© Contragram
Click on the underlined numbers to see examples of the patterns (then use the "back" button of your browser to return to the patterns).

Click on the underlined verbs to follow references to other lemmas.
 

 

(antwoorden)

(répondre)

reply

I. 

'verbaal (of met andere tekens) reageren' 

'réagir

 verbalement (ou par d'autres moyens symboliques)' 

'to react verbally (or through other symbolic means)

1. 
NP ___ 

2. 
NP ___ NP[h] 

3. 
NP ___ (NP[h]) op NP v met NP

4. 
NP ___ (NP[h]) iets (op NP) 

5. 
NP ___ (NP[h]) (op NP) dat Pfin

6. 
NP ___ (NP[h]) (op NP) te Pinf1

1. 
NP ___ 

2. 
NP ___ à NP[h] 

3. 
NP ___ à NP v par NP 

4. 
NP ___ quelque chose (à NP) 

5. 
NP ___ (à NP) que Pfin 

6. 
>>>5.

1. 
NP ___ 

2. 
NP ___ to NP[h] 

3. 
NP ___ to NP 
v with NP

4. 
NP ___ something 

5. 
NP ___ (to NP) (that) Pfin 

6. 
>>>5.

II. 

'reageren

'réagir

'to react'

1. 
>>>reageren 

2.
>>>beantwoorden / reageren 

1. 
NP ___

2. 
NP ___ à NP v par NP

1. 
>>>respond

2. 
NP ___ to NP 
v with NP

 

RETURN TO INDEX

 

TO THE LIST OF ABBREVIATIONS

 

voorbeelden - exemples - examples

NL

I.1. 
De bondskanselier is op voorjaarsvakantie in Oostenrijk en zal naar verluidt na terugkomst antwoorden.
Lubbers heeft bij de algemene beschouwingen vijf uur lang staan antwoorden.
Een paar keer beschuldigde Mandela De Klerk ervan “minder dan eerlijk” te antwoorden.
Zeventig procent van de Rotterdammers antwoordde bevestigend.

I.2. 
Verder heeft de staatssecretaris nog gezegd dat hij mij schriftelijk zal antwoorden over de toegankelijkheid van het leerlingenstelsel.
De minister-president heeft mij uitvoerig geantwoord. Hij noemde het een interessante suggestie om groot geld te besparen.

I.3. 
De NP na op verwijst gewoonlijk naar een vraag.
De Vries antwoordde in de Kamer op vragen van het Kamerlid Blauw.
De Russische minister zou op deze drie vragen bevestigend hebben geantwoord.
De Europese richtlijn bepaalt namelijk dat binnen een maand moet worden geantwoord op een verzoek om openbaarmaking.

Op de vraag waarom zij niet gingen stemmen, antwoordden de Maastrichtse thuisblijvers vooral met opmerkingen als “gebrek aan interesse”, “gebrek aan verschil tussen partijen”.
Op de rondvraag over wel of niet een Betuwelijn mogen de politici alleen met ja of nee antwoorden.

De minister heeft mij niet geantwoord op de vraag of zij het eens is met de WRR en ook met de Raad voor het milieubeheer, dat dit sociaal instrumentarium moet worden vergroot.

De laatste vraag gaat over de torenhoge gages van sommige filmakteurs. Is 20 miljoen dollar (600 miljoen frank) voor een filmrol niet van het goede teveel? Brosnan lacht breeduit als hij antwoordt met een wedervraag: ,,Gunnen jullie mij die misschien niet, nu ik op het punt sta door te breken en eindelijk iets kan verdienen?''

Wanhopig probeert hij de laaiende vlammenzee te ontvluchten. Uiteindelijk belandt hij bovenop de hoogste toren. "Spring, spring, spring! roept de duizendkoppige menigte aan de voet van de toren. Quasimodo, balancerend op de rand van de toren, antwoordt de menigte met grommende geluiden, terwijl hij met spastische gebaren naar zijn rug wijst.

