marcus calculated that by taking into account property costs — estimated at a third of those in London — and salaries on average £2,000 lower, the paper should save £658,000 a year by being based in Manchester. 
Bigger classes and lower education standards are predicted as teachers are sacked to save money. 

III.2.  
Battells have pointed out that they very often receive separate orders from the same areas and it is suggested that to save on carriage etc. teachers should liaise with each other when ordering. 
PLANS were announced last night by the Edinburgh-based Pittencrieff company to merge its US oil and gas production operations with those of London-based Aberdeen Petroleum to save on overheads, writes Frank Frazer. 
We now have the opportunity to move out of the hotel and to rent the house of a Professor of Biology, and thus to save on the high cost of the hotel. 
Although insulation and draught-proofing are the best ways to save money on heating bills, there are many other things you can do which, when combined, can make substantial savings. 
Treasury officials say they want to save one billion pounds on defence, the opening demand in a vicious Whitehall battle. 

NL 

IV.1. 
Er zijn stadswijken die het net redden dank zij de inkomsten van de drugshandel. Die storten in als dat ineens wegvalt. 
Eind vorige week behandelde het Griekse parlement het 'allerlaatste' reddingsplan voor Olympic Airways. Redt de vliegmaatschappij het niet, dan gaat de poort onvoorwaardelijk dicht, zo was de teneur van het debat. 
Het is niet waarschijnlijk en ook niet wenselijk dat dit compromis het redt. 
Dan natuurkunde om met proeven te achterhalen hoe de dingen in elkaar steken en dan heb ik het nog niet eens over de biochemie van al die langgerekte polymeermoleculen. In je eentje red je dat niet en dus heb je multi-disciplinaire teams nodig.  

IV.2. 
Het is als bij het voetballen: als je met één spits speelt red je het niet, ga je er aan. Je moet een goede reservebank hebben. 
Waarom redde Ruud Lubbers het niet in Europa?  
Daarom vrees ik dat ook een fragment uit een van de beroemdste kinderboeken aller tijden, 'De nacht' uit Niels Holgerssons wonderbare reis, het hier niet redt. 
Steeds meer uitbesteders verwachten dat toeleveranciers met creatieve oplossingen voor hun problemen komen. Jobbers zijn dat niet gewend. Die zijn nog puur gericht op het uitvoeren van een blauwdruk. Daarmee zullen ze het op termijn niet redden. Zij zullen hun activiteiten moeten opwaarderen.  

EN 

V.1. 
Many short-term economies were at the long-term expense of both efficiency and effectiveness. There was for example no concept of"spending to save". Good examples from the NHS are energy conservation measures and building maintenance. 
It will be noted that the above depends upon the propensity to save and not the propensity to unproductive consumption. 
Official figures out yesterday indicated that British consumers saved at the lowest rate for 31 years while living standards actually declined 0.6 per cent between the first and second quarters of the year. 

V.2. 
Individuals feel that they need to save less than before, as they have property or shares to “fall back on”, and as a consequence they raise consumption. 
Unless the proceeds of industry were more equally distributed — putting cash in the hands of working-class people who would spend it not save it — the market for the products of industry would tend to dry up, leading to recurrent crises of over-production or, as he preferred to describe it, under-consumption. 
I didn't think I could now save enough to make a significant difference to my standard of living when I retired, so I decided I might as well enjoy it while I had the chance. 
When he saw the saxaphone he told his father about it and his father said that if he could save half the money, he would make up the other half. 

V.3.
I was saving for Austria — even banked all my birthday money in May. 
She was saving for shoes (needed badly by Jerry and me; kids playing football in the streets quickly go through footwear) and linoleum for the kitchen and hall. 

EN 

VI.1. 
Nigel told his literary friends that his pupils’ stories and poems were so awful he didn't know what to say about them or how to get through the scheduled hour.Often he made them criticize each other's work. It saved him the effort. 
He would do anything to save her the slightest inconvenience. 

