© Contragram
Click on the underlined numbers to see examples of the patterns (then use the "back" button of your browser to return to the patterns).

Click on the underlined verbs to follow references to other lemmas.
 

 

ontlenen

(emprunter)

(borrow)

I. 

'te danken hebben aan, putten uit, baseren op'

'reprendre certaines caractéristiques d'autre chose' 

to owe something to something else' 

1. 
NP ____ NP aan NP
 

 
 

1. 
NP ____ NP à NP 

 

 
 

1. 
NP ____ NP from NP 

 

 

II. 

'een uitdrukking, idee,... overnemen van iemand' 

'reprendre une expression, une idée,... qui a été utilisée par quelqu'un d'autre' 
 
'to use other people's words, ideas,...' 

1. 
>>>> 2.

2. 
NP ____ NP

3. 
NP ____ NP aan NP

1. 
NP ____

2. 
NP ____ NP

3. 
NP ____ (NP) à NP

1. 
>>>> 2.

2. 
NP _____ NP

3. 
NP ____ (NP) from NP

 

RETURN TO INDEX

TO THE LIST OF ABBREVIATIONS

    

voorbeelden - exemples - examples

NL 

I.1.  
Biesheuvels verhalen ontlenen hun charme immers voor een groot deel aan het gespeelde dilettantisme van de verteller.
Vele van zijn voorgangers en hun gezaghebbende adviseurs beten hun tanden stuk op de Antilliaanse en Arubaanse problematiek, die haar weerbarstigheid ontleent aan grote culturele verschillen met Nederland en de bestaande gelijkwaardigheid tussen de delen van het Koninkrijk.
De kathedraal waaraan de stad zijn bekendheid ontleent is in verval.
Maar sommige boeken, en misschien zijn dat juist wel de beste, ontlenen hun zeggingskracht nu eenmaal niet zozeer aan de afzonderlijke hoofdstukken als wel aan het geheel.
In bijna alle Japanse gezinnen waar de man kostwinner is, beheert de vrouw het gezinsbudget en ontleent daaraan aanzienlijke macht.
Tarantino zegt veel meer vreugde te ontlenen aan het regisseren dan aan het schrijven van films.
Bovendien kan hij geen erotische prikkels ontlenen aan ondergoed dat hem door een bevreemd kijkende winkeljuffrouw over de toonbank wordt toegeschoven.


FR 

I.1. 
Chaque établissement emprunte ses traits dominants à la ville. A Zurich, le Dolder regarde le lac de haut.  


EN 

I.1. 
Some earlier critics of the deprave-and-corrupt test had suggested a return to a test based on “outrage”, with the Longford Report proposing in 1972 that an article might be deemed to be obscene “if its effect, taken as a whole, is to outrage contemporary standards of decency or humanity accepted by the public at large”. The word “humanity” borrowed some of its force from the 1959 approach, but the rest of the definition would have taken us back to a test of manners based on an assumption of consensus which is at worst suspect and at best unproven, but which is to be measured only by outrage, surely an irrational and wholly subjective response.

NL 

II.2. 
Daarvan zijn 151 (29%) 'eigen' en 368 (71%) leenwoorden. Bij de laatste valt op dat het bijna allemaal zelfstandige naamwoorden zijn: er zijn slechts 39 bijvoeglijke naamwoorden, 16 werkwoorden (en 12 overige) ontleend. Dat is trouwens niet vreemd: je ontleent woorden voor dingen.
De schatting is dat het Albanees 1200 erfwoorden heeft, en alle overige dus ontleend.
,,Ik (moet) zeggen dat Vogelaar ondanks zijn stugge, weerbarstige stijl, het vaak gedwongen en ontleende karakter van zijn thema's en zijn vormvernieuwingen, en in weerwil van de logge leerstellingen van ijn uitgangspunten voor mij steeds een boeiend en belangwekkend schrijver is geweest,'' schreef hij bijvoorbeeld in de Haagse Post.
Het Latijn neemt daarbij een centrale plaats in, want woorden kunnen direct uit het Latijn     komen, Franse woorden komen natuurlijk meestal uit het Latijn, en Griekse woorden zijn vaak via het Latijn ontleend. 

II.3. 
Aan Schumpeter ontleent Kleinknecht het begrip 'scheppende vernietiging' als kenmerk van het dynamische kapitalisme. 
Songschrijvers in Nederland die zich bezig willen houden met aan de Amerikaanse popmuziek ontleende onderwerpen, hebben het bepaald niet makkelijk.
Hoewel zijn denkbeelden grotendeels aan Mein Kampf waren ontleend, beschouwden de rechters die af en toe met de opruier te maken kregen William Joyce meer als een excentriek dan als een bedreiging voor de openbare orde.
Het is van belang te weten, dat Ladybird ladybird, waarvan de titel ontleend is aan een oud Engels kinderliedje, gebaseerd is op ware gebeurtenissen.
Er zijn uiteraard veel woorden ontleend aan streektalen (Javaans, Soendanees), maar ook aan Westerse talen zoals het Nederlands en Portugees.


