© Contragram
Click on the underlined numbers to see examples of the patterns (then use the "back" button of your browser to return to the patterns).
Click on the underlined verbs to follow references to other lemmas.
  

 

lenen
zie ook: zich lenen, ontlenen, verlenen

emprunter

borrow

I. 
 
'tegen betaling van rente tijdelijk ter beschikking gesteld krijgen' 

'accepter de l'argent de quelqu'un en s'engageant à le rembourser avec des intérêts' 

'to take out a loan'

1. 
NP ____ (MAN) 

2. 
NP ____ NP 

3. 
NP ____ (NP) van/bij NP 

4. 
NP ____ (NP) LOC 

5. 
>>>> hypothekeren / verpanden 

1. 
NP ____ (MAN) 

2. 
NP ____ NP 

3. 
NP ____ (NP) à/auprès de NP 

4. 
NP ____ (NP) LOC 

5. 
>>>> hypothéquer / donner en gage

1. 
NP ____ (MAN) 

2. 
NP ____ NP 

3. 
NP ____ (NP) from/off NP  

4. 
NP ____ (NP) LOC

5. 
NP ____ (NP) on/against NP 

II. 

'gebruik maken van een weg' 

's'engager dans un chemin' 

'to make use of a road or route'

1. 
>>>> nemen  / ingaan / inslaan
 

 

1. 
NP ____ NP 

 

1. 
>>>> take / use

 
 

III. 

'iets tijdelijk en gratis mogen gebruiken van iemand' 

'utiliser quelque chose appartenant à quelqu'un d'autre en s'engageant à le rendre' 

'to take or use something belonging to somebody else, usually for a limited time, and usually with their permission' 

1. 
NP ____ NP 

2. 
NP ____ NP van/bij NP 

3. 
NP ____ NP LOC 
 

 

1. 
NP ____ NP 

2. 
NP ____ NP à NP 

3. 
>>>> 2. 
 

1. 
NP ____ NP 

2. 
NP ____ NP from/off NP 

3. 
>>>> 2.

IV. 

'een uitdrukking, idee,... overnemen van iemand' 

'reprendre une expression, une idée,... qui a été utilisée par quelqu'un d'autre' 
 
'to use other people's words, ideas,...

1. 
>>>> 2. 

2. 
NP ____ NP 

3. 
NP ____ NP van NP

1. 
NP ____ 

2. 
NP ____ NP 

3. 
NP ____ (NP) à NP

1. 
>>>> 2. / 3.

2. 
NP ____ NP 

3. 
NP ____ (NP) from NP 
 

V. 

'op een bepaalde manier te werk gaan of zich ontwikkelen' 

'procéder ou se développer d'une certaine façon' 

'to proceed or develop in a certain way' 

1. 
>>>> volgen

1. 
NP ____ NP

1. 
>>>> follow

VI. 

'tegen betaling van rente tijdelijk ter beschikking stellen' 

'mettre de l'argent à la disposition de quelqu'un à condition qu'il le rembourse avec des intérêts' 

'to give somebody a loan' 

1. 
NP ____

2.
NP ____ NP 

3. 
NP ____ (NP) (aan) NP 
 
 

1. 
>>>> prêter 

2. 
>>>> prêter

3.
>>>> prêter

1. 
>>>> lend 

2. 
>>>> lend
 
3.
>>>> lend

VII. 

'gebruik maken van een bepaald vervoermiddel' 

'se servir d'un moyen de transport spécifique' 

'to make use of the specified means of transportation' 

1. 
>>>> nemen

1. 
NP ____ NP

1. 
>>>> take

VIII. 

'iets tijdelijk en gratis door iemand laten gebruiken' 

'permettre à quelqu'un d'utiliser pendant une certaine période quelque chose qui est à soi' 

'to give something to somebody for them to use for a limited time' 

1. 
NP ____ NP 

2. 
NP ____ NP (aan) NP

1. 
>>>> prêter

2. 
>>>> prêter

1. 
>>>> lend

2. 
>>>> lend

IX. 

'te danken hebben aan, putten uit, baseren op' 

'reprendre certaines caractéristiques d'autre chose' 

'to owe something to something else' 

1. 
>>>> ontlenen

1. 
NP ____ NP à NP

1. 
NP ____ NP from NP

X. 

'iets ten dienste, ter beschikking stellen van iemand' 

'proposer à quelqu'un de bénéficier de quelque chose' 

'to allow others to make use of an inalienable part of oneself'

1. 
NP ____ NP aan NP

1. 
>>>> prêter

1. 
>>>> lend

XI. 

