© Contragram
Click on the underlined numbers to see examples of the patterns (then use the "back" button of your browser to return to the patterns).
Click on the underlined verbs to follow references to other lemmas.  

 

sparen

zie ook: besparen

épargner

(save)

I. 
 
'geld opzij leggen door de uitgaven te beperken' 

'mettre de l'argent de côté' 

'to spend less money than you earn' 
 

1. 
NP ____ (MAN) (LOC) 

2. 
NP ____ NP 

3. 
NP ____ (NP) voor NP 

4. 
NP ____ bij elkaar (MAN) 

1. 
NP ____ 

2. 
NP ____ NP 

3. 
NP ____ NP pour Pinf 

4. 
>>> 1. 

1. 
NP ____ 

2. 
NP ____ NP 

3. 
NP ____ for NP 

4. 
>>> 1. 

II. 

'iemand in leven laten, iets niet vernielen of aantasten' 

'ne pas détruire ou affecter quelque chose' 

'to not harm or damage somebody or something' 

1. 
NP ____ NP 

2. 
NP ____ [Pass] NP voor NP 
 
 

 

1. 
NP ____ NP 

2. 
>>> toucher 
 

 

1. 
>>> spare 

2. 
>>> spare 
 

 

III. 
 
'iemand iets niet doen ondergaan' 

'permettre à quelqu'un d'éviter quelque chose de désagréable' 

'to help somebody avoid something' 

1. 
NP ____ NP NP / >>> besparen 

2. 
>>> besparen 

 

1. 
NP ____ NP à NP 

2. 
NP ____ à NP de Pinf2 

 
 

1. 
NP ____ NP NP 

2. 
NP ____ NP (from) Pger 
 
 

IV. 
 
'zegeltjes, voordeelbonnen, spaarpunten enz. verzamelen om ze om te zetten in financieel voordeel' 

'collectionner des points ou des timbres afin de les échanger contre un cadeau ou un avantage' 

'to collect trading stamps, coupons or vouchers to exchange them for goods, a gift or a discount' 

1. 
NP ____ (MAN) (LOC) 

2. 
NP ____ NP (LOC) 

3. 
NP ____ (NP) voor NP 

4. 
NP ____ NP bij elkaar 

 

1. 
>>> collectionner 

2. 
>>> collectionner 

3. 
>>> collectionner 

4. 
>>> collectionner 
 

1. 
>>> 2.

2. 
NP ____ NP 

3.
NP ___ NP for NP

4.
>>> 3.

 

V. 

'iets of iemand ontzien, niet al te streng behandelen, niet aantasten of grieven' 

'ne pas être trop sévère vis-à-vis de quelqu'un' 

'to not be hard on somebody' 

1. 
NP ____ NP

1. 
NP ____ NP

1. 
>>>> spare

VI. 

'iets of iemand niet te vaak of niet te intensief gebruiken' 

'ne pas faire appel à quelque chose ou à quelqu'un trop souvent ou de façon trop intense' 

'to use something sparingly' 

1. 
NP ____ NP (voor NP)

1. 
NP ____ NP

1. 
>>>> spare

VII. 

'iets of iemand beschermen tegen of redden uit een gevaarlijke situatie' 

'protéger ou sauver quelqu'un ou quelque chose d'un danger' 

'to help somebody or something avoid or escape from a dangerous or unpleasant situation' 

1. 
>>> redden 

2. 
>>> redden

1. 
NP ____ NP 

2. 
NP ____ NP de NP

1. 
NP ____ NP 

2. 
NP ____ NP from NP / Pger

VIII. 

'iets bijhouden, opsparen, bewaren, het (nog) niet uitgeven, opmaken of verspillen' 

'garder quelque chose afin de l'utiliser à un autre moment' 

'to keep something for later use' 

1. 
NP ____ NP (voor NP)

1. 
>>> garder

1. 
NP ____ NP for NP

IX. 

'geld overhouden door bepaalde uitgaven niet te doen' 

'garder de l'argent en évitant de faire certaines dépenses' 

'not to spend money on something'

1. 
NP ____ NP

1. 
>>> économiser

1. 
NP ____ NP

X. 

'iets nodeloos maken' 

'rendre quelque chose superflu' 

'to make something unnecesary' 

1. 
NP ____ NP

1. 
>>> éviter

1. 
NP ____ NP / Pger

XI. 

