© Contragram
Click on the underlined numbers to see examples of the patterns (then use the "back" button of your browser to return to the patterns).

Click on the underlined verbs to follow references to other lemmas.
 

 

veranderen

changer

change

I. 


'anders worden' 

'venir à être différent' 

'to become different' 

1. 
NP ____ 

2. 
NP ____ (van NP) in NP 
 

1. 
NP ____ 

2. 
NP se ____ en NP 
 

1. 
NP ____ 

2. 
NP ____ (from NP) to/into NP 
 

II. 


'ervoor zorgen dat iets/iemand verandert' 

'faire en sorte que quelqu'un/quelque chose change' 

'to make someone/something change' 
 

1. 
NP ____ NP 

 

2. 
NP ____ NP (van NP) in NP

 

3. 
NP ____ iets aan NP

4.
NP ____ dat Pfin

1. 
NP ____ NP 

 

2. 
NP ____ NP en NP

 

3. 
NP ____ quelque chose à NP

4.
>>> 1.

1. 
NP ____ NP 

2. 
NP ____ NP (from NP) to/into NP/Pger 

3. 
NP ____ something about NP

4.
>>> 1.

III. 

'vervangen door iets gelijkaardigs' 

'remplacer par quelque chose de semblable' 

'to replace with something similar' 

1. 
NP ____ van NP 

2. 
>>> overschakelen/ overstappen 
 

 

1. 
NP ____ de NP 

2. 
>>> 1./passer 
 

 

1. 
NP ____ NP 

2. 
NP ____ (from NP) to NP/Pger
 

 

IV. 

'een gebruikt voorwerp door een nieuw vervangen' 

'remplacer un objet usé par un objet neuf' 

'to replace a used object by a new one'

1. 
>>>  vervangen 

2. 
>>> vervangen/ verwisselen 
 

 

1. 
NP ____ NP 

2. 
NP ____ NP pour NP
 

 

1. 
NP ____ NP 

2. 
NP ____ NP for NP
 

 

V. 

'andere kleren aantrekken' 

'mettre d'autres vêtements' 

'to put on different clothes' 

1. 
>>> zich verkleden

2.
>>> verwisselen

3.
>>> uitdoen

1. 
NP se ____

2.
>>> 1. / mettre

3.
>>> 1. / enlever / ôter

1.  
NP ____ (NP)

2.
NP ____ (from NP) into NP

3.
NP ____ out of NP

VI. 

'een andere plaats geven

'mettre à un autre endroit' 

'to put in a different place' 

1. 
>>> verwisselen / NP ____ NP van NP

1. 
NP ____ NP de NP

1. 
NP ____ [NP 'position']

VII. 

'een andere indruk maken' 

'produire une autre impression' 

'to make another impression'

1. 
>>> afwisseling bieden

1. 
NP ____ NP de NP

1. 
>>> to be a change from

VIII. 

'ervoor zorgen dat iemand iets anders gebruikt' 

'faire en sorte que quelqu'un utilise autre chose' 

'to make someone use something different'

1. 
>>> doen overschakelen

1. 
>>> faire passer

1. 
NP ____ NP to NP

IX.

IDIOMS

1.
NP ____ van mening

2.
NP ____ het geweer van schouder

1.
NP ____ d'avis

2.
NP ____ le fusil d'épaule

1.
NP ____ one's mind

2.
>>> shift / move / switch

 
RETURN TO INDEX

TO THE LIST OF ABBREVIATIONS
 

voorbeelden - exemples - examples

NL 

I.1.
Het Italiaanse voetbal verandert sneller dan het weer. 
Ook de sfeer is veranderd. 
Is in Frankrijk dan niets veranderd in 26 jaar? 
Eindelijk gebeurt er wat, eindelijk krijgen we het gevoel dat de situatie gaat veranderen. 
Sterren veranderen als ze ouder worden.  
Maar ik herkende hem eerst niet, terwijl hij bij nader inzien niets was veranderd. 
Maja vertelt ook over haar kinderen. Hoe zij in de oorlog zijn veranderd. 

