© Contragram
Click on the underlined numbers to see examples of the patterns (then use the "back" button of your browser to return to the patterns).

Click on the underlined verbs to follow references to other lemmas.
 

 

veroordelen

condamner

condemn

I. 

'een bepaald vonnis uitspreken, iemand schuldig bevinden en/of een bepaalde straf  opleggen'

'constater la culpabilité de quelqu'un et/ou lui imposer une sanction

'to find sb guilty of a crime and/or decide on a punishment'

1.
NP___

2.
NP___NP

3.
NP___NP tot/ter dood

4.
NP___NP in/om/onder/voor/wegens/op basis van NP

5.
NP___NP als C2

6.
NP___NP (ertoe) (om) te Pinf2

7.
>>>4.

1.
NP___

2.
NP___NP

3.
NP___NP à N/NP

4.
NP___NP pour/en vertu de/sur la base de N/NP

5.
NP___NP comme C2

6.
NP___NP à Pinf2

7.
NP___NP pour Pinf2
 

1.
>>>
convict

2.
>>>
convict / sentence

3.
>>>
sentence / NP___NP to NP

4.
>>>
convict / sentence / NP___NP for/on/under/on the basis of NP

5.
NP___NP as C2

6.
>>>
sentence / NP___NP to Pinf2

7.
>>>
convict / sentence / NP___NP for Pger2

II.

'een zeer afkeurende opinie over iets uitspreken; afkeuren, verwerpen, laken' 

'exprimer sa désapprobation

'to express a very disapproving opinion about sb/sth'

1.
NP___

2.
NP___NP

3.
NP___NP als C2

4.
NP___NP wegens/vanwege NP

5.
>>> 4.

6.
>>> beschuldigen / verwijten

1.
NP___

2.
NP___NP

3.
NP___NP comme C2

4.
NP___NP pour NP

5.
>>> 4.

6.
>>> reprocher

1.
NP___

2.
NP___NP

3.
NP___NP as C2

4.
NP___NP for NP

5.
NP___NP for Pger2

6.
NP___Pquot

III.

'iemand ergens toe dwingen, ergens toe noodzaken'

'ne pas laisser à quelqu'un d'autre possibilité que d'agir d'une certaine façon'

'to make sth unavoidable for sb'

1.
NP___NP tot NP

2.
NP___NP (ertoe) te Pinf2

1.
NP___NP à NP

2.
NP___NP à Pinf2
 

1.
NP___NP to NP

2.
NP___NP to Pinf2

IV.

'aantonen of erop wijzen dat iemand schuldig is' 

'montrer ou suggérer que quelqu'un est coupable' 

'to show or suggest that sb is guilty'

1.
>>> verraden

1.
NP[nh]___NP

1.
NP[nh]___NP

V.

'iets verbieden'

'interdire quelque chose'

'to forbid sth'

1.
>>> verbieden

2.
>>> verbieden

1.
NP___NP

2.
NP___NP comme C2

1.
NP___NP

2.
NP___NP as C2

VI.

'iemand ongeneeslijk ziek verklaren'

'déclarer quelqu'un incurable'

'to declare sb incurably ill'

1.
>>> opgeven

1.
NP___NP

1.
NP___NP

VII.

'iets onmogelijk maken'

'rendre quelque chose impossible'

'to make sth impossible'

1.
>>> beletten

1.
NP___NP

1.
>>> render (impossible)

VIII.

'de toegang tot een bepaalde plaats afsluiten'

'fermer l'accès à un certain endroit'

'to prevent access to a specified place'

1.
>>> (af)sluiten

1.
NP___NP

1.
>>> block up / board up / close off / close up / lock / seal up / seal off / shut up

IX.

'de verdwijning van iets onvermijdbaar maken'

'rendre la disparition de quelque chose inévitable'

'to make the disappearance of sth inevitable'

1.
>>> (ten dode) opschrijven

1.
NP___NP

1.
>>> spell (death for)

X.

'iets ongeschikt voor consumptie of onbewoonbaar verklaren'

'déclarer quelque chose impropre à la consommation ou inhabitable'

'to declare sth unfit for consumption or uninhabitable'

1.
>>> afkeuren / verklaren

2.
>>> afkeuren / verklaren

1.
>>> déclarer

2.
>>> déclarer

1.
NP___NP

2.
NP___NP as C2

XI.

'verklaren dat de eigendom van iets aan de staat toekomt; in beslag nemen'

'exproprier pour cause d'utilité publique'

'to declare to be forfeited'

1.
>>> verbeurd verklaren / confisqueren

2.
>>> verbeurd verklaren / confisqueren

1.
>>> exproprier


2.
>>> exproprier

 

1.
NP___NP


2.
NP___NP as C2

RETURN TO INDEX

TO THE LIST OF ABBREVIATIONS

 

voorbeelden - exemples - examples

NL

I.1.
In oude tijden paste het appèl in het geheel niet in het systeem. Men veroordeelde toen op basis van een godsoordeel, en in elk geval niet zonder bekentenis, die vaak op gruwelijke wijze werd verkregen.

