© Contragram
Click on the underlined numbers to see examples of the patterns (then use the "back" button of your browser to return to the patterns).
Click on the underlined verbs to follow references to other lemmas.
 

 

antwoorden

zie ook: beantwoorden

répondre

answer

I.

'verbaal (of met andere tekens) reageren'

'réagir verbalement (ou par d'autres moyens symboliques)'

'to react verbally (or through other symbolic means), to reply

1.
NP ___

2.
NP ___ NP[h]

3.
NP ___ (NP[h]) op NP v met NP


4.
NP ___ (NP[h]) iets (op NP)

5.
NP ___ (NP[h]) (op NP) dat Pfin

6.
NP ___ (NP[h]) (op NP) te Pinf1

1.
NP ___

2.
NP ___ à NP[h]

3.
NP ___ (à NP[h]) à NP v par NP


4.
NP ___ quelque chose (à NP)

5.
NP ___ (à NP[h]) que Pfin

6.
NP ____ (à NP) Pinf1

1.
NP ___

2.
NP ___ NP[h]

3.
NP ___ (NP[h]) (to) NP
v with NP/"Pfin"

4.
NP ___ (NP[h]) something

5.
NP ___ (NP[h])
(to NP) (that) Pfin 

6.
>>> 5.

II. 

'reageren' 

'réagir' 

'to react'

1. 
>>> reageren

2. 
>>> beantwoorden / reageren

1.
NP ___ 

2.
NP ___ à NP v par NP

1.
>>>
respond

2.
NP ___ NP
v with NP 
 

III. 


'reageren op de deurbel, de telefoon, ...' 

'réagir à la sonnette, au téléphone, ...' 

'to react to the doorbell, a ringing telephone, ...'

1. 
>>> opendoen / opnemen

1. 
>>> opendoen / opnemen

1.
NP ___

2.
NP ___ à NP

1.
NP ___ 

2.
NP ___ NP (to NP)

IV. 

'een uitnodiging aanvaarden' 

'accepter une invitation' 

'to accept an invitation'

1. 
>>> aanvaarden

2. 
>>> aanvaarden

1.
NP ___ 

2.
NP ___ à NP 
 

1. 
>>>accept

2. 
>>>accept

V. 

'geheel overeenkomen met een beschrijving, voldoen aan vereisten' 

'être conforme à une description ou aux exigences' 

'to match a description or requirements'

1. 
>>> beantwoorden

1.
NP ___ à NP

1.
NP ___ (to) NP

VI. 

'in harmonie zijn' 

'être en harmonie' 

'to be harmonious with'

1. 
>>> (bij elkaar) passen

1.
NP ___ à NP

1. 
>>>match

VII. 

'een bepaalde naam hebben, genoemd worden' 

'avoir pour nom ou pour qualification, s'appeler

'to be named sth, to be called
 

1. 
>>> heten / luisteren (naar)

1.
NP ___ au nom...

1.
NP ___ to the name...

VIII. 

'verantwoordelijk zijn, verantwoordelijkheid afleggen, instaan voor' 

'expliquer des actes, être responsable, se porter garant de' 

'to (have to) offer justification, to be responsible, to vouch for'

1. 
>>> verantwoorden / instaan

1.
NP ___ de NP (devant NP) 

1.
NP ___ (for) NP (to/before NP) 

RETURN TO INDEX

TO THE LIST OF ABBREVIATIONS
 

voorbeelden - exemples - examples

NL 

I.1.
De bondskanselier is op voorjaarsvakantie in Oostenrijk en zal naar verluidt na terugkomst antwoorden.
Lubbers heeft bij de algemene beschouwingen vijf uur lang staan antwoorden.
Een paar keer beschuldigde Mandela De Klerk ervan “minder dan eerlijk” te antwoorden.
Zeventig procent van de Rotterdammers antwoordde bevestigend.