I.2. 
De korte monoloog verandert al snel in een gezellig geroezemoes. 
"Een groot karwei vraagt een sterke partij" moest wat hem betreft maar veranderen in "Een grote partij? Een heel karwei!" 
Berlusconi liet een communiqué verspreiden waarin stond dat Bossi het risico loopt "te veranderen in het symbool van de oude manier van politiek bedrijven." 
Onder haar vingers verandert de loodzware kolos in een meegaande partner. 
In Theory of War is hij in een populistisch senator veranderd. 
Van de ene op de andere dag waren we van een rijke in een straatarme firma veranderd. 
Dan veranderde het optreden van kerkdienst in een kinderfeestje. 
Volgens De Waal is Nederland langzaam op weg om van welzijnsstaat te veranderen, in een land met "welzijnskapitalisme." 


FR 

I.1. 
Puis il semble avoir délaissé son atelier dans les années 1650. La mode avait changé.  
Les carrières changent. La chaîne de restauration rapide Taco Bell, par exemple, a éliminé tous les " chefs de district ", contrôlant cinq ou six établissements, pour nommer des " managers de restaurant " totalement autonomes, pilotés par une poignée de " chefs de marché ". 
Hormis la création d'une station de radio locale, La Voix de la sierra Tarahumara, rien ne semble avoir changé. 

I.2. 
Charles n'eut pas de réaction et j'eus le tort d'affecter gaîment de n'avoir rien vu : l'agréable mépris qu'elle avait pour moi se changea en irritation. (Bataille in Frantext)
Néanmoins, la grimace qui aurait dû creuser mes joues se changea sans effort en un sourire ouvert. (Bataille in Frantext)


EN 

I.1.
After The Second World War the situation changed sharply for the worse. 
The boatman slipped back the cowl which covered his head and grinned wolfishly, "Have I changed so much then, Pooley?" he asked. 
By 1983, the categories had changed somewhat, though the anomalies remained. 

I.2.
Just over two weeks later war broke out, and the happy mood of Paris changed to one of agitation and anger. 
She walked for a long time, while the feeling of the streets changed to night. 
Attention changed to hilarity when the unfortunate NCO instructor accidentally set off one of his own trip flares. 
The glycosides are even retained as the caterpillar changes into a butterfly and help to protect it from predatory birds. 
That sort of twenty-four-hours-in-bed passion changes into a different sort of comfortable, caring love. 
"Yes, we'll have an overhead-scrolling runaway bit, perhaps he can change into a car later, kill lots of people, and perhaps along the way the game could convey a general lack of atmosphere, just like the film." 
By the eighth century the eastward drift of shingle along the coast had given natural protection to the spread of the salt marsh, and during the 12th and 13th centuries Pevensey Levels gradually changed from saltmarsh to reed and sedge meadows and ultimately pasture. 
His hand was still firm on her shoulder and the contact changed from pleasure to a feeling she was nothing more than a possession.
 

NL  

 

II.1.
Zij willen de wereld veranderen. 
Niemand kan het verleden veranderen. 
Janssen & De Jong heeft vorig jaar een aantal verliesgevende bedrijfsonderdelen afgestoten en de eigen organisatiestructuur veranderd. 
Als de ‘dode’ rechtermotor in de reverse stand (in zijn ‘achteruit’) zou zijn geschoten, verandert de computer de hoek van de propellerbladen op de ‘wind.’ 
Die boeken veranderden mijn hele wezen!  
Fuqua en Banks brachten die Amerikaanse mentaliteit mee. Die L.A. attitude veranderde Marvin opeens in de asshole type of guy, you know. 


II.2.
Het idee om de school te veranderen in een magneetschool kwam van buurtbewoners en de schoolleiding. 
Hij heeft de naam van zijn vader laten veranderen in die van een eerdere echtgenoot van zijn moeder. 
Hosokawa had zichzelf veranderd in een sta in de weg.
In de literatuur over meervoudige persoonlijkheden zijn patiënten beschreven die ineens het patroon van hun hersengolven op het EEG konden wijzigen, of de kleur van hun ogen konden veranderen van blauw in bruin.

