© Contragram
Click on the underlined numbers to see examples of the patterns (then use the "back" button of your browser to return to the patterns).
Click on the underlined verbs to follow references to other lemmas.
 

 

heten

s'appeler

(call)

I. 

'een bepaalde naam hebben, genoemd worden' 

'avoir un certain nom' 

'to be named sth'

1. 
NP ___ C1

2.
NP ___[Pass] NP

3. 
NP ___ naar NP 

4. 
>>> noemen 

1. 
NP ___ C1
 
2.
>>> 1.

3. 
NP ___ NP de NP 

4. 
NP ___ Pinf 

1.
>>> 2.

2. 
NP ___[Pass] NP 

3. 
NP ___[Pass] after NP 

4. 
NP ___[Pass] Pger 

II. 

'schijnen, doorgaan voor iets' 

'paraître, avoir la réputation d'être quelque chose' 

'to be rumoured or reputed to be sth'

1. 
NP ___ C1 

2. 
NP ___[Pass] NP C2

3. 
NP ___ te Pinf1

1. 
>>> passer

2.
>>> passer

3.
>>> passer

1. 
>>>
say / report 

2. 
>>>
say / report 

3. 
>>>
say / report 

III. 

'gezegd worden' 

'être dit' 

'to be said'

1. 
HET ___ dat Pfin (LOC)
 
 

1. 
>>> paraître / dire 

1. 
>>> say 

IV.

'iets of iemand een naam geven' 

'donner un nom à quelqu'un ou à quelque chose' 

'to give sb or sth a name'

1.
>>> noemen

1.
>>> appeler

1.
NP ___ NP C2

V.

'iets op een bepaalde manier karakteriseren'

'donner une qualification à quelque chose' 

'to describe sth in a particular way'

1.
NP ___ C1

1.
>>> appeler

1.
NP ___ NP C2

 

RETURN TO INDEX

 

TO THE LIST OF ABBREVIATIONS

 

voorbeelden - exemples - examples

NL 

I.1. 
C1=NP
Het gerommel bij, wat in Zeeland de “rusthuizen affaire” is gaan heten, kwam eind vorig jaar aan het licht.
Vorig jaar heette deze vakantie nog de Tulpvakantie.
Repressieve tolerantie, heette dat vroeger.
Hij bleek drs. A.J. Droppert te heten.
De omzetting van de ene verbinding in de andere heet chemische reactie.

I.2.
De aanleiding: de hulp die Veronica heeft verleend bij het opzetten van de commerciële zender RTL4, toen nog Veronique geheten.
In totaal begaf het stelsel van ringvaarten (de Schermerboezem geheten) het op vijf plaatsen.

I.3. 
Want de begeleidingsgroep van Buddy Holly heette ook naar een insekt.


FR  

I.1. 
C1=NP
Sur sa carte d'identité, Mohammed Guerroumi s 'appelle Jean-Pierre Guérin.
Car dans Montparnasse-Pondichéry, alors qu'elle joue une fois de plus comme elle est, vaillante, franche, sans apprêt ni tralala, elle séduit, outre papy Bonhomme (il s'appelle Bonhomme), un amant transi [...], le plus beau cancre de la classe (Nicolas Giraudi), un attaché commercial allumé (Jacques Perrin), et le prof de philo pour faire bonne mesure (André Dussolier).

I.3. 
En portant la balle jusqu' à la ligne de but, il confirma la scission, et le jeu à la main s' appela désormais du nom du collège où cet " exploit " vit le jour le football rugby.

I.4. 
A l'affût de la moindre fissure, à l'écoute du moindre clapotis trahissant une fuite.
Cela s 'appelle "ausculter" la digue, dit Jean-Luc Malacarme, le jeune président de l'Association des Camarguais.


EN  

I.2. 
Right then, so what's that called? 
Back in the mid-1970s, an American computer scientist called John Holland hit on the idea of using the theory of evolution to solve notoriously difficult problems in science.
On last week's Hard News on Channel 4, Linda Joyce, the Princess Royal's former maid, announced the formation of an organisation called Response, through which victims of the yellow press can compare experiences and seek redress.
The process is called “recoalification”, i.e. a new coalification after the first one which took place in Carboniferous times.

I.3. 
"Why are you called after Glencoe, a horrible place in Scotland?"
To appreciate this fine title, it is useful to know that Webster's is the authoritative dictionary in the US, and is called after the patriotic scholar Noah Webster; but that the name Webster itself means "woman weaver"(-ster being a feminine suffix in English, as in spinster).
The gallery is called after Mrs Boehm's late husband, the porcelain artist and studio founder, Edward Marshall Boehm.

