© Contragram
Click on the underlined numbers to see examples of the patterns (then use the "back" button of your browser to return to the patterns).

Click on the underlined verbs to follow references to other lemmas.
 

 

verlangen

désirer

desire

I.

'iets willen doen of willen dat iemand iets doet of geeft'

'vouloir faire quelque chose ou vouloir que quelqu'un fasse ou donne quelque chose' 

'to want to do sth or to want sb else to do or give sth'

1.

NP___NP (van NP / als C2)

 

2.
NP ___ (van NP) te Pinf1

3.
>>> 4.

4.
NP ___ (van NP) dat Pfin

1.

NP___NP

 

2.
NP ___ Pinf1

3.
>>> 4.

4.
NP ___ que Pfins

1.

NP___ NP

 

2.

NP ___ to Pinf1

3.
NP ___ NP to Pinf2

4.
NP ___ (that) Pfin

II. 

'graag willen dat iets anders zou zijn dan het is of iets of iemand heel erg willen'

'préférer que quelque chose soit different de ce que c’est ou avoir trés envie de quelque chose ou de voir quelqu’un' 

'to want something to be different than it is or to want sth/sb very much'

1.

NP___NP

 

2.

NP___ naar NP

 

3.

NP___ (ernaar) dat Pfin

 

4.

NP___ te Pinf

 

5.

>>> 3.

1.
NP ___ NP

2.
NP___NP C2

3.
NP ___ que Pfins

4.
NP ___ (de) Pinf1

5.
>>> 3.

1.
NP ___ NP

2.
NP ___ NP C2

3.
NP ___ (that) Pfin

4.
NP ___ to Pinf1

5.
NP ___ NP to Pinf2 

III.

 

'sexueel begeren'

 

'chercher des rapports sexuels avec quelqu'un'

 

'to want to have sex with sb'

1.
NP ___ 

 

2.  
NP ___ naar NP

1.
NP___

 

2.

NP___ NP

1.
>>> long

 

2.

NP___ NP

IV.

 

'vragen dat iemand iets opdient of verkoopt'

 

'demander que quelqu’un serve ou vendre quelque chose'

 

'to ask that someone serves or sells something'

1.

>>> wensen

 

2.

>>> wensen

 

3.

>>> wensen

1.

NP___

 

2.

NP___NP

 

3.

NP___Pinf

1.

>>> wish

 

2.

>>> wish

 

3.

>>> wish

V.

IDIOMS

1.

>>> wensen

 

2.

>>> op zich laten wachten

1.

laisser à  ___  

 

2.
se faire  ___

1.

leave something to be desired

 

2.

>>> keep somebody waiting

RETURN TO INDEX

TO THE LIST OF ABBREVIATIONS
 

voorbeelden - exemples - examples

NL

 

I.1.
Grootste struikelblok vormen de zogeheten waterverdragen. Nederland verlangt een verbetering van de kwaliteit van het Maas- en Scheldewater. Vlaanderen wil dat de vaargeulvan de Westerschelde wordt verdiept.
Hij verlangde vervolgens financiële tegemoetkomingen en dreigde anders de Rotterdamse bank te zullen laten vallen.

In zes brouwerijen in Dortmund en Dusseldorf hebben werknemers gisteren het werk neergelegd. Zij verlangen een automatische prijscompensatie. Wat wordt van hen verlangd en in welke mate voldoen de ingezetenen aan dergelijke vereisten?
Mag men van het atheïsme eisen wat men van het christendom niet verlangt?
De fiscus roept ergernis op door ook van ex-Joegoslaven documenten van de lokale autoriteiten te verlangen.

Voor een kernwapen wordt zo zuiver mogelijk plutonium van alleen de isotoop 239 verlangd.

 

Van der Heide antwoordt bevestigend en verlangt als tegenprestatie een complete encyclopedie plus een kist whisky.

 

I.2.

Formateur Kok verlangt nog vanavond instemming van de fracties te krijgen met het regeerakkoord tussen PvdA, VVD en D’66.