VI.2. 
A systematic search through library catalogues may identify problems in the research proposal and save the researcher repeating another's mistakes. 
“You were offering a job, and I took it. It saved me doing temporary work which I don't much care for.” 
If the patient has recovered the use of his affected hand, he may be able to do jobs like digging and trimming the lawn. Tools with extra long handles save him from having to bend over too far, which might undermine his balance. 
The money will keep you in business; compensate you for lost profits; give you breathing space while you reorganise and/or find a suitable replacement; and save you from having to find a new credit line at a difficult time. 

NL 

VII.1. 
Ook Van Voolen verwees naar de verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog. ‘Toen werd duidelijk dat Jezus niet redde, althans niet degenen die als joden geboren waren’. 
“Gij zult niet doden” is niet alleen oud-testamentisch, maar behoort ook tot de essentie van de Blijde Boodschap van het Mens geworden woord, van Hem die redt. 
Een jonge vrouw – op papier is zij de hoofdpersoon - komt tot de ontdekking dat ze haar ziel alleen kan redden door afstand te doen van haar onschuld in de armen van de goeie ouwe tijd. 
Geen revolutie, geen geweld en geen goden kunnen ons helpen. Alleen het bewustzijn. Maar ons redden? De vragen boven ons hoofd zijn te groot.
(INL 38) 


FR 

VII.1. 
On sauve avec la grâce, la proposition d'un idéal à atteindre.  
Une opération à coeur ouvert de tout un peuple qui acceptait de " savoir sans savoir ", ce qu'il faut appeler, nous dit un de ses héros, " une trahison ". Car " tous ceux qui ont accepté de vivre sont des traîtres " puisqu'aucun système politique ne peut sauver votre âme. "  
Et alors ? L'Eglise doit suivre saint Paul. On ne sauve personne avec des préceptes.  
C'est maintenant qu'il doit avoir sa chance, demain il sera trop tard. Vous seuls pouvez sauver cet homme. " 


EN 

VII.1. 
“Dogs are enlightened beings,” said Gildas, “they're saved.” 
And it is because the new humanity is made up of free men and women that God wishes that all should be saved: his delay in invading the world and bringing an end to history is to allow time for the new humanity to supplant the old 

NL 

 

VIII.1. 
Ze tonen de uitzichtloosheid van een niet te redden situatie. Dat is deprimerend, op de rand van het beangstigende, het is tegelijk ook waardevol. 
Op de politiek hoopt hij niet meer, alleen ambtenaren kunnen de nagenoeg verloren zaak nog redden. 
P. Evenhuis van de Stichting Zuster Gerda redde het Gala door die avond ter plekke een schuldverklaring van 5.000 gulden te tekenen. 
Het zal niet gauw weer gebeuren dat iemand de hele Plato gaat vertalen, een snel bijsturen zou deze poging moeten redden, nu er pas twee delen verschenen zijn. 

 


EN

 

VIII.1.
Even President-elect Bill Clinton could not contain his dismay last week after IBM Corp announced that business in Europe was so bad that the company would at best break even in the current quarter — and prescribed only more of the same medicine that has so signally failed to save the situation up to now.

Another example which serves to illustrate this view of citizenship as apolitical is the decision taken by a Conservative-controlled local authority, Barnet, in 1987 to refuse to allow political groups such as CND or Amnesty International to take part in a community festival (the Court of Appeal found that this decision was unlawful and struck it down, too late to save the festival).

EN  

IX.1. 
And then Mr Clever-Clogs Hunter spotted that the name on the lease wasn't the same as the one I'd given — Aphrosyne rather than Folly, of course, and the surnames all in full, whereas normally I just use “Taylor” overhere, to save spelling it out. 
Made from plastic or metal, the nozzles are inserted straight into the bag or, to save emptying the piping bag unnecessarily, attached on to a screw adaptor. 
He was reluctant to admit his nationality, and usually claimed he was Austrian to save any possible embarrassments of the truth. 
Officials say more caution when buying could not only save a lot of trouble but just perhaps your life as well. 