I.4. 
She maintained that you simply stood and watched the other Girls; this was called "sitting at the side of Nellie" (Nellie or Eleanor being the only daughter John allowed to take part in the business.).
In such cases: * buyers may deliberately use two suppliers (this is called using a dual source); * buyers may take over their suppliers completely.
Every person claiming to be a creditor of the bankrupt must submit his claim in writing to the official receiver where acting as receiver and manager or to the trustee (r 6.96(1)). This is called proving a debt and the document by which the creditor seeks to establish his claim is his proof (r 6.96(2)).

NL  

II.1.
Het hoofdartikel van NRC Handelsblad heette belangrijk.
De Franse politiek staat in de roep hard, zelfzuchtig en arrogant te zijn. De Fransman heet gesloten, onvriendelijk, hooghartig.
Handel waar geen 'eerlijk' ambacht aan te pas was gekomen, maar slechts 'sluw' loven en        bieden, heette minderwaardig. Ja, zelfs goddeloos.
Nordholt heette plots verwaand, solistisch, egoïstisch.

Want Caesar leefde in wat een interessante tijd heet. Allerlei sociaal-economische ontwikkelingen, die al sinds de Tweede Punische Oorlog (218-201 v.Chr.) merkbaar waren, bereikten het stadium van acute crises.

II.2. 
C2=AdjP
De VVD, van oudsher “conservatief” geheten, is de enige “progressieve” partij die maatregelen wil nemen om Nederland uit het slop te halen.

II.3. 
Een drinkyoghurt die beter voor de gezondheid heet te zijn dan de yoghurt die hier al sinds 1905 wordt bereid.
(...) een Maltese tanker, die met 45.000 ton olie op weg naar Kroatië heette te zijn.
En een gevangenis die de strengste van het land heet te zijn.
Zelfs de Bundesbank, die boven de partijen heet te staan, heeft kritiek op de bijdrage aan de Unie.
Maar zij heten minder kans te maken.

NL 

III.1.
Begin dit jaar heette het dat de winst gelijk was gebleven.
Op Lubbers’ persconferentie heette het dan ook dat de vier hoofdverantwoordelijken “functioneringsgesprekken” krijgen en overplaatsing boven het hoofd hangt.
Bij een patetische Péguy heette het dat Descartes in de geschiedenis van de filozofie ,,toujours ce cavalier français'' zal blijven.
Tot in 1972 heette het in de grondwet dat de katolieke kerk ,, de behoeder van het geloof van de overgrote meerderheid van de burgers was''.
,,We willen duidelijk maken dat we als één politieke familie optreden en een offensieve houding zullen aannemen'', heette het in de kringen van het SP-partijbureau.

EN 

IV.1. 
Julia P. Herzberg, who calls these pictures “representations of winged beings at once military, aristocratic and religious”, gives this explanation of their raison d'être: ... 
At first General Powell called him General Noriega then, after some consideration, changed it to Mr Noriega.
They called me Stuart.

The taking of booty from conquered cities was called by the Romans deditio (surrender), a process in which captured weapons, money, works of art or other valuables were dedicated to the gods at Rome, thereby giving divine sanction to the imposition of Roman rule.

NL

V.1.
Het mag een wonder heten dat er een behandeling is gevonden die door al deze stoffen werd verdragen.
Het mag dus een verrassing heten dat ook in De heerlijkheid van Julia een autentieke brok melancholie uit onze zware bodem wordt opgegraven.
Daarnaast zijn er jongeren actief in studentenbonden en jongerenorganisaties van vakbonden en politieke partijen, maar bevlogenheid van hen mag nauwelijks engagement heten, eerder carrièreplanning.

Vooral omdat er nogal wat bekende fokkers van witte geiten uit Friesland en Overijssel aanwezig waren, mag het nogal opmerkelijk heten dat een Toggenburger met de hoogste eer ging strijken.
Vooral de vondst van de zwartsteel (Asplenium adiantum nigrum), een zeer zeldzame varensoort en broertje van uw kamerplant, mag bijzonder heten.

 


EN

V.1.
The law's supporters call it a victory for truth in advertising, which they predict will protect the market for authentic Indian crafts from cheap imported imitations.

Those who reject us are not worthy to be called our friends.
We need to know what a teacher can do in a crisis that could be called teaching.

The US Southern Command called the accusations ridiculous, declaring: “We had nothing to do with the coup.”
Meola accused Arsenal striker Ian Wright of  “talking trash” and claimed England players had been calling him fat in exchanges as bitter as the Boston Tea Party.

It's now what you might call “on the circuit”.

 

 RETURN TO INDEX