I.2.
Vorig jaar werd een student veroordeeld die de sociale dienst over een aantal jaren voor 120.000 gulden had opgelicht.
Mevrouw Veenstra werd veroordeeld omdat zij als coördinator een sleutelrol had gespeeld bij de voorbereiding van de punctie.
Nadat de rechtbank een verdachte heeft veroordeeld en het vonnis onherroepelijk is, wordt de opgelegde straf binnen zes weken uitgevoerd.
De GATT is immers het wereldhandelsforum waar multilateraal een land kan worden aangeklaagd en vrijgesproken of veroordeeld.

Tevens blijkt dat beiden op onjuiste gronden zijn veroordeeld.
Defensie heeft haar medewerkers ,,een contactverbod'' met hem gegeven, vermoedt hij. ,,Van de ene dag op de andere kwam er niemand meer over de vloer. Onschuldig veroordeeld, zo voelt hij zich, zwart gemaakt voor het oog van de natie.

I.3.
De rechtbank in Den Haag veroordeelde de SWOCI in februari vorig jaar tot betaling van het bedrag met rente.
De rechtbank in Zutphen heeft alle zes verdachten in de zaak-Epe veroordeeld tot onvoorwaardelijke gevangenisstraffen variërend van twee tot vijf jaar.
Na herhaaldelijk te zijn gemarteld werd hij veroordeeld tot twintig jaar gevangenisstraf.
De oud-gouverneur werd door een 'revolutionaire rechtbank' van het EZLN veroordeeld tot levenslange dwangarbeid; een straf die hem later werd kwijtgescholden.

Na de oorlog werd Kesselring in Venetië door een Brits militair tribunaal ter dood veroordeeld.

I.4.
Veel mensen die gepakt worden voor geweld worden nooit daarvoor veroordeeld.
Onder invloed van alcohol reed hij iemand aan en werd daarvoor ook veroordeeld. Hij bood publiekelijk zijn excuses aan en mocht van zijn bestuur blijven zitten.
Hill moet nu in hoger beroep in een zaak die nog dateert uit 1975. Hij werd daarin veroordeeld voor het aanwezig zijn bij de moord op een voormalig Brits soldaat in West-Belfast.

In totaal werden 45.000 Nederlandstaligen en 28.000 Franstaligen wegens collaboratie veroordeeld.
Vorige week werd een Limburgs bedrijf veroordeeld wegens het exporteren van potjes kersen uit Servië.

Figueres werd ook een rol toegedicht in een inmiddels verjaard oplichtingsschandaal met valse goudmijnen waarin twee Amerikanen veroordeeld zijn.

Wordt de 'Van der Valk-dynastie', zoals het journaal de clan gisteren eerbiedig noemde, straks veroordeeld om een aanpak die in het verleden uitbundig is geprezen en bovendien de sympathie van heel veel landgenoten heeft? Dat zou tegelijkertijd rechtvaardig en een beetje hypocriet zijn.

Zeventien van hen werden veroordeeld onder artikel 4 van een decreet uit 1966 dat onder meer verbied om "onware informatie te publiceren met de bedoeling onrust te zaaien of het vertrouwen van de massa in de doelstellingen van de Revolutie te ondermijnen."

Bouterse werd in 2000 veroordeeld op basis van verklaringen van kroongetuige Patrick van Loon, hoofdverdachte in de Stellendam-cokezaak.

In combinatie met I.3.:

Een 30-jarige man uit Leeuwarden is gisteren door het Leeuwarder gerechtshof veroordeeld tot vijf jaar gevangenisstraf wegens gijzeling, mishandeling en een poging tot doodslag.
Dit najaar is het honderd jaar geleden dat de Franse legerkapitein Alfred Dreyfus werd veroordeeld tot levenslange opsluiting op Duivelseiland wegens verraad van staatsgeheimen aan de Duitsers.
Het andere geval betreft de Franse diplomaat Georges Paques, die in 1964 tot levenslange gevangenisstraf werd veroordeeld wegens verraad van militaire geheimen aan de Sovjet-Unie (hij was toen bij de NAVO gedetacheerd).
Rushdie leeft ondergedoken sinds hij door Iraanse religieuze leiders ter dood is veroordeeld vanwege het vermeende godslasterlijke karakter van de Duivelsverzen.

 

Een groot aantal van hen is inmiddels veroordeeld tot boetes en in sommige gevallen lange gevangenisstraffen voor 'contempt of court', een Angelsaksisch juridisch begrip dat zware straffen zet op belediging van het hof door opzettelijk eerdere uitspraken te negeren.
Een vriend en medepartijlid is veroordeeld tot drie maanden gevangenisstraf, waarvan één voorwaardelijk, voor twee vechtpartijen.
Uiteindelijk zou hij voor deze zwart-geldaffaire door de strafrechter worden veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van zes maanden en een boete van 250.000 gulden.

