© Contragram
Click on the underlined numbers to see examples of the patterns (then use the "back" button of your browser to return to the patterns).

Click on the underlined verbs to follow references to other lemmas.
 

 

stoppen

s'arrêter

stop

I. 

'ophouden zich in een bepaalde richting te bewegen'

'mettre fin à son déplacement' 

'to finish moving in a particular direction'

1.
NP ___

2.
NP ___ LOC
 

1.
NP ___ / >>> arrêter

2.
NP ___ LOC
 

1.
NP ___

2.
NP ___ LOC
 

II.

'ophouden iets te doen' 

'mettre fin à son activité' 

'to finish an activity of oneself' 

1.
NP ___

2.
NP ___ met NP

3.
NP ___ als NP

4.
NP ___ met Pinf1

1.
NP ___ / >>> arrêter

2.
>>> arrêter

3.
>>> 4.

4.
NP ___ de Pinf/ >>> arrêter

1.
NP ___

2.
NP ___ NP

3.
>>> 4.

4.
NP ___ Pger

III.

'niet voortduren'

'prendre fin'

'to finish happening'

1.
NP ___

2.
NP ___ met Pinf1

3.
HET ___ met Pinf

1.
NP ___

2.
NP ___ Pinf1 >>> arrêter

3.
>>> arrêter

1.
NP ___

2.
NP ___ Pger

3.
IT ___ Pger

IV.

'binnen bepaalde perken blijven' 

'se limiter' 

'to stay within certain limits'

1.
>>> ophouden / eindigen

1.
NP ___ à NP

1.
NP ___ at NP/Pger

V.

'ergens een einde vinden, hebben'

'avoir sa dernière partie'

'to end'

1.
>>> eindigen

1.
NP ___ LOC/TEMP

1.
NP ___ LOC/TEMP

VI.

'een reis onderbreken om ergens even te blijven'

'interrompre un voyage pour passer quelque temps à un certain endroit'

'to break one's journey to stay somewhere for a while; stop over, stop off'

1.
NP ___

2.
NP ___ LOC/TEMP

1.
NP ___

2.
NP ___ LOC/TEMP

1.
NP ___

2.
NP ___ LOC/TEMP

VII.

'niet meer van toepassing zijn op iets'

'ne plus s'appliquer à quelque chose'

'to no longer be applicable'

1.
>>> eindigen

1.
NP ___ LOC

1.
NP ___ LOC

VIII.

'iets of iemand doen stilstaan'

'mettre fin au déplacement de quelque chose ou quelqu'un'

'to put an end to the movement of sb/sth'

1.
NP ___ NP

1.
>>> arrêter

1.
NP ___ NP

IX.

'een gebeurtenis of iemand's activiteit doen ophouden'

'mettre fin à un événement ou une activité de quelqu'un; empêcher'

'to put an end to an event or sb's actions'

1.
NP ___ NP

1.
>>> arrêter

1.
NP ___ NP

X.

'de werking van een machine, installatie, ... doen ophouden; uitschakelen, stopzetten'

'mettre fin au fonctionnement de quelque chose'

'to put an end to the operation of a machine, installation, ... '

1.
NP ___ NP

1.
>>> arrêter

1.
NP ___ NP

XI.

'zorgen dat iets of iemand ergens terechtkomt; steken, zetten, plaatsen'

' mettre quelque chose quelque part'

'to put sth/sb somewhere'

1.
NP ___ NP LOC

1.
>>> mettre

1.
>>> put

XII.

'verhinderen dat iemand iets doet of dat er iets gebeurt'

'empêcher que quelqu'un fasse quelque chose ou qu'un événement se produise'

'to prevent sb from doing sth or sth from happening'

1.
>>> tegenhouden

2.
>>> tegenhouden / verhinderen

1.
>>> arrêter

2.
>>> empêcher

1.
NP ___ NP

2.
NP ___ NP (from) Pger

XIII.

'(van een machine) niet meer werken'

'ne plus fonctionner'

'(of a machine) to refuse to work any longer'

1.
>>> uitvallen

1.
NP ___

1.
NP ___

XIV

'een opening dichtmaken met behulp van een vaste stof; dichten, dichtstoppen'

'boucher une ouverture au moyen d'un matériau solide'

'to fill or close a gap, hole, etc. by blocking it with sth; stop up'

1.
NP ___ [NP 'gat'/'lek']

1.
>>> boucher / colmater

1.
NP ___ [NP 'gap'/'leak']

XV.

