© Contragram
Click on the underlined numbers to see examples of the patterns (then use the "back" button of your browser to return to the patterns).
Click on the underlined verbs to follow references to other lemmas.
 

 

aarzelen

hésiter

hesitate

I. 

'zich bedenken, talmen, weifelen, dralen' 

's'arrêter, marquer un temps d'arrêt' 

'to pause in doubt' 

1. 
NP ___ 

1. 
NP ___ 

1. 
NP ___ 

II. 

'schromen voort te gaan met een bepaalde handeling' 

'être réticent, ne pas oser faire' 

'to be reluctant to do something' 

1. 
NP ___ met NP 

2. 
NP ___ (om) te Pinf1 

1. 
NP ___ devant NP 

2. 
NP ___ à Pinf1 

1. 
>>> 2. 

2. 
NP ___ to Pinf1/ in Pger

III. 

'in onzekerheid zijn over, niet kunnen kiezen tussen of beslissen over' 

'ne pas arriver à choisir' 

'to feel uncertain about' 

1. 
NP ___ tussen NP 

2. 
NP ___ over NP  

3.  
NP ___ (erover) of Pfin 

 

 

4. 
NP ___ (erover) wh Pfin

5.
NP ___ erover te Pinf1

1. 
NP ___ entre NP 

2. 
NP ___ sur NP 

3. 
>>> 2. 

 

 

4. 
>>> 2.

 

5. 
>>> 2.

1. 
NP ___ between NP 

2. 
NP ___ over/about NP/Pger 

3. 
NP ___ (over/about) whether/wh to Pinf1 

4. 
NP ___ (over/about) wh Pfin

 

5. 
>>> 3.

IV. 

'het midden houden tussen, kenmerken vertonen van' 

'combiner les caractéristiques de' 

'combine characteristics of'

1.  
NP[nh] ___ tussen NP 

1. 
NP[nh] ___ entre NP 

1. 
>>> waver / vacillate / hover 

 

 RETURN TO INDEX

 

TO THE LIST OF ABBREVIATIONS

 

voorbeelden - exemples - examples

NL   

I.1. 
,,Je moet vertrouwen uitstralen, niet aarzelen.
Dan wordt hem gevraagd wanneer die vrijheid ingaat. Hij aarzelt, kijkt nog eens op zijn spiekbriefje en zegt: "Direct."
Ik zag hem aarzelen.
Ik zie de twee handlangers aarzelen. Rapen ze de buit op of volgen ze hun leider de hoek om?
Romario wachtte op het fluitje, Koeman stond stil, Wouters aarzelde, maar Bebeto ging door en mocht scoren van de matig fluitende scheidsrechter uit Costa Rica.


FR  

I.1.  
Il a voulu montrer à sa majorité qu'il pouvait aussi être ferme, mais, ce faisant, il suggère que l'Etat cède rapidement lorsqu'il s'agit de réparer les errements financiers de la haute technocratie, mais hésite longuement avant d'admettre que des jeunes doivent être rémunérés selon les mêmes critères que leurs aînés.


EN  

I.1.  
Pollution is mobile; the field man who hesitates risks losing his evidence.
Perhaps it was the effect of the enchanted drink, but he suddenly knew that what had made him hesitate before, her social rank, now seemed a ridiculous objection.
As the ecstatic President-elect, his deputy Al Gore and their wives Hillary and Tipper approached the podium, Clinton seemed to hesitate, overcome with emotion.
Out of a total of 58 conversational turns, he hesitates 13 times (to varying degrees) and fails to complete an utterance on 3 occasions.

NL  

II.1.  
Omdat patiënten bij kauwbewegingen een belasting tot 70 kg voor hun kiezen kunnen krijgen, aarzel ik uit breukrisico met grote bruggen.