I.2.
Verder heeft de staatssecretaris nog gezegd dat hij mij schriftelijk zal antwoorden over de toegankelijkheid van het leerlingenstelsel.
De minister-president heeft mij uitvoerig geantwoord. Hij noemde het een interessante suggestie om groot geld te besparen.

I.3.
De NP na op verwijst gewoonlijk naar een vraag.
De Vries antwoordde in de Kamer op vragen van het Kamerlid Blauw.
De Russische minister zou op deze drie vragen bevestigend hebben geantwoord.
De Europese richtlijn bepaalt namelijk dat binnen een maand moet worden geantwoord op een verzoek om openbaarmaking.

Op de vraag waarom zij niet gingen stemmen, antwoordden de Maastrichtse thuisblijvers vooral met opmerkingen als “gebrek aan interesse”, “gebrek aan verschil tussen partijen”.
Op de rondvraag over wel of niet een Betuwelijn mogen de politici alleen met ja of nee antwoorden.

De minister heeft mij niet geantwoord op de vraag of zij het eens is met de WRR en ook met de Raad voor het milieubeheer, dat dit sociaal instrumentarium moet worden vergroot.

De laatste vraag gaat over de torenhoge gages van sommige filmakteurs. Is 20 miljoen dollar (600 miljoen frank) voor een filmrol niet van het goede teveel? Brosnan lacht breeduit als hij antwoordt met een wedervraag: ,,Gunnen jullie mij die misschien niet, nu ik op het punt sta door te breken en eindelijk iets kan verdienen?''

Wanhopig probeert hij de laaiende vlammenzee te ontvluchten. Uiteindelijk belandt hij bovenop de hoogste toren. "Spring, spring, spring! roept de duizendkoppige menigte aan de voet van de toren. Quasimodo, balancerend op de rand van de toren, antwoordt de menigte met grommende geluiden, terwijl hij met spastische gebaren naar zijn rug wijst.

I.4.
Ja, wat moet ik daarop antwoorden.
Iedereen wacht in spanning af wat Irak morgen zal antwoorden op het vredesplan van president Gorbatsjov.
De Brusselse minister voor Ambtenarenzaken, Rufin Grijp (SP), laat specialisten zoeken naar juridische oplossingen voor het probleem van de taalkaders bij de Brusselse brandweerdiensten. Die taalkaders werden in september door de Raad van State vernietigd. Grijp antwoordde een en ander op interpellaties in de kommissie Binnenlandse Aangelegenheden van de Brusselse Hoofdstedelijke Raad.
Maar niet alle vrouwen zijn gewonnen voor positieve aktie. Wat antwoordt u hen? ,,Niets. Ik geef ze geen gelijk, maar kan ze wel begrijpen. Ongetwijfeld zijn ze er geraakt dank zij een sterk dossier en niet omdat ze vrouw zijn. Maar vrouwen die menen dat positieve aktie de zaak van de vrouw schaadt en vragen ermee te stoppen, denken zeer individualistisch.''

I.5.
Ik antwoordde kortweg: “Ik ben Russisch nationalist.”
“We wachten eerst de verkiezingen af”, antwoordde hij.

Op een vraag of Washington Gorazde in handen van de Bosnische Serviërs zou laten vallen, antwoordde Perry: “We zullen niet meedoen aan de oorlog om dat te voorkomen.”

Vader had geantwoord dat een maagd een meisje is dat nog geen jongen bekend heeft.

Daarop heeft Kok geantwoord dat zo’n verzoek hem nooit heeft bereikt.

Lubbers antwoordde hem dat dat ook zo hoorde.
Tindemans voegde eraan toe dat hij over de gesprekken met Mobutu nauwgezet verslag uitbracht bij CVP-voorzitter Johan Van Hecke en bij premier Dehaene. Maar toen hij in de loop van de gesprekken de dekking van de regering nodig had, antwoordde premier Dehaene hem dat ,,het Zaïrebeleid een zaak van de hele regering is''.

Mevrouw Sterk heeft ook een vraag gesteld over het Commando opleidingen. Ik kan haar daarop antwoorden dat het Commando opleidingen ook buiten de organisatie terecht kan als er behoefte is aan steun en ontwikkelingen van specifieke elementen van de onderwijsstof.