'een scheur of gaatje in een stof herstellen door er kruiselings draden over te spannen'

'réparer un tissu avec des reprises'

'to repair a tear or hole in a fabric by passing long threads through the material'

1.
NP ___ [NP 'textiel']

1.
>>> repriser / raccommoder

1.
>>> darn / mend

XVI.

'aandacht aan iets schenken'

'réfléchir plus longuement à quelque chose'

'to pay attention to sth'

1.
>>> stilstaan

1.
NP ___ à/sur NP

1.
>>> pay / dwell / focus

XVII.

'ergens een tijdje blijven'

'demeurer quelque temps à un certain endroit'

'to stay somewhere for a while'

1.
>>> blijven

2.
>>> blijven

3.
>>> blijven slapen, overnachten, te gast zijn

1.
>>> rester

2.
>>> rester

3.
>>> loger

1.
NP ___

2.
NP ___ for NP

3.
NP ___ with NP

XVIII.

'verhinderen dat geld uitbetaald wordt'

'empêcher le paiement de quelque chose'

'to prevent money from being paid'

1.
>>> blokkeren

2.
>>> afhouden

1.
>>> bloquer


2.
>>> retenir

1.
NP ___ NP

2.
NP ___ NP from NP

XIX.

'iets opproppen met iets'

'remplir quelque chose'

'to stuff sth with a filling'

1.
NP ___ NP

1.
>>> bourrer

1.
>>> fill / stuff

RETURN TO INDEX

TO THE LIST OF ABBREVIATIONS

 

voorbeelden - exemples - examples

NL

I.1.
Een auto nadert en stopt. Enkele seconden later verschijnen twee gestalten, een man en een vrouw.
Misschien moet ik voor de volledigheid melden dat ik ook altijd een kaartje koop voor de trein en voldoende strippen stempel voor bus, tram en metro. Ook stop ik voor rood licht, zelfs met de fiets.
De zevenjarige Amerikaanse Nicholas Green lag achterin de auto van zijn ouders te slapen toen de bandieten langsreden en zwaaiend met een pistool gebaarden dat ze moesten stoppen.

I.2. 
Een auto stopt vlak voor de agent.
"Maar goed dat er geen passagiers waren", merkt de verkeerskundige op, "want als je moet stoppen bij de haltes en kaartjes moet verkopen, loop je nog veel meer vertraging op".
Dat gaat zo: de auto komt met grote snelheid uit een zijstraat, stopt bij het eerste terras, het raampje zoeft met een druk op de knop naar beneden en er wordt iets naar de dienstdoende ober geroepen.
De eerste Duitser die ik sprak was een Gefreite op een motor met zijspan. Hij was gestopt op de hoek van de De Lairessestraat en het Valeriusplein.


FR 

I.1. 
L'indiscipline des automobilistes, ayant tendance à s'arrêter pour mettre ou pour enlever leurs chaînes un peu n'importe où, malgré les consignes des gendarmes et des services de l'équipement, visiblement excédés, a encore aggravé la situation.

I.2. 
La voiture s 'arrêta sur un pont au-dessus du Landwehrkanal, où le corps fut jeté dans l'eau boueuse.
La caméra une Luma caresse des toits d'immeubles, emprunte une rue en frôlant ses pavés puis remonte le long d'une façade obstruée par un échafaudage et s'arrête à la fenêtre d'un appartement derrière laquelle on aperçoit le visage d'une vieille dame.


EN

I.1. 
Constable Dale Buckingham had just collected the car from the scene of the raid, in Bristol, and was taking it to his police station when he saw two men he suspected of being involved in the raid, and stopped.
The car, which was about 20 yards down the road, suddenly stopped; I watched, puzzled.
At the entrance to the platform area, the rear pony-truck carrier of the crane derailed and removed a full panel of track clips before it stopped.

The living room door stood ajar and Meredith, staggering past on her way to the kitchen, stopped abruptly, transfixed.

