© Contragram
Click on the underlined numbers to see examples of the patterns (then use the "back" button of your browser to return to the patterns).
Click on the underlined verbs to follow references to other lemmas.
 

 

arresteren

arrêter

voir aussi: s'arrêter

arrest

I.

'iemand in hechtenis nemen, inrekenen, aanhouden'

'priver quelqu'un de sa liberté au nom de la loi'

'to take sb prisoner with the authority of the law'

1.
NP ___ NP[h] (voor/wegens NP)

2.
NP ___ NP als NP

1.
NP ___ NP[h] (pour NP)

2.
NP ___ NP comme NP

1.
NP ___ NP[h] (for NP)

2.
NP ___ NP as NP

II.

'ophouden iets te doen' 

'mettre fin à son activité' 

'to finish an activity of oneself'

1.
>>>stoppen

2.
>>>stoppen

3.
>>>stoppen

1.
NP ___ / >>>s'arrêter

2.
NP ___ NP

3.
NP ___ de Pinf1 / >>>s'arrêter

1.
>>>stop

2.
>>>stop

3.
>>>stop

III.

'de inhoud van een officieel document bekrachtigen, goedkeuren, vastleggen'

'fixer définitivement le contenu d'un document officiel'

'to decide on the definitive formulation of an official document'

1.
>>>vastleggen / NP ___ NP

1.
NP ___ NP

1.
>>>approve

IV.

'de werking van een machine, installatie, ... doen ophouden'

'mettre fin au fonctionnement de quelque chose'

'to put an end to the operation of a machine, installation, ... '

1.
>>>uitschakelen / stopzetten / stoppen

1.
NP ___ NP

1.
>>>stop

V.

'iets of iemand doen stilstaan'

'mettre fin au déplacement de quelque chose ou quelqu'un'

'to put an end to the movement of sb/sth'

1.
>>>stoppen

2.
>>>stoppen
 

1.
NP ___ NP

2.
NP ___ NP LOC

1.
>>>stop

2.
>>>stop

VI.

'een gebeurtenis of iemands activiteit doen ophouden'

'mettre fin à un événement ou une activité de quelqu'un; empêcher'

'to put an end to an event or sb's actions'

1.
>>>stoppen

1.
NP ___ NP

1.
>>>stop

VII. 

'ophouden zich in een bepaalde richting te bewegen'

'mettre fin à son déplacement' 

'to finish moving in a particular direction'

1.
>>>stoppen

 

1.
NP ___ / >>>s'arrêter

 

1.
>>>stop

 

VIII.

'een slechte evolutie afremmen of doen stoppen'

'mettre fin à une évolution négative'

'to slow down, stop or reverse a bad evolution'

1.
>>>keren

1.
NP ___ NP

1.
NP ___ NP

IX.

'een beweging doen stoppen'

'mettre fin au mouvement de quelque chose'

'to stop a movement'

1.
>>>stuiten / tegenhouden

2.
>>>tegenhouden / stilhouden

1.
>>>retenir

2.
>>>retenir

1.
NP ___ NP

2.
NP ___ NP LOC

X.

'iemand's aandacht trekken'

'attirer l'attention de quelqu'un'

'to attract sb's attention'

1.
>>>(aan)trekken / boeien / treffen

1.
>>>attirer / retenir

1.
NP ___ NP

XI.

'verhinderen dat geld uitbetaald wordt' 

'empêcher que des paiements se fassent à partir d’un compte

'to prevent money from being paid'

1.
>>>blokkeren

1.
>>>bloquer

1.
NP ___ NP

RETURN TO INDEX

TO THE LIST OF ABBREVIATIONS

 

voorbeelden - exemples - examples

NL

I.1.
Meestal passief
Ook supporters die niet bij de rellen waren betrokken, werden gearresteerd en afgevoerd.
De jeugd- en zedenpolitie in Amsterdam heeft acht mannen gearresteerd die worden verdacht van ontucht met jongens van 13, 14 en 15 jaar.
Overal in West-Europa zijn inmiddels al vermeende oorlogsmisdadigers uit ex-Joegoslavië gearresteerd en indien gewenst zal het tribunaal om hun uitlevering vragen.
De man had met zijn vrouw en kinderen politiek asiel in Denemarken aangevraagd, maar werd gearresteerd na te zijn herkend door getuigen.
In Frankrijk werd in 1991 een handelsreiziger van Scala bij de grenspost Biriatou met een partij van 58 kilo heroïne gearresteerd.