Als het vonnis daadwerkelijk wordt uitgevoerd, zou het de eerste keer zijn dat iemand in Nigeria ter dood wordt veroordeeld onder de islamitische wet, die inmiddels in twaalf deelstaten in het land is ingevoerd.

John Sankus, de 'leider' van een internationale groep internetpiraten, is door een Amerikaanse rechtbank tot 46 maanden celstraf veroordeeld op basis van de schending van auteursrechten.

I.5.
In een gewrongen constructie stelt ze de verhouding tussen mishandelende echtgenoot en mishandelde vrouw gelijk met een oorlogssituatie en eist een dienovereenkomstige rechtspraak: in een oorlog veroordeelt de rechtbank immers het doden van de tegenstander lang niet altijd als moord.
Alleen Fuegi's uitspraak waarvan Brechts dochter een direkt slachtoffer is, werd door de rechter veroordeeld als lasterlijk.
De Zwitserse rechter Jürg Hug heeft donderdag in Bern het besluit van de UEFA titelverdediger Olympique Marseille uit te sluiten van deelneming aan het Europa Cup-toernooi voor landskampioen voorlopig veroordeeld als onrechtmatig. De Europese voetbalbond werd opgedragen binnen tien dagen de argumenten voor de schorsing van Olympique aan de rechter voor te leggen.

I.6.
Het Interamerikaans Hof van justitie heeft Suriname veroordeeld een schadeloosstelling te betalen van een half miljoen aan de nabestaanden van de massamoord in het dorp Moiwana in 1986.
Een Amerikaanse rechter veroordeelde een moeder ertoe om haar strafbare dochter een maand lang letterlijk aan de ketting te houden.


FR 

I.1. 
Pour un plat, les poètes chantent comme des rossignols, les philosophes construisent des systèmes, les juges condamnent, les médecins guérissent, les curés vocifèrent, les ouvriers battent l'enclume, et l'Etat fait du lard.

I.2.
Avant même d'être jugé par un conseil de guerre, Dreyfus est condamné. Le général Mercier déclare martialement au Figaro : "Les preuves sont accablantes."
"Est-il possible que, dans une démocratie comme la nôtre, un homme, si grave que soit son crime, puisse être arrêté, emprisonné et condamné, sans que l'opinion ait le droit de savoir ?
"

I.3.
Dix anciens membres du bureau politique du Parti communiste, accusés de s'être octroyés des privilèges sous le régime d'Enver Hodja, ont été condamnés, jeudi 30 décembre à Tirana, à des peines allant de cinq à huit ans de prison, a annoncé Radio Tirana.
La cour a condamné Aboul Ela Abd Rabbo à quinze ans de prison, Ali Hassan Ali à dix et Bassem Khalil Chahine à trois.
Le chef du commando, Anis Naccache, un Libanais sunnite âgé de trente-deux ans, est arrêté avec ses deux complices et sera condamné, en mars 1982, à la réclusion à perpétuité.

Mais cet assassinat, plus encore que la fatwa qui condamne à mort l'écrivain britannique Salman Rushdie, avait empêché une réconciliation totale entre Paris et Téhéran, malgré le rétablissement des relations diplomatiques en 1988 et le règlement du contentieux d'Eurodif.
Accusés d'avoir participé à un projet d'assassinat du roi Hussein de Jordanie en juin dernier, trois islamistes ont été condamnés à mort, dimanche 16 janvier, par la Cour de sûreté de l'Etat.

I.4.
Un porte-parole de l'armée israélienne a précisé qu'ils appartenaient tous au Fatah de Yasser Arafat et qu'ils auraient dû être remis en liberté à la fin de janvier. Aucun d'entre eux n'a été condamné pour meurtre.
C'est la première fois qu'un ancien membre d'un gouvernement portugais est condamné pour corruption.

M. Tesson a été condamné pour des propos tenus sur TF 1, le 19 novembre 1992, dans l'émission " le Débat ".
La justice française a condamné quatre médecins pour les décisions et mesures adoptées collectivement par divers responsables en 1985 pour mettre fin à la contamination des hémophiles par le virus du SIDA.

Nul ne peut être condamné qu'en vertu d'une loi.
L'accusé ne peut être condamné que sur la base des chefs d'accusation spécifiés sous le titre «Chefs d'accusation» de l'Acte d'accusation.
"Ne croyez-vous pas que des quantités de gens ont pu être condamnés uniquement sur la base d’aveux extorqués par la contrainte -c’est-à-dire que ces méthodes ont suscité des erreurs judiciaires?"