'zich uitstrekken langs' 

's'étendre le long d'un certain trajet' 

'to stretch out along the specified route'

1. 
>>>> volgen

1. 
NP ____ NP

1. 
>>>> follow

XII. 

'een uitdrukking, naam, idee,... laten overnemen door iets of iemand' 

'se voir reprendre une expression, un nom, une idée par quelqu'un d'autre' 

'to be the source of a word, name, idea, … used by others'

1.  
NP ____ NP aan NP

1. 
>>>> prêter

1. 
>>>> lend

XIII 

IDIOMS 

1. 
NP ____ het/zijn oor aan NP

1. 
>>>> prêter

1. 
>>>> lend

  

RETURN TO INDEX

TO THE LIST OF ABBREVIATIONS

   

voorbeelden - exemples - examples

NL 

I.1.  
De geïndustrialiseerde wereld spaart kortom te weinig en leent te veel. 
Het in het midden laten, zoals bij de huidige kabinetsplannen, komt neer op een theoretische gelijkheid van de misere en een feitelijke ongelijkheid van kansen -iedereen mag studeren, maar moet ophouden na drie jaar, tenzij hij/zij kan betalen of wil lenen. 
Toen halverwege de jaren zeventig de koperprijzen daalden, wenste Zambia niet uit zijn droom te ontwaken. Het ging lenen en werd opgezadeld met de grootste schuldenlast per hoofd van de bevolking in Afrika. 
Want een studieschuld van 50.000 gulden vindt ook hij veel. ,,Maar zelfs als je maximaal leent kom je niet aan dat bedrag.''  

I.2.   
De student kan na die vier jaar nog wel drie jaar lang zijn totale maandbudget lenen: 13.000 gulden per jaar. 
De overheid leent dit jaar nog steeds twintig miljard gulden. Dat is niet minder dan een grof schandaal. 
Om het overheidstekort te dekken leende Saoedi-Arabik na de Golf-crisis 4,5 miljard dollar, de eerste internationale lening van het land maar niet de laatste. 
Veertig procent van de overheidsuitgaven voor het begrotingsjaar 1994/95 moet worden geleend. 
Om de krimp in het vermogen door de dollardaling op te vangen, leent Philips meer in dollars.  
De Amerikaanse automatiseerder kwam eind jaren tachtig in de problemen doordat de directie het bedrijf kocht met duur geleend geld, terwijl de markt in recessie raakte. 

I.3.  
De geldmarktrente is de rente waartegen banken van elkaar lenen, het disconto is wat banken betalen voor leningen van de centrale bank.  
Na 1976 (Groot-Brittannië, Italië) heeft geen enkel industrieland meer bij het IMF geleend, omdat ze hun tekorten op de kapitaalmarkten kunnen dekken. 
Voor grote debiteuren zoals India, Mexico en Thailand bestaat steeds minder noodzaak om bij de Wereldbank te lenen. 
In het aangepaste voorstel wilde Begemann het geld lenen van Gimvindus.  
,,Ik moet geld van mijn vrienden lenen'', zegt hij. ,,Ik hoop dat met de komst van Abu Ammar de situatie zal verbeteren." 
Gazprom kon het benodigde geld van Duitse banken lenen dank zij het onderpand van een contract voor de levering van zeven miljard kubieke meter aardgas per jaar.  
De 7,5 miljoen gulden die de bouw heeft gekost, is grotendeels door de Turkse gemeenschap opgebracht en voor de rest bij de bank geleend.  
Om aan de benodigde middelen te komen, hebben ze geld geleend bij de eigenaar van het pand, want als hasj-ondernemer blijft het vooralsnog lastig bij een bank een hypotheek af te sluiten. 

I.4.  
Dit komt omdat de Bank tegen gunstige voorwaarden op de internationale kapitaalmarkten kan lenen dank zij de garantie van de lidstaten voor alle schulden van de Wereldbank.  
De kerk kreeg een hogere rente dan de spaarbank betaalde en voor hemzelf was de rente lager dan als hij ergens anders had moeten lenen. (INL 38) 
De rest wordt op de kapitaalmarkt geleend. 
Nagenoeg ieder land dat een betrouwbaar beleid voert, kan geld op de kapitaalmarkten lenen en heeft de Wereldbank of het IMF niet meer nodig.  
Voor dit 'toongeld-fonds' heeft het ministerie een aparte ,,regeling met een bank'' getroffen. Een aantal geselecteerde politiechefs kan het geld daar ten behoeve van hun rechercheurs lenen. 
 


