© Contragram
Click on the underlined numbers to see examples of the patterns (then use the "back" button of your browser to return to the patterns).
Click on the underlined verbs to follow references to other lemmas.
 

 

oordelen

zie ook: veroordelen

juger 

judge

I. 

'van oordeel/ mening zijn, achten, vinden' 

'être d'avis, considérer, estimer' 

'to be of the opinion, to consider, to find, to think' 

1. 
NP___dat Pfin 

2. 
>>> 1. / vinden 

3. 
NP___NP (als) C2 
<___NP ==> HET + (om) Pinf / dat Pfin> 

4. 
>>> 1./3. / vinden 

1. 
NP___que Pfin 

2. 
NP___Pinf1 

3. 
NP___NP (comme) C2 
<___NP ==> que Pfin / de Pinf> 

 

4. 
NP___NP Pinf2 

1. 
NP___that Pfin 

2. 
>>> 1. 

3. 
NP___NP (as) C2 
<___NP ==> IT + that Pfin / to Pinf> 

 

4. 
NP___NP to Pinf2 

II. 

'beoordelen, beslissen, een oordeel uitspreken, vonnissen' 

'décider, arrêter, former une opinion sur, evaluer si quelqu'un/quelque chose répond a certains critères' 

'to form an opinion about, to decide on, to criticize, to try a case in a court of justice, to pronounce sentence on somebody' 

1. 
NP___over NP (MAN) 
< over wh Pfin> /
>>> 2. / beoordelen 

2. 
NP___(erover) of Pfin 

3. 
NP___wh Pfin / 
>>> beoordelen 

4. 
NP___ (MAN) 

1. 
NP___(de) NP (MAN) (sur/par NP) 
 

 

2. 
NP___si Pfin 

3. 
NP___wh Pfin 


4. 
NP___(MAN) 

1. 
NP___NP (MAN) (by/on/from NP) 

 

2. 
NP___if Pfin 

3. 
NP___ wh Pfin / wh to Pinf1


4. 
NP___(MAN) 

III. 

 

'iets of iemand aan een onderzoek onderwerpen, berechten voor' 

'soumettre quelqu'un ou quelque chose à un examen et se prononcer' 

'to examine someone or something, to try' 

1. 
NP ____ over NP (MAN) (naar NP) 


2. 
>>> berechten 

1. 
NP ____ NP (MAN) (sur/par NP) 

 


2. 
NP___NP[h] (pour NP)

1. 
NP ____ NP (MAN) (by/on/from NP) / 
>>> try 

2. 
>>> try 

IV. 

'(in)schatten, voorspellen' 

'estimer, apprécier, prévoir' 

'to estimate, to guess' 

1. 
>>> inschatten 

2. 
>>> schatten / vinden 

3. 
>>> inschatten/ voorspellen 

4. 
>>> inschatten/ voorspellen 

5. 
>>> voorspellen 

1. 
NP___de NP / estimer 

2. 
>>> estimer 

3. 
>>> estimer/ prévoir 


4. 
>>> estimer/ prévoir 


5. 
>>> estimer/ prévoir 

1. 
NP___NP 

2. 
NP___NP to Pinf2 

3. 
NP___wh Pfin 


4. 
NP___if Pfin 


5. 
NP___that Pfin 

V. 

'jureren, arbitreren, als scheidsrechter optreden' 

'faire partie du jury' 

'to adjudicate, to act as a judge of a contest' 

1. 
>>> arbitreren / jureren / beoordelen 

1. 
>>> arbitrer

1. 
NP___(NP) 

 