Hoe kan men redelijkerwijs van de burger verwachten te berusten in een overheid die enerzijds 55 procent van het BNP opsoupeert en een begroting opstelt ter hoogte van niet minder dan 200 miljard gulden, terwijl we anderzijds niet meer van die overheid mogen verlangen om een oplossing van onze collectieve problemen dichterbij te brengen?
Nu valt er zeker veel goeds van de directe democratie te zeggen - het nadeel ervan is evenwel dat het van de staat en van de vertegenwoordigende lichamen verlangt om als louter doorgeefluik te gaan functioneren.

I.4.

Europa is in het Latijn: 'Europa'. Alleen Griekenland zou kunnen verlangen dat er in Grieks schrift ‘Evropi’ aan wordt toegevoegd.
De meeste Palestijnse scholen verlangen ook dat de leerlingen op de schouders van hun uniforme kleding een kleine Palestijnse vlag naaien.
Ook verlangen de fundamentalisten dat de particuliere hulporganisaties verboden worden.

Hij omschrijft zichzelf als een harde werker, die van zijn medewerkers verlangt dat ze dat ook zijn. Het zou bijzonder wreed zijn om van een kroonprins te verlangen dat hij als een monnik door het leven gaat.

Persconferenties na afloop van een voetbalwedstrijd hebben iets overbodigs. Van de trainers wordt verlangd dat ze hun bevindingen weergeven, waarna de journalisten de kans krijgen vragen te stellen.

Het complement kan door zoals vervangen worden:
Zijn tegenspeler, Christo van Klaveren, is terughoudender - zoals zijn rol verlangt.


FR

I.1. 
M. Boshoff souhaite donc un transfert de la population blanche qui le désire et ne veut plus du système de l'apartheid.
Debout, persuadé jusqu'au bout d'emporter la conviction du jury. Persuadé d'arracher cet acquittement tant désiré.
Le curieux désire-t-il une réponse là où il n'y a que questionnement ? " Archimède " s'en tient aux débats [...].
Deux avocats, homme et femme, mariés, vivent en communauté avec deux jeunes femmes. L'épouse désire un enfant. Le mari n'y tient pas.
Le "grand contrat pour l'emploi" que désire le Parti social-démocrate, comme M. Mitterrand en France, se met en place à la base, sans publicité parfois.

I.2.

Selon leurs adversaires, les partisans de l'Inkatha qui désiraient se rendre à Pretoria auraient pris d'assaut les taxis, empêchant de nombreuses personnes de rejoindre leur travail.

 

I.4.
Les responsables du projet désirent que les futures installations, offrant le maximum de sécurité, ne soient pas perturbées par les mouvements des car-ferries qui continueront à évoluer dans le port.

La marquise reçoit le mardi. Comme si, les autres jours, elle désirait qu'on ne la dérangeât point.

 


EN

 
I.1.

Meanwhile, in Edinburgh, there were also a number of deaf adults, former pupils of the Edinburgh Institution, who desired a meeting place for prayers and social contact.

There is no objection to retaining an upper limit on size, though in practice people desiring large houses would either purchase old ones or wait until building costs fall.


I.2.
There were no grounds for redrawing borders; “The Germans of Switzerland and Alsace do not desire to be reunited to Germany any more than the French in Belgium and Switzerland wish to become attached politically to France”.
“For good reasons which you may or may not understand, I desire to remain here in the wilderness away from those to whom I may inadvertently bring catastrophe.”
Nor had she any means of forming an independent judgment even if she had desired to do so.

It will not be desired to find all people who absent themselves without leave.

In clauses of comparison the complement may be omitted:
If clients are able to pay the bill they can get advice from a solicitor as often as they desire and on whatever topic they choose.

I.3.  
When James dispatches Paul and others on missionary expeditions, he desires them to convert people to Jesus's form of Judaism.
I expect to double the yield of Tobacco this harvest, but I am sensible that you desire us to put more land under the cane, this sugar trade being the more profitable at home and the Negroes most apt to its cultivation.
The response of the Treasury official upon receiving the nomination, according to the duke, was to “put the presentation in his pocket, desiring me rather to name somebody that might be useful for my interest, for nobody knows this Achterlonie”.
For instance, if, in Ex. 1, the passage were desired to be played mf instead of ff, the cellos could be equally divided if the 1st cello parts were marked f while all the other parts were marked mf.

In clauses of comparison the complement may be omitted:
The local authorities tended to be more generous in their revision than the Board desired but most of the arrangements agreed showed that the authority usually got its way.