 

En combinaison avec I.3.:

L'ancien chef de la Securitate [...] avait été condamné en 1990 à douze années d'emprisonnement pour "complicité de génocide" et "meurtres extrêmement graves".
Au terme du premier procès devant la 16 chambre correctionnelle du tribunal de Paris, en 1992, les docteurs Garretta et Allain, anciens dirigeants du Centre national de transfusion sanguine [...], avaient été respectivement condamnés à quatre ans d'emprisonnement et quatre ans de la même peine, dont deux années avec sursis pour tromperie sur la qualité des produits délivrés aux hémophiles.
Le département d'Etat a appris qu'un citoyen iranien, Mehdi Debadj, a récemment été condamné à mort pour apostasie ", a déclaré un porte-parole, Christine Shelly.
Un avocat du barreau de Lyon a été condamné, mercredi 12 janvier, par la cour d'appel de Lyon à quatre ans d'emprisonnement, dont trois avec sursis, et 100 000 francs d'amende pour une fraude fiscale portant sur plus de 6 millions de francs.

Franzosi exploite, à Genève, un garage avec un atelier de réparation. Le 13 janvier 1961, il a circulé sur la voie publique, à Genève, avec une voiture automobile qui lui avait été confiée pour réparation et qui n'était pas munie de plaques de contrôle. Statuant sur ces faits, le 2 mars 1961, le Tribunal de police de Genève a condamné Franzosi, en vertu de l'art. 96 LCR, à trois jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans et à 350 fr. d'amende, cette dernière peine devant être rayée du casier judiciaire au bout d'un délai d'épreuve de deux ans également.

 

I.5.
En 1993,William Ole Ntimama s'était illustré par des propos qui auraient été condamnés ailleurs comme incitation à la guerre tribale.

 

I.6.
Enfin, récemment, la cour d'appel de Paris, saisie par les actionnaires minoritaires des DNA, a condamné le 15 décembre le groupe Hersant à leur offrir une garantie de cours [...].
Dans l'hypothèse où la ville serait condamnée à rembourser les sommes versées par la Cogedim, Paul Graziani estime pouvoir revendre les droits à construire à de nouveaux promoteurs.

I.7.
En combinaison avec  I.3.:
Qualifiant de " sans fondement " les informations selon lesquelles M. Debadj avait été condamné à mort pour s'être converti au protestantisme [...], un porte-parole a indiqué que le tribunal " examine les charges " qui sont portées contre M. Debadj, âgé de cinquante-neuf ans.
Gérante d'une société lyonnaise de nettoyage industriel, Odile Jaboni, cinquante-trois ans, surnommée "Mamie Odile", a été condamnée à trente-six mois de prison ferme par le tribunal correctionnel de Lyon pour avoir, en 1991 et 1992, favorisé l'entrée sur le territoire et le séjour irrégulier de neuf Turcs à l'aide de fiches de paye fictives.


EN

I.3.
At the fall of France, Donald Caskie had refused a place on the last boat home and instead had gone south where, working from the Seamen's Mission in Marseilles, he had hidden hundreds of allied servicemen and helped them to escape over the Pyrenees into Spain. He was arrested and tortured in German and Italian prisons, and once was confined in a bottle-dungeon in which he could neither sit nor stand up. He was condemned to death, and saved only by the intervention of a German padre.
The Church denounced nonprofessional healing as heresy (hence condemning many female midwives to the stake as witches in the fifteenth and sixteenth centuries) and the state was prevailed on to grant a final legal monopoly of practice to the medically qualified by the establishment of the Medical Register in 1858.
As he shaved his reflection seemed to be the face of a low criminal, and when he went into the sitting-room his wife bore more than a passing resemblance to an exceptionally severe judge about to condemn that criminal to hard labour for life.

I.4.
PRETORIA (AFP) — Three blacks sentenced to death on murder charges were hanged yesterday while a white man, condemned for rape, was granted a last-minute reprieve.
The British seaside resort of Blackpool has been condemned by the European Court of Justice for the quality of water off its bathing beaches.

mexico's "amnesty" won't free those condemned on federal crimes

The Undersigned urge the Nigerian federal authorities to guarantee the constitutional right of appeal for all those condemned under Sharia-based penal codes, ensuring that they are able to appeal to higher jurisdictions not only at state level but also at Federal level.

In Mormonism-Shadow or Reality? pp. 247 and 257 we demonstrated that the Nauvoo Expositor exposed the fact that Joseph Smith was secretly practicing polygamy. The Mormon leaders claimed that this was a lie. Eight years later, however, the Church published the revelation on polygamy which proved that the allegation in the Expositor was true. Thus it is clear that the Expositor was condemned on the basis of false testimony given by Joseph and Hyrum Smith.

In combination with I.3.:

This document, and the web of inference and connection it had drawn, had been enough to condemn the Dispersionist, Edmund Wyatt, to death for treason.

A judge has condemned to prison a 30-year-old, HIV+ Zairean man under Switzerland's HIV transmission law

I.5.
The immediate reason for the outbreak of war was the French king's confiscation of the Duchy of Aquitaine on the ground that Edward was harbouring Robert of Artois, a rebellious vassal of the French king who had fled to England in 1336 after being condemned as a traitor.
Two beggar children, arms and legs as thin as sticks, stood beside a brazier singing a carol. Cranston tossed them a penny, and turned to watch as a woman condemned as a scold was led by a beadle up to the stocks in Tower Street, a steel brank fastened tightly around her head.

