© Contragram
Click on the underlined numbers to see examples of the patterns (then use the "back" button of your browser to return to the patterns).
Click on the underlined verbs to follow references to other lemmas.   

 

besparen

économiser

(save)

I. 

'minder geld uitgeven dan vroeger

'dépenser moins d'argent qu'avant' 

'to spend less money than before'

1. 
NP ____ 

2. 
NP ____ NP 

3. 
NP ____ (NP) op/in NP 

1. 
NP ____ 

2. 
NP ____ NP 

3. 
NP ____ (NP) sur/en/dans NP 

1. 
>>>> 2. 

2. 
NP ____ NP 

3. 
NP ____ (NP) on NP 

II. 

'iemand iets niet doen ondergaan' 

'permettre à quelqu'un d'éviter quelque chose de désagréable' 

'to help somebody avoid something' 

1. 
NP ____ NP NP 

2. 
NP ____ NP dat Pfin 
 

 

1. 
>>>> épargner 

2. 
>>>> épargner 

 

1. 
NP ____ NP NP 

2. 
NP ____ NP (from) Pger 
 
 

III. 

'geld opzij leggen door de uitgaven te beperken' 

'mettre de l'argent de côté' 

'to spend less money than you earn' 

1. 
>>>> sparen 

2. 
>>>> sparen 

3.
>>>> sparen

1. 
NP ____ 

2. 
NP ____ NP (sur NP)

3.
>>>> épargner

1. 
NP ____ 

2. 
NP ____ NP 

3.
NP ____ for NP

IV. 
 
'het gebruik van iets beperken' 

'limiter la consommation de quelque chose' 

'to restrict the consumption of something

1. 
NP ____ NP 

2. 
NP ____ op NP 

 

 

1. 
NP ____ NP 

2. 
NP ____ sur NP 

 

1. 
NP ____ NP 

2. 
NP ____ on NP 
 
 

V. 

'iemand in staat stellen om minder uit te geven' 

'permettre de dépenser moins d'argent' 

'to make it possible for somebody to spend less money

1. 
NP ____ NP 

2.
>>>> 1.
 
 
 

1. 
NP ____ NP à NP 
 
2.
>>>> 1.

1. 
NP ____ (NP) NP 
 
2.
NP ____ (NP) on NP
 

VI. 

'iets vermijden' 

'éviter quelque chose' 

'to avoid something' 

1. 
NP ____ NP 

 

1. 
>>>> éviter / épargner 

 

1. 
NP ____ NP / Pger 

 

VII. 

'iets of iemand niet te vaak gebruiken' 

'ne pas faire trop souvent appel à quelque chose ou à quelqu'un' 

'to use something sparingly' 

1. 
>>>> sparen

1. 
NP ____ NP 

1. 
>>>> spare 

VIII. 

'geld overhouden door bepaalde uitgaven niet te doen' 

'garder de l'argent en évitant de faire certaines dépenses' 

'to have money left as a result of cutting one’s expenditures'

1. 
>>>> uitsparen / sparen

1. 
NP ____ NP

1. 
NP ____ NP

IX. 

'iemand in staat stellen meer tijd, ruimte over te houden dan voorzien' 

'permettre à quelqu'un de disposer de plus de temps, d'espace que prévu' 

'to enable somebody to have more time, space available than might have been expected'

1. 
NP ____ NP

1. 
NP ____ NP (à NP)

1. 
NP ____ NP NP

 

RETURN TO INDEX

TO THE LIST OF ABBREVIATIONS

 

voorbeelden - exemples - examples

NL 

I.1.  
Zelfs voor tweeverdieners met een dubbel inkomen is de luierservice een sluitpost, zegt Van Ophem. Als er bespaard moet worden, gaat de luierdienst er meteen weer uit. 
Met uurlonen die in Polen een kwart van de onze bedragen, valt dus behoorlijk te besparen. 

I.2.   
Dikwijls adverteren ze met de leus 'spendeer nu 500 rupees (dertig gulden) om er later 50.000 te besparen'. 
Niettemin zouden de universiteiten door doelmatiger te gaan werken zes procent kunnen besparen. 
ZDF-intendant Dieter Stolte verklaarde dat tien procent van de banen verdwijnt om kosten te besparen. 
Met de versobering wil het kabinet 450 miljoen gulden besparen. 
Met de maatregel denkt het ministerie in 1996 105 miljoen gulden te besparen, oplopend tot 150 miljoen in 1999. 