I.4.
I desire you'll not oppress me more with your follies and your violence.
"Since he speaks in the name of the King's Grace, my lord, he can command . But you he asks . He desires that you take over the keepership of the royal castle of Berwick."
An identical sum was bequeathed by Margaret, countess of Foix, vicomtesse of Béarn and Marsan, in March 1319, to send a Béarnais noble of her family or household to serve in Outremer . She desired that the legacy should not be in any way altered by the pope nor any other person.
We do not desire to impose a blueprint on England. Rather, we desire that the commission should recommend the most appropriate form of local government for a particular area.

NL

II.1.
Zo hij al eens brieven krijgt, zullen het wel klaagzangen zijn van vrouwen tussen de veertig en de vijftig die niets meer verlangen en verwachten en voor alle leegte troost zoeken bij een brave ziel.

II.2.
Robert Vunderink kent het gevoel maar al te goed. Jarenlang verlangde de marathonschaatser naar dát moment, het moment dat hij de ijzers weer onder kon binden.
Een vriendelijke barak, latrines in plaats van WC’s, en mensen die hevig terug verlangden naar dat ene dorpje in India of Tanzania, meer veldwerkers dan ambtenaars.
De vrede op aarde waar Palestijnen, Bosnische moslims en Ruandezen zo vurig naar verlangen, dat is Nederland op zondag.
Het zou immoreel zijn om te verlangen naar een nieuwe communistische partij.

II.3.

Vindt u dat u zich op de verschillende terreinen van het leven steeds tot het uiterste inspant en verlangt u er vaak naar dat u wat ontspannener en laconieker kon zijn?

 

Omdat ze hun ware identiteit zijn kwijtgeraakt, verlangen ze dat iets of iemand hun het gevoel zal geven dat ze bijzonder zijn.

Over het algemeen hebben vrouwen minder interesse in losse verhoudingen dan mannen, zelfs als zij soms denken dat zij dat wèl hebben of zouden moeten hebben. Vrouwen verlangen dat seks leidt tot een zekere emotionele band.

II.4.
Odysseus blijft boeien als slimme strateeg, als zwerver en vreemdeling die jarenlang verlangt terug te keren naar zijn vrouw Penelopeia en naar Ithaka, het eiland van zijn geboorte.


FR 

II.1. 
Le capitaine ne leur offrit qu'une figure "jaune et striée de rouge aux joues". Les dreyfusards désiraient un accusé éloquent.
Les quatre millions de chômeurs allemands et les appels à la raison des hommes politiques de tous bords pèseront aussi pour éviter ou mettre fin à un conflit que personne ne désire.

Ainsi, il était vrai que jadis il avait désiré la sainteté, mais ce voeu, il ne le formulait pas, il ne se l' avouait pas ; à peine savait-il que, dans d' obscures régions de son âme, de telles pensées le travaillaient. (Green in Frantext)
« Pauvre Maurice, osa-t-elle penser une seconde, s' il devait mourir avant moi, que ce soit au moins subitement!» Puis Marie battit en retraite, ne désira plus qu' un accident, grave et spectaculaire. Moins grave que spectaculaire, bien entendu. (Bazin in Frantext)

 

II.2.

Soudain, je le désirais loin de moi, comme on cherche à s' échapper d' une chambre de malade. (Gracq in Frantext)

 

II.3.

De l'autre côté du Rhin, en France, une incapacité complète des partenaires sociaux syndicats et patronat à mettre sur la table de négociations les vraies questions, un Etat qui se retrouve, de ce fait, isolé et qui, en apparence le plus solide d'Europe, est à la merci de quelques milliers de manifestants, une opinion qui, au lieu de découvrir dans les conflits sociaux la pathologie normale d'une société, s'affole et veut y deviner les prémices d'une révolution, des médias qui, à force d'annoncer l'explosion sociale, semblent désirer qu'elle arrive, afin de rendre l'actualité enfin "chaude".