I.6.
It will never be known how Jarman was caught, but caught he was, and condemned to hang.
Chevalier de la Barre was accused of sacrilege at Abbéville in 1766, having passed within 30 yards of a procession in which a crucifix was being carried without removing his hat. He was condemned to have his tongue cut out, his right hand chopped off and then to be burned. His sentence was commuted to beheading and he was executed at Amiens in 1766.
When I was 12 years of age, a woman in one of the small villages not far from Riyadh had been found guilty of adultery. She was condemned to die by stoning.

I.7.
Among a number of executions reported during December were the hanging of nine people on Dec. 7 in the town of Zahedan, south-east Iran, after being condemned by an Islamic court for having "disturbed the public order" in disturbances there in November.

NL

II.1.
Ze zijn van nature niet-gewelddadige, zachtmoedige mensen die niet oordelen of veroordelen, een scherp oog hebben voor de behoeften van anderen en geïnteresseerd  zijn in hun welzijn.
Zopas heeft laureaat Harry Mulisch, nog wel ten overstaan van Koning Albert, een pessimistisch beeld opgehangen van de positie van het Nederlands in het Europa en in de wereld van midden volgende eeuw (DS 24 november). Hij verwierp niet, veroordeelde of geselde niet, hij stelde dit gelaten vast aan de hand van een voorbeeld van het taalgebruik van zijn dochters, eksemplaren van de volgende generatie.

II.2.
Minister Cristopher had president Clinton er vorige week op gewezen dat Adams het geweld van de IRA onvoldoende heeft veroordeeld om hem een visum te verlenen.
"Dat is een schandaal en dat moeten we ten scherpste veroordelen'', aldus Kohl in een vraaggesprek voor de televisie.
Volgens de Russische VN-ambassadeur Vorontsov wil Rusland, dat het NAVO-ultimatum tegen de Bosnische Serviërs heeft veroordeeld, alleen vergaderen over de demilitarisering van Sarajevo.
Van de Velde: "Toen het economisch voor de wind ging, vond men de sociale recherche overbodig. Fraude, ach, dat hoorde er nu eenmaal bij. Nu wordt het misbruik van uitkeringen scherp veroordeeld. Je kunt wel zeggen dat ons vak de laatste jaren sterk in aanzien is gestegen.''
De leider van de PLO en van Fatah, Yasser Arafat, veroordeelt de moord onder druk van de Verenigde Staten en Israel.
Ze bekende achting voor Le Pen te hebben gekoesterd, maar veroordeelde vervolgens zijn ,,snoeverijen, zijn geweld, zijn fouten, en zijn woeste egocentrisme''.

II.3.
De Servische president, Milosevi[c], heeft de aanslag in Sarajevo veroordeeld als een actie van ,,oorlogsmisdadigers'' die ,,zo snel mogelijk voor de rechtbank moeten worden gebracht''.
Maar een kunstenaar die van zijn werk kan leven wordt als 'commercieel' veroordeeld en wordt dus niet in het museale circuit toegelaten.
Maar al in de 18e eeuw en zeker in de 19e werd de componist veroordeeld als een doedelaar, een veelschrijver, iemand die 4000 composities had afgeleverd, waaronder ongeveer 1500 cantates, 700 aria's en 600 suites.

II.4.
De achttienjarige filosofiestudent Bengt rouwt om de dood van zijn moeder en veroordeelt zijn vader vanwege diens levenslustige, nieuwe vriendin, op wie hij uiteindelijk zelf verliefd wordt.
In de verklaring werd Kroatië ,,krachtig veroordeeld'' wegens wat werd genoemd zijn ,,ernstige vijandige actie'' tegen Bosnië-Herzegovina.
De moslim-regering in Sarajevo heeft de Russische manoeuvre in elk geval scherp veroordeeld wegens vermeende partijdigheid.


FR

II.1.
Des émeutes, des désordres ? L'UNRWA veille au grain, compte les morts, soigne les blessés, proteste, dénonce, condamne.

II.2.
Le général turc Cevic Bir condamne, à son tour, les Américains qui se retirent sans crier gare, après avoir enregistré des pertes sérieuses dans leur chasse au général somalien Farah Aïdid.
Mais, contacté par la presse locale, un dirigeant du PAC semblait ne pas vouloir endosser la responsabilité d'une action qu'il ne parvenait cependant pas à condamner formellement.
A Mexico, le candidat officiel à l'élection présidentielle, Luis Donaldo Colosio, a condamné la violence des guérilleros.
Le général Lansana Conté a prévenu les opposants qui contestent son élection à la présidence que les forces de sécurité feraient le nécessaire pour maintenir l'ordre. Dans un discours radiodiffusé, mercredi soir 29 décembre, il a condamné les violences qui ont suivi le scrutin, faisant douze morts, et appelé les Guinéens à la vigilance.