 

II.3.
Juist omdat dit percentage zo laag is, verandert een verdubbeling van de lonen van Chinese en Indonesische arbeiders maar weinig aan de prijs.  
De drie tot vier kopjes espresso per dag veranderen daar kennelijk niets aan. 
De placebo-olie (gewone slaolie in een capsule) veranderde niets aan het bloedcholesterolgehalte. 
Maar het idee dat je door ergens over te schrijven, er iets aan kunt veranderen, is natuurlijk een illusie. 
Hier en daar heeft hij er vakbekwaam iets aan veranderd. 

 

II.4
De Duitse regering wil bovendien via spoedige wetswijziging veranderen dat, zoals nu, in geval van grote faillissementen banken als kredietgevers altijd hun (preferente) vorderingen met voorrang behandeld zien terwijl "gewone" klanten en leveranciers vaak achter het het vissen.

 


FR 

II.1.
En Thaïlande, le calendrier boudhiste est même utilisé dans tous les actes officiels de la vie quotidienne, mais il a été aménagé pour s'adapter aux contingences modernes. Vouloir changer cette situation constituerait probablement une tâche aussi difficile que celle à laquelle se sont attelés les promoteurs de l'esperanto.  
Le " reenginering " consiste en pratique à modifier radicalement le fonctionnement (1) d'une firme en cassant l'organisation verticale et en poussant jusqu'au bout l'application des nouvelles techniques [...] qu'on se contentait jusqu'ici d'utiliser bêtement, sans changer les procédures.  
Le passage de la campagne émilienne à la cité romaine ne change rien, mais il franchit quand même une étape en réalisant, avec une caméra 16 millimètres empruntée, deux courts métrages, le Téléphérique et surtout la Mort du cochon, dont on retrouvera les traces dans 1900. 

II.2. 
Doit-il représenter Loth et ses filles, Vignon change celles-ci en filles à soldat enivrant un reître pour lui dérober sa solde. 
La machine à visage humain, l'homme que la guerre change en machine à tuer : n'est-ce pas, au bout du compte, un thème fraternel entre Lenz, Zimmermann et notre actualité ? . 

II.3.
Et ce ne sont pas les nombreux échanges sportifs, culturels ou entre sapeurs-pompiers qui changeront quelque chose à l'indifférence grandissante entre les deux nations, renchérit M. Svoboda. 
Onze ans plus tard, l'épouse de Louis XVI fut reçue officiellement à Bagatelle par Artois, non sans quelques froncements de sourcils d'un souverain dévot, peu soucieux de voir la mère de ses enfants mettre les pieds dans ce qui était devenu une maison de rendez-vous princière, mais ça n'y changeait rien.


EN 

II.1.
Psychiatrists agree that the so-called post traumatic stress disorder afflicting service personell returning from war can change their lives forever. 
Her approval doesn't change anything. 
The course of history was changed. 

II.2.
"THE one thing I will never do is change my appearance and live in a blond wig in another country" — Author-in-hiding Salman Rushdie. 
Smith changed his name by deed poll to Jervis-Smith. 
This was later changed to requisitioning fixed amounts of grain, which often went beyond taking surpluses.
You had changed her mourning into joy, a joy much richer than she had wanted and much dearer and purer than she had looked for. 
A magician, experimenting with a trick, accidentally changed his wife into a sofa and his two children into armchairs. 
When the farmer changes his land from pasture to arable, he has additional outlay to make in the form of farm machinery, equipment, and so on. 
They change the angle of attack from acute within the central delta, to near neutral over the outer triangular sail panel. 
Although it was originally intended that entitlement to the allowance would cease at 65, the upper age limit for payment has been extended twice, most recently by the 1989 Social Security Act, when it was changed from 75 to 80. 