I.2. 
Needless to say this service ended many years ago and the old post office is now a private house, the station is closed and the trains no longer stop at Lowthorpe.
Suddenly bold, she stopped by the kerb and spoke to him, and they were still there half an hour later when Eileen walked through from the tram.
Which floor would the elevator (or lift) stop at, if it started from street level, went up 4 floors, came down 3 floors, then went up 2 floors again?

You may wish for a partner to give you all that, but what are you prepared to give of yourself?
“You'll have to do much better in terms of price. I have quotations from your competitors which are much lower.” The salesperson's response depends upon his level of confidence. He can call his bluff and ask to see the quotations; he can take the initiative by stating that he assumes the buyer is wishing for him to justify his price; or, if flushed with the confidence of past success, he can say “Then I advise you to accept one of them.”

NL

II.1.
Deze mensen waren gestopt of in elk geval minder gaan roken.
Veel scheidsrechters houden het na een of twee negatieve ervaringen wel voor gezien. Ik stop voorlopig nog niet, maar leidt bewust steeds minder wedstrijden.
Ik kreeg last van een spierblessure aan mijn knie. Dat was pijnlijk. Normaal zou ik stoppen. Nu had ik nog slechts twintig kilometer voor de boeg. Dan stop je niet natuurlijk.
Er zijn in die context vervelende termen gebruikt omdat ik vroeger bij PSV weleens jongens recht in het gezicht zei dat ze er niets van konden en dat ze beter konden stoppen.

II.2.
Vorige week vroegen de atelierhouders de politie te stoppen met de invallen om zelf orde op zaken te kunnen stellen.
Ik moest toen ik twintig was stoppen met voetbal omdat mijn knieën het niet meer aankonden.
Tropisch hout is weliswaar nog geen zeehondenbont, maar een flink aantal bedrijven is inmiddels gestopt met het gebruik van tropisch hout.

II.3.
Verel stopt als manager bij RKC WAALWIJK, 24 NOV.
Als hij niet mocht kopen wie hij wilde, stopte hij onmiddellijk als manager.

II.4.
Lubbers stopte vier jaar geleden met schilderen en stapte over op de computer.
Of we handelen op basis van onze gevoelens van afschuw en verontwaardiging, òf we stoppen met moraliseren.
Verder dienen 1500 werknemers vervroegd met werken te stoppen, van wie 927 al dit jaar.


FR

II.1. 
L'Humanité était affichée à l'entrée de l'atelier avec les passages "importants" soulignés en rouge; à 11 h 30, tout le monde s'arrêtait pour prendre l'apéritif, tandis que les chefs se cloîtraient pudiquement dans leurs bureaux...
Il ne voit pas la pluie... Il sait ce qu'il veut et ne s'arrêtera pas tant qu'il ne sera pas parvenu à son but.

II.4.
Quand s'arrêtera-t-on dans ce pays de revenir sempiternellement sur des débats déjà tranchés ?
D'abord, pour survivre en tant que Parlement servant à quelque chose, ce qui renforce encore l'argumentation en faveur de la session unique, car on ne peut pas s'arrêter de contrôler six mois par an.


EN

II.1.
"Once you start describing things, Mr Van Meurs, well, where do you stop?" she said.
Even knowing he was finished she would not stop but pulled herself against him, levered and bucked with a grunting intensity which made him look down on her with pity.
SIR — In my experience and that of others, many women in societies with very high birth rates would like to start reproducing later, stop earlier and space their births at wider intervals.

II.2. 
Sit down and stop your noise!
They used to buy from Ghana a lot and at one time they stopped it and this very nearly brought down Ghana's economy right down.
Suddenly, for reasons she could not explain, Marie felt like crying too, like the baby in the pushchair... "Stop it!" she told herself viciously. "Don't be so soft!"
"When I was sacked the workers stopped work — they didn't have a bloody ballot."

II.4.
Stop playing with that phone again!
Scottish scholars stopped going to the English universities; the veneer of English influence on Scottish law and judicial practice was torn away.
On average, 28% of those who smoked in 1974 had stopped smoking by 1981.
Do our surgical colleagues stop doing total hip replacements for pain because of the incidence of possible fatal embolism?