RETURN TO INDEX

 

voorbeelden - exemples - examples

NL 

I.1.
Een rugblessure, die hem al sinds februari hindert, maakt hem het spelen onmogelijk. Zijn dokter oordeelde dat zijn rug zich niet meer zal herstellen.
Ruim een kwart van de Nederlandse boeren (27 procent) oordeelt volgens een gisteren gepubliceerde Nipo­enquête dat Brinkman de minister­president moet zijn in het volgende kabinet.
De Spanjaard oordeelt dat Rominger geprofiteerd heeft van zijn schema en eindtijd.
De wedstrijdleiding kreeg na afloop zeer veel kritiek over zich heen. De coureurs oordeelden dat te laat was ingegrepen.
"Brinkman heeft een enorme stommiteit begaan," oordeelt een nauw betrokkene naderhand.
Ingenieurs, coureurs en teambazen oordelen dat de tijd te kort is om de veranderingen verantwoord uit te voeren.
"De salarissen moeten drastisch omlaag," oordeelt hij.
"Claus is uitgeblust," oordeelde de Belgische criticus Guido Lauwaert nog maar een paar weken geleden.
Het Colombiaanse hof voor grondwetszaken oordeelde begin deze maand dat het bezit en gebruik van "kleine hoeveelheden" legaal zou worden.
Het Hof oordeelde onomwonden dat een werkgever artikel 119 EG­Verdrag schendt indien hij deeltijdwerkers uitsluit van de pensioenregeling.
In België oordeelde de Brusselse rechtbank in 1989 dat het openbaar onderwijs geen hoofddoeken mag verbieden.
Anderhalf jaar later oordeelde het Europese Hof van Justitie dat de maatregel in strijd was met het EG­recht.
De Britse filmkeuring, The British Board of Film Classification, heeft nu geoordeeld dat "gewone mensen niet in moordenaars veranderen nadat ze zijn blootgesteld een bepaalde film."
Dat oordeelde gisteren de rechtbank in Maastricht in een zaak tegen vijf personen die verdacht werden.
Dit oordeelt de Deken van de Orde van Advokaten in Friesland, mr. J. de Goede.

I.3.
Gisterochtend oordeelden de bonden de tijd rijp om in het openbaar een nieuwe streep te trekken.
Wanneer iets niet onrechtmatig wordt geoordeeld, hoeft dat nog niet te betekenen dat het ethisch aanvaardbaar is.
Het tribunaal heeft wel het recht een nationale berechting over te doen als het dat nodig oordeelt.
Iedere bondgenoot zal optreden ,"op de wijze die hij nodig oordeelt."
Hij zei vandaag dat in verband daarmee luchtacties waren overwogen. Deze waren echter uiteindelijk niet nodig geoordeeld nadat het was gelukt de Brit weg te halen.
Sparta en Berger gaven beiden blijk van tevredenheid, maar oordeelden het toch tijd om uit elkaar te gaan.
Een federale rechter oordeelde twee maanden geleden de overneming strijdig met het anti-monopoliebeding in de Amerikaanse telecomregels.
Het gerechtshof te Karlsruhe oordeelde gisteren ook een klacht gegrond van vier linkse Koerden die verdacht worden van geweldpleging tegen de Duitse politie.
Uiteindelijk kwam Patrick F. met de schrik vrij; de rechter oordeelde hem schuldig aan dierenmishandeling, maar legde geen straf op.
Het Berlijnse administratieve hof oordeelde vergunningen uit 1989 rechtsgeldig.
Het gerechtshof te Karlsruhe (BGH) oordeelde de strafmaat vervolgens niet in overeenstemming met de ernst van de bewezen verklaarde feiten.
De Amerikaanse federale rechtbank oordeelde de oud­topman schuldig aan fraude, afpersing en samenzwering.
Het Hof oordeelde dit in strijd met de Europese basisnorm dat de verdediging voldoende tijd en faciliteiten dient.
Hij oordeelt het niet raadzaam verder op de zaak in te gaan.
(Verschueren)
Ze oordelen het belangrijk dat je hen eerst verwittigt. (OE)


Zelden "als C2":
Uitlatingen, gedaan in het kader van en dienstig aan het publieke debat worden door de strafrechter niet altijd als beledigend geoordeeld, ook al schokken, verontrusten of kwetsen zij de toehoorder.

