© Contragram
Click on the underlined numbers to see examples of the patterns (then use the "back" button of your browser to return to the patterns).
Click on the underlined verbs to follow references to other lemmas.
 

 

benoemen

nommer

appoint

I. 

'iemand aanstellen, met een ambt bekleden' 

'donner une fonction ou un titre à quelqu'un' 

'to officially choose sb for a position or an award'

1.
NP ___ NP (om te Pinf) 

2.
NP ___ NP als/tot C2

3.
NP ___ NP in/op NP 

4.
>>> 2./3.

1.
NP ___ NP (pour Pinf) 

2.
NP ___ NP (comme) C2

3.
NP ___ NP à NP 

4.
NP ___ NP LOC

1.
NP ___ NP (to Pinf) 

2.
NP ___ NP (as) C2

3.
NP ___ NP to NP 

4. 
>>> 2./3.

II.

'iets of (in het Frans ook) iemand een bepaalde naam geven' 

'donner un nom à quelque chose ou (en français) à quelqu'un' 

'to give sth or (in French) sb a specified name'

1.
NP ___ NP 

2.
NP ___ NP als C2

3.
NP ___ NP MAN 

4. 
>>> noemen

5.
NP ___ NP met NP 
 

1.
NP ___ NP

2.
NP ___ NP C2

3.
NP ___ NP MAN 

4.
NP ___ NP d'après NP

5. 
>>> 3. 
 

1. 
>>>
name

2. 
>>>
call / name

3. 
>>>
call / name

4. 
>>> call / name

5. 
>>> name

III. 

'(van een woord) naar iets verwijzen' 

'référer à quelque chose

'(of a word) to refer to sth'

1.
NP ___ MAN 

2.
NP ___ NP

1. 
>>> référer

2. 
>>> référer

1. 
>>> name

2. 
>>> name

IV. 

'genaamd zijn' 

'avoir pour nom ou pour qualification' 

'to be named sth'

1. 
>>> heten

2. 
>>> heten

1.
NP se ___ C1 

2.
NP se ___ MAN

1. 
>>> call / name

2. 
>>> call / name

V. 

'de identiteit van iemand of iets onthullen of namen verschaffen of opnoemen' 

'révéler l'identité ou citer le nom de quelqu'un ou quelque chose' 

'to reveal the identity or to provide the name of sb/sth'

1. 
>>> noemen

 

1.
NP ___ NP 

1. 
>>> name

VI. 

'iets (in het bijzonder een tijd of plaats) bepalen' 

'fixer une date, un endroit, ...' 

'to fix sth, esp. a date or a place'

1. 
>>> vaststellen

1. 
>>> indiquer / proposer

1.
NP ___ NP (for NP)

RETURN TO INDEX

TO THE LIST OF ABBREVIATIONS
 

voorbeelden - exemples - examples

NL

I.1.  
Het Amerikaanse autoconcern Chrysler, waarop onlangs een omstreden overnamebod is uitgebracht, heeft een nieuwe topman benoemd voor de activiteiten in Europa.
De Nigeriaanse militaire leider, generaal Sani Abacha, heeft gisteren een nieuwe regering benoemd die negen generaals omvat.

Hij riep vanochtend op tot kalmte en benoemde een onderzoekscommissie om de oorzaak van de vliegramp te onderzoeken.

I.2.
C2=NP
De VEB noemt de beslissing om oud-minister A.P.J.M. van der Stee te benoemen als lid van de raad van commissarissen als voorbeeld.
Volgens de Zuidafrikaanse staatsradio is de regering van plan Boesak te benoemen als haar ambassadeur in Lissabon, de enige vacante ambassadeurspost.
Het bedrijf benoemde Nyirenga als aidsraadgever en hij begon aan een grootschalige voorlichtingscampagne onder de werknemers.