NL 

 
X.1. 
Het lijkt wel of weer steeds vaker wordt verwezen naar de Grote Man, die Frankrijks eer twee keer redde.  
Televisiezender CBS, die het incident live uitzond, probeerde daarna zijn naam te redden door te zeggen dat het een 'ongelukje' was.
(www.drinkenendansen.nl/index. php?pagina=120&datum=1104274800)

 


FR 

X.1. 
Chaque argument peut d'ailleurs être retourné comme un gant : une France très jeune recherche un grand-père ; une France en manque de spiritualité se tourne vers un homme de Dieu ; une France bourrée de mauvaise conscience s'en remet à celui qui sauve son honneur... 


EN 

 

X.1.
When Sam was snapped topless in Majorca, it was her father who struggled with a photographer to try to save her honour.
The prisoner was charged with a multiplicity of offences, including embezzlement, attempted murder of his wife Evelyn, and the murders of Magnus and Dempster Lumsden, which, according to the papers, were part of a panic-stricken attempt by Graham to save his name and professional reputation.

NL 

XI.1. 
Maar ook werd gezegd dat de verschijning van Madonna op de catwalk - in semi-transparante nauwsluitende divajurk, en met kinderwagen plus poedel - een weinig opzienbarende show redde. 


FR 

XI.1. 
Même Mascara Tears, qui ressemble dangereusement à du rock adulte américain avec son rythme décidé, ses gros accords, est sauvé par la désolation sincère de la voix, par le désespoir du texte. 

XI.2. 
Le fournisseur des ateliers royaux de tapisserie, décorateur prolixe, exécute des allégories des saisons que rien ne sauve de la banalité.  


EN 

XI.1.
The film is sentimental, but is saved by some smashing performances, inparticular the statuesque Geena Davis as down-to-earth Dottie Hinson, star player and backbone of the team, who completely overshadows kid sister, Kit (Lori Petty).

XI.2.
What saves the play from its Broadway wisecracks and theatrical chicanery is the truth of Frances Cuka's playing.
The slick editing and second-hand New Wave tricks cannot save the film from being too thin and too contrived, and rarely amusing or touching enough.

EN  

XII.1.  
Pascoe fished some money out of his wallet and handed it over. “That buys me a blow-job, doesn't it?” The girl gave a tight grin, amused that she'd been right. “I'm buying it, but you can save it for the next guy. Do you know a way out of here that isn't past the desk?” 
“Eat all that up. Don't save it for the birds.” 

NL

XIII.1.
Natuurlijk zou hij, om zijn theorie te redden, er tegenin kunnen brengen dat de fossielen van precambrische bananen, geraniums en dennenbomen er wel zijn, maar dat ze gewoon nog niet zijn gevonden. (http://www.freethinker.nl/forbid-arch3.htm)
Sommigen negeren de beelden, anderen zoeken hun heil bij de scheppingstheorie of trachten koortsachtig 'hun' Big Bang-theorie te redden. (www2.eur.nl/archief/1996/pb96161.htm)
Waaraan ze nog snel toevoegen dat er misschien toch een uitweg is om de hypothese te redden (Buss, p. 322).  (www.skepsis.nl/evolutiepsychologie.html)

 


FR 

XIII.1.
Pour sauver sa théorie George Darwin invoqua des phénomènes de résonances qui auraient permis à la Terre d’éjecter cette matière sans nécessairement avoir une vitesse de rotation très élevée.
Mais sa théorie ne convainquit personne.


EN  

XIII.1.  
To identify the cause of a difference as genetic or environmental in origin, although it is a clear dichotomy, does not save the original Lorenzian dichotomy. 

EN 

XIV.1. 
Simple text editing can be performed and files loaded and saved to and from other directories but Memo Pad lacks the power of SideKick's notepad, in fact it's even more basic than Spotlight's offering. 
When WORKING disappears from the screen, the palette will have been saved to the disk, ready for you to call up at any time in the future. 
The leaderboard keeps track of the games played and scores which can be saved to disk at the end of each game. 

XIV.2. 
I can either speak what I have written or save it on disk. 
Anything that you design in the ORIGINAL shaping section can of course be saved on to disk for future use. 