 


FR  

I.1.
Résumant ces sombres pronostics, le FFS juge que "les espoirs d'un retour à la paix civile et au processus démocratique" sont, désormais, "gravement compromis."
"De toute façon, la Chine ne peut plus revenir en arrière, il y aura des ruptures sociales comme dans toute révolution industrielle, mais les idéologies sont mortes. Il n'y a plus personne, même parmi les durs du parti communiste, pour remettre en cause le processus de développement économique en cours", juge Wayne Levine, ancien ambassadeur des Etats Unis à Pékin.
Les magistrats européens ont jugé que le nom porté n'entraînait pas de troubles suffisamment graves dans la vie personnelle pour caractériser une atteinte à la vie familiale
.
Dans un communiqué publié vendredi 14 janvier, le parquet général de Valenciennes précise que la cour a jugé que l'herbe et la résine de cannabis sont des produits stupéfiants dont l'importation est légalement interdite.

I.2.
L'administration s'était refusée à attacher trop de signification au fait qu'Igor Gaïdar, un des chefs de file des réformateurs, ait jugé ne pas pouvoir figurer dans la nouvelle équipe du premier ministre Viktor Tchernomyrdine.

I.3.
La Colombie Britannique n'a que trois millions d'habitants, et les nouveaux arrivés regardent de haut ces Canadiens qu'ils jugent trop gâtés et peu dynamiques.
M. Mabassa, qui avait perdu près de 23 kilos en moins de trois mois, n'a pas demandé à voir un médecin, et personne, dans la prison, n'a jugé bon de prévenir le service médical de sa maigreur.
Aussi juge-t-il inutile que son héritier étudie.
Boîtes de Slim Fast prêtes à l'emploi pour les accrocs des kilos en trop et le déjeuner démarre souvent autour du bureau de celle jugée comme la meneuse de bande: commentaires rituels sur les chaussures de Cécile ou la nouvelle coiffure d'Elisabeth.
Le tribunal constitutionnel polonais a jugé "non conforme à la loi" la décision récente du président de démettre Marek Markiewicz de ses fonctions.
Un tribunal de Tirana a jugé irrecevables les revendications des 2 500 anciens prisonniers de l'époque communiste.

I.4.
Si l'on admet que l'action n'est pas sans cause et, d'autre part, que ce qu'on juge être le mieux devrait normalement être choisi, comment expliquer cet étrange comportement.


EN  

I.1.
He judged that it would be difficult to persuade readers of the artistry of Klee's art, which appeared similar to children's drawings, so he stressed the work's imaginative content.
If the Queen judged that another party leader could form a government with majority support (say, Mr Kinnock with the support of the Liberal Democrats), she would be entitled to ask him to attempt to form a government.
The therapist judged that Margaret had made a very serious attempt to kill herself, that she was severely depressed and a continuing suicide risk.
AA rosettes were introduced to highlight hotels and restaurants where it was judged that the food could be specially recommended.
He said: "If both our Lord and S. Paul were so conditioned, what about us? By what criteria do we judge that our conditioning in this century accords with the Divine will but that in the earlier generations does not?"
"Not bad at all," he judged.
Not bad enough, he judged, for him to stay in bed but bad enough to keep him at home.
The Supreme Constitutional Court judged on May 19 that the People's Assembly had been unconstitutionally elected in 1987 because a 1986 amendment to the 1972 electoral law had unfairly discriminated against independent candidates.