NL

III.1.
De regen is gestopt als ik bij het huis van de oude mevrouw Winkel terugkeer.
Aan diepgravende discussies over veranderingen van de economische structuur heeft niemand behoefte, en die moesten eigenlijk ook maar stoppen, aldus Rinnooy Kan.
Een tegenwoordig veel gebruikte alternatieve methode is het geheel of gedeeltelijke verwijderen van de binnenbekleding van de baarmoeder (endometriumablatie). Daarmee probeert men de menstruatie te laten stoppen of in ieder geval te verminderen.

Wij, in Hamas, willen graag dat het geweld tegen de burgers stopt. Hij, Rabin, heeft de meeste invloed.

III.2.
Nieuwe cd van Wannes Van de Velde ontstaan uit onvrede met groeiende willekeur van duistere machten ,,Het antwoord op alle vragen is kreativiteit'' "Ik ben gestopt met verouderen, zegt hij. ,,Tot mijn vijftigste voelde ik mij ouder worden, maar daarna begon ik weer te verjongen."

III.3.
Gelukkig laat het gebruikelijke 'Greenpeace-luck' waar veel acties op kunnen bogen - de wind gaat liggen, de zon breekt door en het stopt met regenen - de actievoerders niet in de steek.


FR

III.1.
En France, parfois, on vous donne de quoi réaliser un prototype et le processus s 'arrête.
En janvier 1984, elle en prend la responsabilité et depuis dix ans le jazz y côtoie autant les chants et les rythmes du Brésil ou de l'Afrique que le rhythm'n'blues sans que "la musique s'arrête parce qu'il est tard, même si cela dure jusqu'au matin".

III.2.

Son coeur s' arrêta de battre, et un long frisson parcourut son corps. (Le Clézio in Frantext)

 


EN

III.1.
She felt light-headed, idiotically, illogically happy. The music stopped, but she stayed in Jack's arms. The next dance was a foxtrot, but they continued to dance slowly.
Then quite suddenly the rain stopped and the sun came out — and then so did the people.

The sound of an engine coming closer said it all. It grew so loud that the shed shook, and then it stopped suddenly, leaving a nasty kind of silence that was worse than the noise.

III.2.
When the larva first began to develop from the egg, its cells were segregated into two groups. Some stopped dividing after a few hours and remained generalised in form and in dense clusters. The rest continued to build the body of the caterpillar.
He knew the stage line had stopped running.
Ronni smiled an apologetic smile, wishing her heart would stop thumping so hard.
The old man flicked his cigarette end into the trough as we asked him when the laundry had stopped being used.

III.3.
The sun broke through, it stopped raining at last.
It stopped snowing but grew colder as the East breathed an icy wind across the city, and in the Egon Schultz school the music of Johann Sebastian Bach echoed through the corridors.
The mill was originally powered by an overshot water wheel, turned by the waters of the Blackpool Brook (as was Lower Mill); it stopped working around 1898–99.

FR

IV.1.
Toutefois, d'une part, il n'est pas allé jusqu'au plafond autorisé de 10 %, soit 182 millions de dollars, puisqu'il s'est arrêté au chiffre de 125 millions ; d'autre part, il n'a pas souscrit en son nom personnel, mais au nom de sa fondation dont la vocation première est d'accorder des bourses aux élèves méritants.
Ces théories ne sont pas à négliger : on peut y voir les avatars darwiniens du contrat social ou de l'état de nature. Mais, si on s'arrêtait à ce diagnostic, on risquerait de passer à côté de l'essentiel.

Les frères Hughes s'arrêtent bien avant certains théoriciens qui revendiquent les rites des bandes, jusqu'aux drive by shootings [...] comme une part de l'héritage afro-américain.

Avec complement pronominal (où/là):
Si l'État, comme le demandent des habitants d'Ile-de-Falcon, indemnise le déménagement préventif des personnes en danger, où cela s'arrêtera-t-il dans un département de montagne où les trois quarts du terrain sont "à risque" ?
L'évolution des marchés peut, au contraire, encourager à vendre : la baisse des prix des matières premières depuis dix ans en particulier ceux du pétrole incite fortement les Etats à privatiser les entreprises productrices. Où s'arrêtera le mouvement ?