EN 

XV.1. 
British Airways has joined forces with Hertz to bring you Club Europe Drive: the fly drive service which saves you time once you have landed. 
The only quality Sun is known to have wanted in an X terminal is that it be Sparc-based, something no existing X terminals house offers. To save itself time in getting to market, it could write some software and cannibalise one of its diskless workstations for an initial offering. 

EN  

XVI.1.  
He would put this summer night into his pocket, the touches, the scents, the soft, breathy kisses and the smiles: he would put it away, this first time, to save and savour throughout his life. 

EN  

XVII.1. 
So, if someone tells us charity is wrong — he not only salves our conscience, but saves us money too. 
Cycling can save money and provide pleasure.
Most who drive cars would agree that does not make us expert mechanics. People's view of building is often somewhat different, and many feel savings can be made by not expending money on architect's fees. Architects may in fact save you money. The case of the two-storey extension, that as a result of an Architects advice, became a single storey extension with internal rearrangements at 60% of the budgeted cost illustrating the point.
Whilst it is always advisable to have a power tool regularly serviced, including safety checks, we did like this practical information to save the d-i-yer unnecessary costs.

XVII.2.
Judging by the number of young Germans I encountered, wanderlust has gone haywire. They seem driven by a Teutonic determination to rack up as many airline meals as possible. Just as Inter-railers traditionally take overnight express trains to get a night's sleep, so small teams of Germans are roaming North America, checking the schedules carefully for flights with catering or overnight trips which save on accommodation.
Hitachi's trade roots are immediately apparent when opening the instruction booklet. This is the only planer we have tested so far that gives instructions on grinding cutter blades and overall user-servicing (including the replacement of carbon brushes). The tradesman expects heavy use from his machinery, and will replace brushes himself to save on “down time”.
His recommendation to other caterers is to consider a unit with an internal filter system simply because it means oil can be re-used, maybe three times a day. Also, in his view, it saves on fuel and oil costs.
Saving energy in the home makes good environmental sense, and will save money on electricity and gas bills.

EN  

XVIII.1. 
Save Air Miles tokens and make your Enterprise holiday something to really write home about — 1,000 Air Miles vouchers entitle you to a whopping £60 off any holiday in this brochure. 

NL  

XIX.1.  
Keeper Marcel Mosterman redde tot twee maal toe fraai, toen zowel Assen als Ottens alleen voor de MSC-goalie kwamen. 
De Roover had de 0-2 aan de voet, maar doelman De Wilde redde. 
Dat Zuidwolde de rust zonder kleerscheuren haalde, was meer geluk dan wijsheid, al redde doelman Jan Spijkerman uitstekend op een strak schot van Wiljan Mossing Holsteyn. 
Keeper Alfred Folkerts redde even later fraai op een Hattemer inzet. 

XIX.2.  
Niet dat de thuisploeg veel kansen afdwong, maar in de eerste helft won Westerlo vrijwel alle duels en geraakte Van de Weyer twee keer alleen voor Lecompte. De Luikse doelman redde de eerste poging en Van de Weyer schoot de tweede hulpeloos tegen de uitgetelde goalie aan. 
Via een vrije trap van Eric Hegen, die door keeper Bert Kuiper werd gered, kwam de bal voor de voeten van Rik Buning terecht. 


EN  

XIX.1.
Clarke, a substitute for Sanchez, robbed Stein and tried to steer the ball home but Chamberlain, playing only his second game since November, saved well.

XIX.2.  
A goal down with only two minutes to go, Juventus were awarded the spot-kick when striker Paolo Di Canio was brought down. But Vialli's weak effort was saved by substitute goalkeeper Sebastiano Rossi. 
A minute later a low shot from RUC top scorer Love was saved by the keeper White at the expense of a corner. 

NL  

XX.1.  
De kaart was verdiend, de eraan voorafgegane overtreding ronduit smerig. Maar Gazza redde zijn figuur bij het grote publiek door spontaan (?) in tranen uit te barsten.  
Bert van Vlaanderen, die zich perfect had voorbereid, redde het gezicht van de ploeg. Hij pakte de medaille die eigenlijk van De Bruin was verwacht. 