 

II.3.
Il condamnait le jeu d'argen comme un acte du démon, au même titre que l'adultère et la fornication.
En 1937, le Parti avait condamné l'esthétique de Guernica comme "antisociale" et " tout à fait inadéquate à la saine mentalité du prolétariat".

 

II.4.
Condamné pour leur prétendue froideur, ces fils prodigues méritaient qu'on leur fît la fête.

 


EN

 

II.1.
"You understand people very well, don't you?" he said slowly. "You rarely condemn. Instead, you try to work out why they behave as they do."
MATURITY IS: Being quicker to affirm than to condemn.


II.2. 
A company which makes vitamin pills has condemned a report which says they don't improve your health.
If one partner is always condemning the other, or if there is no gentle understanding, no gracious acceptance of the other, then sexual intercourse can be a violent thing, a form of legalized rape.
Teachers and pupils have condemned builders who've felled a line of trees next to their school grounds.
The Catholic Church is one religion which condemns all induced abortion, whatever the circumstances, and those women who become pregnant have no option.
Supt Alwyn Harris, 51, was killed yesterday morning when an IRA boobytrap bomb exploded underneath his car as he drove with his wife to church. His wife escaped with her life and was treated for shock. The murder was widely condemned.

II.3.
Africa's disenchantment with the World Bank and the IMF is fast turning to outright hostility. The rudest snub this year has come from Kenya's president, Daniel arap Moi. Last month he reversed the economic reforms he had just introduced and condemned the IMF as “dictatorial”, its policies “suicidal”.
Traditional grammarians were mainly concerned with the standard, literary language; they tended to condemn more informal and colloquial usage both in speech and writing as "incorrect".
Swedish railway executives have publicly condemned the proposals as unworkable.

The committee reported early in 1975, and made a large number of recommendations, some endorsing the Diplock Commission and the Act, others being critical and proposing amendments to the law. In particular, it proposed the ending of detention without trial as soon as was politically possible, and it condemned as a serious mistake the establishment of a “special category” for convicted prisoners claiming political motivation.
A very tight rein was held on all staff, it was as if they were very nervous and suspicious that we might go and accept a bid! Anyone growing a beard was immediately condemned as a dangerous left wing revolutionary.
A lot of people have been laying into the Tomlinson report on London's health services, and it was hardly surprising to find one of the most vociferous was NUPE's general secretary Rodney Bickerstaffe. However, his blazing indignation appears to have given him a nasty dose of alliterative-itis in a NUPE press release condemning the report as “more market madness mirroring the mayhem in the mines”.

British society was condemned by the early Labour leaders as being selfish and cruel.

Aston Martin Lagonda Ltd is something of a corporate trompe l'oeil: its bonnets may still accommodate itinerant royal bottoms, but its equity — 75% of it — has, since September 1987, been owned by (of all things) Ford. Gauntlett cites this last fact as evidence to support a pet theory. “Aston Martin,” he says, “is analogous to Britain. When I first arrived here, shortly after Margaret Thatcher arrived in Downing Street, both the country and the firm spent all their time looking back to past glories. It took us both some time to wake up to the fact that the world didn't owe us a living.” This realpolitik was most vividly demonstrated by the Ford purchase, an act an automotive Harold Macmillan might have condemned as selling the family silver.

II.4.
Despite the anger in Hong Kong over Tiananmen, no major company in the colony has pulled out of China. Even Mr Murray, who appeared on television to condemn Peking for its butchery, has since acknowledged that “at the end of the day, we have to live with these guys.”
In his address, the Bishop of Warrington, the Rt Rev Michael Henshall, described Tim's death as “innocence slaughtered by barbarians”. He angrily condemned the killers of Tim and Johnathan for their “white feathered cowardice” and declared: “This was a bomb too far.”
The Senate democrats were no longer afraid of McCarthy. Within a few months, in late 1954, the Senate censured him and although Nixon, his loyal backer in the past, considerately struck out the word Censure from the resolution, which condemned him for conduct unbecoming to the Senate, he was finished in Washington.

II.5.
Most of the shipbuilding companies are small. Nationalization's successors on the Tyne are made up of two management buy-outs and Smiths, which is the fag-end of the original Swan Hunter empire. These are not small yards, but they are small companies in the sense of not being part of large conglomerates with access to substantial investment. It seems fatuous to condemn companies like this for functioning as they must in the industrial and political context in which they find themselves.
“I wanted to find out why Maman had kept the past such a big secret, but all I seem to have done is spook everyone — even you,” she said wryly. She paused. “Do — do you condemn her too, mademoiselle , for running away as she did?” “No,” Monique Lavaux said slowly. “But I wish she had confided in me — told me her reasons.”

II.6.
“You're using them, Maria,” Luke condemned softly. “Do you blame me?” she flared unthinkingly, unable to deny it.