W. Schaap, nu nog directeur van Audax-uitgeverij Kontekst is benoemd tot directeur van Cascade.
Het Vaticaan heeft dr. J. Punt benoemd tot bisschop voor de Nederlandse strijdkrachten en tot hulpbisschop van Haarlem.
En even later kwam uit Ambon een telegram dat hij was benoemd tot lid van de Zuidmolukkenraad - de volksvertegenwoordiging van de Molukken op Ambon.
De Amerikaanse regering heeft een jurist, Robert Owen, benoemd tot arbiter in de Bosnische federatie.
De nu 85-jarige werd na zijn emeritaat door minister Johannes Rau tot zijn speciale vertegenwoordiger benoemd, met de opdracht de betrekkingen tussen de universiteiten van Nordrhein-Westfalen, Nederland en België te bevorderen.

I.3.
Bondskanselier Vranitzky veranderde wel de samenstelling van zijn deel van de regeringsploeg en benoemde twee jonge figuren op belangrijke ministersposten.
Een grondrecht was met voeten getreden, immers alle Nederlanders kunnen in elke overheidsfunctie benoemd worden.
“Eindelijk een officier met fantasie en verstand”, zou Adolf Hitler hebben opgemerkt toen kolonel Claus Graf Schenk von Stauffenberg op 1 juli 1944 op zijn hoge post binnen de Duitse strijdkrachten werd benoemd.
Onder leiding van Thurgood Marshall - die eind jaren zestig als eerste zwarte werd benoemd in het hoogste rechtscollege van Amerika - procedeerden ze net zo lang tot het Hooggerechtshof [...] segregatie op openbare scholen onwettig verklaarde.


FR

I.1.
Un gouvernement de transition, à base élargie, devait être nommé samedi 1 janvier, a annoncé le premier ministre du gouvernement sortant, Agathe Uwilingiyimana.
Seule la France a nommé un nouveau chargé d'affaires, qui vient de faire un premier séjour à Kaboul.

Un juge chilien, nommé pour enquêter sur la mort en 1976 d'un diplomate espagnol, Carmelo Luis Soria, a recommandé, jeudi 30 décembre, qu'une amnistie soit décrétée pour cette affaire.
Mgr Ruiz a accompagné le commissaire Manuel Camacho, nommé par le président Salinas, pour tenter de résoudre le conflit, dans sa première tournée du Chiapas [...].

I.2.
C2=NP
Bernard Auberger a été nommé en avril 1993 vice-président du Crédit du Nord tout en restant membre du directoire de la Compagnie bancaire et président de Cortal.
QUAND François Bayrou, tout juste nommé ministre de l'éducation nationale au printemps 1993, veut s'exprimer sur l'enseignement privé, il sait précisément où le faire.

NOMINATION EUROTUNNEL : un nouveau directeur général. Eurotunnel, société concessionnaire du tunnel sous la Manche, va nommer Georges-Christian Chazot [...], PDG d'Adia, comme directeur général. Eurotunnel, dont le conseil d'administration doit entériner ce choix, n'a pas démenti cette information de l'AFP.
A son arrivée Rue de Valois, Jacques Toubon, ministre de la culture, avait nommé comme médiateur de ce conflit, Yves Monnet, avocat général à la Cour de cassation.

I.3.
Né à Turin le 15 février 1927, il a été nommé en 1979 au siège de Milan, à la tête du plus grand diocèse du monde en nombre de prêtres et de fidèles, avant d'être créé cardinal en 1983.
En outre, c'est la première fois qu'un Parisien est nommé à la tête du mouvement.

I.4.
A moins d'un an des législatives de mars 1993, Jack Lang, ministre de l'éducation nationale et de la culture, récemment nommé rue de Grenelle, sait bien les risques qu'il court.


EN

I.1.
Mr F P R Hinchliffe, for the Lord Mayor, said that Alderman Biggs, as returning officer, had the right to appoint a deputy— in this case the town clerk— who, in turn, was authorised to appoint deputies.
Labour would create an independent environmental protection agency, appoint a "green" minister, introduce new planning laws and give local authorities powers and resources to improve the environment in their area.
Lowndes Queensway, the troubled furniture and carpets retailer which recently completed a £18.5m refinancing, has appointed two heavyweight non-executive directors.

The Queen has appointed a tory, aristocratic, soft drink, beer, insurance, gas light and coke, match, banking and estate company chief to be governor-general of Australia.
A bad-weather spell last year cost the show a credit reserve which had been slowly built up, and a committee was appointed to explore ways in which funds could be raised during the year.
England senior international referee Fred Howard has been appointed to referee the Pilkington Cup final between Bath and the Harlequins at Twickenham on May 2.

