© Contragram
Click on the underlined numbers to see examples of the patterns (then use the "back" button of your browser to return to the patterns).
Click on the underlined verbs to follow references to other lemmas.
 

 

twijfelen 

zie ook: betwijfelen

(douter) 

(doubt)

I. 

'denken dat iets waarschijnlijk niet waar, nodig, echt of betrouwbaar is, onzeker achten'

'penser que quelque chose n'est probablement pas vrai, réel ou fiable'

'to believe that sth. is probably not true, possible, genuine or reliable' 

1. 
NP___ aan/over NP / 
>>> betwijfelen

2.
NP___ (eraan/ erover) dat Pfin / 
>>> 1. / betwijfelen

3.
NP___(eraan/ erover) of Pfin / 
>>> betwijfelen

4. 
NP___(eraan/ erover) wh Pfin /
>>> betwijfelen

5.
>>> 1. 

1.
NP___ de NP


2. 
NP___ que Pfins


3.
>>> 4. 


4.
NP___wh Pfin


5.
NP___ de Pinf1 

1. 
NP___ NP 


2.
NP___ (that) Pfin
 

3.
NP___ if/whether NP 


4.
NP___wh Pfin


5.
>>> 2./3. 

II. 

'in onzekerheid zijn, aarzelen, in twijfel zijn over iets, zich afvragen wat men moet doen'

'hésiter, ne pas savoir ce qu'on doit faire'

'to feel uncertain or undecided, to have doubts' 

1. 
NP___tussen NP 

2. 
NP___met NP

3. 
NP___om te Pinf1 

1. 
>>> hésiter

2.
>>> hésiter

3.
>>> hésiter 

1. 
>>> hesitate

2.
>>> hesitate

3.
>>> hesitate 

 

RETURN TO INDEX

 

voorbeelden - exemples - examples

NL

I.1.
De test is vooral bedoeld voor mannen die twijfelen aan hun vruchtbaarheid.
Aan die opvatting is deze eeuw niet meer getwijfeld.
Ook wordt getwijfeld aan het nut van spellingwijzigingen.
Eenderde van de Amerikanen twijfelt aan het waarheidsgehalte van de holocaust.
Niemand hoeft te twijfelen aan onze vastbeslotenheid om door te gaan met het huidige economisch beleid.
De bereidheid om aan de eigen waarden te twijfelen is een voorwaarde om de eigen waarden te kunnen veranderen.
Beide veilinghuizen twijfelden over de echtheid van de werken.
Zelf twijfelt ze steeds meer over haar politieke toekomst.
Binnen de achterban van PvdA, VVD en D66 twijfelen velen over de haalbaarheid van een paarse coalitie.
Getwijfeld wordt over de mate waarin de Chinese regering greep heeft op de huidige economische ontwikkeling.

I.2.
Niemand twijfelt eraan dat de inflatie aanvankelijk zal dalen, waarschijnlijk tot vijf procent of minder per maand.
Vanaf de dag waarop hij Rusland verliet heeft hij er nooit aan getwijfeld dat hij zou terugkeren.
Er was geen haar op mijn hoofd die er over twijfelt dat er iets mis zou zijn met Omo Power.
Niemand twijfelt erover dat het dit keer ongemeen spannend zal worden.


Zelden "NP___dat Pfin":

We twijfelen niet dat er in deze regering veel vrienden van Israël zijn.

I.3.
Nu begin ik ook te twijfelen of dat de goeie aanpak is.
En de verdachte sprak zich zelf op een aantal punten tegen, waardoor ernstig werd getwijfeld of hij de waarheid sprak.
De grensrechter zei achteraf voor de sportrechter dat hij twijfelde of die bal wel of niet de doellijn was gepasseerd.
De Velde heeft lang getwijfeld of hij de oceanen weer zou trotseren.
Ze heeft last van ontstoken pezen bij haar biceps en twijfelde tot afgelopen donderdag nog of wel zou kunnen spelen.