FR 

I.1. 
Les spécialistes se sont particulièrement penchés sur cette affaire, parce qu'elle montre que le Fonds du Conseil de l'Europe, un des meilleurs débiteurs du monde, est vraiment de retour sur le marché international des capitaux. A l'automne dernier, à la suite de la démission de son gouverneur, il avait cessé d'emprunter. 
Les entreprises, traditionnellement, investissent pour produire et empruntent pour investir ; en moyenne leur besoin de financement a atteint 4 % du PIB entre 1945 et 1985. 
Il est bon d'emprunter en monnaie forte, de même qu'il est judicieux de rembourser ses emprunts dans une devise donnée lorsque celle-ci est prise d'un accès de faiblesse.  

I.2.  
Elle est en train de remodeler sa dette, remplaçant d'anciennes opérations par d'autres qui sont moins coûteuses et, en fait, elle rembourse davantage qu'elle n'emprunte.  
Huntz, après avoir vivoté en vendant des assurances, rejoint l'armée, puis une société de transport à Toulouse, dont il est bientôt licencié. Il emprunte alors de l'argent, achète un terrain à Sauvian [...], construit sa maison et créé sa propre entreprise de transport. 

I.3.  
Un particulier emprunte à près de 20 %, une PME ne peut pas emprunter ou le fait à 15 %, dans une situation de quasi-stabilité des prix. 
Si l'Etat emprunte à 6,5 % [...], pour rembourser par anticipation 9 milliards, il ne lui en coûtera réellement que 180 millions de francs supplémentaires. 
Il s'agit de redonner du pouvoir d'achat aux consommateurs en leur permettant d'emprunter à l'Etat l'équivalent d'un mois de salaire, remboursable sur douze mensualités, sans intérêt ou presque.  
Les hedge funds avaient emprunté aux banques des milliards de dollars pour acheter des emprunts d'Etat européens en spéculant sur une baisse des taux et une hausse des cours. 
En juin, la compagnie est autorisée, pour couvrir l'opération, à emprunter 1,2 milliard de francs auprès de l'Union de banques suisses, avec la garantie de l'Etat.  

I.4. 
Pour boucher les trous, les pays de l'Afrique francophone ont emprunté à tout va à l'extérieur.  
Pour pouvoir prêter, le Comptoir emprunte sur les marchés, chaque année, plusieurs dizaines de milliards de francs. 
 


EN 

I.1. 
A main way in which many firms were failing to maximise their value was in not exploiting the tax incentive to borrow. 
It's obviously important to make sure you don't take on more than you can afford. We will be glad to talk to you about this before you borrow. 
The poorer countries often have to resort to borrowing to finance their currency-support interventions. 
Some of the businesses were commercially successful, but only because those involved in owning and running them had invested life savings and borrowed substantially. 
I agree with the Hon. Gentleman that rising interest rates present problems, particularly for the farming community, which has to borrow heavily. 

I.2.  
If a country requires foreign exchange (e.g. dollars) to a support the par value of the domestic currency, then it purchases foreign exchange with its own currency. Such a drawing results in an increase in the Fund's holdings of the member's currency and a decrease in the IMF holdings of the currencies that are borrowed. 
I am taken to an expensive restaurant in Makati, where the president of the company, whose name is Rudy, is throwing a gala dinner in my honor. After eight courses, and enough liquor to intoxicate the Muslim population of Mindanao, Rudy announces, in slurred English, that he would like to borrow money. He says he wants to buy earth-moving equipment for a reclamation project on Manila Bay. 
The Junkers were badly in debt. While industrialisation and capitalist economics had advanced into the Vistula delta region, into Central Poland, Russia and the western regions of Germany, the Junkers had remained fixed in a stubbornly feudal corner of the world. Having borrowed money to maintain their vast estates they found that the estates were too inefficient to generate the income to pay back the loans. 
Cultivation of the new crops required tractors, fertilisers and pesticides, and plants, such as tomatoes, need constant care and spraying. This implies capital investment and, although credit was available for the Colombian peasants, interest rates were high. Rubbo cites the example of a farmer, who borrowed the equivalent of $800 to plant tomatoes. 