Zeer zelden komt ook <aan NP[h]> voor:
'Ik zie die peerden straks liever', antwoordt buurman aan het oude mannetje.

I.6.
Op de vraag van een luisteraar antwoordde hij zich “niet voor te kunnen stellen” dat het volgende kabinet “geen groot gebaar” zou doen.
Dehaene antwoordde zich niet bewust te zijn van de noodzaak de kommissie op te richten. Dat is de reden waarom hij nog geen stappen ondernam.
Wethouder G. Schurink antwoordde er weinig geloof in te hebben dat de bediening van de sluis op zondag efficiënt en kostendekkend is.

Ik heb u al de vraag gesteld hoe mijn zoon van pesterijen kan afgeholpen worden via zijn GSM. U hebt mij geantwoord een PV te laten opmaken, wat gebeurd is.


FR 

I.1.
Moins d'un Français sur six refuse le prélèvement d'organes si la question lui est posée personnellement, une famille sur deux indique une opposition du défunt à un prélèvement si la question intervient au moment de la mort, quand elle répond avec son affectivité.
Elle répond donc, en anglais, et après avoir salué son entraîneur, sa famille et ses amis, elle se rappelle que le roi d'Espagne est là, venu pour la voir.

I.2.
Craignant la persistance de certains "tabous", elle n'a pu que se féliciter, mardi, en répondant aux orateurs, de "l'immense chemin qui a été parcouru" dans les esprits au regard des principes sur lesquels elle souhaite fonder la politique de lutte contre le sida.
Merci à eux tous et pardon de ne pas toujours avoir trouvé les mots pour leur répondre par retour du courrier: on sollicite de leur bienveillance une amnistie sans rancune...

I.3.
Le NP non-humain suivant à se rapporte normalement à une question.
Le groupe Schneider a publié, mercredi 1 juin, un communiqué dans lequel il répond aux accusations formulées contre lui en Belgique.
Doit-il être le même pour toutes les strates des collectivités? Lorsqu'il rédigera son rapport d'activité, le président du Conseil devra sans doute répondre à ces questions.
En mai, il a répondu personnellement à quatre cent trente-cinq lettres: deux cent quatre-vingt-cinq réponses sont parties, et quelque cent cinquante autres sont à la frappe [...].
"Déterminée, compétente", mais aussi "très féminine" et "respectueuse" des prérogatives du président, Mme Clinton a "répondu avec brio, simplicité et intelligence" aux questions qui lui étaient posées, a estimé Mme Veil.

Comment faire la différence entre la jalousie maladie et la jalousie symptôme ? Un spécialiste nous répond à ces questions.

Mais ce maximum est-il suffisant ? On peut répondre par l' affirmative pour nos chemins vicinaux, nos routes départementales, nos routes nationales d'intérêt secondaire.
Sans même bouger la tête, sans leur jeter un coup d'oeil, m'man Tine répondait par un bougonnement de satisfaction, et demeurait imperturbablement dans son plaisir de fumer et sa rêverie.

Bien sûr, on pourra s'interroger sur l'opportunité de placer cette histoire vraie entre les mains des lecteurs si jeunes. A cette question, Claude Roy dans sa préface répond par une autre question: "Le mal et le malheur existent. Faut-il à tout prix en tenir abrités les enfants?"
Il m'a semblé distrait, préoccupé, lointain. à tout ce que je lui disais, il répondait par monosyllabes, ou ne me répondait pas.

C' est à peine s' il me répond par une parole d' impatience quand j' essaie de lui parler à travers la porte.

I.4.
Que répondez-vous aux gens qui s'inquiètent d'une influence nouvelle de l'Allemagne depuis sa réunification, ou dans la perspective d'un élargissement de l'Union vers le Nord et vers l'Est?
Que répondez-vous à Philippe de Villiers lorsqu'il prône une certaine fermeture des frontières?
Lorsqu'on s'étonne d'un tel parrainage, Hugh Dykes répond ceci : "A chaque fois que je rencontre John Major, il m'assure qu'il partage mes vues sur l'Europe."