I.2.  
C2=NP
New Zealand's greatest fighter ace, group Captain Alan (Lucky) Deere, who destroyed 21 enemy aircraft during the war, has been appointed aide-de-camp to the Queen in place of group Captain H E Brufton, who is retiring from the R.A.F.
This week Robin Nash, responsible for sitcoms including Terry and June, was appointed the new head of comedy at BBC television.
In 1957 Andronikos was appointed a lecturer in classical archaeology at Thessaloniki University, and in 1961 promoted Professor; he retired in 1983.

Forecasting his impending departure, Burns, who was appointed as a consultant in April of last year, said on Radio Sheffield that if he was dismissed he would be seeing his solicitor.
After the Barons' War, a number of feudal magnates with great local estates were appointed as Forest wardens.
The company has appointed Bob Dover as the project chief charged with bringing the car to efficient production.

I.3.
He was appointed to the county panel only this season.
Sandford, a lawyer before becoming the youngest chief executive in local government, was upset when his name was leaked to the press, and Taylor is incensed to find himself suddenly only a contender for a job to which he was appointed in August.
Mr Spalvins holds a crucial 20 percent stake in Bell Resources and asked Australia's High Court to appoint a receiver to the company.

NL

II.1.  
En wat zou je trouwens moeten benoemen? Het tot dusver naamloze dat een woord verdient is ook niet zo vlug gevonden.
Hoewel de nakomelingen van het rationalisme en de Verlichting vaag of uitdrukkelijk in de maakbaarheid van de wereld geloven, doen zij praktisch niets om de problemen op te lossen en beperken zij zich er voornamelijk toe deze te benoemen.
Hij moest en zou dat geheimzinnige geschenk uit Nederland verklaren. Tenslotte was het benoemen van artefacten zijn vak.

II.2.
C2=NP
De speaker van de Knesset doet er nog eens een schepje bovenop door Nederland als de leverancier van het grootste contingent SS'ers te benoemen.
Zijn schuttersofficieren staan zwierig ten voeten uit geschilderd in krijgshaftige en toch elegante posen, compleet met de losjes geplooide ledematen die de kenner direct als ‘speelbenen’ en ‘renaissance-ellebogen’ kan benoemen.

II.3.
'De prijs van een reis', zo was het debat benoemd en het moest gaan over zaken als het spitsvignet, rekeningrijden, milieuheffing op benzine en de kosten van het openbaar vervoer.

Afhankelijk van het aanbod ontstaan er steeds nieuwe indelingen, alsof de wereld bij z'n eigen verkoop pas afdoende kan worden benoemd.

II.5.
Een woord komt in de mode. Jaren en jaren heeft het in het verborgene bestaan en plotseling wordt het links en rechts gebruikt. Hoe komt het? Wordt er iets mee benoemd dat kortgeleden niet bestond, en heeft het dus eigenlijk een nieuwe betekenis gekregen?


FR 

II.1.
Il est en revanche légitime de dénoncer la propension facile à renoncer à la langue nationale et à nous priver du pouvoir, comme dans le Golem, de nommer les choses et de les faire exister.
L'écriture est à la fois outil de conquête, car elle permet de nommer les lieux et les choses, mais aussi instrument de libération, puisque celui qui raconte peut maîtriser le monde par l'esprit.

II.2.
C2=NP
Pour les distinguer des grands complexes industriels (telle la chaudière nucléaire) ou des projets [...] on les nomme macrosystèmes techniques, ce qui permet de mettre l'accent sur leur taille et sur leur prétention à dépasser toute frontière culturelle, politique ou géographique.
Jeune, avenant, le crâne forcément dégarni, l'homme s'est passionné pour cette "vapeur d'eau qui se condense sur la vitre sous forme d'eau liquide", qu'il nomme plus poétiquement "figures de souffle".