I.3.  
De beschuldiging dat banken over de rug van de belegger op courtagekosten zouden besparen vindt het Hoofd Europese Trading van ABN Amro ongehoord. 
Een andere mogelijkheid om in de gezondheidszorg te besparen is volgens de ambtenaren het invoeren van een verplichte eigen bijdrage voor alle voorzieningen die onder het ziekenfonds en de AWBZ vallen. 
Maar Prinsjesdag is gepasseerd en het kabinet wil nog steeds 1 miljard gulden op studiefinanciering besparen, en 500 miljoen op het hoger onderwijs.  
Volgens het Kamerlid F. Crone van de PvdA kan 20 à 30 miljoen gulden extra bespaard worden op onderzoek naar kernenergie. 
Aanvankelijk wilde minister Melkert volgend jaar 400 miljoen op het budget van het CBA besparen, maar na protesten van die kant verlaagde hij dat bedrag. 
Boeing automatiseerde en computeriseerde de afgelopen jaren zoveel mogelijk produktie-onderdelen, zette en passant 28.000 mensen op straat en bespaarde met 'net-op-tijd-leveranties' een miljard dollar op voorraadkosten. 
  


FR 

I.1. 
Siemens sait qu'il doit comprimer ses coûts de façon " draconienne ", cette recherche de compétitivité étant l'une des clés de son avenir avec l'innovation. " Mais nous ne voulons pas économiser à tort et à travers ", a expliqué son président, Heinrich von Pierer, jeudi 13 janvier à Munich, [...].  

I.2.   
Selon les projections du ministère des affaires sociales, on économiserait au total 126 milliards de francs en 2010, soit 22 % de l'ensemble des prestations, à condition que les pensions continuent d'être indexées sur les prix, comme c'est le cas depuis 1987.  
M. Clinton envisage en particulier d' économiser 4 milliards de dollars dans le prochain budget du Pentagone en supprimant 181 000 emplois civils et militaires. 
Les tenants de cette idée veulent, en fait, économiser de l'argent ; leur argument est un habillage superficiel de la traditionnelle exploitation des salariés, y compris des plus jeunes. 

I.3.   
Mercedes négocie actuellement des implantations en Corée et en Inde en coopération avec le groupe local Tata. Cette politique implique d' économiser sur les dépenses, véritable révolution culturelle chez Mercedes où les ingénieurs faisaient la loi.  
Heureusement, ils peuvent se nourrir toute l'année grâce à leur potager et aux lapins qu'ils élèvent. Mais, l'hiver, ils doivent économiser sur le chauffage. 
Pour la région, c'est un des dossiers essentiels des mois à venir, un moyen d 'économiser en infrastructures de transport, de lutter contre la pollution et de décongestionner les routes.  
Il lui faut aussi économiser 700 millions sur ses frais de personnel : le chiffre de 10 000 suppressions d'emplois est avancé. 
Selon les estimations de la Pacific Bell, les studios hollywoodiens économiseraient, sur les frais de tirage, d'entrepôt et d'expédition de copies, près de 500 millions de dollars par an, soit le quart de leur coût de distribution. 
L'investissement était en baisse, l'emploi aussi. Nous avons économisé des centaines de milliards de dollars en dépenses publiques.  
 


EN 

 

I.2.  
Marcus calculated that by taking into account property costs — estimated at a third of those in London — and salaries on average £2,000 lower, the paper should save £658,000 a year by being based in Manchester.
Bigger classes and lower education standards are predicted as teachers are sacked to save money.
Around the world, companies are pruning their headquarters teams in an attempt to save money.
State-controlled telecommunications equipment supplier Italtel SpA will shed 1,000 jobs this year, as part of its four-year restructuring plan and expects to save $22m in labour costs this year as a result; Italtel is also planning to lay off a total of 16,500 people temporarily for five weeks at a time this year.

 

I.3.  
Buildings can be designed to absorb and retain heat from the sun to save on heating costs.
By using the night buses travellers are able to save on accommodation.
Battells have pointed out that they very often receive separate orders from the same areas and it is suggested that to save on carriage etc. teachers should liaise with each other when ordering.
PLANS were announced last night by the Edinburgh-based Pittencrieff company to merge its US oil and gas production operations with those of London-based Aberdeen Petroleum to save on overheads, writes Frank Frazer.
We now have the opportunity to move out of the hotel and to rent the house of a Professor of Biology, and thus to save on the high cost of the hotel.
Although insulation and draught-proofing are the best ways to save money on heating bills, there are many other things you can do which, when combined, can make substantial savings.
Treasury officials say they want to save one billion pounds on defence, the opening demand in a vicious Whitehall battle.
Although insulation and draught-proofing are the best ways to save money on heating bills, there are many other things you can do which, when combined, can make substantial savings.