I.3.  
The chairman and the president of First American, respectively former US Defence Secretary Clark M. Clifford and Robert A. Altman, resigned in August 1991. They had allegedly made millions of dollars in the 1980s by borrowing from BCCI to buy and sell shares in the holding company which owned First American, but on Sept. 11 both men, appearing before the House Banking Committee, denied any knowledge of secret control by BCCI. 
Last week The Northern reported how Terry Round, whose company Yorkshire Rose Interiors operates from his home in Quaker Lane, Northallerton, had broken a string of promises to customers who responded to his newspaper advertisements. A Darlington couple paid over £2,000 to Mr Round last October for a kitchen that was never delivered; Alan Dodsworth has since had to borrow from his father to get the job done by another contractor. 
I was borrowing off Norris, Gav and a few other pals to buy food. 
The severity of the world recession and the weakness of the pound combined to lead the government to borrow foreign currency from the International Monetary Fund in December 1975. 
A large number of collieries in the UK are continuing to produce coal despite the fact that their unit operating costs greatly exceed the proceeds obtainable at price levels both in the UK and elsewhere. The consequence of this has been that the Coal Board has been forced to borrow substantial sums from the National Loans Fund, and from other sources under Treasury Guarantee, to finance the new and redeveloped capacity considered necessary by the NCB. 
“The wife won't miss me. I'm an irrelevance as far as she's concerned. If she looks round one day for someone to borrow a fiver off she might, just might, notice I'm not there.” 
“Does my Mum borrow money off you?”

I.4.
Car buyers should be aware that all kinds of discounts are available on new cars and that an interest-free loan for 75 per cent for two years might still work out more expensive than borrowing elsewhere and getting a large cash discount on the purchase price.
When firms borrow abroad, they need to switch the cash into whatever currency they are going to have to spend the money in.
The development of interest rate and currency swaps has offered a further fillip to the eurobond market, by increasing borrowers' flexibility in issuance, as well as enabling them to profit from comparative advantage in borrowing in different markets (see Hammond, 1987).
Unlike the old colonial banking systems which mainly borrowed and lent locally, cross-border banking enables a bank, e.g. USA or Japanese, to borrow funds in one market (e.g. Europe) and lend to borrowers in another (e.g. Latin America).
The deficit would be financed from $182,300,000 borrowed abroad and $240,200,000 raised on the domestic money market.

I.5. 
“I got promoted at work and suddenly I had a salary to borrow against.” 
“I'm worried that you're expanding too fast. You seem to be financing yourself by borrowing against your leases — leveraging in an expanding property market while interest rates are low.” 
When you want to borrow on a mortgage, the prospective lenders will have the property valued at your expense. 
The recent cuts in the mortgage rate — with the cost of borrowing on homes now down to around the 7–8% level — will also fuel a wave of spending in the high street. 
Ranteallo had already confessed to us that much of the problem of fixing a date for the rites had also been the laborious process of raising money from the banks in Makassar. “Forty times I made that ride there and back — in the bus, not the jeep like you two,” he told us. “But I finally borrowed the money against four future years’ harvests of rice!” 
“If we're lucky enough to own our own homes we tend to have borrowed either our first mortgage or sometimes a second against it.” 
Powers were given to the directors to borrow money on the security of the rates levied on the five parishes and on the property itself.
 

FR 

II.1. 
Chaussés pour certains de simples baskets, ces randonneurs avaient, selon les hommes du peloton de gendarmerie de haute montagne [...], emprunté une voie de retour considérée comme dangereuse en cette période de l'année.  
Au-delà, c'est un autre monde qui commence, le vrai monde d'autrefois. Une interminable avenue, un no man's land, succession interminable d'usines, dont celle de la faucille et du marteau à l'emblème rouillé, cette vaste avenue fut longtemps empruntée par tous les bagnards que l'on exilait en Sibérie, fers au pied. 
Les filles ont bravé la colère des pères pour emprunter le petit escalier de service réservé aux fidèles qui mène jusqu'au maître. 
Un peu plus tard, il tente de rentrer secrètement en Indochine, par la Chine et la Birmanie, empruntant un affluent de la rivière Noire, sur un radeau construit de ses propres mains. 
Pour la première fois depuis le drame, elles empruntaient, comme en Allemagne, une piste à l'origine réservée aux hommes.
Ulrike Maier l'avait désiré ainsi. 

NL 

III.1. 
"Die waardeloze portofoons van ons, die rijken nog geen drie bomen ver. Als iemand een ongeluk krijgt, ligt hij hier gewoon dood te bloeden.'' Collega Willem Keen heeft daarom een autotelefoon geleend, maar niemand weet hoe zo'n ding werkt. 
In ruil voor een grondige schoonmaak van het doek mocht het Mauritshuis het lenen. Het resultaat is onkuis, want voor het eerst is nu te zien hoe de jager die altijd braaf met zijn linkerhand in zijn zij zat, de herbergierster in haar kruis grijpt. 
Leg na het lezen van dit stukje de krant weg en roep uw kind. Indien u geen kinderen heeft leent u uw buurmeisje of u belt uw achterneefje. U begint een gesprek en bouwt dat op met oog voor de belevingswereld van het kind. 
De directeur vindt het vervelend om eventueel door zijn personeel herkend te worden en leent de regenjas van Pieter, die hij op de achterbank over zijn hoofd trekt. 