I.5.
Sarajevo doit reconnaître qu'il a perdu la guerre, disent les Britanniques. "Pas du tout" répond-on ici, "l'armée fédérale yougoslave occupait 100 % du pays et nous en avons déjà libéré 30 %."
"Bienvenue dans le cercle des femmes!", répondent les amies invitées à participer.

Le gouvernement italien a répondu sèchement que M. Papandréou "ne sait pas de quoi il parle".
Je réponds que Mussolini était trop bon, sa seule erreur a été de ne pas fusiller tout de suite Badoglio et Ciano, ce sont eux qui ont ruiné l'Italie en la poussant à la guerre [...]".

Y a-t-il une entière transparence dans les comptes de l'Opéra de Paris ? Evidemment, nous a répondu une personnalité bien informée.
A un journaliste ivoirien qui lui demandait un peu plus tard pourquoi la réaction française était si tardive, le ministre répondit: "J'aimerais qu'on nous dise: "Bravo, vous avez enfin décidé de le faire" ; plutôt que : "Ah... Pourquoi ne l'avez-vous pas fait à temps?"

A l'automne dernier, les Douze ont répondu aux Chypriotes grecs, candidats à l'adhésion, que si aucun progrès n'avait été accompli d'ici au 1 janvier 1995 pour mettre fin à la partition, des pourparlers avec la seule partie sud pourraient être engagés.

I.6.
... interrogé quelle était sa profession avant la Révolution ? a répondu être Capitaine dans un régiment d'artillerie à Strasbourg.
A la question de savoir si le chef de l'Etat a été informé du projet, M. Berlusconi a répondu lui en avoir vaguement parlé au télépone…


EN 

I.1.
Stephen was about to answer when Robert went on: “I've had a very agitated Michael Davis on the phone.”
“Who are you?” he murmured, only half expecting her to answer.
She considered for a while before answering.

I.2.
Carrie had already gathered up the baby's toiletries in her arms and she left the room without answering him.
He thrust the painting in the Mercedes, got in, started the car and drove away without answering her, leaving scorch marks on the bleached stone courtyard.
You still haven't answered me.

I.3.
I answered him with lies, happy that he was so interested after I'd been certain that he'd never say a word to me.
I answered Gwenellen with a non-committal "Uh-huh," and, as I now knew the subject was safe, asked if she knew when Bill Francis was due in Out Patients for his first follow-up clinic.

The non-human NP introduced or not by to usually refers to a question.
Questions that should have been asked long ago are now being asked— and, more importantly, answered.
Mosley spoke for an hour and then went on to answer questions.
A third question — what impact is the new law having on economic change? — cannot be answered satisfactorily at this early stage.
Luke answered the letter by telegram.

WIN A HOLIDAY — OR A TRIP IN A BALLOON! This summer we've an exciting competition for every fan of sparkling wine. Turn to page 29 of your wine list for the three simple questions and entry form. The prizes are very desirable, as you can see below, and you certainly don't have to be an expert to enter the competition. All it takes is to answer to simple questions, and to explain why, in your opinion, the méthode champenoise produces quality wines.
To answer to Mr Heselton's specific question, of course we wouldn't object to a new settlement in Selby, but it doesn't detract from our objection to the principle of the policy, the way the policy's expressed.

Only part of the case for answering positively to the question Why save? has been given.
She heard nothing of the gossip exchanged at the laundry that morning, and answered only absently to pieces of news she was given.
All the way home she held her tongue, answering only in monosyllables to her father's habitual complaints and strictures, which never were meant to be taken too deeply to heart.

Answer me one question: why do the British have a stick up their asses about any local British band that makes it in America?