'iemand in staat stellen meer tijd, ruimte over te houden dan voorzien' 

'permettre à quelqu'un de disposer de plus de temps, d'espace que prévu' 

'to enable somebody to have more time, space available than might have been expected' 

1. 
NP ____ NP

1. 
>>> économiser

1. 
NP ____ NP NP

XII. 

'een verzameling aanleggen van iets' 

'constituer une collection de quelque chose' 

'to keep all the objects of a particular kind' 

1. 
NP ____ NP

1. 
>>> collectionner

1. 
NP ____ NP

XIII. 

'iets vermijden, voorkomen' 

'éviter, prévenir quelque chose' 

'to avoid or prevent something' 

1. 
>>> vermijden / besparen

1. 
NP ____ NP

1. 
NP ____ NP / Pger

XIV. 

IDIOMS 
 

1. 
NP willen de kool en de geit ____

 

2. 
NP ___ (zich) kosten noch moeite  

1. 
>>> ménager 
 

2. 
>>> ménager 

1. 
>>> sit on the fence / run with the hare and hunt with the hounds

2. 
>>> spare

 
RETURN TO INDEX

TO THE LIST OF ABBREVIATIONS

 

voorbeelden - exemples - examples

NL 

I.1.   
Turken stellen daar hun logica tegenover en veronderstellen dat de Nederlandse overheid niet graag ziet dat mensen sparen: als je het toch doet wordt dat afgestraft. 
Turken die hier twintig jaar geleden gekomen zijn, hebben meestal keihard gewerkt en sober geleefd. Daardoor hebben zij kunnen sparen. 
In de opkomende economieën wordt juist steeds meer gespaard, zodat de noodzakelijke investeringen aldaar vrijwel volledig door eigen besparingen kunnen worden opgehoest. 
U spaart belastingvrij en bouwt door rente-op-rente een belastingvrij bedrag op.  
De moraal van de belastingbetaler gaat steeds verder achteruit; er wordt minder officieel gespaard; men vlucht in ongezonde, oneigenlijke en veelal duurdere andere spaarvormen. 
Kandidaten voor een hypotheek moeten tenminste negen maanden bij de bank hebben gespaard.  
Ter financiering konden Americanen sparen op zeer populaire 'Christmas Club Accounts' van de banken.  
Het sparen in Turkije met buitenlandse valuta wordt beloond met een fikse rente terwijl de minimumbedragen sterk worden verlaagd. 
Hij rekent erop dat het kabinet ofwel uit de pot intensivering buitenlands beleid, of uit een herschikking van de totale uitgaven Defensie zal sparen.  

I.2.    
Ik kan mezelf goed onderhouden, ook omdat ik geld heb gespaard van wat ik in het buitenland verdiende.  
Zij kunnen ook volgend jaar maximaal 1540 gulden per jaar sparen waarover ze na vier jaar vrijelijk kunnen beschikken. 
Ik heb in totaal al 60 gulden kunnen sparen. 

I.3.   
In de DDR heb ik veertien-en-een-half jaar gespaard voor een Wartburg en nu rijd ik rond in een Renault Clio.  
Na de dag waarop hij wereldkampioen werd spaarde hij voor- en kocht uiteindelijk een echte leren bal. 
Een vroeg gepensioneerde man en vrouw in de Verenigde Staten vervullen hun droom met een huis in het zonnige Florida, waarvoor zij hebben gespaard bij een particulier pensioenfonds.  
Dat zijn voornamelijk de allerarmsten die in hun leven niet genoeg zullen verdienen om zelf te kunnen sparen voor hun oude dag. 
Akzo stelde voor de VUT geleidelijk af te schaffen en te vervangen door een flexibele vorm van pensionering, die niet betaald wordt door een hoofdelijke omslag, maar door sparen voor later. 
Het Benelux-parlement, dat louter een adviserende rol heeft en driekeer per jaar bijeenkomt, heeft in het kader van het jubileum zelf enkele tienduizenden guldens gespaard voor een conferentie in de Haagse Ridderzaal over de positie van de kleine landen in Europa. 

I.4.   
Veel werknemers hebben op deze manier al een aardig kapitaaltje van zo'n dertigduizend gulden bij elkaar gespaard.  
Maar toen zei ze opeens dat ze een ticket bij elkaar had gespaard, met het geld dat ze kreeg voor de overblijfuurtjes.  


