© Contragram
Click on the underlined numbers to see examples of the patterns (then use the "back" button of your browser to return to the patterns).
Click on the underlined verbs to follow references to other lemmas. 

 

 

zich bekennen

 

I.


'een bepaald geloof of ideologie (gaan) aanhangen' 

'adhérer à une religion ou à une idéologie' 

'to become a supporter of a particular belief or ideology'

1.
NP zich ___ tot NP 
 

1.
>>> professer, confesser
 

1.
>>> convert

 

 

RETURN TO INDEX

 

TO THE LIST OF ABBREVIATIONS


 

voorbeelden - exemples - examples

NL

I.1.
Wie twijfelt of de Britse socialisten zich tot het kapitalisme hebben bekend, kan zich overtuigen met een rondgang door de belendende vertrekken.
Zhang Yimou bekent zich tot het melodrama en wordt toch realistischer. 

 RETURN TO INDEX