III.2. 
Met een stoere positie-tuinbroek van spijkerstof (,,geleend van weer een andere tante'') en een paarse blouse zit zij in moeizame kleermakerszit op de bank enthousiast te vertellen over haar ,,joepie-zwangerschap''. 
Zo vliegt hij na de eerste golfdag met een helicopter, geleend van de rijkste man van Australië, media-magnaat Kerry Packer, naar de plek waar zijn nieuwe boot ter waarde van zes miljoen gulden wordt gebouwd. 
Voor Prinsjesdag worden de paarden ,,links en rechts geleend'' van particulieren. 
Waarachter je alleen nog maar hoopt dat ze 's nachts geen harde muziek maken, dat zebereid zijn de trap te helpen schoonhouden en dat ze nooit suiker bij je komen lenen.  

III.3. 
,,Uit de leeszaal van mijn woonplaats'', vertelt hij, ,,leende ik De redding van Fri Bolderhey.'' 
"En als een boek niet mooi is, kan ik het net zo goed in de bibliotheek gaan lenen.'' 
   


FR 

III.1. 
Les campagnes d'information répétées semblent avoir porté quelques fruits : en 1990, 24 % des utilisateurs de drogue reconnaissaient avoir emprunté une seringue usagée, et 28 % en avoir prêté une déjà utilisée.  
Moi j'hésitais à commencer, à cause du costume. Tout ce que je portais, j'avais dû l' emprunter. 

III.2. 
Poursuivi par une jeune femme à qui il avait promis le mariage, il aime la fille d'un riche marchand, lui " emprunte " ses diamants, demande l'aide d'une dame plus que mûre qui convoite sa jeunesse, mais là, il cale.  
Je ne dis pas que c'est facile, mais le groupe tourne bien, fait une trentaine de concerts par an, plus les passages en club il a bonne réputation puisque l'Orchestre national de jazz, dirigé par Denis Badault, m'a " emprunté " deux musiciens, et le matin, je suis à huit heures dans mon cabinet de consultations.
 


EN 

III.1. 
One or two books were missing from the study shelves; perhaps guests had simply borrowed them and taken them to their rooms. 
It was not particularly unusual for somebody to borrow the flat. Many of Giancarlo’s young friends still lived at home under the watchful eyes of their mothers and needed a place to take their mistresses. 
There's a funeral procession going down the road with hundreds of people following the hearse. At the front of the mourners is a fella with a huge rottweiler. I said to him: “I've never seen such a big funeral. Who's died.” He says:  “It's my mother-in-law. But I feel terrible because the dog killed her.” I said: “Any chance of borrowing the dog?” He said: “Get to the back of the queue!” 
The Council of Ten in Venice have sent three assassins against me just because I borrowed some of their gold and forgot to repay it. 
A study by Fussler and Simon reported that over half the monographs accessioned by the University of Chicago Library during the years 1944–53 had not been borrowed during the period 1953–8. 
“The computer store of information includes information on the authors and the titles of the books and, of course, now includes information on the books that are being borrowed.” 

III.2. 
The author of this memoir, while an undergraduate, once borrowed fourteen books about history from Edward Wynn and, on the way to return them, inadvertently dropped them all into the River Pem — and so is better placed than anyone to testify how good a man was Edward Wynn. 
Isabel was sitting on a stool by the fire, dressed in a filmy shift borrowed from Joanna, a mantle over her shoulders for extra warmth, when the door opened and he was there, tall and strong, the sconce lights gleaming on his fair hair. 
He was carrying what appeared to be a new hat. This was wide-brimmed, dark brown, with a beige hatband. The main reason that he was carrying it rather than wearing it was that it did not belong to him. He had borrowed it from a fellow inmate of the lodging house in Kennington where he had been staying for the last week. 
Where did she find that dress? Oh God! She must have borrowed it off Derby! 
“I've lost my shadow, Monsoon, and must find it if I have to go to the end of the Earth.” He points to the puddle of dark at my feet, giggling, raising an eyebrow to my friends for support. “That's not my shadow,” I tell him. “I borrowed this one off a pal who wants it back by nightfall. He has to wear it at his mother's wedding.” 
Did you know that as a member of Convocation you may borrow books from the Clifford Whitworth University Library and have access to the Library's collections? 
David believed psychoanalysts defined “resistance” to mean when patients refused to believe the twaddle that was purveyed to them. In his days off, he had borrowed books from the library about psychoanalysis.
He wanted to appear a convincing patient. 

