© Contragram
Click on the underlined numbers to see examples of the patterns (then use the "back" button of your browser to return to the patterns).

Click on the underlined verbs to follow references to other lemmas.  

 

zich verontschuldigen

s'excuser

apologize

I. 
'verschoning vragen' 

'exprimer son regret d'avoir agi de façon non appropriée' 

'to say you are sorry' 

1. 
NP ___ (MAN) 

 

2. 
NP ___ bij/jegens/tegen/ tegenover NP 

 

3.  
NP ___ voor/over NP (bij/tegenover/... NP)

 

4. 
NP ___  (ervoor) dat Pfin  (bij/tegenover/... NP)

 

5. 
NP ___  (ervoor) te Pinf1  (bij/tegenover/...  NP)

 

6. 
>>> 3./4.

1. 
NP ___ (MAN) 

 

2. 
NP ___ auprès de NP 
 

 

3. 
NP ___ de NP (auprès de NP)

 

 

4. 
>>> 5./dire en s'excusant  
 

 

5. 
NP ___ (auprès de NP) de Pinf1 
 

 

6. 
>>> 3.

1. 
NP ___ (MAN) 

 

2. 
NP ___ to NP 
 

 

3. 
NP ___ for NP (to NP)

 

 

4. 
NP ___ (to NP) that Pfin  . 
 

 

5. 
NP ___ (to NP) for Pger1 
 

 

6. 
NP ___ (to NP) for NP Pger2

 

RETURN TO INDEX

TO THE LIST OF ABBREVIATIONS

voorbeelden - exemples - examples

NL  

I.1.   
Laat op de avond kwam hij onverwacht aanzetten bij een van de families. Hij verontschuldigde zich onhandig, voelde zich een indringer, maar hij was welkom. 
We verontschuldigden ons stamelend, nee, we wilden niemand kwaad doen en beloofden voorzichtiger te zijn. 
Hij raadde na kritische lezing van het manuscript, zijn vader af zich in het voorwoord te verontschuldigen, verwijzend naar het bekende qui s’excuse, s’accuse. 

I.2.    
Ook nadat het slachtoffer in het veld was teruggekeerd, verontschuldigde de voetbalgrootheid zich niet bij de Heerenvener. 
De Belgische journalisten verontschuldigden zich bij hun Nederlandse collega’s. Dit was het beste voetbal van België. 
IEC-vertegenwoordiger Rud verontschuldigt zich tegen mij: ,,U bent hier op het Afrikaanse platteland, meneer.'' 
C. Boeij, tevens directeur van de Alkmaarse gevangenis De Schutterswei, eiste toen dat Justitie zich verontschuldigde tegenover Kranendonk en wilde dat Kranendonk schadevergoeding kreeg wegens 'gederfde levensvreugde'. 
Uit het nawoord blijkt dat dit ten dele te danken is aan de redactionele beslissing om levende filosofen niet mee te laten doen. Kenny verontschuldigt zich hier halfhartig jegens Von Hayck en Popper (die prompt stierf).  

Een enkele keer nog een ander voorzetsel dan bij/jegens/tegen/tegenover

Voordat de advocaten van leer trokken tegen de aanklachten, verontschuldigden zij zich in de richting van de twee slachtoffers Jolanda en Evelien. 

I.3.   
Minister Jorritsma verontschuldigt zich voor de onjuiste informatie die haar voorgangster, CDA-minister Maij-Weggen, de Kamer heeft verstrekt. 
Hij zei dat de partij eens moet ophouden met zich te verontschuldigen voor het woord ‘socialisme’. 
De hoofdredactie van Time heeft zich later verontschuldigd voor een donker gemaakte omslagfoto van Simpson, waar zijn ras sterk werd geaccentueerd. 
Hij verontschuldigt zich overal voor, zelfs voor het feit dat hij negen kinderen heeft.  
Natuurlijk waren er vrouwen die achter hem aanzaten, daarvoor kon hij zich bij zijn echtgenote bezwaarlijk verontschuldigden. 

We nemen afscheid van Pinar Serim en haar ouders, beleefde mensen die zich uitputtend verontschuldigen over de bescheiden ontvangst, wat wij weer uitputtend tegenspreken. 
Als ik me verontschuldigde over het gedrag van mijn landgenoten haalde mijn man zijn schouders op en deelde uit wat hij had.