I.4. 
Ja, wat moet ik daarop antwoorden.
Iedereen wacht in spanning af wat Irak morgen zal antwoorden op het vredesplan van president Gorbatsjov.
De Brusselse minister voor Ambtenarenzaken, Rufin Grijp (SP), laat specialisten zoeken naar juridische oplossingen voor het probleem van de taalkaders bij de Brusselse brandweerdiensten. Die taalkaders werden in september door de Raad van State vernietigd. Grijp antwoordde een en ander op interpellaties in de kommissie Binnenlandse Aangelegenheden van de Brusselse Hoofdstedelijke Raad.
Maar niet alle vrouwen zijn gewonnen voor positieve aktie. Wat antwoordt u hen? ,,Niets. Ik geef ze geen gelijk, maar kan ze wel begrijpen. Ongetwijfeld zijn ze er geraakt dank zij een sterk dossier en niet omdat ze vrouw zijn. Maar vrouwen die menen dat positieve aktie de zaak van de vrouw schaadt en vragen ermee te stoppen, denken zeer individualistisch.''

I.5.
Ik antwoordde kortweg: “Ik ben Russisch nationalist.”
“We wachten eerst de verkiezingen af”, antwoordde hij.

Op een vraag of Washington Gorazde in handen van de Bosnische Serviërs zou laten vallen, antwoordde Perry: “We zullen niet meedoen aan de oorlog om dat te voorkomen.”

Vader had geantwoord dat een maagd een meisje is dat nog geen jongen bekend heeft.

Daarop heeft Kok geantwoord dat zo’n verzoek hem nooit heeft bereikt.

Lubbers antwoordde hem dat dat ook zo hoorde.
Tindemans voegde eraan toe dat hij over de gesprekken met Mobutu nauwgezet verslag uitbracht bij CVP-voorzitter Johan Van Hecke en bij premier Dehaene. Maar toen hij in de loop van de gesprekken de dekking van de regering nodig had, antwoordde premier Dehaene hem dat ,,het Zaïrebeleid een zaak van de hele regering is''.

Mevrouw Sterk heeft ook een vraag gesteld over het Commando opleidingen. Ik kan haar daarop antwoorden dat het Commando opleidingen ook buiten de organisatie terecht kan als er behoefte is aan steun en ontwikkelingen van specifieke elementen van de onderwijsstof.

Zeer zelden komt ook <aan NP[h]> voor:
'Ik zie die peerden straks liever', antwoordt buurman aan het oude mannetje.

I.6. 
Op de vraag van een luisteraar antwoordde hij zich “niet voor te kunnen stellen” dat het volgende kabinet “geen groot gebaar” zou doen.
Dehaene antwoordde zich niet bewust te zijn van de noodzaak de kommissie op te richten. Dat is de reden waarom hij nog geen stappen ondernam.
Wethouder G. Schurink antwoordde er weinig geloof in te hebben dat de bediening van de sluis op zondag efficiënt en kostendekkend is.

Ik heb u al de vraag gesteld hoe mijn zoon van pesterijen kan afgeholpen worden via zijn GSM. U hebt mij geantwoord een PV te laten opmaken, wat gebeurd is.

FR

I.1. 
Moins d'un Français sur six refuse le prélèvement d'organes si la question lui est posée personnellement, une famille sur deux indique une opposition du défunt à un prélèvement si la question intervient au moment de la mort, quand elle répond avec son affectivité.
Elle répond donc, en anglais, et après avoir salué son entraîneur, sa famille et ses amis, elle se rappelle que le roi d'Espagne est là, venu pour la voir.

I.2. 
Craignant la persistance de certains "tabous", elle n'a pu que se féliciter, mardi, en répondant aux orateurs, de "l'immense chemin qui a été parcouru" dans les esprits au regard des principes sur lesquels elle souhaite fonder la politique de lutte contre le sida.
Merci à eux tous et pardon de ne pas toujours avoir trouvé les mots pour leur répondre par retour du courrier: on sollicite de leur bienveillance une amnistie sans rancune...

I.3. 
"Déterminée, compétente", mais aussi "très féminine" et "respectueuse" des prérogatives du président, Mme Clinton a "répondu avec brio, simplicité et intelligence" aux questions qui lui étaient posées, a estimé Mme Veil. 
Le groupe Schneider a publié, mercredi 1 juin, un communiqué dans lequel il répond aux accusations formulées contre lui en Belgique.  
Doit-il être le même pour toutes les strates des collectivités? Lorsqu'il rédigera son rapport d'activité, le président du Conseil devra sans doute répondre à ces questions.  
En mai, il a répondu personnellement à quatre cent trente-cinq lettres: deux cent quatre-vingt-cinq réponses sont parties, et quelque cent cinquante autres sont à la frappe [...]. 

Mais ce maximum est-il suffisant ? On peut répondre par l' affirmative pour nos chemins vicinaux, nos routes départementales, nos routes nationales d'intérêt secondaire.
Sans même bouger la tête, sans leur jeter un coup d'oeil, m'man Tine répondait par un bougonnement de satisfaction, et demeurait imperturbablement dans son plaisir de fumer et sa rêverie.