NL 

II.1. 
"Omdat u door omstandigheden de rol moet spelen van Pilatus en niet die van Salomo, bid ik tot God dat Hij U Zijn toorn bespaart'', zo luidde zijn begroeting.  
De Duitse consul-generaal wil de sultan verder gezichtsverlies besparen en sommeert Emily het eiland te verlaten. 
Het geruzie met het Internationale Atoombureau over het al dan niet toelaten van inspectieteams in hun nucleaire installaties hadden de Noordkoreanen zich kunnen besparen indien zij buiten dat verdrag waren gebleven.  
Is het niet beter om een patiënt die te horen krijgt dat hij nog maar enkele maanden heeft te leven, meteen de dood te laten vinden? besparen we de patiënt daar niet een berg zinloos lijden mee?  
Hun voorliefde voor modderbaden levert amfibieën en insekten waardevolle poelen op, en bespaart natuurontwerpers lange uren achter de tekentafel.  
Wordt dit comprimeren nu op alle 99 trajecten toegepast, dan bespaart dit de computer - die de goedkoopste combinatie zoekt - een berg rekentijd. 
Schenken tijdens leven. Bespaart u een [bezoek] aan de notaris. 
Aan de hand van de antwoorden - ik zal u de precieze methode besparen - berekende Van Praag 'schaduwprijzen' voor kinderen'. 
Nu zijn er steeds meer powertools voor de hersenen te koop: computers met onafzienbare vermogens, draagbare telefoons, ik bespaar u de opsomming. 
Ik bespaar de lezer een uitgebreid expose over het biologie-of-omgeving debat. 
Nieuwe, onvervulbare eisen worden gesteld en voor hij het zich ten volle realiseert zit de lezer, samen met de Amerikanen, in de doucheruimte van Auschwitz en bespaart de onverbiddelijke schrijver hem geen detail van het gruwelijke einde. 

II.2. 
De senaat had onoverkomelijke bezwaren, maar wilde minister Kosto van justitie besparen dat het wetsvoorstel zou worden weggestemd.  
Ik zal u besparen hoeveel geld ik die dag precies heb uitgegeven.
 


EN 

II.1. 
Nigel told his literary friends that his pupils’ stories and poems were so awful he didn't know what to say about them or how to get through the scheduled hour.Often he made them criticize each other's work. It saved him the effort.
He would do anything to save her the slightest inconvenience.

II.2. 
A systematic search through library catalogues may identify problems in the research proposal and save the researcher repeating another's mistakes.
“You were offering a job, and I took it. It saved me doing temporary work which I don't much care for.”
If the patient has recovered the use of his affected hand, he may be able to do jobs like digging and trimming the lawn. Tools with extra long handles save him from having to bend over too far, which might undermine his balance.
The money will keep you in business; compensate you for lost profits; give you breathing space while you reorganise and/or find a suitable replacement; and save you from having to find a new credit line at a difficult time.

FR 

III.1. 
Tailleur de son état, il espère, " d'ici un an, par là ", avoir suffisamment économisé pour s'envoler vers Alger et, " une fois obtenus les visas ", partir " en Amérique ou en Allemagne ".  
Pas question d 'économiser après avoir été frustré pendant de longues années. Les Argentins sont des consommateurs avides, de véritables " flambeurs ". 

III.2.  
Loan économise déjà assez d'argent pour payer l'apprentissage du futur tailleur, 300 000 dongs par an pendant trois ans. 
La clé du succès des Aveyronnais dans la profession bistrotière, c'est leur capacité à " travailler deux fois plus que les autres et à économiser dix fois plus ", explique Gérard Joulie, patron des Batifol et de plusieurs grandes brasseries parisiennes, natif du canton de Mont-Bazin, dans l'Aveyron.
J' ai - enfin - réuni les cent mille francs, patiemment économisés sur les petites largesses du Chili. (Bazin, Frantext)


EN 

III.1. 
Many short-term economies were at the long-term expense of both efficiency and effectiveness. There was for example no concept of"spending to save". Good examples from the NHS are energy conservation measures and building maintenance.
It will be noted that the above depends upon the propensity to save and not the propensity to unproductive consumption.
Official figures out yesterday indicated that British consumers saved at the lowest rate for 31 years while living standards actually declined 0.6 per cent between the first and second quarters of the year.

III.2. 
Individuals feel that they need to save less than before, as they have property or shares to “fall back on”, and as a consequence they raise consumption.
Unless the proceeds of industry were more equally distributed — putting cash in the hands of working-class people who would spend it not save it — the market for the products of industry would tend to dry up, leading to recurrent crises of over-production or, as he preferred to describe it, under-consumption.
I didn't think I could now save enough to make a significant difference to my standard of living when I retired, so I decided I might as well enjoy it while I had the chance.
When he saw the saxaphone he told his father about it and his father said that if he could save half the money, he would make up the other half.