I.4.  
Toen een Nederlandse distributeur twee jaar geleden een draagbare telefoon meenam naar het filmfestival van Cannes, placht hij zich te verontschuldigen dat zijn vrouw elk moment kon bevallen. 
“Het moest wel in een weekeinde allemaal, want de hele verdere week heb ik afspraken”, verontschuldigt J. de Mol zich. 
Hij en de anderen hadden het een beetje laat gemaakt, verontschuldigt hij zich. 
Hij verontschuldigde zich tegenover de horecawereld dat de verruiming van de openingstijden eerst nog door de inspraakmolen moest. 

“Ik wilde me altijd nog verontschuldigen dat ik jullie daar toen naar toegestuurd heb”, zei hij toen ik over de Hellfire Club’ begon. 

 

De moderne apostel verontschuldigt zich ervoor dat hij zich in mijn taal niet goed kan uitdrukken, waarop ik hem minzaam toestemming geef over te schakelen op de minderheidstaal van België. 

I.5.  
Laat schuchtere nieuwkomers, die zich verontschuldigen de sandaal alleen te hebben aangeschaft voor een verre warme reis, zich verlustigen in de gevaren. 
En dus wellen de golven woede als een opzettende vloed aan terwijl in het culturele centrum burgemeester Nawi de bevolking oproept rustig te blijven en de stadsrabbijn PeretsZioni zich verontschuldigt niet lang te kunnen blijven. 

De tweedeling tussen de twee jongens was retorisch; nog altijd was het alsof Bertolucci zich er voor wilde verontschuldigen een aristocratisch wonderkind te zijn, geboren in een verkeerd nest, alsof hij een abstracte Geschiedenis de schuld wilde geven van een onvermogen dat in mijn ogen vooral cinematografisch en creatief was. 


FR  

I.1.  
Et quand il s'égare, une fois, assimilant meubles, vêtements et " bimbeloterie ", il prend soin de s'excuser avant même de discuter d'éventuelles mesures de soutien. 
Une deuxième cliente pousse la porte. Il s'excuse, il doit interrompre la conversation, il le regrette. 

I.2.   
Quelques heures plus tard, un officier de liaison serbe " s'est excusé auprès du général [britannique] Michael Rose, commandant la FORPRONU en Bosnie ", selon le porte-parole des Nations unies à Sarajevo, Claire Grimes.  
Comme prévenu, Michel Arrivé, heureusement, ne pipe mot : il lui aurait fallu s'excuser, une troisième fois, auprès de quelques derviches parisiens dont les regards se portent plus volontiers sur la mode que vers La Mecque.  

I.3.   
Mais au lieu de s'excuser poliment de son retard et de poser le bout de ses fesses sur la banquette, il parle fort, il mange avec ses doigts, il renverse du vin sur la nappe.  
Pour les hommes du FIS, la femme est un vagin ambulant, tonne-t-elle, en s'excusant de l'expression.

Engagé sur une voie sans retour, il attend cependant le mois d'avril 1993 pour s'excuser auprès des Noirs des torts causés par l'apartheid à leur communauté. 
Docteur Paul, ce soir-là, s'était trouvé réduit à s'en excuser auprès des téléspectateurs, mais Mister Amar s'en moquait bien.  

I.5.  
Près d'un tombeau, deux hommes pleurent les amis et la jeunesse, palpent le marbre tiède des morts, chair contre chair, apostrophent les rescapés qui s'excusent de devoir nous quitter.  
A l'écran, il s'excuse presque d'être là. 
Après quelques mots de bienvenue d'un journaliste japonais s'excusant auprès de Leurs Majestés de prendre de leur temps, le jeu des questions et des réponses se déroule selon le scénario prévu pendant quarante minutes. 


EN  

I.1.  
“I'd better go round there and apologise right away.” 
He said Vera could have her job back if she apologised. 
“I want to apologise,” she said. 
“He proved us wrong and we've apologised, but I think most parents would have reacted exactly the same way.” 
Herman bumped into Herr Hocher and apologised profusely. 
“I must apologize profoundly, sir.” 
He apologised in advance if he should be too expert, but Jessica conceded graciously she had nothing against technique per se, it just got in the way of animal passion sometimes. 
I would apologise unreservedly if I thought any of them have been a mistake but I don't believe they have been. 