I.4.
Koss heeft toch nog lang getwijfeld wat hij zou gaan doen.
's Morgens vergeet je misschien wat. Je twijfelt vaak waar je je dingen hebt gelaten.
Maar je gaat op een gegeven moment toch twijfelen wanneer dat dan is.


FR 

I.1.
Si l'Union européenne doute de la fiabilité hellénique, les Grecs, de leur côté, n'ont pas apprécié que leurs partenaires établissent des relations diplomatiques avec Skopje alors que la querelle du nom n'est toujours pas réglée.
Là dessus, l'accord peut se faire, mais c'est accord sur le plus petit dénominateur commun, si petit que l'on peut douter de son efficacité.

I.2.
Malgré le harassement du travail posté et l'échec de ses incitations à la violence, Robert Linhart ne doute pas un instant, à la fin de l'Etabli, que "la vague de fond se prépare, monte de toute façon".
On ne saurait douter en effet un instant que l'auteur préfère le commerce enivrant des idées générales aux détails de l'histoire, fût elle de l'art.

I.4.
Pas un musicien, pas un amateur à douter de ce qu'il en est exactement.
Si l'on a attendu trente quatre ans pour publier cet ultime écrit, c'est comme l'explique Roger Grenier, que " l'on doutait de ce qu'un texte imparfait pouvait apporter à sa gloire ".

I.5.
"Espérons que nous ne finirons pas comme en Yougoslavie ", répète-t-il, en doutant d'avoir fait le bon choix en quittant Bratislava pour ouvrir son hôtel à Komarno.
Surtout lorsque celles-ci se sentent injustement traitées: les Serbes ne doutent pas d'être dans ce cas.


EN 

I.1.
When he lied to me, his stories were always so detailed it never crossed my mind to doubt their veracity.
No one doubts the right of the patient with kidney disease to decline treatment.
No one doubts the seriousness of the problems Mr Major must address, the recession foremost among them.
A lot of people doubt my ability and I intend to prove them wrong.
No one doubts the professionalism of the vast majority of public servants.

I.2.
There is little reason to doubt that they are being incarcerated because of their trade union membership.
There is plenty of documentary evidence that brass objects were imported into Benin from Europe by sea and no one doubts that this was the main source of the metal from the 16th century onwards.
It seems never to have been doubted that a corporation created by Royal Charter can sue for libel.
Even so, it may be doubted that he would have made a greater impact upon the course of history.
I would doubt Ruth will be going.

I.3.
Labour leaders doubted whether they had convinced the population of the need to support Republican Spain.
We were not inundated with offers for the company from the private sector and our financial advisers doubted whether we could sell the business at all.
He doubted if the fish would attack, though, with barracudas, you could never be sure.
They had parted in a friendly enough way, promising to see each other from time to time, but Jenna very much doubted if it would ever happen.

I.4.
Simon must never doubt who his son is.
Questions about why these examples and not others constantly loom, because we can seriously doubt how representative the selected texts are.

NL 

II.1.
Ik ben pas op m'n 21ste begonnen met roeien. Ik twijfelde lange tijd tussen roeien en lopen.
Het onbehagen over die maatschappelijke realiteit is vooral groot bij oudere PvdA'ers en CDA'ers; ze twijfelen tussen anticipatie en verzet.
We eten echter dat zij niet tussen alle partijen twijfelen.
Ze helpt wie zich wanhopig tot haar wendt of wie zichtbaar twijfelt tussen een doorsnee blue jeans of een gekke koeieprint.
Qua film twijfel ik tussen Robert Duvall en Gene Hackman.

II.2.
De club balanceert op de rand van het faillissement, de KNVB twijfelt met het afgeven van de noodzakelijke licentie.

II.3.
Als Zuid-Afrika zelf al zou twijfelen om zich als leidend land in Afrika op te werpen, zullen grotere machten de regering daar wel toe dwingen.
Na een rechtenstudie en een andere baan twijfelde hij geen moment om zich desgevraagd kandidaat te stellen.
Een aantal skiërs twijfelt om in Noorwegen aan de start te verschijnen.

 

 RETURN TO INDEX