II.3.  
“Let's look at it from a different angle; if you could change anything about your life, what would you change?”
“You can't change anything about your voice or your laugh. You are what you are that's it.”

NL 

III.1.
De bond had de spelers tot eind vorige week de kans geboden van standpunt te veranderen. 
Ze veranderden van loopbaan, huwelijk en wisselden van huis. 
Misschien verandert de bondscoach dan alsnog van mening. 
En arbeid, zeker industriële arbeid, is van gezicht veranderd. Het lichamelijke is eraf, want het werk is meer en meer overgenomen door machines. 
Dan verandert de film van toon en wordt een soort absurde komedie.


FR 

III.1.
La représentation française change de mains. 
Mais je ne crois pas qu'il ait changé d'avis.


EN 

III.1.
There is an unutterable sadness around Medina del Campo, where I had to change trains for Salamanca. 
On the way to our initial meeting I had to change trains, and soon found that I was travelling in the wrong direction. 
"When I changed buses there was just time to get the sweets and bananas — the bananas were very good today; and on the other bus there was a nice driver who said that if I sat near the front he would let me off at the crossing ..." 

III.2.
It is surprising how few units have changed to a cheaper implant in the face of a limiting budget for prostheses. 
When warmer weather comes, he changes to water-skis. 
They came to me because they were unhappy with their agent and wanted to change to me. 
I took an early morning train from Paris to Toulouse, where I changed to a small local train for Aix-les-Thermes.
At the bridge Moran and Rose changed to their own small blue car and the uncle drove the children home. 
Although Iceland had changed some years before to driving on the right, the bus which was well past its sell-by date — was right-hand drive; the first bit of England I had seen for three weeks.
Based on a family of 4 using 200 gallons of hot water per week via a direct cylinder, changing from Domestic General Tariff to full Economy 7 water heating. 
Julia cleared the fish plates and McGee changed from Chablis to Margaux. 
Although as she changed from bus to bus she was free at last of the accusing voices, she had time for a number of second thoughts, wishing in particular that she had put on other clothes, and had had her hair cut.

FR 

IV.1.
L'autre jour, chez moi, le " Réparateur " qui est venu m'a fait changer je ne sais plus quel schmilblic qui était " scratché " dans une " Machine ".
J'en ai eu pour 872,83 francs [...]. 
C'est un jeu vertigineux d'écho, de ping-pong, de boomerang, plutôt.
Car, s'il y a d'irrésistibles moments d'un comique tranchant, (la jolie maman qui déverse des torrents d'obscénités dans le téléphone rose tout en changeant les couches de son dernier-né, le mari jaloux qui massacre à la tronçonneuse l'appartement conjugual, siège de son infortune), il y a aussi beaucoup de blessés, de frustrés, d'infirmes du sentiment, il y a des morts, pas mal de morts, en fait, des morts qui font mal.  

IV.2.
Alors n'allons pas changer le cheval borgne pour un aveugle destin.
L'appartement dans lequel nous sommes arrivés, nous, les enfants, conduits par grand-père qui avait changé sa Mathis pour une Rosengart, était situé au-dessus de la boutique. (Lanzmann in Frantext)


EN 

IV.1.
Remember to change your toothbrush at least 4 times a year. 

IV.2.
With the wind dead on their stern, he had changed the genoa for a much bigger and lighter cut. 
He had changed his uniform for civilian dress, and was wearing a monocle in an absurd attempt at disguise, but he, Fedorov, was not deceived. 
I certainly would not like to do without my own sound card now that I've had one for some time, and I'm seriously considering changing it for a Laserwave Plus, purely because I find its configurability and standard of sound to be better than the one I already have.
 

FR 

V.1.
J'adore, voyons ! Au point de raser les murs en rentrant chez moi, de me changer vite fait - j'ai droit au vieux rose, au beige sable, au gris bleu - et d'aller m'asseoir discrètement sur mon coin de canapé.  