NL 

IV.2. 
Zijn herkenbare, typische gitaarklank is steriel en licht echoënd. Soms 'leent' hij het meer doorrookte geluid van Hendrix of maakt een uitstapje naar slaggitaar, maar meestal staat hij, het leptosome lichaam gekromd over de gitaar, te kwinkeleren.  
Ze deden dat door voordrachten, gedichten en liederen waarin ze hun virtuositeit met woorden toonden. Omdat de muziek daarbij nogal eens was geleend, hoeft het geen verbazing te wekken dat het Tesselschade-Festijn, georganiseerd in het kader van het 
Festival Oude Muziek, niet een aaneenschakeling van muzikale verrassingen is geworden. 
Ontwerpen die overigens steeds naar hartelust 'geleend' werden door andere couturiers van naam. 
Ook woorden die via het Romaans geleend zijn maar een andere oorsprong hebben, heb ik onder de Romaanse leenwoorden gerangschikt.  

IV.3. 
Ook de Poolse econoom Kalecki, van wie Keynes veel ideeën leende, rept in zijn dynamics of the capitalist economy over de investeringslust bij ondernemers als drijvende 
kracht achter het hele economische systeem. 
Het Bahasa heeft allerlei woorden van het Nederlands geleend. 
38 jaar na zijn geboorte en 20 jaar nadat hij van Dickens de naam Copperfield leende, heeft David de status van een superster.  


FR 

IV.1. 
S'aidant du microscope et de la macrophotographie, Cragg puise dans l'inépuisable réservoir de la science, mais il ne découvre pas, il imite. Il ne cherche pas, il emprunte et même d'un peu trop près.  
Latin, grec, hébreu même, langues étrangères, argot, patois, il emprunte partout, à toutes mains ; et en même temps, il forge noms et mots, dérive, compose, pour plaisanter ou sérieusement ; tous les procédés, populaires ou savants, lui sont bons. 

IV.2. 
Et, depuis, les Européens essaient de rattraper leur retard en empruntant les idées africaines.  
Sur la scène des Folies-Bergères, debout, sans guitare, entouré d'un quatuor à cordes, Elvis Costello saluait. Pour quelqu'un qui osa emprunter le prénom le plus sacré du rock, on ne pouvait aller plus loin dans la remise en question du canon, de l'histoire, de l'imagerie de cette musique. 

IV.3. 
Le malhûn emprunta ensuite à la culture arabo-andalouse [...]. Mais il s'en différencie par la pratique des quarts de ton, le répertoire poétique, les fréquentes ruptures de rythme. 
Le film de Patrick Barberis et Michel Winock montre bien en quoi Georges Pompidou emprunte au général de Gaulle et en quoi il se différencie de son modèle. 
A l'aide de quelques touches lyriques frôlant le mélo et en dynamitant les passages les plus noirs par quelques bons mots et de savoureuses anecdotes, il s'inscrit dans la tradition russe stanislavskienne [...] tout en empruntant à la comédie de situations des effets, un jeu tout en contrastes, très enlevé, et une grande virtuosité verbale.  
Empruntons quelques exemples à l'analyse de l'historien René Rémond concernant les origines du dernier conflit mondial [...]. 
Pour marquer sa dette à l'égard de l'écrivain révolutionnaire, Lénine lui emprunta sans autre formalité le titre de ce roman pour présenter son propre programme. 
La chorégraphie semble, elle, empruntée à Madonna, mi-combats de rue avec danseurs musclés, mi-drague convenue avec danseuses court vêtues. 


EN 

IV.2. 
Policy makers rarely start from first principles but borrow and adapt structures and procedures which they see operating effectively elsewhere. 
Steiner (1978) has argued that the study of both internal and external speech derives from the novel, and before that from the letter and the diary, and, before that even, from meditational religious exercises. Moreover, not only techniques but whole analyses have been borrowed. 
Brooke-Rose borrows Geoffrey of Vinsauf's example “the meadows laugh”, and comments that while “laugh” may be interpreted as “are full of flowers”, this interpretation “is not stated, nor is it necessary to guess it...”. 