III.3.
I was saving for Austria — even banked all my birthday money in May.
She was saving for shoes (needed badly by Jerry and me; kids playing football in the streets quickly go through footwear) and linoleum for the kitchen and hall.

NL 

IV.1. 
En hoe moet iemand energie besparen als hij zijn verwarming niet zelf kan regelen? 

IV.2. 
Het gaat om woonwijken, waarvan de huizen gericht naar de zon worden gebouwd zodat er bespaard kan worden op het gasverbruik. 
De Nederlandse onderneming voor energie en milieu (Novem) gaat Bulgarije helpen om drastisch op zijn energieverbruik te besparen.


FR 

IV.1.
Une main-d'oeuvre étrangère bon marché fait-elle baisser les prix et détruit-elle nos emplois ? Une machine qui économiserait de la main-d'oeuvre ferait de même.  
Nombre d'entreprises et d'administrations devaient fermer à 15 heures pour économiser l'électricité.  
La difficulté, c'est que " lorsqu'on veut économiser l'énergie, il faut investir. 
Mais, faute de pouvoir assurer un ravitaillement substantiel, chaque camp est contraint d' économiser ses munitions. 
Ce tri sélectif a permis d' économiser 7 000 tonnes de pétrole au stade de la fabrication du papier-journal.  
L'Ukraine économiserait alors assez de charbon ou d'hydrocarbures pour alimenter ses centrales thermiques, actuellement arrêtées faute de combustibles, sans avoir besoin de la production de Tchernobyl.  

IV.2.
BERENGER, à Jean. C'est cher, le blanchissage... JEAN, à Bérenger. Economisez sur l'alcool. Ceci, pour l'extérieur : chapeau, cravate comme celle-ci, costume élégant, chaussures bien cirées. (Ionesco, Frantext)


EN 

 

IV.1.
The Philippines has succumbed to war fever. Shops in Manila have been stripped bare in panic buying, there have been runs on banks, and the government has advised city-folk to grow vegetables in their gardens and to stop ironing clothes to save energy.
PEOPLE in London, the Thames Valley, Kent, Hampshire and Sussex have been asked to turn off the tap when brushing their teeth, take showers not baths, and to fix dripping taps to save water.

IV.2.

Save on energy — and on washing up — with Eve Bletcher's meals that you can cook in just one pot.
A catalyst is a substance which speeds up a chemical reaction but remains chemically unchanged at the end of that reaction. The use of catalysts therefore enables the combustion of odorous organic compounds to be achieved using lower temperatures than those required by simple thermal destruction techniques, thus saving on the consumption of fuel and consequently costs.

NL 

V.1. 
Nuis rekende de Kamer voor dat het schrappen van een tv-net juist geld zou kosten in plaats van besparen, door een verlies aan inkomsten uit reclame.  
Met al die miljoenen gebruikers behoeven bedrijven alleen nog maar iedereen een boodschap te sturen - dat bespaart advertentiekosten.     


FR 

V.1. 
Leur nombre n'est pas connu avec précision, les estimations variant entre 1,8 million (selon le ministère du travail) à 3 millions [...]. Mais ils envoient au pays chaque année plus de 3 milliards de dollars et lui économisent plus de 40 milliards [...].   


EN 

 

V.1. 
Cycling can save money and provide pleasure.
So, if someone tells us charity is wrong — he not only salves our conscience, but saves us money too.
Most who drive cars would agree that does not make us expert mechanics. People's view of building is often somewhat different, and many feel savings can be made by not expending money on architect's fees. Architects may in fact save you money. The case of the two-storey extension, that as a result of an Architects advice, became a single storey extension with internal rearrangements at 60% of the budgeted cost illustrating the point.
Whilst it is always advisable to have a power tool regularly serviced, including safety checks, we did like this practical information to save the d-i-yer unnecessary costs.

V.2.

Judging by the number of young Germans I encountered, wanderlust has gone haywire. They seem driven by a Teutonic determination to rack up as many airline meals as possible. Just as Inter-railers traditionally take overnight express trains to get a night's sleep, so small teams of Germans are roaming North America, checking the schedules carefully for flights with catering or overnight trips which save on accommodation.
Hitachi's trade roots are immediately apparent when opening the instruction booklet. This is the only planer we have tested so far that gives instructions on grinding cutter blades and overall user-servicing (including the replacement of carbon brushes). The tradesman expects heavy use from his machinery, and will replace brushes himself to save on “down time”.
His recommendation to other caterers is to consider a unit with an internal filter system simply because it means oil can be re-used, maybe three times a day. Also, in his view, it saves on fuel and oil costs.
Saving energy in the home makes good environmental sense, and will save money on electricity and gas bills.