In the passive "to NP[h]" is possible:
"After three ministerial speeches, we still do not know whether the Government would veto a treaty at Maastricht that contained the word "federal". I take it that the Foreign Secretary will give me an answer to that question." "Mr. Hurd!" "That question has been answered three days running. It was certainly answered by me to the Select Committee, as the right hon. Gentleman, who attended the Committee, will know. It was answered by the Prime Minister yesterday and by me again today."

This is why although he dares to pose his overwhelming question, he can never be in a position to answer it with more than an assertion and the promise of more totalizations.
In order to make all of these main points work in an essay you can think of the reasons you have found as questions for yourself, and answer each with a paragraph.

The old man would often not recognize him, and at the most answered with a phrase or two or a grunt.
How many times had my heart sunk when I asked if we could go somewhere or try something new in our poems and he had answered with the excusing phrase "I guess not"?
The first question can be answered with an unqualified yes.
Any queries about the machines being taken away had been answered with the half-truth that the police needed them for their own use.

If they did not reply correctly, they either failed to say anything, or answered with "I don't know" (Wannemacher and Ryan, 1978; see also Grieve and Stanley, 1984; Kavanaugh, 1976; Trehub and Abramovitch, 1978).
Plain English text displays are used on the keyphones so that if John Ward in Room 16 calls for room service John Ward 16 is displayed on the keyphone in the kitchen, enabling the call to be answered with "Good evening Mr Ward, may I help you?"

I.4.
Eileen didn't know what to answer.

"Answer me something. You tell her about Sunday night?"

I.5.
Mr Shaw answered: “But they do, my lord.”
“I don't know,” he answered frankly.
She found herself answering quite reasonably, “It was bad for Constanza.”

The prime minister answered that he was not sure that he would “put it that way”.
Asked why Hulme, with an open goal before him, did not move up further to be certain of his target before shooting, he answered that the man on the field did not have as clear a view of the situation around him as did the spectator and was not always aware of how much time he had for his moves.

In a lecture in 1983 he argued that a civil servant who could answer "yes" to the question "Is he one of us?" should retire and become a party politician.

To their further questions I answered that I was too tired to speak.

He asked, “Are my books and written papers safe?”, and, being answered that they were, his reply was “Then it matters not, for no other loss can trouble me.”
I said, “On what terms have you settled it?” and Winston answered me, “Theirs old cock!”
"I understand your feelings, Li Yuan," Tsu Ma answered him, smiling at the old T'ang to show he was not offended by his son's interruption.

FR

II.1.
Le Slazak n'en était pas à son premier débarquement: Dieppe en 1942, Sicile et Salerne en 1943. L'équipage était rodé et répondait superbement.

II.2.
Pour répondre aux problèmes des plus démunis, le conseil régional a participé, dans le cadre de la loi Besson, à la réalisation de plus de trois mille cinq cents logements à loyer minoré, en choisissant, à chaque fois, des programmes peu denses et bien desservis par les transports en commun.
Par contre, il ne fait pas de doute que la "professionnalisation" des activités susceptibles de répondre aux besoins que j'évoquais plus haut est le maître mot de la réussite sociale, mais aussi économique.
Confiant, il assure néanmoins : "Nous ne tomberons pas dans ce piège et nous ne répondrons pas aux provocations."
Comment répondre aux sans-domicile fixe et aux enfants des rues lorsqu'ils tendent la main?
D'emblée, Gérard Boulanger justifiait son ouvrage en expliquant qu'il était devenu nécessaire de répondre à Maurice Papon, qui s'était présenté lors du procès contre le Nouvel Observateur en disant : "Je suis le capitaine Dreyfus...".

Le gouvernement répondit par une fin de non-recevoir.
Le Léopard répondit par une bordée de coups de canon et mit à terre un détachement […].

[…] ne pas lancer de bombardements stratégiques nucléaires sans avoir reçu un bombardement nucléaire; si vos villes sont attaquées, répondez très exactement par les mêmes bombardements […].

Oui, en vérité, excusez-moi : je suis comme stupéfait de vous voir répondre par de la haine à tant d'amour.