Het eind van het decennium bracht traumatische ervaringen als de Redlands-affaire (waarbij Jagger en Richards werden gearresteerd voor LSD-bezit) en de opnamen van de film Performance (waarbij iedereen het met iedereen deed).
Tieners die voor een moord worden opgepakt, zijn vaak eerder voor andere geweldsmisdrijven gearresteerd.

Ze eisten de vrijlating van twee collega's, die enkele dagen eerder waren gearresteerd wegens betrokkenheid bij de moord op twee naaste medewerkers van Aliyev.
Vijf jaar geleden werd hij wegens zijn aandeel in terroristische aanslagen gearresteerd en door een militaire Israelische rechtbank tot levenslange gevangenisstraf veroordeeld.

Alternatieven voor voor/wegens zijn op beschuldiging/verdenking van:
Toen Mavrodi vervolgens op spectaculaire wijze werd gearresteerd op verdenking van belastingontduiking, groeide de MMM-oprichter uit tot een volksheld.
Abiola werd op 23 juni gearresteerd op beschuldiging van hoogverraad, waarvoor hij zich voor het federale Hooggerechtshof zal moeten verantwoorden.

I.2.
Meestal passief
Hij hoorde niet alleen dat er een dag eerder een moordaanslag op hem was gepleegd, maar ook dat zijn vrouw als verdachte was gearresteerd.
De schrijver Heberto Padilla werd als 'contra-revolutionair' gearresteerd, Lezama heette ineens een 'trawant van Padilla' en zijn werk werd verboden, het toonaangevende en progressieve literaire tijdschrift Caiman Barbuda (de bebaarde krokodil) mocht niet meer verschijnen.


FR

I.1.
Souvent dans le passif
Le chef du commando, Anis Naccache, un Libanais sunnite âgé de trente-deux ans, est arrêté avec ses deux complices et sera condamné, en mars 1982, à la réclusion à perpétuité.
Deux des trois prêtres, arrêtés après avoir dit la messe, se trouveraient dans un camp de travail proche de la cité militaire de Zhangjiakou, près de Pékin.

En novembre, il était arrêté pour une sombre affaire de pots-de-vin versés au gouverneur de la préfecture de Miyagi.

I.2.
Une bande de gosses des rues de Caracas aide un petit Américain à prouver l’innocence de sa mère qui vient d’être arrêtée à l’aéroport comme trafiquante de diamants.
J’ai eu la chance d’avoir été arrêtée comme résistant et non comme juif.


EN

I.1.
Often passive
Dave was led away by police who arrested then released him without a formal charge.
They were stopped and arrested in a brief operation involving thirty police.
Surprisingly, less than 500 people have been arrested in the first 24 hours of the riots.
Many friends of the badger are forming badger vigils, to discover badger digging and call the police to arrest wrong-doers.
The Home Office announced last night that two Iranians arrested on Friday under the Prevention of Terrorism Act are to be deported.

"Tommy Cook, I'm arresting you for the murder of Christopher Jabelman..."
Sweden is the latest country to suffer from criminals fiddling with mobile phones to re-direct bills, thousands of phones were stolen, altered and sold back to the market as  "no charge phones": 10 people have been arrested so far for the crime, which came to light when some subscribers reported bills of $70,000 more than they were expecting.
So long as he was a Member of Parliament he could not be arrested for debt, but bailiffs were in the house when he was taken mortally ill.
Derek's previous experience of dealing with the police amounted to clarifying some technical points for the Fraud Squad when a client of Fithyan &Co. was arrested for tax evasion.

VAN HALEN have come to the defence of a 19-year-old fan arrested for wearing one of the band's T-shirts.
Early in 1909 Lady Constance was imprisoned in Holloway, but rapidly released when the authorities became aware of her powerful connections. A year later she was again arrested for throwing stones at a ministerial car during a political meeting in Liverpool.