EN

IV.1.
Hungary plans to sell half of BHG, the country's largest telecoms-equipment manufacturer, to private investors. Last month BHG formed a joint venture with Kapsch and Schrack, two Austrian equipment makers, and Canada's Northern Telecom. Nor does collaboration stop at equipment manufacture. In December last year Hungary signed a contract with US West, one of America's seven local-telephone companies, and Ericsson, a Swedish manufacturer, for a cellular telephone system.
Years spent "buying groceries on my credit-card advance" instilled a determination to write a blockbuster ratherthan attempt anything as daunting as literature, and to stop at nothing in selling it.
The message of Jesus' birth is given to the shepherds. It is traditional to see the shepherds as the poor, complementary to the wise men of Matthew's Gospel. It is certainly in keeping with Luke's attitude to the poor to present the news of the birth to the poor first of all. It should be noted, however, that the symbolism does not stop at this point. There is a further meaning to be discovered in the shepherds.

Backed by the capacity and reputation for quality and service of Sigma, Aldrich and Fluka, SAF's commitment to its customers doesn't stop at supplying the product.

With a pronominal complement (where/there/here):
In these hard and unforgiving times, some people have struggled as they've never had to before. Jobs have been lost, mortgages forfeited and folk put out on the street — with their dogs. It doesn't stop there. In supposedly dog-friendly Britain, getting accommodation and keeping your pets have become regularly conflicting objectives.
We have recently replaced the lard in our buns with a smaller quantity of vegetable oil and we have also altered the composition of our sauces. As a result of this, the amount of calories, fat and saturated fat is very much reduced. The work does not stop here however, and we will continue to look for ways to improve the nutritional properties of our products.
If we use the criterion invoked for the characteristic activity sense of the progressive, namely that the admissibility of an adverb signals a different sense, then we would have to increase the subcategories of meaning associated with this particular aspectual form of the verb.But then where do we stop?For it is easy to think of other examples where the lexical choice will lead to a further proliferation of senses.

FR

V.1.
Mourad, avec son ancienne peau d'homme faible, scrupuleux, craintif et raide, plonge dans la terreur de l'inconnu et s'y brise. Ici s'arrête le roman latin aux couleurs coraniques, la fable morale et politique nourrie de notes intimes et graves.
Il a beaucoup de chance, car le film, qui vient pourtant juste de commencer, aurait dû s'arrêter là.

La période de la reproduction est limitée dans le temps, débutant après la puberté et s'arrêtant à la ménopause.


EN

V.1.
The Flydaway also has a new system of switching trains from track to track, one of the traditional difficulties with monorails. Train switching is controlled onboard the trains themselves. As the train approaches a junction, a second bottom girder supports the train on both sides. The overhead track then stops, so the train runs on just the horizontal bottom supports. A guidewheel on the top of the vehicles, controlled from the cab, moves into the appropriate slot in a "V" -shaped track, and switches the train to right or left, according to the driver's wish.
She joined the Labour Party. She saw her political and union commitment as grounded in a class consciousness developed during childhood in a poor working-class community. Childhood was followed by hard physical labour in local factories where workers were locked in to work or, if they arrived late, locked out. Her story does not stop here. In 1979 as a hospital worker, she was caught up in the Winter of Discontent.
Both "Decadence" and "Wipe It Away" suffer slightly from studio nerves and are still breathtaking, but "Crimson O" is something else entirely. Eight minutes of swooning, swirling guitar crescendos undercut by a moody bass and an unrelenting drum beat with Salli's near angelic vocals creating a lulling scenario, akin to reading a novel which stops halfway through. The rest is left to your imagination.

NL

VI.1.
In vijfenhalf uur naar Praag gereden. Om de honderd kilometer even stoppen, kraantje filter open, water aftappen, handen afvegen aan wc-papiertje (maar de diesellucht blijft hangen), doorrijden.
De route van vandaag is zwaar. Zeven heuvels moeten de lopers op en af. (geluid op) Veel zingen, en denken aan wat je straks gaat doen,dat helpt. (geluid op) Voor de waterkranen is het dringen geblazen. En ook de petjes tegen de zon zijn erg gewild. Veel mensen moeten eventjes stoppen. Blaren. Maar met een heleboel pleisters erop, gaan ze vol goede moed weer door, vast van plan om de vierdaagse uit te lopen.
De interliner stopt weinig, en rijdt over busbanen en vluchtstroken.