FR 

I.1.  
Face à de telles incertitudes, les Britanniques restreignent leur consommation et épargnent. 
" Il faut bien voir que ce sont les départements les plus pauvres qui épargnent le plus ", ajoute Janine Bardou, présidente [...] de Lozère.  

I.2.   
D'autres pistes sont explorées qui visent, pour la plupart, à soutenir la relance de l'activité, comme l'idée d'autoriser le déblocage des fonds de la participation des salariés [...] pour l'achat d'une automobile, ou réduire la durée de cinq ans pendant laquelle ces sommes doivent être épargnées.  

I.3.   
Ceux-là acceptent encore des sacrifices, se préparent à avoir froid, à vivre dans l'obscurité il y a deux heures d'électricité en moyenne par jour ; il leur faudra épargner pour acheter un accumulateur ou une batterie de voiture ; ou bien compter trois cents dollars pour une installation en basse tension qui fournirait de quoi garder une veilleuse dans chaque pièce, le rêve. 


EN  

I.1.  
Many short-term economies were at the long-term expense of both efficiency and effectiveness. There was for example no concept of"spending to save". Good examples from the NHS are energy conservation measures and building maintenance.
It will be noted that the above depends upon the propensity to save and not the propensity to unproductive consumption.
Official figures out yesterday indicated that British consumers saved at the lowest rate for 31 years while living standards actually declined 0.6 per cent between the first and second quarters of the year.

I.2.   
Individuals feel that they need to save less than before, as they have property or shares to “fall back on”, and as a consequence they raise consumption.
Unless the proceeds of industry were more equally distributed — putting cash in the hands of working-class people who would spend it not save it — the market for the products of industry would tend to dry up, leading to recurrent crises of over-production or, as he preferred to describe it, under-consumption.
I didn't think I could now save enough to make a significant difference to my standard of living when I retired, so I decided I might as well enjoy it while I had the chance.
When he saw the saxaphone he told his father about it and his father said that if he could save half the money, he would make up the other half.

I.3.   
I was saving for Austria — even banked all my birthday money in May.
She was saving for shoes (needed badly by Jerry and me; kids playing football in the streets quickly go through footwear) and linoleum for the kitchen and hall.

NL  

II.1.  
De landbouwers krijgen 150 gulden voor elk broedsel dat ze bij het maaien of beweiden sparen. 
De Jains, van wie er in heel India zo'n vijf miljoen leven, zijn strikt vegetarisch. Ze doen hun best alle vormen van dierlijk leven te sparen. 
Ook de koran beveelt aan vrouwen en kinderen te sparen. Maar wij zijn volgens de koran gerechtigd hetzelfde te doen als de Israeliërs ons aandoen. 
Het vliegveld van Udbina is hoogstens voor enkele dagen onbruikbaar en de geparkeerde straaljagers, tanks en zware artillerie zijn gespaard gebleven. 
In de eerste helft weigerde hij gele kaarten te geven, hoewel daar aanleiding toe was. Mogelijk omdat hij de opdracht had gekregen zoveel mogelijk spelers te sparen die in de finale konden spelen. 
Dan kan het nu ook met hen spreken voor het veel opbouwender doel Israelische en Palestijnse levens te sparen.  
Bij een tuincentrum in Twello heeft een brand gisteravond voor miljoenen guldens schade aangericht. Belendende percelen konden worden gespaard. 
Van den Brink heeft gelijk dat schoolbesturen om hun goede naam te sparen niet snel willen praten over wat er zoal op hun school voorvalt. 
De Deense overheid doet er alles aan om het milieu te sparen en het energieverbruik terug te dringen. 

II.2.  
Daarmee is de kans toegenomen dat Iberia de komende weken voor verdere stakingsacties gespaard blijft. 
Daarbij werden gevechtsvliegtuigen ingezet die een aantal UNITA-dorpjes die tot dan toe voor de ellende van de burgeroorlog waren gespaard, geheel tot puin bombardeerden. 
Geen heuvel, geen dorp, geen stad in Rwanda is de afgelopen maanden gespaard gebleven voor het georganiseerde geweld tegen Tutsi's en gematigde Hutu's. 