Alternatives for for are on suspicion of and on charges/a charge of:
It is assumed that he was arrested on suspicion of being an American spy.
THE crew of a cargo ship were arrested yesterday on suspicion of tossing seven stowaways overboard and shooting them.
PLAYBOY Roderick Newall was arrested on suspicion of his parents' murder after a "Miss Marple" probe by his Auntie Nan.
Mr. John Cooper, prosecuting, said the incident happened on November 13 last year after Pc Masheder, in a patrol car, received a message to stop a white van. The officer pursued the van but the driver, Saunders, stopped at the Cut Maple Industrial Estate and ran into a barn. Pc Masheder chased and caught him and told him he was being arrested on suspicion of theft.
Stone was arrested on a charge of high treason on 3 May 1794 and was taken to the Tower of London.
When Creed called, Jed was watching a news report about a vulture who'd just been arrested on a murder charge.
The football authorities come to Molyneux to support their claims that grounds are now fit for families, not homes for hooligans. In just four seasons here the number of people arrested on charges connected with football have fallen from more than three hundred and fifty to just under one hundred.
On Oct. 1 five election candidates from Sind and a former MP, Qurban Ali Shah, all members of the PPP, were arrested on charges of printing counterfeit notes.

I.2.
BUILDING work on a new county jail in Florida was falling woefully behind schedule, despite the critical need for additional space to house the many arrested as suspected drug offenders. In Manchester, a deaf tramp who had roamed the country for 9 years was arrested as a spy because he had 55 Ordnance Survey maps in his possession, as well as two compasses and twenty crisp £1 notes.
According to some sources, the death of Apollonius of Tyana took place at the sanctuary of Diktynna. He visited the sanctuary late at night, finding it guarded by Diktynna's ferocious sacred dogs. Instead of barking and attacking him, though, the dogs greeted him as a friend. The sanctuary attendants arrested Apollonius at once as a magician and a robber, suspecting that he had tamed the dogs with the intention of stealing the sanctuary treasure.

FR

II.1.
Et tandis que le président de la République se félicitait de ce havre de paix que l'Europe des Douze a su construire pour elle et protéger des turbulences extérieures, un homme d'Eglise dénonçait le scandale consistant à "avoir déclaré vingt fois: Arrêtez, sans jamais avoir ajouté: Si vous n'arrêtez pas, on cogne"
Sans oser bouger ni pied ni patte, des fois qu'Isabelle me tomberait dessus à l'improviste, elle arrête pas, pour voir si je ne fais pas tache: Tu tiens absolument à ce vernis à ongles rouge sang?

II.2.
"Mais soit les Musulmans arrêtent leur agression, soit le monde devra comprendre les mesures que nous devrons prendre ici pour défendre les Croates", a-t-il déclaré dans un entretien à la télévision.
Le fabricant de skis autrichien Atomic a décidé d 'arrêter, à une date non précisée, la production en France de sa filiale Dynamic pour la transférer dans ses usines de Wagrain et Altenmarkt, en Autriche.

II.3.
C'est pour cela que nous leur demandons solennellement d 'arrêter de tuer.
"Posez des questions précises, j'y répondrai par oui ou par non", lui lança-t-il, ironique. "Arrêtez de faire votre cirque!", répliqua bien tardivement le magistrat.

NL

III.1.
De notulen worden in de eerstvolgende vergadering gearresteerd en ten bewijze daarvan ondertekend door de voorzitter en de secretaris.


FR

III.1.
Le Conseil constitutionnel a arrêté, lors de sa séance du mercredi 29 décembre, sa décision sur la loi de finances pour 1994, qu'il estime conforme à la Constitution.
Les gérants des cinq coopératives de presse qui ont déjà demandé à Hachette d'"arrêter les mesures nécessaires à la bonne marche des NMPP" devaient se rencontrer dans la soirée du lundi 24 janvier.

FR

IV.1.
Au Zaïre, où l'ambassadeur de France a été tué en janvier 1993, les adolescents arrêtent la télévision lorsque leurs parents regardent les chaînes françaises.
Le prototype Superphénix produit en effet un kilowatt-heure 2,3 fois plus cher que celui fourni par une centrale nucléaire classique, ce qui, compte tenu de l'effondrement du marché de l'uranium, et du gel des programmes d'équipement nucléaire, n'incline pas à se doter de parcs de réacteurs surgénérateurs [...].
Faut-il donc arrêter définitivement cette installation?