I.2.   
I apologise to any who are offended. 
Equally, it is also important for parents to apologise to their children when they have wronged or harmed them in some way. 
“We apologise to customers”[as they insist on calling us] “on the delayed 1850 to Aberystwyth.” 
She felt sorry she had disturbed the usual calmness of a man she respected, but considered she could not apologize to him without either offending or encouraging him. 
If there are very few, apologize profusely to the author, or to the person taking the minutes. 
“We regret in respect of the national anthems our undertaking has been violated and breached and we apologise unconditionally to anyone who has been offended by this breach”. 
On March 17 he had apologised publicly to the "victims of deplorable and regrettable incidents" under his regime, stating that he now had "a profound, sincere and irreversible" commitment to reform. 

I.3.   
He apologised for his intrusion. 
She smiled brightly at Loretta and apologized for the lack of food in the house. 
“London Underground wishes to apologise for intervals between trains, this is due to earlier intervals.” 
Quite as remarkable as the original display of ill temper was the graciousness which prompted him to apologize for it. 
She apologized obliquely for her husband, and McLeish murmured that Mr Morgan had obviously been very much attached to Angela. 
“We apologise unreservedly for the offence caused by the reported remarks and give every assurance that we will continue to work positively with the community.” 
ZZAP! wishes to apologise in advance, and unreservedly, for the boobs on next month's Megatape.

Mr and Mrs Jonesy apologised to Dad for their son's behaviour and promised that he would get “what's comin' to 'im when we get 'ome”. 
Robbie nodded, mentally apologising to him for all the scathing epithets that had so nearly tumbled from her lips. 
The following year saw the passing by Parliament of legislation protecting foreign diplomats against criminal and civil proceedings — the most explicit undertaking of

this kind hitherto given by any state — and a special mission to Moscow to apologise to Peter I for the insult offered to his representative.   

We apologise unreservedly to PC Peacock and PC Renton for this error and for any misunderstanding which this may have caused. 

 

I.4.  

“I didn't mean that the way it sounded,” she apologised. 
“I'm sorry,” she apologised stiffly. 
“Sorry!” he apologised. 
“Forgive me, Miss Mackenzie,” he apologized, “but you are eighty-eight.” 
With a hesitant smile back, and a funny little grimace, she apologized, “I'm sorry, I don't know what that means.” 
He rang me the next day, was very enthusiastic, but apologised that for the following two years he was only doing German opera— but that he would remember me! 
“I suppose I should apologize that we live in a two million buck house, is that it?” 
“What are you drinking?” he asked, going on to apologise that he would have to leave them shortly since it would be time for his surgery. 
The Hucclecote Metal Detecting Club of Gloucester apologises that the Hucclecote Rally, has been cancelled due to circumstances beyond their control. 
He pays tribute to his treatment at Gartree prison, he apologises to the bomb victims' families that they have had to keep reminding them of their loss: “But we had to fight for our freedom.” 
In mentioning the directive, can I pause very briefly, Mr Deputy Speaker, to apologise to the house that this document was not made available at the draft stage... 

I.5.  
Mrs Clinton has apologised for suggesting in a magazine interview that her husband has been the victim of double standards over claims of adultery. 
“I must apologize,” he began, “for not coming in to see you this morning, as I said I would.” 
I will return to this point later on, but I do not apologize for emphasizing it, because tragedies have occurred in the past. 
I had time to eat my shepherd's pie and tell my table about meeting Old Red before she appeared and apologized to us all for being late. 
“He apologised to me for paying insufficient attention while entering a strange harbour.” 
Having said that, I must apologise to members of the Midlands and Southern Divisions for not being able to “land on their patch”. 

I.6.   
He apologised for NeXTStep 3.0 being 60 days late, claimed that Mach is object-oriented and that a bit of Unix is only dragged along in NeXT for compatibility. 
To write about emotions may mean that at times a piece of writing in social science reads more like a novel, indeed, may sometimes be a novel — Freud called Moses and Monotheism a novel, and apologized for some of his case-histories reading like novels rather than scientific treatises. 
The Trust apologised for Mrs Barrie Brown's dying wish not being fulfilled, but says anyway, it wasn't legally binding.
  

 

 RETURN TO INDEX