IV.3. 
From the start the new feature film had been saddled with outside obligations; it had to preach or at least uplift, or if it were borrowing from literature it had to satisfy so many knowledgeable readers. 
Vittorio Cassoni was sufficiently encouraged by the work of London firm UniSoft Ltd on a binary compatibility standard for Unix running on Motorola Inc 680x0 and 88000 CPU lines, to back the concept of Unix ABIs. Borrowing from the Intel Corp/MS-DOS world, the idea was that character-based applications should run on an ABI-compliant version of Unix as easily on one machine as on another with the same CPU. 
The attitude that what professionals define as “intelligence” does not matter, and that their child's humanity does, may be seen as a symptom of pathology as severe as (and similar to) a child's intellectual disabilities. Because it is pathological it must not be allowed to appear in public in its own form. To borrow from the classic language of the history of slavery, parents in this sense are “physically alive but socially dead”: we do not see them. 
The British pride themselves on having developed a system of government that has been a model for the rest of the world. The truth is that, while certainly many constitutional ideas have been borrowed from Britain, the British system contains features that no one designing a system of government today would conceivably want to adopt. 
Borrowing an idea from the fiercely competitive US market, ITN has made Trevor McDonald the sole anchorman but his role seems not so much to read the news as to make it simple for the viewer before the reporter fills the story out. 
John Hoskyns, who was later knighted by a grateful Prime Minister for his work in running her Policy Unit, talked of the Churchill/Eden/Macmillan/Home period as “the thirteen wasted years”, a phrase borrowed from a Labour campaign slogan. 
When music historians coin or appropriate their own terms (e.g. Ars Nova), they themselves can define the stylistic and chronological boundaries and guarantee that the two are congruent. When, however, they borrow them from other disciplines, they must expect either that the chronological fit is bad (if they insist on matching the style) or that the stylistic fit is bad (if they match the chronology).
 

FR 

V.1. 
Début 1948, avant même la proclamation de l'Etat d'Israël le 14 mai 1948, Marcus Klingberg recrute des volontaires pour la Haganah, l'embryon de la future armée israélienne. Puis il emprunte à son tour le chemin qu'il leur indiquait. 
Qui est le metteur en scène de ce théâtre où Dieu n'a pas sa place et où le diable lui-même " emprunte parfois le droit chemin " ? 
Empruntant le chemin suivi depuis de longues années par les conservateurs britanniques, les Etats européens, France en tête, vendent au secteur privé, sans retenue, les entreprises du domaine public. 
Mais si elle a d'abord emprunté les chemins habituels d'une rupture douloureuse, cette affaire suit, depuis 1990, un parcours sinueux, passant par l'Angleterre et la Bretagne, les falaises du Devon et les rivages de la mer Rouge : en trois ans, celui que les gazettes londoniennes surnomment " papa kidnap " ou " le fugitif " a enlevé trois fois son propre fils.  
Bernard Lachaise cerne bien les ingrédients et les étapes d'une carrière qui emprunte naturellement, raisonnablement, les filières du journalisme politique, notamment à la France de Bordeaux et du Sud-Ouest et à la Dépêche de Toulouse, de l'appareil du Parti radical, du parlementarisme et de la consécration gouvernementale. 

NL 

VI.1. 
De grootste hobbel is de financiering. De bank wil wel lenen, maar vraagt borgstelling van subsidiënten.

VI.2.
Het Bose-verhaal is een klassiek succesverhaal. Omdat geen bank geld wilde lenen, werd na het bijeenschrapen van een beginkapitaal later alle winst geherinvesteerd. 
De Rotterdamse transportgigant Nedlloyd leende anderhalf jaar na de kiellegging van De Batavia ongeveer twee miljoen gulden, zodat de toekomst van het bouwproject vrijwel verzekerd was.  

VI.3. 
De Wereldbank is in staat aan arme landen te lenen tegen een lagere rente dan Belgie en Italie op de kapitaalmarkt moeten betalen.  
De banken zijn niet bereid om grote bedragen voor langere tijd aan Kazachstaanse bedrijven te lenen. 
De boycot van betalingen voor diensten en woningen, een gevolg van de ANC-strategie uit de anti-apartheidsstrijd om de townships ,,onregeerbaar'' te maken, had de banken huiverig gemaakt om geld te lenen aan zwarten met lage inkomens. 
De stille kracht achter het AOV, Frits Philips, die de partij ettelijke tienduizenden guldens leende, zei volgens Batenburg: ,,Het is niet prettig, maar dit royement moest gebeuren.'' 
Op het eerste gezicht is het verwonderlijk dat beleggers toch bereid zijn het rijk genoeg geld te lenen om het financieringstekort te dekken. 
Vandaag staan internationaal opererende bankinstellingen, onder andere ABN Amro, te springen om het sultanaat 7 miljard dollar te lenen voor zijn nieuwe project vloeibaar aardgas naar Japan, China, Korea, Taiwan en mogelijk ook Thailand. 
ABN Amro leent Endemol geld voor tv-station. 
 