L'idéal de Vigny est, par exemple, de répondre au silence par le silence.


EN


II.2.
Only 5 foot 10 inches tall, he had faced a huge man and roared at him, answering his challenge.
To answer that immediate need, the British government has been agonising over how to offer a single tranche of passports, perhaps 100,000, to Hong Kong, in such a way as to target recipients whom it believes play vital roles in the public and private sector.
The Act attempts to answer these problems.
It is up to the professional institutions, employers' organisations and educational establishments to answer these needs.

But that didn't stop them reducing Hillsborough to a stunned silence by answering Chris Waddle's eighth-minute opener with an equaliser two minutes later.
He felt nothing but an urge to violence; he wanted to answer them with steel and explosive, with metal tearing into soft tissue and spinning on the bone.
He kissed her, his mouth crushing hers, answering her need with his own.
The world has answered Saddam Hussein's invasion with 12 UN resolutions... backed up by forces from 28 countries of six continents.

FR

III.1.
A 10 heures j'étais chargé de contacter le secrétaire pour voir la liste des visiteurs. J'ai tapé à la porte. Ça ne répondait pas.

III.2.
Le chancelier et ses ministres ont eu largement l'occasion de s'informer personnellement des peurs de leurs concitoyens face au "monstre de Bruxelles" en répondant directement à l'"europhone" installé par le gouvernement. 


EN

III.1.
I rang the number she'd given me and she answered almost at once— whether she was up and reading, or whether the phone was beside her bed I didn't know.
Then I rang Jo, prepared to hang up if a man answered.

III.2.
She called to Fabio to ask him to answer the door.
She hasn't been in to Belmodes, and is not answering her phone.
John Major may be sitting in Downing Street putting out feelers to the 13 Ulster Unionist MPs, while from his house in Ealing Neil Kinnock tries to get Paddy Ashdown to answer the telephone.
And when at last he got a ringing tone, it was several minutes before it was answered.
Perhaps she had known it would happen, perhaps he had answered her call for the same reason.
A MOTHER-of-three was killed instantly when her car was in a pile-up with a police Volvo answering a 999 call.

"It's embarrassing when he answers the door to visitors with no trousers on."
 It was Peter MacPherson who answered the phone to Tommy.

FR

IV.1.
Au Kénya, le président Daniel arap Moi a annulé le sommet régional sur le Rwanda qu'il avait convoqué pour lundi, faute d'avoir obtenu une réponse de tous les chefs d'Etat invités. On ignorait samedi lesquels s'étaient abstenus de répondre, mais il pourrait s'agir notamment du président ougandais Yoweri Museveni, ...

IV.2.
Certes, la semaine prochaine, le premier ministre va répondre avec plaisir à l'invitation d'une chaîne de télévision, mais ce ne sera que pour présenter le programme de son gouvernement pour les six mois à venir.

FR

V.1.
Certaines deviennent capables de fabriquer des médicaments [...]. D'autres répondent à des critères plus esthétiques, telles les roses de la société néerlandaise Florigène, devenues bleues grâce au gène responsable de la synthèse d'un nouveau pigment.
Bien que les téléphones mixtes (portables) soient venus entre-temps délivrer ces abonnés de la claustration dans leur véhicule, c'est sur le GSM [...] à technologie numérique et répondant à une norme européenne, que les deux opérateurs nationaux, France Telecom [...], et la SFR (privé), rivalisent d'efforts aujourd'hui, tant techniques [...] que commerciaux.


EN

V.1.
I conceive that a plan of the kind which I have sketched... would answer the purpose...
Off they hastened, to be told that no living patient in the hospital had the name of Bessie Lee, but a young girl answering her description had died half an hour before.
Even if he or she does not answer to this title directly, there is usually one member of staff who has responsibility for supporting and assisting qualified staff with their continued professional education.
For the purposes of my present argument, however, of even greater importance than the influence exercised by Les Annales is the fact that their approach is clearly governed by the idea that individualist and holist explanations are best seen as answering to different interests, and therefore as contributing to independent projects.
With both Rolle and Margery Kempe more is known precisely because both were articulate about adopting a life-style which answered to their spiritual needs.