XX.3.
 
Salzburg won gisteravond van AEK Athene door twee vroege treffers van Pfeifenberger en een late goal van Hasenhüttl. Vlachos redde de eer voor de uitgeschakelde Grieken: 1-3. 

XX.4. 
In de laatste minuut redde Menzo voor PSV een punt door een schot van Wijnands met zijn vingertoppen te keren.

XX.6.

Tony Mols redde op 'De Motten' nog enigszins de meubelen door een vrije trap in te knallen.
EMMS probeerde met een wanhoopsoffensief nog te redden wat er te redden viel, maar de verdediging van DVSV gaf geen kansen meer weg.

 

XX.7.
De gong redde Red Giants, het werd 97-93.
Na de verplichte en broodnodige acht tellen rust wilde de ontketende Mendoza de titelhouder afmaken. De gong redde Tuur van de fatale stoot.

 


FR  

 

XX.1.  
Avec un recul de plus de 26 % en 1992, la place de Tokyo aura attendu les tout derniers jours de décembre pour ne pas finir sur une note négative : elle a, en quelque sorte, sauvé la face, avec un gain mineur de 2,9 %.  
Le plus touché par cette nouvelle crise est le premier ministre. S'il sauve la face à la veille de sa visite aux Etats-Unis, où il pourra faire valoir la mise en place d'un plan de relance de 15 000 milliards de yens, il n'a pas moins fait un faux pas qui entame sa crédibilité : quarante-huit heures après avoir annoncé solennellement une " taxe pour le bien-être social ", il a été contraint à une humiliante reculade. 


XX.2. 
Une fois encore l'accordéon sauve la mise.  
Car, tout comme dans le sport, ce sont aujourd'hui moins les individualités qui gagnent que les équipes. Certes, l'excellence individuelle sauve parfois la mise, mais elle ne garantit jamais la performance sur le long terme. 
Une victoire de son candidat à la mairie d'Istanbul le joyau de la couronne pourrait lui sauver la mise.  


XX.3. 
C. Laperal sauva l'honneur à la 48e mn (3-1); mais malgré son forcing, la RUSA concéda encore un but à Farre à la 85e mn (4-1). (Le Soir) 


XX.5. 
Il a même ajouté que pour plus de sûreté, il n'apparaîtrait pas directement : il voulait confier le dossier à une de ses collaboratrices. " Le juge et l'avocat cherchèrent-ils vraiment à sauver les apparences ? "  
Certains n'ont même pas cru bon de prendre la précaution d'enlever leurs rangers... A quoi bon sauver les apparences ? 


XX.6. 
Elu par un Parlement très conservateur qui cherchait à sauver les meubles au lendemain de l'échec du putsch réactionnaire d'août 1991 à Moscou, M. Chouchkevitch part au moment où, à Moscou encore, la direction du vent semble à nouveau changer. 


XX.7. 
Les " reconstructeurs " ont, peu ou prou, participé à lélimination des " rénovateurs " avant de bénéficier de la même attention de la part des " refondateurs ", qui, le jeu n'en valant plus la chandelle, seront sauvés par le gong avec l'abandon du centralisme démocratique.  

 


EN 

 

XX.1.  
A belief in strength through superiority means that in Japanese groups “saving face” is a major consideration in negotiations, whereas in east coast American groups, where everyone, at least in theory, has the same opportunity, this is less an issue and failure is rationalized (“So we blew it”).
Only the canny Mr Genscher, who knew the East Germans' minds, could have thought of letting the regime save face by `expelling" their own people across their own territory.

XX.7.
Someone tapped at the door, and a spasm flickered across his features as she released her breath in a tiny hissing sound. “Saved by the bell, I think,” he murmured wryly.


XX.8.
 
In all the euphoria following the successful birth, and the tea- and sandwich-making with Mrs Chalk afterwards, she'd gone quietly alongwith everyone's air of respectful gratitude for Guy, who'd saved the day, whisked Lucy to hospital, kept everyone calm and optimistic, loomed in the background like a rock of dependable strength.