I.3.
She would go on the day she judged best.
But the political price was always judged too high by ministers, despite the logic of the abolitionist cause.
The third difficulty is that the criteria which a lender uses to differentiate between borrowers he is prepared to accept and borrowers he judges too risky may, as it were, throw out the sheep with the goats.
This autobiography has nothing to say of courtship, but that, as Dr Vincent has suggested, could well be because working-class autobiographers did not judge it a subject their readers wanted to know about.
Not thinking much of Fife's soldierly abilities, and judging him in need of a lesson for his crowning of the usurper, he and Keith had attacked Perth town, and found it surprisingly easy to take.
To accept responsibility for a choice, I may judge it sufficient that I was closely attentive to the object before responding in one direction or the other.
Knowing Christopher, she has judged it right to leave him to make his own attempts, though had he not succeeded she would probably have joined him and discussed the solution with him.
Tyson, the man who rose from the ghettos of New York to the pinnacle of boxing success, had his world destroyed when he was judged guilty of violating a beauty queen whom he was convicted of luring to his room and raping.
Jaggers was her lawyer, and at her trial he managed to show that she was not strong enough to kill anyone. She was also suspected of killing her three-year-old daughter, who had disappeared. But because of Jaggers' clever arguing, she was judged innocent of murder.


Occasionally, C2 is introduced by as:
Suddenly, two people - Mr. Gorbachev and President de Klerk - have, in such a short time, transformed the attitudes of those countries. Whatever problems they have, and whatever disasters in some spheres affect those countries, I believe that history will judge them as two remarkable and courageous men.
It would be extremely unattractive to any group of workers or management to enter a serious bid if they had been told by the Scottish Office that the bid was so contemptible that it would not even qualify for assistance if it failed because another bid from within the same management or work force had been judged as superior.

I.4.
According to Templeton's Mark Mobius, his team will only put those shares on the buy lists which it judges to be bargains; if it discovers no bargains in a particular country then no shares from that country will appear in the portfolio.
The aim is to produce a grammar that generates all of those sentences - and only those sentences - that a native speaker judges to be well-formed.
At a time when scientific advance was seen as universally beneficial, the nuclear industry was judged to be at the cutting edge of technological endeavour.
She had not liked him very much but she judged him to be one of those unfortunate men who dislike their neighbours even more than they dislike themselves and as such he was to be pitied, plodding on from day to day among his bingo-playing telly-watching parishioners.
My father had judged him "to stand for everything that was most corrupt in officialdom".

NL  

II.1.
Vervolgens moet een commissie van wijze mensen oordelen over noodzaak en uitvoering van de Betuwelijn.
Minister De Boer (VROM) heeft een commissie van drie deskundigen ingesteld om te oordelen over de noodzaak van ondergrondse gasopslag bij Langelo.
Het is primair aan hem om te oordelen over een eventuele aanpassing van de hoogte van de toelage.
Een volksvertegenwoordiger heeft zijn eigen verantwoordelijkheid en het recht in de plicht om te oordelen over de vraag of dit akkoord een voldoende basis kan zijn.
De rechter zei niet te kunnen oordelen over de billijkheid van de wet.
Het is nog te vroeg om te oordelen over de vraag of die bemiddeling zin heeft.
Misschien kunnen we over een paar jaar oordelen over wie er nu gelijk heeft.
Ik heb hem altijd bijzonder curieus gevonden, zo'n weifelende man die heel absoluut oordeelt over wat literatuur is.

II.2.
Die oordeelt vervolgens of het rijbewijs wordt ingehouden totdat er een rechtszaak volgt.
Onder andere de Stichting Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor Zaaizaad en Pootgoed van Landbouwgewassen moest oordelen of het produktie voor Nederwiet was of niet.
Als de introductiegolf eenmaal op gang is gekomen, dan treden wij terug om te oordelen of alles goed verloopt, dan ligt daar onze verantwoordelijkheid.
Ze wreef voortdurend met een benauwd gezicht over haar hartstreek, verzocht mensen te oordelen of een moedervlek niet eigenlijk huidkanker was en dacht bij pijnlijke spieren aan botkanker.
Premier Dehaene heeft geantwoord dat Claes zelf moet oordelen of hij aanblijft.
Volgens de Belgische grondwet moet de Kamer van Volksvertegenwoordigers zelf oordelen of zij al dan niet overgaat tot vervolging van de minister.
De Kamer heeft erover te oordelen of een bewindsman, al dan niet met de beste bedoelingen behept, gefaald heeft of niet.