Vaak met genominaliseerde infinitieven: 
De mindere coureurs tolden over het asfalt, de wedstrijdleiding aarzelde met ingrijpen.
Maar toch hebben de autoriteiten lang geaarzeld met optreden.
Hem was namelijk niet ontgaan dat Birman aarzelde met het opspelen van de derde ruiten.

II.2.
Ze aarzelen niet hem met een bloedhond te vergelijken.
Toch aarzelt Ghoshe niet de PLO leider een leugenaar te noemen.
Zonen aarzelen steeds meer om het bedrijf over te nemen.
Wanneer onze voornaamste belangen op het spel staan, zullen we niet aarzelen alleen op te treden, indien nodig.
Ze weegt haar woorden zorgvuldig, aarzelt niet zichzelf te corrigeren.


FR  

II.1.  
Les habitants du quartier n'auraient pas manqué d'alliés pour s'y opposer et les pays membres eux-mêmes auraient hésité devant la dépense.

II.2.
Non seulement il a toléré les passages illégaux du Rhin mais il n'a pas hésité à falsifier les dates d'entrée en Suisse des victimes du nazisme. 
André Bazin et Jacques Doniol Valcroze avaient hésité à laisser passer cet article incendiaire.


EN  

II.2.  
If you are in any doubt regarding the acceptability of your qualifications you should not hesitate to contact the faculty for advice.
One hesitates to contradict a senior officer.
The authority has warned that it will not hesitate to prosecute persistent offenders.
Whether you are a club, university, college, school or business please do not hesitate to ring or write describing your needs for pricelists, a quote or samples.

When his mother took him to school on the first day, he decided from then onwards he could make his own way to school and didn't hesitate in telling his mother just that.
Hearing that the young man was the only son of a gentleman of wealth, the money-lender begged of him never to hesitate in coming to him again whenever he stood in need of a "friend".
Besides developing its own technologies, India has not hesitated in turning overseas for help.

NL 

III.1.  
Ze aarzelt tussen haar traditionele en nieuwe, niet traditionele opgaven.
Plechtig en omineus begint de toelichting met de woorden: ,,De wereld aarzelt tussen orde en wanorde."
Ik wil ook een christelijke naam hebben, maar ik aarzel tussen John (Johannes) en Peter (Petrus), welke zal ik nemen?
Tijdens haar middelbare schooltijd aarzelde Van Driem tussen het conservatorium, waar ze piano wilde studeren, of de kleinkunstacademie.

III.2.  
De gemeenteraad aarzelt over de zestien miljoen gulden die dat moet kosten.
Haar derde kind is net geboren en nu is ze alweer zwanger, ze aarzelt over abortus.
Kok begint te aarzelen over Van Thijn.
Hamlet zou over zo'n beslissing een treurspel lang aarzelen.
Premier Balladur aarzelde aanvankelijk heftig over de wenselijkheid van wetgeving.

III.3.  
Eerder aarzelden VNO en NCW of ze wel in het Tica zouden gaan zitten.
Steeds meer collega's gaan aarzelen of ze de euthanasie nog wel zullen melden.
Vooral veel vrouwen aarzelen of ze nog wel op de sociaal­democraten zullen stemmen.
En zo'n man aarzelt of hij kandidaat wil zijn?

Met andere woorden: er zitten risico's aan de aanvaarding van het amendement. Zij zijn aanmerkelijk kleiner dan de risico's aan het amendement van de heer Biesheuvel, maar ik aarzel er zeer over of ik de Kamer moet zeggen: aanvaard het amendement nu  maar, het maakt het beter. Ik vraag mij dat zeer af.

III.4.
Veel kiezers aarzelden tot bij het kiesbureau voor wie ze zouden stemmen. Een 65-jarige vrouw zei dat ze Walesa liever niet herverkozen zag, maar ook niet graag een vroegere kommunist als president zou hebben.

Ik heb er lang over geaarzeld waar ik mijn proefschrift zou publiceren. (OE)

III.5.
We hebben er over geaarzeld dit soort sporters in de kernploeg op te nemen.