EN 

 

V.1.
"Excuse me, Chieh Hsia, but I must go and change. 
"I'll get the nurses to move you and get you comfy, and I'll have a bit of a wash and change. 
Approaching Valletta at dusk, she'd been below decks, in the act of unclipping her bikini-top, about to change clothes after a long lazy day sunbathing with Penny, Devlin at the helm."Hurry up and change your trousers, Melanie."
The production area at the Saarlouis plant in Germany, another single-model plant, is 10 per cent bigger than at Dagenham. The result is that Dagenham is a cramped, unpleasant and inefficient place to work. Lack of space, for instance, has prevented Ford from building locker facilities — meaning that some shop-floor workers still have to change their clothes at the side of the production line.
I went round to his flat at about 8.30, and there was a nice smell of roasting meat and candles on the table which were lit even though it wasn't yet dark, and a bowl of those Indian bits and pieces for beforehand, and flowers on the coffee table. Stuart was wearing the trousers of his work suit, but he'd changed his shirt, and he had an apron over the top.

V.2.
Every day the Prince and Princess went off on official business, to look at churches, visit hospitals and meet people, and the minute they were back on board the royal yacht, Charles would quickly change into some comfortable clothes and sit on deck with his sketchbook and teacher, until the very last minute before the bell for dinner.
It was dark and we were cold and wet. We changed into dry trousers and extracted sweaters from the bottom of our bags.
Lawrence had already changed from his City clothes into a blazer and grey flannels.
She unpacked quickly and changed from her travelling clothes into jeans and a warm sweatshirt, stopping to twist her unruly auburn curls into a topknot, then returned to Reception to ask for directions to the theatre.

 

V.3.
Tea was at five and before tea you were meant to have changed out of your work clothes.
That evening, knowing that David was dining out, Anthony came home in time to have dinner with Comfort and looked in to talk to Julia before changing out of his hospital clothes.

NL

VI.1.
Het veranderen van neusgat-ademhaling kan voorkomen dat de hoofdpijn doorzet. Het sympathisch zenuwstelsel is actiever tijdens het stromen van de adem door het rechter neusgat. Het parasympathisch zenuwstelsel is daarentegen actiever tijdens de ademstroom door het linker neusgat. Hoe verander je de ademhaling van neusgat?
Vervolgens worden de 6 stapeltjes zo vaak van plaats veranderd dat niemand meer weet welke persoon bij welk stapeltje hoort.
<home.tiscali.be/federatie.forum/ vertalingen/marlowe.html>

 


FR 

VI.1.
Les machinistes de Lluis Pasqual rajoutent donc des planches, les changent de place, les posent de biais, les emportent, les rapportent, les empilent.


EN 

 

VI.1
Hamsters also show a strong reaction to artificial electric fields, and will change the position of their nests to avoid its effects.

There are always unmarked options in every language which provide ways of changing the position of elements in a clause to fit in with the surrounding context.

FR 

VII.1.

Une image qui change de celles de Mao saluant du bras les " masses " enthousiastes place Tiananmen.  

EN 

VIII.1.

If you or your child are affected it is worth asking the doctor to change you to another type of antihistamine.  

NL

IX.1.
Het Amerikaanse Rode Kruis ging hier niet meer akkoord, maar is van mening veranderd omdat er nu betere onderzoeksmethoden zijn. ...
(www.hivnet.org/forum/viewtopic.php?p=11259& sid=8fff0aea5f8115067c889438d32415d8)

IX.2.
Ons land is niet klaar om het geweer van schouder te veranderen, vreest Broos.
Gent was meteen verplicht het geweer van schouder te veranderen, en deed dat ook.


FR

IX.1.
Et qu' est-ce qui vous a fait changer d' avis ? (Aymé in Frantext)

IX.2.
Louis Viannet, secrétaire général de la CGT, n'a pas l'intention de " refuser la perspective de négociations ", mais, a-t-il précisé sur RTL, " il ne suffit pas d'un appel à la cantonade, viendrait-il du président de la République, pour que le patronat change son fusil d'épaule ".


EN

IX.1.
"Let me know if you change your mind over the next week or so."