II.3.
Het is nog veel te vroeg om te oordelen hoe Jordanië de vrede met Israël overleeft.

II.4.
Bij een tweede proces kon de Hoge Raad niet oordelen door een fout van het Openbaar Ministerie.
Daarvoor is het onvoldoende om de eigen ervaring alleen maar te tonen: oordelen en het trekken van de consequenties uit die oordelen is dan noodzakelijk.
De rechter heeft geoordeeld, de commissaris is gestraft, de burgemeester heeft gesproken. Daarmee is voor ons de kous af.
Het Fonds voor de Scheppende Toonkunst kan maar een ding doen: proberen zo zorgvuldig mogelijk te oordelen.
Hoe kunnen ze oordelen en beslissingen nemen als het zoveel geld kost en toch niet werkt?
Dan begin ik me af te vragen of ik verkeerd heb geoordeeld.
Twee deskundigen oordeelden zeer positief.
Groot heeft het volste recht negatief te oordelen.


FR  

II.1.
Et, enfin, la cour a jugé de l'adéquation du plan social à l'état économique du groupe auquel les trois maisons de champagne appartiennent.

II.2.
Comment savoir? Le même test effectué à l'heure du journal télévisé permettrait de juger si la partie visible est vraiment la plus importante. Pour la joie de téléspectateurs à moitié plaints.
Nos lecteurs jugeront si le terme "visionnaire" relève de l'insulte ou du compliment.

II.3.
Un crime d'autant plus troublant que la "fiction" s'inscrit dans une trame qui serre la réalité historique au plus près. A chacun de juger qui du roman ou de l'histoire est le plus plausible.

II.4.
L'avocat de Mme Dufoix estime, au contraire, que la diffamation est caractérisée et que le tribunal peut juger sans délai.
La Biennale était considérée comme une institution communiste, et, comme toujours dans les révolutions, on a jugé trop durement, commente-t-elle.


EN  

II.1.
The industrial tribunal, in judging the fairness of your employer's actions, will often ask itself whether he: 1. had a genuine and honest belief that you were guilty; 2. had reasonable grounds for that belief; 3. carried out a reasonable investigation; 4. applied an appropriate penalty.
A reader today can judge the validity of these claims through the means of photography.

II.2.
Because this would cause Mr Goodman financial hardship, a High Court judge said that it was wrong to grant a stay. The Court of Appeal overturned his decision. They accepted that Mr Goodman would suffer financial hardship as a result, but said that they were not in a position to judge whether his dismissal had been justified, so that it could not be said that his difficulties had been caused by the company's conduct.
Didi judged whether a thing was good or bad by how much it would sell for.
Discussing a book on Dostoevsky, he remarks that while the author has much of interest to say about The Idiot "she does not quite persuade one that it comes off, indeed she does not really try, because like many scholars today she is more concerned with showing how the thing works than with judging if it works well."
I knew I was being bewitched, laid under a spell so intensely personal, so thrilling, I did not have the power to resist it, or to judge if it were good or evil.
Nevertheless, he feels at liberty to be his own final authority in judging which parts to accept and reject
.

II.3.
She says that it would be wrong of the council to judge who is a good or bad busker, what they're doing is setting out some rules so everyone knows where they stand.
Adjudicative authorities, one might say, are precisely those in which the role of the authority is to judge what are the reasons which apply to its subjects and decide accordingly, i.e. their decisions are merely meant to declare what ought to be done in any case.
Judge carefully what you want to give away
.
It is, however, a recognition that employees are entitled to information regarding the financial health of their employers and that the public and the Government should be enabled to judge to what extent the company is recognising social obligations and complying with social legislation.
In other words, what criteria are used in judging how "convenient, beneficial and effectual" a remedy is?
The markets have correctly judged where the strongest political pressures lie. In theory the salesperson should attempt to close at a peak.
In practice, judging when to close is difficult.
Guideline 16: Judge when to ignore your child's misbehaviour.
Knowing these devices for narrowing down contextual possibilities does not imply that one can judge how best to act upon such knowledge, how much can be left to be inferred from context, how much needs to be made grammatically explicit.