FR  

II.1.  
Seul le Sud-Est, durement frappé à l'automne, est aujourd'hui épargné par le risque d'inondation.  
Pourquoi le tennis serait-il épargné quand tous les autres sports doivent reconnaître la réalité du dopage lorsque les contrôles sont conduits avec sérieux ? 
Par ailleurs, la Grande Bretagne - insularité oblige - a été relativement épargnée par les livraisons d'acier en provenance des anciens pays de l'Est, livraisons pour lesquelles l'Allemagne, a contrario, se situe en première ligne. 
Le hooliganisme est pratiquement limité à un club, le Paris SG. La France a toujours été relativement épargnée. 

NL 

III.1.  
Misschien was me dan wel het agressieve krijgsgehuil van de videospelletjes gespaard gebleven dat nu maar al te vaak door onze zalen schalt.   


FR 

III.1.  
Soucieux d 'épargner à Jacques Chirac, maire de Paris et candidat officiel du RPR à l'élection présidentielle, la charge d'une double campagne au printemps, le RPR avait demandé, en juin 1993, un report des élections municipales prévues en mars 1995, soit un mois avant l'élection présidentielle, prévue pour la fin avril et le début mai. 
Gardons-nous de toute tentation de sur-concentration mais, en revanche, épargnons à notre région-capitale les risques de tout excès de réglementation . 
L'auteur ne nous épargne aucun détail sur la famille de son père, sur les différentes branches de la famille de sa mère, sur les nombreux personnages, connus ou inconnus, qu'il a croisés au cours de sa traversée du siècle. 
Il y a ceux qui s'éclipsent en catimini, la nuit, abandonnant leurs meubles et leurs amis pour s 'épargner les quolibets des voisins. " 
Le succès, les femmes, les scandales, la drogue : ce que la vie lui a épargné, la légende s'est chargée de le lui attribuer.  
Le système anti-patinage qui équipait la Williams-Renault la saison dernière lui aurait sans doute épargné ce tête-à-queue. 

III.2.  
Il y a huit jours, le retrait des armes lourdes serbes des collines de Sarajevo ou leur mise sous contrôle de la FORPRONU avait épargné à l'Alliance atlantique d'avoir à mettre à exécution la menace de frappes aériennes.  
On se dit que les survivants sont des surhommes. Ce qu'ils ont vu, nos yeux ne pourraient le supporter, mais ils nous épargnent de voir la " chose " dans leur regard. 


EN  

III.1.  
Nigel told his literary friends that his pupils’ stories and poems were so awful he didn't know what to say about them or how to get through the scheduled hour.Often he made them criticize each other's work. It saved him the effort.
He would do anything to save her the slightest inconvenience.

III.2.  
A systematic search through library catalogues may identify problems in the research proposal and save the researcher repeating another's mistakes.
“You were offering a job, and I took it. It saved me doing temporary work which I don't much care for.”
If the patient has recovered the use of his affected hand, he may be able to do jobs like digging and trimming the lawn. Tools with extra long handles save him from having to bend over too far, which might undermine his balance.
The money will keep you in business; compensate you for lost profits; give you breathing space while you reorganise and/or find a suitable replacement; and save you from having to find a new credit line at a difficult time.

NL 

IV.1.  
In tegenstelling tot de Airmiles-actie hoeft de consument bij Helios niet te sparen tot het volledige bedrag is bereikt. De spaarpunten kunnen ook worden gebruikt om een deel van een reis of artikel te betalen. 
Nederland blinkt uit in het likken en sparen. Een set handdoeken, een nieuw koffiezetapparaat of een kompleet kristalservies? Ten minste tachtig procent van de Nederlandse huishoudens zamelt lustig zegeltjes in, gooit guldens in 'piekpijpen' of knipt naar hartelust de waardepunten uit pakken koffie, thee of margarine. 
De actie Air Miles is net goed en wel gestart, en nu al zijn er meer dan een mijoen vlieggrage Nederlanders aan het sparen. 
Begin 1995 zal het aantal locaties waar kan worden gespaard nog aanzienlijk worden uitgebreid. Bij aankopen voor de komende feestdagen zal een aantal grote bedrijven extra airmiles geven op een uitgebreid assortiment artikelen. 
Deelnemers aan het Helios-plan kunnen sparen via een elektronische kaart, die door een aantal deelnemende bedrijven gratis aan vaste klanten zal worden verstrekt. 