FR 

II.1. 
S'aidant du microscope et de la macrophotographie, Cragg puise dans l'inépuisable réservoir de la science, mais il ne découvre pas, il imite. Il ne cherche pas, il emprunte et même d'un peu trop près.  
Latin, grec, hébreu même, langues étrangères, argot, patois, il emprunte partout, à toutes mains ; et en même temps, il forge noms et mots, dérive, compose, pour plaisanter ou sérieusement ; tous les procédés, populaires ou savants, lui sont bons. 

II.2. 
Et, depuis, les Européens essaient de rattraper leur retard en empruntant les idées africaines.  
Sur la scène des Folies-Bergères, debout, sans guitare, entouré d'un quatuor à cordes, Elvis Costello saluait. Pour quelqu'un qui osa emprunter le prénom le plus sacré du rock, on ne pouvait aller plus loin dans la remise en question du canon, de l'histoire, de l'imagerie de cette musique. 

II.3. 
Le malhûn emprunta ensuite à la culture arabo-andalouse [...]. Mais il s'en différencie par la pratique des quarts de ton, le répertoire poétique, les fréquentes ruptures de rythme. 
Le film de Patrick Barberis et Michel Winock montre bien en quoi Georges Pompidou emprunte au général de Gaulle et en quoi il se différencie de son modèle. 
A l'aide de quelques touches lyriques frôlant le mélo et en dynamitant les passages les plus noirs par quelques bons mots et de savoureuses anecdotes, il s'inscrit dans la tradition russe stanislavskienne [...] tout en empruntant à la comédie de situations des effets, un jeu tout en contrastes, très enlevé, et une grande virtuosité verbale.  
Empruntons quelques exemples à l'analyse de l'historien René Rémond concernant les origines du dernier conflit mondial [...]. 
Pour marquer sa dette à l'égard de l'écrivain révolutionnaire, Lénine lui emprunta sans autre formalité le titre de ce roman pour présenter son propre programme. 
La chorégraphie semble, elle, empruntée à Madonna, mi-combats de rue avec danseurs musclés, mi-drague convenue avec danseuses court vêtues. 


EN 

II.2. 
Policy makers rarely start from first principles but borrow and adapt structures and procedures which they see operating effectively elsewhere. 
Steiner (1978) has argued that the study of both internal and external speech derives from the novel, and before that from the letter and the diary, and, before that even, from meditational religious exercises. Moreover, not only techniques but whole analyses have been borrowed. 
Brooke-Rose borrows Geoffrey of Vinsauf's example “the meadows laugh”, and comments that while “laugh” may be interpreted as “are full of flowers”, this interpretation “is not stated, nor is it necessary to guess it...”. 

II.3. 

From the start the new feature film had been saddled with outside obligations; it had to preach or at least uplift, or if it were borrowing from literature it had to satisfy so many knowledgeable readers. 
Vittorio Cassoni was sufficiently encouraged by the work of London firm UniSoft Ltd on a binary compatibility standard for Unix running on Motorola Inc 680x0 and 88000 CPU lines, to back the concept of Unix ABIs. Borrowing from the Intel Corp/MS-DOS world, the idea was that character-based applications should run on an ABI-compliant version of Unix as easily on one machine as on another with the same CPU. 
The attitude that what professionals define as “intelligence” does not matter, and that their child's humanity does, may be seen as a symptom of pathology as severe as (and similar to) a child's intellectual disabilities. Because it is pathological it must not be allowed to appear in public in its own form. To borrow from the classic language of the history of slavery, parents in this sense are “physically alive but socially dead”: we do not see them. 
The British pride themselves on having developed a system of government that has been a model for the rest of the world. The truth is that, while certainly many constitutional ideas have been borrowed from Britain, the British system contains features that no one designing a system of government today would conceivably want to adopt. 
Borrowing an idea from the fiercely competitive US market, ITN has made Trevor McDonald the sole anchorman but his role seems not so much to read the news as to make it simple for the viewer before the reporter fills the story out. 
John Hoskyns, who was later knighted by a grateful Prime Minister for his work in running her Policy Unit, talked of the Churchill/Eden/Macmillan/Home period as “the thirteen wasted years”, a phrase borrowed from a Labour campaign slogan. 
When music historians coin or appropriate their own terms (e.g. Ars Nova), they themselves can define the stylistic and chronological boundaries and guarantee that the two are congruent. When, however, they borrow them from other disciplines, they must expect either that the chronological fit is bad (if they insist on matching the style) or that the stylistic fit is bad (if they match the chronology).