Bien sûr, on pourra s'interroger sur l'opportunité de placer cette histoire vraie entre les mains des lecteurs si jeunes. A cette question, Claude Roy dans sa préface répond par une autre question: "Le mal et le malheur existent. Faut-il à tout prix en tenir abrités les enfants?"
Il m'a semblé distrait, préoccupé, lointain. à tout ce que je lui disais, il répondait par
monosyllabes, ou ne me répondait pas.
C' est à peine s' il me répond par une parole d' impatience quand j' essaie de lui parler à travers la porte.

I.4. 
Que répondez-vous aux gens qui s'inquiètent d'une influence nouvelle de l'Allemagne depuis sa réunification, ou dans la perspective d'un élargissement de l'Union vers le Nord et vers l'Est?
Que répondez-vous à Philippe de Villiers lorsqu'il prône une certaine fermeture des frontières?
Lorsqu'on s'étonne d'un tel parrainage, Hugh Dykes répond ceci : "A chaque fois que je rencontre John Major, il m'assure qu'il partage mes vues sur l'Europe."

I.5. 
Sarajevo doit reconnaître qu'il a perdu la guerre, disent les Britanniques. "Pas du tout" répond-on ici, "l'armée fédérale yougoslave occupait 100 % du pays et nous en avons déjà libéré 30 %."
"Bienvenue dans le cercle des femmes!", répondent les amies invitées à participer.
Le gouvernement italien a répondu sèchement que M. Papandréou "ne sait pas de quoi il parle".
Je réponds que Mussolini était trop bon, sa seule erreur a été de ne pas fusiller tout de suite Badoglio et Ciano, ce sont eux qui ont ruiné l'Italie en la poussant à la guerre [...]".
Y a-t-il une entière transparence dans les comptes de l'Opéra de Paris ? Evidemment, nous a répondu une personnalité bien informée.
A un journaliste ivoirien qui lui demandait un peu plus tard pourquoi la réaction française était si tardive, le ministre répondit: "J'aimerais qu'on nous dise: "Bravo, vous avez enfin décidé de le faire" ; plutôt que : "Ah... Pourquoi ne l'avez-vous pas fait à temps?"
A l'automne dernier, les Douze ont répondu aux Chypriotes grecs, candidats à l'adhésion, que si aucun progrès n'avait été accompli d'ici au 1 janvier 1995 pour mettre fin à la partition, des pourparlers avec la seule partie sud pourraient être engagés.

EN

I.1. 
He does not reply.
Before the bloke behind the counter can reply, an enormously fat man with no neck and an absurd fly-blown haircut barges in front.
And, when he didn't immediately reply, she hesitated for a moment, taking a deep breath before adding, "Do you — er— do you want to discuss a divorce?"

The majority of people, when asked whether or not they are creative, will reply in the negative.
The gist of the words were, you're under arrest for harbouring an escapee and he replied along the lines of you've gotta be joking mate.
Replying formally on April 5, the Supreme Council repeated the call for immediate negotiations, but in conciliatory statements it acknowledged the Soviet leadership's concern at events in Lithuania, and stressed that it did not seek to sever economic relations and "cultural and human ties" with the Soviet Union.

I.2. 
If Sonya was to have replied to him, what could she have said?
Replying to Mr Yevtushenko, the President briskly appealed to deputies not to take "hasty decisions".
I have to write to them and ask them and about a month later they reply to me and I pass it on to her.

I.3. 
I have been taking Woodworker now for some 10 years and have at last been inspired to write a letter replying to that of David Thomas in the December issue. 
If you are replying to a letter, please mention the writer's name and the date of the magazine in which it appeared.
She went about her normal business without speaking, unless it was impossible not to reply to some query.
I am sorry not to have replied to your fax sooner but I passed it on to the wrong person for answers to your questions on promo videos.

She replied with the answer she had prepared in her mind: "He slipped in the yard and caught his head on a shovel."
He replied with the soothing remarks only to be expected from somebody who had no knowledge of this part of her life.
She replied with three deadly words: "No, never never."
Jesus replied with the Parable of the Good Samaritan.
At the airport, he replied to interviewers with words that were memorably misreported as being: "Crisis — what crisis?"

I.4. 
Dalgliesh wondered what she would reply if he had said: "I knew your son."
What do they reply?