IV.2.  
De meest kersverse houders van de kaart (kosten vijf gulden) waren niet te spreken over het feit dat het sparen van de 'Air Miles'-punten zo langzaam gaat (per 25 gulden of 15 liter brandstof één punt). 
De Duitse burger kon een Kever kopen door zegeltjes te sparen. 
Veel Nederlanders sparen zegeltjes. Soms kan men bij inlevering van 250 zegeltjes een kop-en-schotel kopen voor de helft van de prijs. 
In totaal hebben de bedrijven waar airmiles kunnen worden gespaard meer dan 3.000 vestigingen.  

IV.3.  
Het Air Miles-plan van Loyalty Management Netherlands (LMN) in Hoofddorp stelt klanten van deelnemende bedrijven in staat te sparen voor vliegreizen en uitstapjes naar onder meer attractie- en bungalowparken.  
De consument kan sparen voor arrangementen en reisartikelen uit een catalogus die twee maal per jaar zal verschijnen. 
Een week eerder kreeg ik een oproep van de bank om klant te worden en Air Miles te sparen voor een dagje Efteling.  
Nederlanders vinden het leuk als u zegeltjes voor ze spaart. Vooral de 'punten' op pakken koffie zijn gewild. 
Persoonlijk heb ik een hekel aan zegeltjes. Het doet me denken aan distributiebonnen, het sparen van zilverpapier voor de zwarten in Afrika, aan koolraap, het snoepje van de week, … 

IV.4.  
Doel is volgens de Trend Groep zoveel mogelijk bedrijven in NVS te laten deelnemen, omdat de klant zo het snelst een vakantie bij elkaar zal kunnen sparen.  


EN    

IV.2. 
Save Air Miles tokens and make your Enterprise holiday something to really write home about — 1,000 Air Miles vouchers entitle you to a whopping £60 off any holiday in this brochure.

IV.3.
Martha and I married during the Second World War, as did Steven's parents, when wedding couples needed clothing coupons from all their relatives to make the wedding dress and wedding suits, which had to be of sensible material so that they could be worn again. Everybody saved all their food coupons for the wedding cake.

NL 

V.1.  
De staatsolie- en -telefoonmaatschappijen wil hij wel privatiseren, maar in stappen en misschien niet volledig. Dat spaart het ego van de Brazilianen, die niet graag ,,uitverkoop'' houden. 
Duitsland wordt een steeds inniger bevriende natie, wier gevoelens gespaard moeten worden. 
De manier waarop grootmoeder haar herinneringen noteert is buitengewoon openhartig: zonder iemand of iets te sparen brengt zij haar gedachten over wat er in het verleden gebeurd is naar voren. 
Het valt te waarderen dat ze zichzelf nergens spaart: alle gênante excessen van het drugsgebruik worden beschreven en geen van de seksuele avonturen blijft onvermeld.
 


FR  

V.1.  
Les médecins multiplient ces arrangements destinés à épargner le patient, les disgraciés ou l'impuissance de la médecine elle-même.  
Enfin, du président de la République, Oscar Luigi Scalfaro, sommé de jouer les arbitres, jusqu'au président du Conseil, Carlo Azeglio Ciampi, venu à la rescousse de son ministre du budget accusé par Silvio Berlusconi, qui est son concurrent direct dans le premier collège romain, d'avoir fasifié le bilan de l'Etat, personne n'a été épargné.  
Le rire de Rabelais n 'épargne pas l'érudition, sans pourtant qu'il ne faille y voir que dérision.  