VI.2.
Omstreeks tien uur 's morgens verlieten de leerlingen de scholen en trokken naar het centrum van Paramaribo. Zij stopten voor korte tijd bij de Nationale Assemblee.
Waarschijnlijk zijn de Greens gesignaleerd toen ze bij een wegrestaurant stopten om een broodje te eten.


FR

VI.1.
La foule qui défile, chaque été, devant la cité de Carcassonne ne s'arrête guère.

VI.2.
Edouard Balladur s'est arrêté à son retour d'Arabie saoudite, dimanche après-midi, en Camargue.
Il y a environ cinq ans, à la pena flamenca de Paris, rue des Vignoles, quelques aficionados sont réunis pour admirer Juana Amaya, danseuse gitane de la nouvelle génération, vingt-trois ans. En route pour Lille, elle a promis de s'arrêter à Paris.

Quand revient la guerre, en 1940, les persécutés trouvent à leur tour refuge dans la chambre: Julien Benda, Simone Weil, qui, en route vers le monastère d'En-Calcat, s'arrête une nuit: elle dormira à même le sol, dans le petit corridor qui conduit à la chambre, enroulée dans sa cape noire.


EN

VI.1.
My people drove home without stopping, except for petrol — all 900 miles.
Betty had insisted on stopping to eat in a pub, pointing out, with apparent reasonableness, that there would be no cooking facilities ready in the cottage.
If you stop for a while, by all means allow your dog to join you in the front of the car. But never drive along with the dog loose, as it could easily distract you momentarily, and lead to an accident.
"I'm going to have to stop for a while, Donna," she said finally. "I'm practically driving asleep."

VI.2.
Where fishermen once set out to sea, now travellers stop to soak up the sun which bakes the sandy shores.
Mounted on a white horse and crowned with the tiara, the pope, accompanied by high-ranking church officials, the cardinals and abbots, the civil officers, the prefect and the senator of Rome, the nobles, and the consuls and rectors of the papal cities processed through the whole city from St Peter's to the Lateran sothat the new pope might be seen by the people. The procession stopped at various points along the route for the new pope to receive the homage of the people and to distribute alms; the clergy swinging thuribles of incense and the people laden with palms and flowers, singing hymns and canticles.
The roads made winding patterns below, the houses arrayed along them, and if he soared higher the noises of Men faded. He could see to his left wing in the distance more open country, but his sense of north was strong and his instinct to follow it stronger. As he flew he made his plans. He would stop before he got tired. He would seek out a place away from Men. He would travel slowly. He would learn.

FR

VII.1.
Où s'arrête cette liberté des architectes ?
Rien ne dit qu'il n'y aura plus de plaideurs ni de juges, de Copenhague à Athènes, pour dire où s'arrêtent le vrai jambon d'Aoste, le gouda pur et dur ou le calisson d'Aix et où prospèrent dans l'ombre les ateliers de contrefaçon.


EN

VII.1.
You can probably assume it is a function, but you should check what sort of function it is. Does the function exist for a whole range? If not, where does it stop?
Pistes are crowded. Heli-skiing is seen as the answer, and even more virgin terrain is opened up. Now even this is banned in many areas for ecological reasons. The canons of snow cannons are a riddle. Some countries boast of massive coverage, with the resultant summer ugliness. Others boast that they have limited snow cannons to lower access slopes on the basis that tourism stops where destruction starts.

NL

VIII.1.
De helft van de lading is al in zee gestroomd. Mensen van de kustwacht doen hun uiterste best de olie uit de buurt van de wal te houden. Ze laten speciale schermen neer in het water om de zwarte smurrie te stoppen. Met een soort grote stofzuigers moet de troep later van het water worden gezogen.
Bij bewegingen in dwarse richting wordt ofwel het magnetische veld door het gas meegesleept, of het magnetische veld stopt de beweging.
Mede door het vele loopwerk van Martijn Broekhuizen kon hij de bal veroveren en afgeven aan de mee naar voren gelopen Eric Bosscher. Deze schoot in, maar de verdediger stopte de bal met de voet. Dit betekende een strafbal voor Meppel.
Van de Luer verzuimde vlak voor tijd een penalty te benutten. Zijn inzet werd schitterend gestopt door de Friese keeper.