FR

VI.1.
Les carreaux de sa casquette répondent au pointillisme qui égaie les plans anguleux.
Construction symphonique qui laisse arriver un solo, se répondre des voix, accompagnées en arrière-plan par la musique continue de Jean-Jacques Lemêtre. 

FR

VII.1.
Chargé d'un reportage sur un groupe de hard rock féminin de Sao-Paulo qui répond au nom, résolument "anti-mecs", de Marcia Fellation et les Vagins dentés, le narrateur, un journaliste pigiste quadragénaire dans la dèche, va découvrir que Marcia, la chanteuse du groupe, est en réalité la fille de la mystérieuse Dulce Veiga, dont elle ne sait rien.


EN

VII.1.
The name he answered to was "Colt".
They write this stuff called love poetry. It's collected into books called The Great Lovers' Valentine World Anthology of Love Poetry or whatever. Then there are love letters; these are collected into The Golden Quill Treasury of Love Letters (available by mail order). But there is no genre that answers to the name of love prose.
Relieved of her professional role, she manifested herself as an attractive well-dressed young woman answering to the name of Suzanne.

FR

VIII.1.
Ce Britannique, d'origine pakistanaise, avait été extradé outre-Atlantique pour y répondre d'accusations liées au scandale de sa banque.


EN

VIII.1.
Dan Rather, the CBS news anchorman once considered America's most trusted person, failed to answer accusations that he had aired fake battle footage and false news accounts of the Afghan war.
B and K claimed that the Board should give them sufficient information to enable them to answer the case against them.
But at their trial two years ago, they were cleared, after the judge ruled that there was no case to answer.
After an all-day private hearing involving lawyers for both sides, the European Commission of Human Rights will decide if there is a case to be answered before the Human Rights Court.
We English have never answered the case, because we have refused to recognize that the case was ever made.

This is a fundamental step in the criminal process designed to ensure the person is available to answer charges before a court.
Once any observations have been received, these and the complaint will be considered by the Director and an honourary officer and their Decision as to whether there is a case to answer before the disciplinary committee will be conveyed in writing.

The people responsible for this inhuman act of preventing a dead Filipino citizen from coming home to find his eternal repose in his own native soil will have to answer to their maker.
"That girl up there is my patient, and if you harm her or the child she is carrying, then you'll answer to me — and the law," he added grimly.
I have resigned membership of the West Ham Town Council Labour Group and in future will answer to the West Ham Branch of the National Union of Railwaymen.
The BMC is to continue to have a training officer (presently Iain Peter) who will continue to do what he did before, but instead of answering to a neutered committee, training decisions are now to be made by a BMC vice president— probably John Porter.
Having been freed from NHS control and from any control by local people, trust managers were now saying they didn't want to answer to the Health Secretary either.

Tax men have a lot to answer for.
You've a lot to answer for.
They will have to answer for the team's performances and can expect to be closely questioned on how often they saw those performances.
I really can't answer for David because in all the years that I've known him, I always actually found him a rather cold person, even when I was 14 and he was 16, even as boy and girlfriend.
"No organisation, no individual, could have threatened his security, but Najibullah, because of the threat of the restoration of peace and the fear that he would have to answer for some of his past deeds, tried to flee," said Mr Wakil.
"Tell Her Majesty" he replied "she may travel in perfect security, and I will answer for her safety."

And if Harry dies for it, his death be on my head, and I will answer for it to God and to him when my time comes.
I do not mean decent Conservative values like the Citizen's Charter or dreaming of the classless city; I mean authentic Conservative values, like a social hierarchy in which power follows the rich who do not have to answer for their acts to hoi polloi, in which we do not have to feel responsible for anyone's poverty or ill health, in which we do not have to ask questions about where the rich get their money from, and we can carve up the land to create a sort of apartheid state: each tribe to its own homeland.

 RETURN TO INDEX