 

Stepan: Dora, ne me juge pas mal. Je souhaite que Yanek vive. Nous avons besoin d' hommes comme lui. Dora: Lui ne le souhaite pas. Et nous devons désirer qu' il meure. Annenkov: tu es folle. Dora: Nous devons le désirer. Je connais son coeur. C' est ainsi qu' il sera pacifié. (Camus in Frantext)

 

II.4.
A défaut d'être l'élu de son pays natal, on peut désirer s'enraciner dans sa terre d'élection, ou se prendre d'affection pour elle. C'est ce qui est arrivé à Edwige Avice, qui, membre du gouvernement socialiste, après avoir été élue député de Paris, s'est trouvée parachutée, en 1988, dans le Grésivaudan, près de Grenoble.
On avait seulement oublié [...] que le fait de confier à une femme, la célèbre Durastante, le rôle de Marie-Magdeleine allait entraîner un blâme sévère du pape, Clément XI, dont le prince Ruspoli désirait pourtant s'attirer les bonnes grâces en organisant pour la fête de Pâques un de ces oratorios dont le souverain pontif était grand amateur.

 

" Je ne rappellerai point ce qui s' est passé ni dans ton parc, ni dans ta chambre... depuis ces moments délicieux où tu m' as fait éprouver tout ce qu' un amour plaint, et non partagé, peut donner de plaisir au monde, tu m' es devenue si chère que je n' ai plus osé désirer d' être heureux à tes dépens... etc " (Guéhenno in Frantext)

 

Sans doute aurait-elle désiré être là avec quelqu'un d'autre à qui elle n'aurait pas pris la peine de sourire. Maintenant que Joseph était parti et que la mère désirait tant
mourir, vraiment, chaque jour le besoin s'en faisait davantage sentir.
(Duras in Frantext)

 


EN

II.1.
A notable achievement of ACT has been the passing of the Education (Northern Ireland) Act of 1978, permitting the establishment of multi-denominational schools where such is desired by adequate numbers of parents.
With an emotional frankness almost unique in pre-twentieth century philosophy, Pascal insists on his unhappiness and anxiety: “We desire truth, and find within ourselves only uncertainty.”

John Wesley said: `Give me a hundred preachers who fear nothing but sin, and desire nothing but God, and I care not a straw whether they be clergymen or laymen..

II.2.
He may have once cared about her fright, may have once set her mind at ease, but he was no longer that man. Now, he simply desired her gone.

II.3.
It was difficult for the Government to judge in present circumstances whether a majority of the electors desired that capital punishment should be abolished.
I no longer believe — nor do I desire — that Semiology should be a simple science, a positive science, and this for a primordial reason: it is the responsibility of semiology... to question its own discourse... finally, science knows no site of security, and in this it must acknowledge itself as writing.
She soon set off for Leicester, where she sobbed "hideously" and was put in prison with two unlucky fellow-pilgrims. However, there were people there who were "greatly desiring that she had been out of that country", and she bustled off to York, where the Archbishop paid a man five shillings to lead her out of the town.

Although there is no exemption for a contract which consists exclusively of the international supply of services, a mixed contract (eg supply and installation, or supply and supervision of installation, of plant abroad) will come under s 26. Therefore in such cases, where it is desired that the UCTA not apply, one method is to draft one contract for both goods and services, and not two separate contracts for each element.

II.4.  
Jessie Stephen's mother wished she had not had so many children and did not desire to have more.
I was almost glad when Mr Robinson decided to tell the company at large of his Italian journeyings with Wordsworth, who desired to be back at home with every step they made, and could only with the utmost difficulty be persuaded to look about him.
It is true that the National Deaf Club attracted a few members from the provinces, but by and large, its membership has been confined mostly to London and its environs. It was originally founded as the Deaf Friends' Club for the oral deaf who desired to have the opportunity of meeting together for social intercourse and mutual improvement.
In its purest form their argument is that Orkney is an area where agricultural owner-occupancy, depopulation, and the conservatism of successive local authority administrations have encouraged a tradition of private housing. It is argued that whilst this tradition continues today it has been accelerated by the arrival of North Sea oil money and consolidated by the housing needs of incoming workers many of whom desire to own their own property.

White French polish is milky-white and is used on bleached wood and marquetry, and in all cases where it is desired to keep the wood as light as possible.