NL 

VI.1. 
Alleen al om de administratieve rompslomp te besparen kon volgens de regering dan ook maar beter in de wet worden vastgelegd dat v.i. automatisch plaatsvindt.  


EN 

VI.1. 
And then Mr Clever-Clogs Hunter spotted that the name on the lease wasn't the same as the one I'd given — Aphrosyne rather than Folly, of course, and the surnames all in full, whereas normally I just use “Taylor” overhere, to save spelling it out.
Made from plastic or metal, the nozzles are inserted straight into the bag or, to save emptying the piping bag unnecessarily, attached on to a screw adaptor.
He was reluctant to admit his nationality, and usually claimed he was Austrian to save any possible embarrassments of the truth.
Officials say more caution when buying could not only save a lot of trouble but just perhaps your life as well.

FR 

VII.1 
Charles Bukowski est mort sans avoir cherché à économiser son existence et ses années, passées à éponger tout ce qui fermente et à sauter tout ce qui bouge.  
Les vieux départements, comme les vieilles gens, économisent leurs forces et retiennent leur souffle lorsqu'ils se comptent, inquiets : encore huit mille six cents habitants partis entre les deux derniers recensements ; six mille deux cents la fois d'avant. 
L'ancien ministre de la défense ne s'est pas économisé, ces derniers mois, pour apporter la preuve de sa capacité à rassembler. "  
Ajouté aux quatre Coupes du monde auxquelles il a participé, ce bilan cadre mal avec la vie d'un homme qui ne s'est jamais économisé. 
L'emploi de kilofranc [...] répond sans doute en priorité au souci de s'exprimer succinctement, d'" économiser " les chiffres ; au souhait de ne pas multiplier les zéros dans les comptes.  
Ce coup de maître est à peine contrarié par une fin hésitante, répétitive, qui abuse d'une excellente invention: dans le ciel, un aérostat déploie un gigantesque portrait de Staline, qui bouche l'horizon. La métaphore est claire, mais Mikhalkov, encore une fois, est trop content de sa bonne idée pour l 'économiser. 

FR 

VIII.1. 
Soucieux d 'économiser les deniers de l'Etat, Bercy veut limiter le coût de ce remboursement de la TVA aux communes [...], en faisant remarquer que celui-ci augmente deux fois plus vite que les investissements des collectivités. 
D'une absolue limpidité, la mise en scène s'applique à décrire les humiliations imposées au malheureux par le brahmane, qui économise ainsi la roupie que lui aurait coûté un ouvrier.  
Ne conviendrait-il pas de s'interroger sur les raisons qui contraignent aujourd'hui un nombre important de lecteurs à emprunter davantage d'ouvrages au lieu de les acheter? Est-ce la volonté d 'économiser le prix d'un livre, ou plutôt la difficulté de se l'offrir, qui conduit bon nombre de nos compatriotes à recourir plus souvent à l'emprunt?  


EN 

 

VIII.1. 
As it was, Clare had acquired a taste for reading, and had her nose constantly in a book; and it occurred to her mother that she might very well undertake the tuition of Olivia, to save the cost of hiring another governess.
His financial state was very worrying indeed. As a Governor he was expected to be continually generous, and it seemed he was always having to spend more money than he could afford. In another few months Nahum could see he would have to resign his Governorship, if only to save the expense of his weekly journeys by train.

NL 

IX.1. 
Zelfstandig leren bespaart tijd, menen zij. 


FR 

IX.1.
L' appareillage électroménager économise d' abord la fatigue de la maîtresse de maison, bien entendu, mais il économise aussi son temps, qu' elle peut alors consacrer à des occupations plus intellectuelles ou plus intéressantes. (Decaux, Frantext)
Cela nous économiserait du temps et surtout des espadrilles car à sillonner la ville dans tous les sens et cela tous les jours, les semelles de corde ne font pas long feu, au grand désespoir de maman. (Joffo, Frantext)


EN 

IX.1. 
British Airways has joined forces with Hertz to bring you Club Europe Drive: the fly drive service which saves you time once you have landed.
The only quality Sun is known to have wanted in an X terminal is that it be Sparc-based, something no existing X terminals house offers. To save itself time in getting to market, it could write some software and cannibalise one of its diskless workstations for an initial offering.