FR 

III.1.  
Le collège hésite entre plusieurs missions, souligne M. Bouchez, ses contenus d'enseignement sont flottants, l'autonomie et les " projets d'établissements " sont le plus souvent des coquilles vides et l'hétérogénéité des classes est très mal vécue par les enseignants.
Pour plusieurs d'entre eux, encore que certains hésitent entre une visite chez un copain ou une étape aux " puces " de la porte de Montreuil, ce 16 janvier est la date de leur première traversée de Paris.
Ainsi, la plus banale des histoires, celle d'une femme lassée de son couple, poussée par son amie à transformer une liaison en grand amour de roman photo, et qui hésite entre ses habitudes et une aventure, peut se tranformer en matière cinématographique.

III.2.  
Pour autant, les refondateurs hésitent encore sur la marche à suivre.
Cette mesure n'aura cependant pas été prise sans mal, le chef de l'Etat ayant longtemps hésité sur l'opportunité d'une telle disposition, pourtant réclamée par de plus en plus de monde, y compris dans son entourage.


EN  

III.1.  
He hiccoughed again, watching with his small dark eyes that suddenly took on the look of an animal, by turns furtive or aggressive, hesitating between retreat and attack.
Helena Naulls hesitated between a red jelly and a yellow one and finally chose the yellow.
I open the door to the little cloakroom in the corner, undecided about which form of relief to try, and hesitate between the brownish lavatory and the greenish tap.

III.2.  
Most girls wouldn't hesitate over this sort of thing.
If the English would execute the son of Sir Alexander Seton, a noted Scots knight, would they hesitate over ordinary townsfolk?
He hesitated over recognizing or dismissing this thought.
He had been born to money, power, and good looks; with a combination like that at his command, why would he hesitate about anything?
Since it is quite unusual to need to stop a launch, a shy person would certainly hesitate about shouting out.

III.3.  
For several years after his first release Bunyan hesitated whether to publish Pilgrim's Progress.
He shed his array of colour pencils, dropping them haphazard into the grass, hesitated whether to shed his tweed jacket, too, and then, considering its worn condition, buttoned it closely for protection instead.
At the end of Salvation Street he paused and seemed to hesitate over whether to return to the town or take the road in the direction of Moorgate and the house on stilts.
Beside her stood a pleasant-looking, round, grey-haired woman, unsure of what to do, hesitating about whether to hush the weeping figure or let her cry.
Everyone round the table listens intently to the story - the Chases, the Waylands, the Chyldes, the Kessels, the Bernsteins, Charles Aught, Luci Hayter, Rayner Keat, and Francis Fairlie who is still hesitating about what life to commit himself to - a great audience stretching back into the dim recesses of the room, a densely cultivated field growing faces.

III.4.  
On 24 March 1814, released by the French, the Desired One entered his kingdom, hesitating over what system he should adopt. 
Wilson hesitated over how little `little" would be but, when she heard the sum, could not resist agreeing since it was so very small.

NL 

IV.1.  
De opzet aarzelt tussen een RAI tentoonstelling en een design manifestatie.
De makke van South Central is dat het op twee gedachten hinkt: het aarzelt tussen drama en komedie, tussen ernst en vrolijkheid.


FR 

IV.1.  
Le style hésite entre le néoflamand et l'art déco vaguement postmoderne, qui semble avoir le vent en poupe [...] au moment où l'on dépèce le cinéma Metropole, authentique chef d'oeuvre art déco.
Du côté de ces corps flasques, de ces gels, de ces pierres d'eaux et de ces substances interlopes qui hésitent entre le liquide et le solide, du côté de ces métaux non métaux qu'on nomme, faute de mieux, semi-conducteurs, de ces cristaux liquides et de ces polymères vitreux aux structures tout ensemble régulières et amorphes.


 
RETURN TO INDEX