© Contragram
Click on the underlined numbers to see examples of the patterns (then use the "back" button of your browser to return to the patterns).

Click on the underlined verbs to follow references to other lemmas.
 

 

achten

 

deem

I. 

'van oordeel zijn (al dan niet juridisch)' 

'être d'avis' 

'to be of the opinion or to judge officially that'

1. 
NP___NP C2

 

 

2. 
>>> oordelen / vinden  

 

3. 
>>> oordelen / vinden

1.
>>>
considérer / estimer / juger

2.
>>>
considérer / estimer / juger

3.
>>>
considérer / estimer / juger

1. 
NP___NP C2 

 

 

2. 
NP___NP to Pinf  

 

3. 
NP___(that) Pfin

II. 

'verwacht worden iets te doen' 

'être censé faire' 

'to be expected to do something'

1. 
NP___[Pass] (om) te Pinf
 

1.
>>> attendre

1.
>>> expect / suppose

 

RETURN TO INDEX

 

TO THE LIST OF ABBREVIATIONS

 

voorbeelden - exemples - examples

NL  

I.1. 
Hun moeder kreeg voor dezelfde feiten 3,5 jaar omdat zij niet geheel toerekeningsvatbaar werd geacht.
Ze acht de poging tot aanranding bewezen.
Dat wordt met terugwerkende kracht niet meer strafwaardig geacht.
Er was vrijwel geen reddingsmaterieel omdat het schip onzinkbaar werd geacht.
Dan stem je liever op iemand die je betrouwbaar acht.

Brinkman noemt concreet man en paard, en dat acht het KNOV een zeer gunstige ontwikkeling.
De vrijheid van meningsuiting achtte hij een hoog goed.
Rijkswaterstaat acht geen van de stoffen een gevaar voor mens of milieu.
Ik acht dat een verontrustende miskenning van het probleem.

De luchtmacht en Frinkings voorganger, baron Van Voorst tot Voorst, achtten in het verleden Fokker niet in staat een middelgroot militair vrachtvliegtuig te produceren.
Diegenen in het eigen kamp die een zekere liberaliteit voorstonden, die vrede van groter belang achtten dan de maximale verwezenlijking van de territoriale  of machtsambities.
Tegen hun respectievelijke provincies, die de initiatieven in strijd met de wet achten.

Also:
NP___(HET) C2 dat Pfin
NP___(HET) C2 of Pfin
NP___(HET) C2 (om) te Pinf

Dat gebeurde omdat men het ongewenst achtte, dat medewerkers in de post actieve periode meer zouden ontvangen dan in hun actieve.
Van de ouders en de ex echtgenoot van de 26 jarige Jolanda acht de rechtbank bewezen dat zij met geweld zwangerschap(pen) hebben afgebroken zonder toestemming van de vrouw.
Ook acht de schrijver het van belang dat hij “geen nummer” is.
Daarom acht hij het van groot belang dat de orthodoxen in de Balkan zich gezamenlijk teweer stellen.

Ik acht het echter zeer twijfelachtig, of de gegeven voorbeelden over één kam geschoren kunnen worden.

“Veel jongens achten het echter volstrekt onhaalbaar geslachtsgemeenschap uit te stellen tot na het huwelijk,” aldus het rapport.
Om erger te voorkomen achtte men het raadzaam zich eerst nog maar eens in eigen kring te bezinnen.
Om de “brede doelgroep” aan te spreken acht de stuurgroep het bovendien van belang niet alleen te werken vanuit het thema industrie.


EN  
 
I.1. 
Although popular in Japan, the sight of Douglas being sent to prison was deemed too “down” for Western audiences.
Time is running out because she is in her forties and has been told she only has about 18 months in which to become pregnant before she will be deemed too old.
We are still eager to bestow riches beyond belief, each month, upon the author of a letter which we deem either brimming with astute observations or glowing with sharp wit.
I am authorised to tell you that my Government is very happy that your treatment has been successful and we hope that as soon as your medical advisers deem you fit to travel, you will mike arrangements and leave.

American labour politics were complicated and deemed a “slippery business” by Engels.
It's what I deem artistic racism.
“Are we to understand,” I cross-examined, “that this is an establishment owned by someone who deems himself a Squire; or, on the other hand, that this is a location sought out by Squires such as yourself when they desire to quaff?”
Does he agree that neighbourhood watches can be deemed only an aid to proper policing, in terms of numbers and police efficiency?

In this case it is clear that the original excavators included only those coins which they deemed of sufficient importance for publication.
In 1991 Ecuanor reapplied for the permits under a law permitting mining in protected areas if it were deemed “in the national interest”.
The following practices have been noted and should cease forthwith: Missiles thrown at the police should not be picked up and thrown back as once the missile has hit the ground it is deemed “out of play”.

Also:
NP___IT C2 to Pinf

It was not until November 1959 that Moscow deemed it necessary even to send a TASS correspondent to Havana.
He deemed it unwise to push the matter while she was clearly still in a state of emotional shock.

I.2. 
In 1977 a full-time salaried judge in Scotland was removed from his office for misbehaviour because he was deemed to have-engaged in public political activity.
By entering the competition, all competitors will be deemed to have accepted and agreed to be bound by these rules.
The US is threatening to add South Korea to a blacklist of countries where illegal copying of software is deemed to be widespread: penalty tariffs would be levied on imports.
But it would be interesting to know why he has deemed the Navy to be deserving of his interests.
Pope John Paul's outspoken words onbehalf of a church which he deems to have been “driven into the catacombs” reflect a worried assessment by the Secretariat of State, the Vatican's Foreign Office, that Mr Gorbachev's authority may come under increasing threat and that the Church should therefore exploit Soviet liberalisation for all it is worth.

I.3. 
Then his father returned to England, sought out his son and deemed that he, too, should study law.
Benson declared his availability for this year's Ireland matches and the Irish selectors deemed he should play for Munster, the weakest of the six inter-pro teams.
In a unanimous ruling the court deemed that the couple's acceptance of $170,000 from Wedtech, in return for assisting the corporation to win federal contracts, did not amount to extortion.

NL  

II.1. 
Dames worden geacht “zakelijke” kleding en “acceptabele” sieraden te dragen.
Toch wordt hij geacht aan de internationale besluitvorming op het hoogste niveau mee te doen.

 

 RETURN TO INDEX