© Contragram
Click on the underlined numbers to see examples of the patterns (then use the "back" button of your browser to return to the patterns).

Click on the underlined verbs to follow references to other lemmas.

 

zich lenen

se prêter

lend oneself

I. 
 
'geschikt zijn voor iets'

'être apte à quelque chose'

'to be suitable for something'

1. 
NP ____ voor/tot NP

2. 
NP ____ als NP

3. 
NP ____ (ervoor) (om) te Pinf

1. 
NP ____ à NP 

2. 
>>> 1.

3. 
>>> 1.

1. 
NP ____ to NP

2. 
>>> 1.

3. 
NP ____ to Pger

II. 

'zijn medewerking verlenen aan iets'

'consentir à participer à quelque chose'

'to be prepared to do something'

1. 
NP ____ voor NP
 

 

1. 
NP ____ à NP
 

 

1. 
NP ____ to NP
 

 

 

RETURN TO INDEX

TO THE LIST OF ABBREVIATIONS

    

voorbeelden - exemples - examples

NL 

I.1.  
Wat overbleef, de zogenoemde ondermelk, leende zich nog wel voor menselijke consum[p]tie en kwam voornamelijk als melkpoeder op de markt.
Deze publieksparticipatie, waar rap zich als geen andere muzieksoort voor leent, was het aardigste moment van de twee optredens.
Dat neemt niet weg dat gemeenteraadsverkiezingen zich bij uitstek lenen voor schermutselingen op de taalgrens.
Een nummer als Een Man Mag Niet Huilen leent zich uitstekend voor een rock & roll-bewerking, met een stevig ritme er onder.
Later zou het gaan om erkenning in een verondersteld internationaal universum, al lenen sommige onderwerpen van onderzoek zich daartoe beter dan andere.
Juist de blijspelvorm, die scherpe dialogen vergt en geen uitgesponnen sentimenten toelaat, leent zich immers bij uitstek tot een pregnante ontleding van zo'n gevoelig thema.

I.2.   
Als een nieuw molecuul wordt ontdekt en het leent zich als beschermingsmiddel, dan gaat er acht tot tien jaar overheen voor het op de markt is.
Ze lenen zich goed als modulaire bouwblokjes voor miniatuur-analysesystemen.

I.3.  
Soms dwarrelt er een idee rond in mijn hoofd, dat zich ervoor leent om uitgewerkt te worden tot een liedje. 
(...) en ook gedichten van Hadewijch lenen zich om gezongen te worden op melodieën uit haar tijd. 
Hoewel ze de hexameter van het oorspronkelijke werk heeft gehandhaafd, doet ze de woordvolgorde van het Nederlands geen geweld aan. Hierdoor leent deze vertaling, verschenen in 1991, zich goed om te worden voorgelezen. 


FR 

I.1. 
Car évidemment tout savoir comme tout pouvoir trop concentrés se prêtent à la corruption. 
Aujourd'hui, sa salle des conférences se prête admirablement à un conseil de guerre.
Connu par de nombreux forages pétroliers, le sous-sol de la Meuse comporte trois niveaux argileux, dont les deux premiers [...] pourraient se prêter à l'implantation d'un laboratoire entre 200 et 800 mètres de profondeur.


EN

 

I.1. 
Metal lends itself to a wider range of decorative techniques than most other materials because of its physical properties, particularly its ductility, which allows it to be twisted into wire or inlaid with other metals and even other materials such as gemstones.
Negotiating is an art, not a science. But it does lend itself to careful analysis and preparation which may well pay off during the actual bargaining.
Country-style interiors lend themselves to rich designs and colours.
As a cricketer he deserves to be remembered for his 6 for 110 which levelled the 1936–37 Ashes series at Adelaide, or specifically the ball with which he bowled Hammond in that crucial innings. As a man, he lends himself to a story as haunting as any in cricket.
Ivory lends itself readily to ornamentation. 
In the all-male groups we would expect to find much less in the way of mutual antagonism and more in the way of sociability and cooperation. This sociability and cooperation lent itself ideally to communal hunting techniques because, as I have shown elsewhere, hunting success, even among well-adapted hunting animals — which, of course, our hominid ancestors most decidedly were not— is generally proportional to the number of hunters involved.
The “Roman style” was not, of course, created by the Council of Trent though the Council did give it a partial façade of quasi-homophonic simplicity. Essentially it is the ultimate perfection — a hostile critic might say “emasculation” — of Netherland polyphony, its florid elements pruned, its dissonances disguised or mollified by preparation and other devices which so lend themselves to codification that “the style of Palestrina” has become the ideal model for students of sixteenth-century composition.

I.3.
The House of Commons Energy Select Committee believes that the Government is not doing enough to promote energy efficiency. The promotion of energy conservation and energy efficiency could play a much bigger part in cleaning up the environment than any other measure the government can take. What I am concerned about is that electricity privatisation will not lend itself to improving the situation.
Since becoming Deputy Chief in 1967 I had been concerned with requests, mostly from foreign governments, to provide instruction in the practice of aircraft accident investigation. The greatest number of requests, though by no means all of them, came from developing or Third World countries. The main difficulty from our point of view was that AIB was not organised in a manner that lent itself to giving instruction.

NL 

II.1. 
Verder waren zij fout die dik aan de Duitsers verdienden, zoals de bunkerbouwers en sommige fabrikanten, of artiesten en schrijvers die zich voor de Duitse propaganda leenden. Alle andere Nederlanders waren goed. Zo was het toen. Zo is het voor velen nog.
In dit opzicht is het lot van de monarchie dan ook een non-issue en daarom zo geschikt voor het paarse kabinet om te laten zien dat zij de burger serieus wenst te nemen bij het herijken van de samenleving. Als het Koninklijk Huis zich leent voor dit experiment zal het waardig uitgewuifd worden door het dankbare volk en wordt de schande van Alphen aan den Rijn vermeden. 


FR 

II.1. 
Décors, costumes, sons accompagnent sans faiblir des interprètes qui se sont prêtés à ce jeu avec une exceptionnelle générosité. 
Malgré l'ultimatum, la Force de protection des Nations unies semble en effet s'enfoncer, une fois de plus, dans des palabres [...] et se prêter à ce que le premier ministre bosniaque a appelé " la tactique de retardement et d'apaisement qui nous a mis dans la situation présente ".


EN 

II.1. 
I couldn't help responding, at least in spirit, to the orgy of general joy as we docked at Lisbon; and even John stiffly lent himself to various aromatic embraces.
He would thrash; and she would make the same wound and stitch it. He would paint flames; and she would paint fire in a brazier. He would throw paint imitating a comet; and she would paint a part of the milky way. Every time the pictorial elements— as distinct from the purpose— were similar, if not almost identical. He would lend himself to a deluge; she would imagine water gushing into a basin.