NL  

VI.1.  
Er werd daarna geen risico genomen. Blangé werd volop behandeld en gespaard. De speler zelf is er zelf van overtuigd dat hij in Italië zal kunnen spelen. 
Quito de Baussy wordt ook niet alleen uit wedstrijd-tactische overwegingen gespaard. Hij is groot in het vaderschap. Ieder voorjaar treedt hij een paar maanden op als 
zaaddonor. 
Spelmaker Herzog werd wegens een teen-blessure gespaard voor het Europese duel met Feyenoord.  
Hardop vraagt hij zich af of Ambrosius bang is dat meeluisteraars lastige vragen zullen stellen, of dat hij zijn stem, die ,,heel gemakkelijk schor raakte'' wil sparen. 
Op verzoek van zijn ploegleider Cees Priem (TVM) probeert Harmeling te rijden met een kleiner verzet om zijn benen te sparen. 
Volgens Sloet weten lange-afstandpaarden hoe ze hun krachten het beste moeten sparen.  
John Talen deed de klus af als een toerist, net als het koppel Steven Rooks - Gert-Jan Theunisse, dat méér dan dertien minuten achter raakte. De eerste zei zich te sparen voor ,,een of andere kansrijke vlucht'', de tweede vertelde niet voluit te zijn gegaan, omdat zijn hartslagmeter het omslagpunt van 185 dreigde te passeren. 
Nico heeft zich de voorbije dagen niet gespaard. Hij trainde vooral op de weg. 
Met een uitstekende 2.21.56 won ze haar eerste gouden plak en ging als eerste naar de A-finale bij de senioren, die zich duidelijk hadden gespaard in de series en 's avonds pas voluit gingen. 


FR 

VI.1.  
Le gouvernement veut épargner le Foch qui, lui, va devoir durer au-delà de 2004, dans l'hypothèse où il serait remplacé par un second porte-avions nucléaire, et bien plus longtemps encore s'il ne devait pas avoir de successeur.  
On exhortait la population à épargner l'énergie : la surconsommation ferait courir des risques de rupture de courant. 

FR  

VII.1.  
Cela implique que ces peuples, dénués d'intelligence et de conscience, ne savent pas pourquoi ils essayent de se protéger et d'épargner leurs foyers, d'une part ; pourquoi ils tentent de donner réalité à l'idée de conquérir des territoires à n'importe quel prix, y compris en tuant les populations voisines, d'autre part [...].  
Les prédécesseurs de l'actuelle responsable de l'état civil n'ayant pas toujours su les épargner, les registres les plus vieux accusent aujourd'hui les fatigues consécutives à des manipulations successives : leur pages s'arrachent au risque de se perdre, et avec elles la mémoire unique des informations qu'elles contiennent.  
Le succès de son arrogance auprès du public l'aura probablement épargné : après deux mois d'existence, son émission fait deux fois plus d'audience qu'Europe 1, juste derrière RTL. 

VII.2. 
Depuis la prise du pouvoir par Ne Win en 1962 dans la lointaine Rangoun, jusqu'en 1992, ces religieuses n'ont pas vu un seul étranger. Mais à la différence des missionnaires protestants, qui ont, pendant plusieurs decennies, fait l'objet de persécutions, l'orphelinat a été épargné du pire.  


EN  

VII.1.  
Remember how you would gladly have given your life to have saved his or hers?
A campaign has been launched to save a collection of birds and animals.
“Are you still giving away large chunks of your income to ill-treated animals, orphaned children and projects that are going to save the environment?” asked Julius, in a dry tone.
At the time of writing, the dust has still not finally settled on this matter as the Catholic Education Council has not abandoned the struggle to save De La Salle College of Higher Education, one of those scheduled for closure.

VII.2.
The ghost plot — Swayze gets killed, and before he can go off to heaven he has to save his girlfriend Demi Moore from the bad guys — is really just a gimmick, there to dress up the standard Swayze package with a few special effects and an impossibly sentimental ending.
Mr Gaunt claims that 38 of the 50 members who have signed the exemption order saving them from the full rigour of the CFTC's rules say they do not like the agreement.
He says he just wants to save the school from closure.
He was dying, and must be saved from hell.
A company of porcupines crowded themselves together one cold winter's day so as to profit from oneanother's warmth and so save themselves from being frozen to death.
The Minister of Foreign Affairs, Roelof "Pik" Botha, stated that South Africa would not intervene to crush the coup, indicating a change in government policy since February 1988, when South Africa had sent troops to Bophuthatswana to save the government of President Lucas Mangope from being overthrown.

NL  

VIII.1.  
Dat vond hij niet erg, hij heeft alles zelf gedaan: de pillen gespaard, de plastic zak met elastiek klaargelegd.  
Alleen in de zwaarste periode, toen mensen, van wie sommigen mijn vrienden waren geworden, van honger en uitputting stierven, probeerde ik mijn denkvermogen uit te schakelen. Ook om energie te sparen: emoties en gedachten kosten energie en die heb je nodig om in leven te blijven. 
Wie studiepunten wil sparen voor een volgend studiejaar, kan daarvoor dan alle in een jaar behaalde studiepunten boven de 


EN  

VIII.1.  
Pascoe fished some money out of his wallet and handed it over. “That buys me a blow-job, doesn't it?” The girl gave a tight grin, amused that she'd been right. “I'm buying it, but you can save it for the next guy. Do you know a way out of here that isn't past the desk?”
“Eat all that up. Don't save it for the birds.”