FR 

VII.1. 
Préférant les bains de foule aux bains de vapeur, les Nantais empruntent l' " omnibus " ... pour se rendre en ville. 
Cette perspective pourrait se traduire par des accords de " code-sharing ", qui consiste pour un passager à voyager sous la marque d'une seule compagnie même s'il emprunte deux vols de transporteurs distincts. 
Il s'agissait principalement de vérifier si l'assassin pouvait se cacher aux yeux des résidents de l'immeuble qui empruntaient l'ascenseur. 

NL 

VIII.1. 
En als ik de Torre de Belém zie, moet ik onmiddellijk denken aan de suppoost, die voor honderd escudo's de sleutel naar het terras van het monument leende. 
De kunstwerken komen uit openbare en particuliere verzamelingen van over de hele wereld. De Hermitage in Sint Petersburg leende er drie, waaronder het fameuze genrestuk Het Boerenerf - bijgenaamd 'De Pissende Koe' - het veertiendelige allegorische 'stripverhaal' Het Leven  van de jager, en de gigantische Wolfshond.  
Ze werden in hun tegenoffensief bijgestaan door de Kroatische Serviërs, die vanaf hun gebiedstellingen in en rond Biha met artillerie beschoten, hun vliegveld Udbina tot drie keer toe lenen voor bombardementsvluchten van de luchtmacht van de Bosnische Serviërs op Biha en uiteindelijk zelf de enclave met manschappen, artillerie en tanks binnentrokken. 

VIII.2. 
De onderneming koopt grondstoffen en leent die aan fabrieken die ze terugbetalen in eindprodukten.  
'Beste Asterix, Obelix en Panoramix, Wij komen uit een andere tijd en de brandstof van onze tijdmachine is op. We dachten dat jullie toverdrank misschien te gebruiken was voor dat doel. Ik hoop dat jullie ons wat willen lenen.' Panoramix geeft ze wat toverdrank en wat water om de kracht te verminderen.  
,,Leen me uw pen'', zegt de douanier, voordat hij aangeeft dat al het geld ter verificatie op het toonbankje moet worden uitgeteld.
 

FR 

IX.1. 
Chaque établissement emprunte ses traits dominants à la ville. A Zurich, le Dolder regarde le lac de haut.  


EN 

IX.1. 
Some earlier critics of the deprave-and-corrupt test had suggested a return to a test based on “outrage”, with the Longford Report proposing in 1972 that an article might be deemed to be obscene “if its effect, taken as a whole, is to outrage contemporary standards of decency or humanity accepted by the public at large”. The word “humanity” borrowed some of its force from the 1959 approach, but the rest of the definition would have taken us back to a test of manners based on an assumption of consensus which is at worst suspect and at best unproven, but which is to be measured only by outrage, surely an irrational and wholly subjective response. 

NL 

X.1. 
Derek Jacobi is niet de enige ster die zijn stem heeft geleend aan de wereldliteratuur: zo leest regisseur-acteur Gary Sinise Steinbecks Of Mice and Men voor, maakt de Engelse televisieactrice Harriet Walter korte metten (drie uur) met Middlemarch van George Eliot, en is er een Madame Bovary-vertaling die door Claire Bloom gelezen wordt. 
Tenor Luciano Pavarotti leent voortaan zijn bekende naam ook aan een parfum voor vrouwen. (INL 38) 

FR 

XI.1. 
C'est pour cette raison que le tracé retenu pour la future autoroute Grenoble-Gap évite d'emprunter la vallée du Drac, itinéraire pourtant le plus naturel pour relier ces deux villes. 
 

NL 

XII.1. 
De Nederlanders in Nieuw-Amsterdam (het latere New York) leenden aan het Amerikaans-Engels woorden als boss (baas), cookie (koekje), snoop (van snoepen) en waffle (wafel).
 

NL 

XIII.1. 
De Cubaanse ontwikkelingen hadden er beter voorgestaan als hij het oor vaker geleend had aan zijn burgerlijk-democratische bondgenoten en de Cubaanse communisten.