EN

VIII.1.
I stopped the car in the entrance to the farm and wound the window down an inch or two.
The car was stopped.

NL

IX.1.
Zo mocht Annette Schaapman, personeelsfunctionaris van een handelsbedrijf dat zijn activiteiten in Nederland stopte, voor haarzelf en een veertigtal medewerkers een outplacementbureau inschakelen.
Plannen die al in gang waren gezet konden zelden nog worden gestopt, maar nieuwe privatiseringen werden nauwelijks nog aangevat.
In 1932 verdween zeegras grotendeels en daarmee ook een flink deel van het herfst-voedsel voor zwartbuikrotganzen. De ganzen moesten daardoor waarschijnlijk uitwijken naar gebieden waar op hen werd gejaagd en hun aantallen liepen terug van 200 duizend naar 20 duizend. Toen de jacht werd gestopt, herstelde de rotganzenstand zich weer.


EN

IX.1.
So far the Finance Ministry has done a good job by letting off steam in a controlled and orderly way, but it is hard to stop the process of deflation once it has gained momentum.
ECOMOG forces intervened to stop the fighting, and arrested members of both factions.

NL

X.1.
Duitsland is als een machine en die kan je maar op één manier stoppen: je moet er een stok in steken.
Op dinsdag 17 april 1945 verscheen de Meppeler Courant weer, nadat de uitgevers eerder, in juni 1942, hadden besloten de drukpers te stoppen.


EN

X.1.
All five trainees — including a student, civil engineer, architect and pensioner — were taught the basics of railway safety and signalling, how to start and stop an engine, plus firing and driving techniques.
He glanced at her briefly as he said, "I haven't checked the answering machine. Would you please do so?" Lucy went to the machine and reversed the tape. The first voice made a request for permission to use the campsite area for a group of boys during the next school break, and after stopping the machine she made a note of the name and address to which she would send confirmation.

NL

XI.1.
"Dat ik u moet vragen mijn eigen broer in de gevangenis te stoppen! Maar hij is tot moorden in staat, daar ben ik van overtuigd."
Last van muggen in de slaapkamer? Doe als de prehistorische bewoners van Nederland: stop wat dragon in je bed.
Hij pakte zijn slachtoffer een stapeltje bankbiljetten af en dacht dat in zijn achterzak te stoppen.

Met een indirect object:
Zodra
Nederlandse kinderen iets kunnen vasthouden, krijgen ze al een puzzel in de handen gestopt.

EN

XII.1.
"I should turn round and go straight back this minute!" He leant across her and abruptly opened the door. "No one is stopping you. Don't let it be said I kept you here against your will."
A defenceless and vulnerable man has been decimated by people who don't know what they are doing and apparently nobody is doing anything to stop them.
"You'll say, why didn't I, for Christ’ sake — what was stopping me?"

XII.2.
It is also a good idea to use insulation materials in conjunction with a vapour barrier to stop moist air passing into the cold area from the rooms below.
I decided I'd better go to stop him going on about it.Mirror, mirror on the wall who was the fairest of them all, well okay not me and maybe not you either, but it doesn't stop us trying does it?
AN MP has called for immediate action to stop finance companies using "blatant political scare tactics" in a bid to drum up business.

And now she spoke kindly, in an effort to stop him from trying so hard.
A survey by Friends of the Earth has revealed widespread pollution of rivers by tecnazene, a pesticide used to stop potatoes from sprouting.
On January 22nd Britain's Civil Aviation Authority called for the rule that stops new airlines from using London's Heathrow airport to be scrapped.
Gazzer couldn't stop his voice from shaking.

FR

XIII.1.
Selon l'agence ITAR-TASS qui communique ce bilan, les réacteurs de l'appareil, un Tupolev 154 qui effectuait la liaison entre Irkoutsk au sud de la Sibérie [...] et Moscou, se seraient brusquement arrêtés peu après le décollage.
Le moteur du troisième étage de la fusée s'était brusquement arrêté après avoir fonctionné un peu plus de quatre-vingt secondes, alors qu'il devait brûler pendant quelque douze minutes pour emmener les satellites sur leur orbite.