II.4.
Benjamin listened - and that's what I liked about my master, he never judged, he never condemned.
Good-quality listening is one of the best ways of working towards a solution for a problem. But the listener needs to observe certain rules strictly. Don't judge - never show any signs of your own feelings towards the person's problem.

NL  

 

III.1.
Eerder deze week oordeelde het Europese Hof van Justitie in een voorlopige uitspraak over een klacht van de EU.
Er is toen in het openbaar in de Kamer over geoordeeld.
Maar hoe kon hij oordelen over de kunst die hij niet uit eigen ervaring kende?
Als weinig anderen kan hij oordelen over de ingrijpende sociale veranderingen die zich de afgelopen jaren in India hebben voltrokken.
Toen de rechter na een maandenlang onderzoek oordeelde over de schuldvraag deed hij dat in ondubbelzinnige termen.
Ik zit nooit meer op de weg, zodat ik niet kan oordelen over de wegrestaurants.
We willen het recht behouden om daarover zelf te oordelen.
De kritiek heeft niet altijd vriendelijk over hem geoordeeld. In zijn jongste encycliek oordeelt paus Johannes Paulus II hard over anticonceptie, abortus en euthanasie.


Zonder object in de uitdrukking te oordelen naar:
Naar de omvang van zijn buik te oordelen houdt deze international meer van bier dan van zuivelprodukten.
Te oordelen naar dit korte verhaal is Bresner een jong talent om in de gaten te houden.
Naar de stemming in Israël en uitspraken van Israëlische militairen te oordelen moet op een heftige Israëlische militaire reactie in Libanon worden gerekend.

 


FR  

 

III.1.
Le troisième reproche adressé à M. Marchi concerne ses interventions répétées, révélées par l'Evénement du jeudi, auprès de la présidente de la chambre pénale de la cour chargée de juger le dossier des fausses factures de la Cogedim.
Le spectateur évolue, se déplace, juge, des photographies Cibachrome, réalisées par Rousse lui même.
Le problème du sommet de Bruxelles est qu'il risque d'être jugé non sur ce qu'il propose pour l'avenir mais à l'aune de ce qu'il suggère pour apaiser la Bosnie d'aujourd'hui.


Par NP s'utilise dans la construction figée à en juger par:
Nous n'avons aucune trace, aucune preuve de notre passage en Birmanie. Nous sommes entrés en Chine par voie de terre depuis la Birmanie sans avoir jamais officiellement transité par ce pays, à en juger par nos passeports.

III.2.
L'ancien premier ministre communiste et ex-premier secrétaire du Parti ouvrier unifié polonais, Mieczyslaw Rakowski, sera jugé pour transfert illégal en Pologne de 1,23 million de dollars en 1990.


EN  

 

III.1.
Initially, he attempted to browbeat the pope into judging the case in his favour or handing it back to an English ecclesiastical court.
The references to professors and their books led to the predictable conclusion: "On the Black issue our verdict is based on the facts, we have judged the case on the evidence, fairly, and come to the only just conclusions."
I cannot judge the rights and wrongs of this interminable conflict between Israelis and Palestinians.
Tallboy wasn't sure how to judge his superior's tone but he needed a fillip to his esteem right now so he looked on the bright side.
In retrospect, we can see Charles as a man of immense energy; we know from chronicles that he slept lightly and that he commenced state work very early in the morning, judging litigants in his private chamber.
The Sanhedrin was the highest court of Jewish law... The origin of the Sanhedrin was the seventy men Moses appointed to assist him in judging the people of Israel.
"I am your prisoner, my lord. You have already judged me and found me guilty. Will you be my executioner as well?"
For native English speakers I would give a quite different kind of lecture, and I did not want to be judged by the standards of my lectures to the Japanese, which were nearly always basic and very simple in expression.
"You're judging me by your own standards!"
What right have you got to judge me?
It is important to realize that a deal's merits should not be judged solely on the size of the advance and the royalties being offered.