NL

III.1.
Waarschijnlijk was ze net begonnen haar eerste woordjes te zeggen toen ze werd opgesloten en veroordeeld tot stilte.
De wereld waarover Mungoshi schrijft is er een van alle tijden, in ieder geval wat zijn eigen land betreft: zijn personages worden in vrijwel alles wat ze doen gedreven door de honger waartoe ze door het klimaat veroordeeld zijn.
HUMINT - human intelligence - blijft evenals tijdens de Golfoorlog een van de zwakste plekken. De NAVO is opnieuw veroordeeld tot waarnemen-op-afstand.
Nu beide zo direct in het conflict verwikkeld zijn geraakt, zijn ze veroordeeld tot nauwere samenwerking voor wat betreft een oplossing door onderhandelingen.
Elke partij gegrondvest op stamverwantschap veroordeelt zichzelf tot een regionale status en kan nimmer landelijk aan de macht komen.
Het bewees tevens de stelling van Lake over tot elkaar veroordeeld zijn van Europa en Amerika.

III.2.
De te fraai bedoelde vormgeving in het museum veroordeelt de bezoeker van de Burcht van Berlage aan de Henri Polaklaan ertoe zelf schemerlamp, knijpkat of stormlamp mede te brengen, wil hem in het schemerduister niet alle portée van prenten of toelichting ontgaan.
Daarmee leek de vroegere socialistische voorman veroordeeld zijn politieke carrière af te sluiten met wat ceremonieel linten knippen.


FR

III.1.
Par crainte du sida, cette terreur qui les menace plus que d'autres, ils sont condamnés aux amours de latex.
On ne permet pas qu'un supermarché s'installe à sa guise, condamnant à la fermeture des dizaines de petits commerçants.
Lorsqu'un groupe anticonformiste se produit dans un théâtre institutionnel [...], il peut se faire chasser et se condamne ainsi au chômage de longue durée.
Du calme , m'assure un Amiral ami. D'abord, le salissement des mers provient moins des négligences commises au large que des ruissellements terrestres, de la chimie outrancière à laquelle la folie du rendement condamne l'industrie et l'agriculture.

III.2.
Créé de toutes pièces par l'armée coloniale, le bourg saharien, devenu préfecture au milieu des années 70, serait-il condamné à retourner à son état originel de poussière et de vent ?
Réponse d'un responsable du département de la défense : "Ne rien faire eût été condamner l'OTAN à devenir un musée, accepter de nouveaux membres posait le problème de la Russie : prendre à la fois la Russie et les pays d'Europe de l'Est, c'était transformer l'organisation en une sorte de CSCE parfaitement inefficace, laisser la Russie dehors voulait dire recréer une nouvelle division en Europe qui ne garantissait pas la sécurité sur le Vieux Continent."
Ce revirement prive Alicja de tout espoir. Sans permis de séjour, elle est condamnée à retourner chez elle.


EN

III.1.
As well as flouting basic democratic principles in regard to Northern Ireland, Labour is now in the process of giving the Tories a free run in the province. Leaving the Conservative Party unchallenged in 17 constituencies does not make political sense. It also condemns Labour-minded people in the North to acute political frustration.
The introduction and subsequent evolution of restorative proctocolectomy over the past 14 years has meant that most patients who require surgical treatment for chronic ulcerative colitis are no longer condemned to life with a permanent ileostomy.
A secretary is seeking High Court permission to sue three doctors who she says failed to spot a hip deformity when she was a baby. She says they condemned her to a lifetime of pain and disability.
Dozens of the rhesus macaque monkeys have been sold to a firm which breeds animals for medical research. They are condemned to a life of misery in cramped breeding colonies.

III.2.
I have little doubt, however, that we would live a great deal longer than we do, were it not the case that the same evolutionary changes that make an animal fit when it is young may condemn it to deteriorate when old.
Guilt, he remembered and flushed to remember it, guilt was what he had mostly felt. That those in this town, his countrymen, whose patriotic allegiance so many of his friends and his party took for granted at moments aflush with English St Crispin pride, that so many of them should scurry out of such mean walls inside which they were condemned to cobble the wealth of this nation like the dwarves in the opera… What sense was there in an order that gave him so much and so many of them so little?

FR

IV.1.
JEAN VAUTRIN n'est pas chic. Son parcours le condamne.
Son silence la condamne. (GDLA)
Sa rougeur le condamne.
(CRFD)


EN

IV.1.
When the DLV states that there are “holes in the chain of evidence” that condemned the runners, it is prevaricating. It means that there are holes in the DLV's willingness to connect up the evidence and enforce the conclusions it generates.
His nervous looks condemned him.
(OALD)

FR

V.1.
"Depuis, la loi s'est mise au diapason de cette révolution sociale", dit le président de l'Australian Federation of Aids Organisation, M. Bill Bowtell, en faisant référence à la législation qui, depuis le 1 mars, condamne toute forme de discrimination envers les séropositifs et les malades du sida dans les domaines de l'emploi, de l'éducation, de l'accès au logement, etc.
Certes, le gouvernement a fait valoir devant le Conseil que sa jurisprudence sur "les limites inhérentes au droit d'amendement", qui lui a fait interdire des amendements sans rapport avec le texte en discussion, pourrait être utilisée pour lui permettre de condamner l'utilisation de ce droit constitutionnel à des fins d'obstruction.