FR

V.1.
Des militants du PKK ont arrêté, samedi soir, deux autocars sur la route qui relie Diyarbakir à Elazig.
Ces boucliers sont capables d 'arrêter un missile anti-char.

V.2.
Près d’une bourgade au nom charmant, Wy-dit-Joly-Village […] des dizaines de coréligionaires ont dû arrêter leur voiture au bord de la route.

FR

VI.1.
Demain, ces millions de petites flammes arrêteraient les obus serbes.
Face à Paul Amar, leur détermination était visible. La date était fixée, l'accord scellé, rien ne les arrêterait.

FR 

VII.1. 
Dans la nuit du 31 décembre, vers 3 heures du matin, je rentrais en voiture avec des amis, quand un groupe d'hommes armés, foulard rouge sur le visage, casquette verte, nous ont donné l'ordre d 'arrêter, demandé où nous allions, puis laissés passer après s'être identifiés comme "Armée zapatiste de libération nationale".

FR

VIII.1.
Pour arrêter cette descente aux enfers, il faudrait que nos sociétés débattent de leurs devenirs possibles, des choix qui s’offrent et donc des priorités.
Il faut arrêter ce processus de dégradation. Aucune fatalité ne condamne notre pays au repliement.
M. Mittérant […] veut-il laisser l’image, dans les manuels d’histoire, du premier président français à avoir pris l’initiative d’arrêter la spirale nucléaire ?


EN

VIII.1.
All forms of early syphilis can be completely cured, and some of the later manifestations can be markedly improved, or, at least, the progression of the disease can be arrested.
Britain is quite at liberty to ignore IT and pursue its own unique way of doing things. But then it would have to face upto the fact that, by comparison with much of the rest of the world, it would grow steadily poorer with no chance of arresting that trend until well into the next century.
In Scotland the SRU has yet to include the student in their long-term development plans, while in Australia student representative rugby simply does not exist. It was Michel Bonfils, the general secretary of the French Students Union who realised that inorder to arrest the declining fortunes of the student game, it needed an inspiring international competition.
When David Dworkin joined the group the profit attributable to BhS was in sharp decline. That decline has not only been arrested but has been substantially reversed.

EN

IX.1.
Beginning in 1970, experiments in Oxford on sheep and monkeys have demonstrated that for several weeks before birth the foetus in the uterus makes periodic breathing movements, rather as if the developing foetus were practising what it would have to do immediately after birth, and that shortage of oxygen to the foetus arrested these breathing movements.
Most historians have assumed that it was the aftermath of Prasutagus' death alone that caused the Revolt and that the Druids were not involved, but I have always taken the view that it was the threat of their imminent extinction which concentrated all their efforts on arresting the progress of the army, with the probability of a great British victory.

IX.2.

This salt air keeps one thirsty,’ he observed to Ferrall; then something in his host’s expression arrested the glass at his lips.
Horrocks, who had watched with the flask arrested half-way to his mouth, said, "Here's to you, Mr Frere, a true prince of the ice," and swigged at his brandy.

EN

X.1.
On a barbed-wire fence dividing the railway embankment from the meadow a lamb was caught. It was struggling vainly to free itself, bleating weakly, but suddenly letting out the long, piping, despairing cry that had first arrested Deborah's attention.
Arrested by recognition, she stared at the picture — one of Elise's best — of a blind gypsy.
He seemed arrested by her laughter, she saw, as she watched his glance go from the merriment in her eyes to her laughing mouth.
The dry-as-dust scholar, the Percy Simpson sort of scholar, would merely note here that Earendel meant "shining ray". Tolkien himself thought that this bright ray was the Old English word for Venus, here applied to John the Baptist, herald of the Christ. But it was not the mere surface meaning of the words which arrested him. "I felt a curious thrill, as if something had stirred within me, half awakening from sleep. There was something very remote and strange and beautiful behind those words, if I could grasp it, far beyond ancient English."

EN

XI.1.
You can arrest the bank account or salary of your debtor for the amount owing to you.


 
RETURN TO INDEX