Without object in the phrases judging by/from and to judge by/from:
Sandison suspected that he had some kind of private income but, judging by the state of his clothes, his means, from whatever source, were limited.
Judging from skull form, these now-extinct groups were probably reasonably efficient feeders, which poses questions about the causes of their extinction.
He appears to have been interested in foreign travel, also, to judge from the books he collected.
In the morning he woke to find Amanda already up and well on the way with preparations for her day, to judge by the clattering coming from the kitchen.

FR 

IV.1.
Cette formation lui permet ainsi de pouvoir juger de sa maîtrise, de s'exercer à mesurer ses réflexes, de savoir gérer son stress et, enfin, de mieux appréhender le cadre légal de son action.


EN 

IV.1.
It is better for the patient to use a shallow cup rather than a deeper mug, partly to prevent an excessive fluid intake, and partly because he may have difficulty in judging the depth of a mug and so may tend to spill his drink.
The woman was younger than she had supposed, although it was difficult to judge her age at all precisely.

IV.2.
She wasn't good at ages, but she judged him to be about twenty-four.
When a sender judges her receiver's schema to correspond to a significant degree with her own, she need only mention features which are not contained in it (the time of getting up and what she had for breakfast, for example); other features (like getting out of bed and getting dressed) will be assumed to be present by default , unless we are told otherwise.
Communication, in these terms, has to do with some general universe of reference or model of reality which we as human beings carry inside our heads, and which consists of all the things we know, believe, judge or understand to be the case in the world in which we live.

IV.3.
Nobody is quite sure how anyone accurately judges where a moving object is in space and adjusts body movements to cope with it appropriately.
Then it is a relatively simple matter to descend and land in the field, though it can be fun when the only thing visible in the black outside the cockpit is the light of the marshaller's torch (just try judging how far away a solitary light is when you are next out on a moonless night).
For Kenya, the issue therefore becomes one of judging how long it will take to build the necessary skills and whether the costs of delaying export growth outweigh the perceived longer-term gains from "independent" exporting.

IV.4.
From bare bones such as these parents are able to relate questions about other types of learning: whether their children will do well in science in the secondary school can scarcely be judged if the primary school's own efforts in science are nervous or dull.
She was nervous, uncertain, and I gauged the distance between us, judging whether I could get to her before she could pull the trigger.

IV.5.
No elections were held in the predominantly Tamil Northern and Eastern Provinces because it was judged that the Tamil Tiger terrorists would have set about disrupting them.
The vessel dipped above the surface of the river and Rostov judged that it was hovering roughly over the spot where the escape pod had disappeared.
She judged that she was somewhere very near to where the bank on her right had subsided, shattering the outer corner of the hypocaust.

EN 

V.1.
Anne Smith was there to judge the competition and was so impressed with the winners that we are featuring them in our magazine; two this month, three in September and the final one in October.
Before a fight begins it is extremely important that the fighters express respect for each other and for the officials judging them.
These entries will be judged, in a lighthearted manner, later in the evening when the three experts speak about them.
"It was tough," said an exhausted Sue Greenfield, chair of the Youth Libraries Group, which judges the awards.
I had watched Mr Spenceley judging, so was surprised he was also a competitor; but as judging is purely on weight and the weighing is done under supervision, this cannot lead to any malpractice
.

 

 RETURN TO INDEX