L'ex-Yougoslavie est l'exemple le plus proche de cette inhibition de l'Occident "incompréhensible" pour le commun des mortels et d'une attitude qui rappelle ce qu'en d'autres temps on nomma la "politique d'apaisement".
Aujourd'hui, on souhaite retrouver sa dignité, même sur le tard, pour éviter cette béance du non-dit que Jacques Lacan nommait la forclusion.

II.3.
Le patient "D", ainsi nommé dans le rapport qui devait être publié dans l'hebdomadaire britannique The Lancet, est le seul qui présentait un comportement à risques en raison de ses rapports sexuels avec des partenaires masculins.
Ils font part de leur enthousiasme pour la révolution bolchévique dans les Lettres de Spartacus (ainsi nommées par référence au dirigeant d'une révolte d'esclaves sous l'empire romain) et appellent le prolétariat allemand à suivre l'exemple des Russes en créant des "conseils" d'ouvriers et soldats à l'image des soviets.

II.4.
Fondé en 1981 par Robert Redford et nommé d'après le personnage qui fit de l'acteur une super-star […] le Sundance Institute, situé dans l'Utah, s'est donné pour objectif de "soutenir et de favoriser de jeunes scénaristes et réalisateurs à l'approche originale […]."

NL 

III.1. 
Het kan ook anders: er bestaat wel een woord voor dit ding, het verschijnsel, maar het heeft een gebrek: het benoemt wel objectief maar dat is te weinig.

III.2. 
Daarnaast heeft ook het Portugees, net zoals het Frans of Italiaans, woorden overgenomen die de Nederlandse waterwerken benoemen (polder, dique).
Wij zijn ons echter minder bewust van de innerlijke wereld van het denken. Deze wereld is minder concreet dan de fysieke wereld. Onze ogen en oren kunnen haar niet waarnemen. Evenmin kunnen woorden haar gemakkelijk benoemen en beschrijven. 

FR

IV.1.
Tous deux sont le creuset du tourbillon des corps : les danseuses qui divertissent les empereurs romains se nomment les gades, nom qu'elles doivent à leur ville d'origine, à savoir Cadix.
Sur le modèle de la Nuit, il a exécuté nombre de compositions compartimentées et morcelées, quelques-unes tadmirables de grandeur ragique. L'une des dernières, figures brisées sur fond rouge pompéien, se nomme Apocalypse.
Alors Franschhoek ne lésine pas sur le qualificatif identitaire: le principal café du village est, évidemment, "Français", le restaurant se nomme "Chez Michel" ou "Chamonix", le magasin d'antiquité est à l'enseigne du "Déjà vu" et l'hôtel s'appelle, il fallait s'y attendre, "Hôtel des huguenots".

IV.2.
Nombre de "purs", comme ils se nommaient, trouvèrent refuge dans les places fortes audoises, avant de périr sur le bûcher.

FR

V.1.
Marcus Klingberg, écrit Brossat sans le nommer, "s'est refusé à oublier sa dette, à se retourner en déçu du socialisme réel, à l'encontre de tant d'autres qui eurent des parcours comparables."
Ils sont vingt-sept sur scène. Les nommer tous [...] tournerait à l'annuaire.

EN

VI.1.
In the Wheldrake Ings account book for 1868–1934, it is specified that the meadows be mown on the dates appointed by the Ings masters, and that thereafter a carefully controlled number of cattle, branded with a W, may be pastured until the autumn, when they are taken off on "Ings Breaking Day", a custom which is still observed.
The Merchant Shipping (Oil Pollution) Act 1971 imposes civil liability upon the owner of a ship carrying a cargo of persistent oil in bulk for escape or discharge of persistent oil from the ship. From a date to be appointed the Act is amended by the Merchant Shipping Act 1988 and the account here is of the Act as amended.
Next morning, Morton was at Rivington's studio at the time appointed.

At the time appointed for the auction the poor and the thrifty were left to man the ramparts; everyone else crowded into the hall of the Residency which was considered to be the most suitable place for the proceedings.
If there is no quorum present within half an hour of the time appointed for the meeting, it must be adjourned for not morethan twenty-one days (r 6.91(3)) to such a time and place as the chairman thinks fit (r 6.91(2)).
I sent her the manuscript, and she appointed a day for me to come to tea and take it back. 


 
RETURN TO INDEX