EN

XIII.1.
The road was deserted and we were throbbing along at a moderate pace when suddenly the engine sputtered and stopped.
 Meanwhile over in Snow Cottage, Daisy Macleod, trying to fill up her painting jar, found there was no water in the tap. In the house above her, Philippa Mannering, who wanted to wash her hair before the dinner party to which Ricky had refused to come yet again, found not only no water in the tap but that the washing-up machine had stopped in mid-cycle.
Dungannon's Eddie Sinton finished fourth in the 600 newcomers race, won unexpectedly by Mark Flynn, after Belfast's Chris Richardson's motor stopped on the last lap when he was in an unassailable lead.

NL

XIV.1.
Britse archeologen hebben in een boot uit de bronstijd een lederen onderbroek gevonden, die vermoedelijk is gebruikt om een lek in het vaartuig mee te stoppen.


EN

XIV.1.
SHOPPERS strode by the body of a store workman yesterday, unaware that he was dead. The victim was slumped over a freezer where he had been searching for a gas leak. Shoppers at the Gateway supermarket in Hinckley, Leicester, thought he was still at work and ignored him. When he was eventually discovered 50 shoppers and staff were evacuated while firemen stopped the leak.
Having fought to overcome his grief at the loss of the child, the object of this critical review had, in fact, sought every means he dared to stop the great gap it opened in the domestic life of the Rectory.
Now, Father McGiff told himself, I'll be able to resume my old evening routine when I can stop my ears to the world outside and listen only to God within me.

NL

XV.1.
Kookt ze en stopt ze sokken? Ratelband schatert: "Ze doet alles wat ik fijn vind, behalve sokken stoppen. Maar ik kan me nieuwe sokken veroorloven."

FR

XVI.1.
Pourtant, sans s'arrêter outre mesure au dérapage déontologique de sa collègue, le procureur préfère se montrer sévère à l'égard de Me Liénard et de ses clients: "Il ne fallait pas adopter la voie du dépôt de pièces sous la foi du serment, mais dénoncer cette collusion auprès du bâtonnier de Nice."
On s'arrêtera plus volontiers sur Un homme dans la foule [...] pour la lucidité et le courage dont ce film a fait preuve sur le rôle manipulateur de la radio et de la télévision. Au fil de ses flâneries, Philippe Joïadé s'arrête sur une année afin de faire vivre les succès par l'air du temps.

EN

XVII.1.
"Can I help you off with your coat, or aren't you stopping?"
"I won't take my coat off, I'm not stopping."

XVII.2.
"Got to get back early this evening. Can't stop for a drink. But I'm seeing you tomorrow, anyway, aren't I? Seven-thirty? Bye"
Quarrymen stopping for a pint in the King's Head public house on their way home took a stoical view of the quarry's recent success.
Maggie could tell that he would have liked to stop for a chat, that he felt sorry for her left on her own, but she lacked either her grandmother's grace or her mother's energy, so she did not offer him tea.

XVII.3.
He wished he saw more of Uncle Walter. But Uncle Walter liked his independence, so he never stopped with them long.
Early in the new year, Joan Waters went into hospital and spent five months in it. Afterwards, she stopped with her mother-in-law.
They might be coming up to stop with us at some time over Easter.

EN

XVIII.1.
He gets cold feet and phones his bank manager asking him to stop the cheque.
"Suppose I suggest to you that we stop part of your wages to help pay for the damage to the china and to Mrs Darrell's dignity, and you promise to be good in future?"
It was reported the following day that talks had broken down and the employers had stopped the strikers' wages.

XVIII.2.
"In all truth, I can't see that you'd steal from me. Mebbe you lost the money," he said, "but no matter. It's only four guineas. I'll stop it from your wages at the end of the month."

NL

XIX.1.
Rick, die om zijn hals een leren band met pijlpunten draagt en verder slechts een korte broek, neemt de pijp op en houdt haar omhoog. Daarbij zingt en bidt hij. Hij gaat alleen de zweethut in, om de pijp te stoppen. Wanneer hij weer tevoorschijn komt reinigt hij met de adelaarsveren en met de rook van de drie heilige kruiden onze aura, de laatste voorbereiding tot de ceremonie.


 RETURN TO INDEX