I.5. 
“My concern was to keep away from them,” Mr Clarke replied.
Mr Barnes replies: “I cannot stress enough that we have sought sheep to import into the UK that are able to move freely without any signs of stilted action.”
But, when asked to check their requirements, our customers quite often reply: “You tell me what I need."
I then replied, "Well, what about my aircraft?", to which he replied: "It crashes doesn't it, that's the whole point!".
“Not at all, thank you," she replied firmly.
Frances had replied, deadpan: "I wouldn't know where to beguine."

When asked about the admissibility of change in the heavens, Cardinal Carlo Conti replied that the Bible did not support Aristotle.
And if the breeders reply that it is the puppy dealers' fault, how could any self-respecting breeder sell puppies to dealers in the first place?

The messenger asked him what was going to happen, he simply replied "War".

Roosevelt attacked both the British and the Russians for their "imperialist" policies in Iran and called for a free, independent Iran with a constitutional monarchy. He thought Iran had been too long governed by a "powerful and greedy minority" and that "the people have been subjected to foreign exploitation and monopoly". Churchill was not pleased and replied to FDR that there need be no conflict between imperialism and democracy.

FR

II.1. 
Le Slazak n'en était pas à son premier débarquement: Dieppe en 1942, Sicile et Salerne en 1943. L'équipage était rodé et répondait superbement.

II.2. 
Pour répondre aux problèmes des plus démunis, le conseil régional a participé, dans le cadre de la loi Besson, à la réalisation de plus de trois mille cinq cents logements à loyer minoré, en choisissant, à chaque fois, des programmes peu denses et bien desservis par les transports en commun.
Par contre, il ne fait pas de doute que la "professionnalisation" des activités susceptibles de répondre aux besoins que j'évoquais plus haut est le maître mot de la réussite sociale, mais aussi économique.
Confiant, il assure néanmoins : "Nous ne tomberons pas dans ce piège et nous ne répondrons pas aux provocations."
Le chancelier et ses ministres ont eu largement l'occasion de s'informer personnellement des peurs de leurs concitoyens face au "monstre de Bruxelles" en répondant directement à l'"europhone" installé par le gouvernement.
Comment répondre aux sans-domicile fixe et aux enfants des rues lorsqu'ils tendent la main?
D'emblée, Gérard Boulanger justifiait son ouvrage en expliquant qu'il était devenu nécessaire de répondre à Maurice Papon, qui s'était présenté lors du procès contre le Nouvel Observateur en disant : "Je suis le capitaine Dreyfus...".

Le gouvernement répondit par une fin de non-recevoir.
Le Léopard répondit par une bordée de coups de canon et mit à terre un détachement […].

[…] ne pas lancer de bombardements stratégiques nucléaires sans avoir reçu un bombardement nucléaire; si vos villes sont attaquées, répondez très exactement par les mêmes bombardements […].

Oui, en vérité, excusez-moi : je suis comme stupéfait de vous voir répondre par de la haine à tant d'amour.

L'idéal de Vigny est, par exemple, de répondre au silence par le silence.

EN 

II.2. 
If you would like to book any of the above holidays, require further information or brochures contact Kuoni on 0306 744198 or 0306 744230 and state you are replying to the Wimpey News reader offer.
The recording started with the news-reader announcing that Harriet Shakespeare had replied to Free People's demands.
The only way to reply to a rude challenge must be an affected brightness of spirit however drenched and uncomfortable one might feel.
The way I saw it, Neil Kinnock replied to the Budget with the look of a man who had got out to bat against Curtly Ambrose, only to discover, as he took a particularly nasty delivery in the meat-and-two-veg, that he had left his box in the pavilion.

Joseph replied with a renewed bid, this time of £43 million, Watney's came back again with £47 million, and so the battle swayed from one side to the other for eight weeks.
Alan Steele signalled there was to be no let-up in the pressure when he rattled in the ninth goal 30 seconds into the second period, and though the visitors replied with two goals they were still chasing shadows.
David Whittaker hit an unbeaten 48 as Ormskirk reached 127–5 and then Paul Griffiths took four wickets for 19 runs as St Helens replied with 113–9.
The Nationalists replied with Molotov cocktails and foul language.
He replied with an ultimatum.

In 1793 she replied to the politically radical Letters from France of Helen Maria Williams [q.v.] with Letters on the Female Mind , its Powers and Pursuits.
As expected, the Germans replied to the shelling with a heavy mortar attack on the area around the orchard.

 

 RETURN TO INDEX