V.2.
Même si certains plaident la cause de voucher en arguant de sa filiation avec un vieux mot français, vocher [...], le terme a été officiellement condamné comme anglicisme en 1982, et il est recommandé de lui substituer coupon ou bon (d'échange).


EN

V.1.
The law condemns and punishes only actions within certain definite and narrow limits; it thereby justifies, in a way, all similar actions that lie outside those limits. (Leo Tolstoy)
Not content with insisting on compliance with the Law, Jesus wants to go further in condemning what he regards as sexual sins. Whilst the Law condemns adultery, he goes so far as to claim that lustful looks are equally culpable: "You have learned what they were told, 'Do not commit adultery.' But what I tell you is this: If a man looks at a woman with a lustful eye, he has already committed adultery with her in his heart."

V.2.
Among Noel's many books were Socialism and Church History (1910), Byways of Belief (1912), and The Battle of the Flags (1922). This last was named because he had hung the green flag of the Irish Free State and also the red flag of Russia in the church, but a band of reactionary students from Cambridge tore them down, and eventually they were condemned as illegal by a consistory court.
The Well of Loneliness, a courageous and serious novel about lesbianism, was prosecuted under the Obscene Publications Act of 1857, condemned as an obscene libel, and was not republished in Britain until 1949.

FR

VI.1.
Dès sa naissance, Fabrice a été condamné par les médecins : son organisme est privé de défense immunitaires.
Ce n'est pas un vieux richard qui va mourir, c'est le petit Chose... Tous les médecins l'ont condamné. Deux fièvres typhoïdes en deux ans, c'est beaucoup trop pour ce cervelet d'oiseau-mouche !


EN

VI.1.
None of us spoke of the war, in which (I think) none of us much believed; but it was there all the time like a nagging pain. Soon, my brother and I knew, it must separate us, and we lived these last months together in the mutual kindness that (I hope and imagine) commonly exists between deeply attached people of whom one has been condemned by the doctors — but we might both be condemned.
Last year the doctors condemned me. I had Bright's disease in the last phase.

FR

VII.1.
Nous partons pour battre le record, mais les conditions météorologiques peuvent condamner cette course contre la montre.
Le suicide de l'homme d'affaires italien au printemps dernier aurait pu condamner définitivement le projet.

FR

VIII.1.
Circonstances aggravantes, le conseil a utilisé l'argent des contribuables pour inciter financièrement les locataires à quitter les lieux, ainsi que pour loger des familles sans abri dans des bed and breakfast, alors que certains logements vides étaient momentanément condamnés, en attente d'être vendus.
En présence d'un nombre important de "fans", il conviendrait de condamner les travées voisines pour créer une sorte de no man's land entre les "visiteurs" et le public local.

FR

IX.1.
Tradition séculaire, le rendez-vous de janvier n'est-il pas condamné, à terme ?
Il y a eu beaucoup de maisons détruites elles étaient insalubres, dira-t-on, et des expulsions plus ou moins déguisées, parce que laisser monter les baux commerciaux, c'est condamner à terme un grand nombre de petits commerces.

EN

X.1.
Did the meat inspector condemn the carcass?
“I think I may be able to help you. You see, the parish owns some property which is rented very cheaply to deserving people. Old Miss Mahoney had a little house in Tanner Road, but she had to go into hospital last week, and if she ever comes out, she'll have to go into a home for old people. So the house might become vacant. It's nothing wonderful, I assure you. It's old and dirty, and I think it's due to be condemned in ten years’ time.”

X.2.
This shelter was in use throughout the life of the trams and trolleybuses and was subsequently used as an office by the author of the "Fares & Tickets" chapter of this book. In 1965 it was condemned as unsafe and locked up. It was destroyed by vandals in August 1980.
A report in The Northern Echo on Wednesday said that 438 pigs in the Wear Valley were condemned as unfit for human consumption in November and December.

EN

XI.1.
Normally, after goods were condemned and sold, the Customs or Excise officer who had made the seizure was entitled to part of the proceeds.
Vanderbeek managed to combine service to his country with material reward. In one instance, both he and Outwater captured a man attempting to deliver six horses to the British Army in New York; in another, Vanderbeek discovered a boat containing twelve live sheep; a cargo of salt was also seized by Vanderbeek and others. Each time the captured goods were condemned by Justice of the Peace Terhune and were rewarded to the captors.

XI.2.
According to the Colonial Records, Val. 4, p. 171, the household goods of those passengers were seized by the naval officer of the port. A hearing was held and an acquittal was issued, but all goods were condemned as forfeit.


 
RETURN TO INDEX