II.5.
Social-science studies have shown that the average lifetime of a ufologist is about two years, after which the individual faces a crisis point. He, or she, finds that the reality of the subject is not what he desired it to be and that he cannot even prove its basic tenets.
Gascoigne suspected that MacArthur wanted a peace conference to take place because it would convey the impression of activity to the Japanese but that MacArthur did not necessarily desire a treaty to emerge from it.

NL

III.1.
Liefdespoëzie, vooral die uit vroegere eeuwen of tijden, is dan ook eerder verliefdheidspoëzie. De minnaar verlangt, hoopt, verwacht, vreest, ziet reikhalzend uit.

III.2.
Penelopeia verlangt naar hem en wordt heen en weer geslingerd tussen hoop en wanhoop.


FR

 

III.1.

Sade n' obéit en réalité qu' à la loi inlassable du désir. Mais désirer sans limites revient aussi à accepter d' être désiré sans limites. La licence de détruire suppose
qu' on puisse être soi-même détruit.
(Camus in Frantext)

III.2.
Le narrateur est obsédé par la forme la plus tangible de sa virilité, jusqu'à souffrir physiquement de cette tension permanente qui lui fait désirer sans cesse sa fiancée mais aussi une jeune juive aperçue, ou cette malingre jeune fille penchée vers la mort, et pourquoi pas cette Marguerite manchote, sa logeuse, accroupie sur le rituel de ses défécations nocturnes, une tension qui le rapproche de ses frères inversés qui hantent les jardins de Notre-Dame en quête de caresses masculines et périlleuses...
Mais Casanova n'est pas Don Juan ; il a aimé les femmes qu'il a désirées et, par le souvenir et l'écriture, il leur est resté, à sa manière, fidèle et constant.


EN

III.2.
He might desire her — he did desire her — but he would not marry her only for that!
“Don't you want to be desired?”
Over the months Jay found she liked being around Lucy, enjoyed desiring her and doing nothing about it.
No longer did I desire conventions of little nymphets, each one wearing playboy's plastic name badge.

FR

IV.1.
« Vous désirez, Monsieur ? » Elle est très jeune, avec une poitrine plate d'androgyne, un doux visage moutonnier qui sourit comme ceux des portraits. « Je désirerais me faire photographier.» (Genevoix in Frantext)

IV.2.

Je me sentais flotter dans un de ces climats merveilleux où les veines de l'atmosphère sont pleines d'alcool, où le moindre refus serait stupide, opaque, impardonnable, aussi prenais-je une moustache du Tyran et allais-je la porter à ses pieds. Puis il désirait une oreille, un oeil, un pied, un bouton et j'exécutais ses ordres sur un
mouvement de ballet où l'on aurait reconnu sans peine les machineries de Quinault et de Pierre Corneille. (Nimier in Frantext)

 

IV.3.

« Vous désirez, Monsieur ? » Elle est très jeune, avec une poitrine plate d'androgyne, un doux visage moutonnier qui sourit comme ceux des portraits. « Je désirerais me faire photographier.» (Genevoix in Frantext)

FR

V.1.
Equipements vétustes, sécurité qui laisse à désirer, tarifs élevés, trains vieillots et sales, retards... Le système des chemins de fer britanniques est aujourd'hui vétuste et surchargé.
Mais à en juger par le premier épisode, le doublage en français laisse à désirer et le scénario ne brille pas par un humour particulièrement raffiné.

V.2.

Les volumes en jeu ne donnent pourtant guère matière à comparaison ; les experts estiment les besoins russes à environ 3 millions de tonnes par an alors que les derniers achats de l'Inde datent de la campagne 1989-1990 et qu'ils n'étaient que de 300 000 tonnes. Mais ce pays sait se faire désirer et se joue des opérateurs.
Une combinaison de provocation, d'anarchisme joyeux et de romantisme quelque peu fleur bleue, le tout solidement charpenté par un professionnalisme construit sur l'expérience. Avec Système D, leur dernier album sorti il y a peu, les duettistes se sont fait désirer. Quelques années.

 


EN

V.1.
The objective is not to report on an individual teacher, but appraisals have highlighted teachers whose performance does leave a lot to be desired.
The distribution of the tickets for this match left a lot to be desired.
A masked raider whose disguise left something to be desired has been jailed.
What little service there is at meal times also leaves much to be desired.


 
RETURN TO INDEX