NL 

IX.1.  
Kan een mens vele, vele miljoenen belastingen sparen door over een afstand van enkele tientallen kilometers te verhuizen?  
Dat doet concerns inheemse leveranciers de duimschroeven nog sterker aandraaien om kosten te sparen. 


EN 

 

IX.1. 
As it was, Clare had acquired a taste for reading, and had her nose constantly in a book; and it occurred to her mother that she might very well undertake the tuition of Olivia, to save the cost of hiring another governess.
His financial state was very worrying indeed. As a Governor he was expected to be continually generous, and it seemed he was always having to spend more money than he could afford. In another few months Nahum could see he would have to resign his Governorship, if only to save the expense of his weekly journeys by train.

NL  

X.1.  
Uit overwegingen van doelmatigheid bij individuele bedrijven - ,,het spaart een hoop discussie; een eigen Code ontwikkelen is lastiger'' - en omdat brede toepassing de weg 
effent naar bijvoorbeeld Europese acceptatie. 

X.2. 
Men wil dat steeds circa 10 procent parkeerruimte vrij en bereikbaar is. Dit bevordert vlot verkeer en spaart op aanleg van infrastructuur.  


EN

  

X.1.
In the city-centre block, there is a ground-floor coffee room with ashtrays, easy chairs and potted plants set aside for smokers. But, despite its echoes of furtive schoolday puffs behind the bikesheds, Sheila and Carol prefer the stairwell. “We can hear the phones, and it saves a trek downstairs,” says Sheila, who has been smoking for 25 years.
By shopping around and comparing prices it is often possible to save quite a bit of money, but evenso, dry mixes always work out more expensive than mixing your own, although they do also cut out the preliminary stages of the mixing process. It saves throwing away the remains of a large bag of cement, too.
A kitchen-dining room is ideal for a family; it's cosy, convenient and economical since it saves heating another room.

NL 

XI.1.  
Maar onze commando's kunnen net zo goed in Europa worden gecheckt, dat spaart tijd. 


EN  

XI.1.  
British Airways has joined forces with Hertz to bring you Club Europe Drive: the fly drive service which saves you time once you have landed.
The only quality Sun is known to have wanted in an X terminal is that it be Sparc-based, something no existing X terminals house offers. To save itself time in getting to market, it could write some software and cannibalise one of its diskless workstations for an initial offering.

NL 

XII.1.  
Een gewoonte die is ontstaan toen mijn dochter nog een klein meisje was en zeepjes spaarde. 
Mijn broer spaart wormen.  


EN  

XII.1.  
He would put this summer night into his pocket, the touches, the scents, the soft, breathy kisses and the smiles: he would put it away, this first time, to save and savour throughout his life.

FR 

XIII.1.  
Des milliards de travaux, pour épargner d'hypothétiques dégâts pouvant survenir une fois par siècle, l'enjeu est-il si important financièrement ?  


EN  

XIII.1.  
And then Mr Clever-Clogs Hunter spotted that the name on the lease wasn't the same as the one I'd given — Aphrosyne rather than Folly, of course, and the surnames all in full, whereas normally I just use “Taylor” overhere, to save spelling it out.
Made from plastic or metal, the nozzles are inserted straight into the bag or, to save emptying the piping bag unnecessarily, attached on to a screw adaptor.
He was reluctant to admit his nationality, and usually claimed he was Austrian to save any possible embarrassments of the truth.
Officials say more caution when buying could not only save a lot of trouble but just perhaps your life as well.

NL 

XIV.1.  
Wij willen altijd de kool en de geit sparen. Allerlei groeperingen in de samenleving lobbyen voor meer geld. Die wil de overheid allemaal tevreden stellen. 

XIV.2. 
De Marokkaanse gastheer koning Hassan II had zich daarbij kosten noch moeite gespaard om het zijn gasten naar de zin te maken. 
Reynolds spaarde kosten noch moeite om Rapa Nui daadwerkelijk te filmen op Paaseiland.