© Contragram
Click on the underlined numbers to see examples of the patterns (then use the "back" button of your browser to return to the patterns).

Click on the underlined verbs to follow references to other lemmas.
 

 

toebehoren

(appartenir)

(belong)

I. 

'de eigendom zijn van iemand' 

'être la propriété de quelqu'un

'to be the property of somebody'  

1. 
NP ____ (aan) NP 
 

 

1. 
NP ____ à NP 

 
 
 

1. 
NP ____ to NP
 

 
 

II

'deel uitmaken van of in verband staan met' 

'faire partie de ou être en rapport avec

'to be a part of or to be connected with' 

1. 
NP ____ (aan) NP
 

 

1. 
NP ____ NP
 

 

1. 
NP ____ to NP
 

 

III

'onder de bevoegdheid vallen van iemand' 

'être le privilège ou le droit de quelqu'un

'to be the prerogative of somebody'

1. 
NP ____ aan NP 

2. 
HET ____ (aan) NP (om) te Pinf

 
 

1. 
NP ____ à NP 

2. 
IL ____ à NP de Pinf
 

 

1. 
>>> be for / be up to

2. 
>>> be for / be up to
 

 

IV.

'beheerst worden door' 

'être dominé par

'to be most successful for somebody'

1.
NP ____ aan NP

1.
>>> être dominé

1.
NP ____ to NP

V.

'het rechtmatige deel vormen van iets of iemand'

'représenter quelque chose à quoi quelqu'un à droit'

'to be something that someone has the right to have'

1.
NP ____ NP

1.
>>> revenir

1.
NP___ to NP

 

RETURN TO INDEX

TO THE LIST OF ABBREVIATIONS

 

voorbeelden - exemples - examples

NL 

I.1.
  

Het huisje behoort toe aan een heks en die komt net thuis. 
Jazzsaxofonist Peter King bespeelt de acryl altsaxofoon die toebehoorde aan de jazzlegende Charlie 'Bird' Parker.
Het mooie van folk is dat de nummers aan niemand toebehoren. De songs zijn er gewoon en daar mag je mee rommelen zoveel je wilt.
Want ook al is het allemaal klatergoud, die kleren zien er duur uit, alsof ze toebehoren aan heel gefortuneerde mensen.
Als iemand gelden, die hem niet toebehoren voor andere doeleinden gaat gebruiken, dan lijkt dat op verduistering of oplichting.
 


FR 

I.1. 
Il souhaite que soit accrue la mobilité de la 11 division parachutiste, notamment par l'attribution à son profit d'hélicoptères de transport lourd qui lui appartiennent en propre au lieu de dépendre de la 4 division aéromobile
Sea Cove, âgé de huit ans, appartient à un propriétaire allemand, une forte personnalité, M. Harald Grendel, qui ne laisse à personne le soin de l'entraîner et de diriger sa carrière de façon souvent originale


EN 

I.1. 
Clients' funds should be kept separate from the firm's own moneys and be held in bank or building society accounts clearly designated as belonging to the client. 
AN Ulster MP today accused the Dail of deliberately refusing to investigate a firm which lost millions of pounds belonging to Northern Ireland people. 
All the mural fountains were built on the boundaries of properties belonging to the Pease family. 
We understand it is decided to construct an 18-hole golf course on land belonging to the Bolney Syndicate. 

NL 

 

II.1. 
Haar benen moeten ooit een etalagepop hebben toebehoord, de lappen om haar heen komen uit een vuilnisemmer, en het hoofd, met ogen en een mond als peilloze gaten, zal de kunstenaar wel uit oude troep hebben samengesteld. 
Spelling Ik ken geen merg dat aan meerdere ruggen toebehoort en ken ook niemand die de tussen-n hier uitspreekt (DS 25 november). Geen wonder dat vele (intellektuelen) niet geneigd zijn deze onlogische spelling te volgen; we hoeven toch geen eksamen meer af te leggen! En dan bedenken dat wijze(?) mensen jaren nodig gehad hebben om zulke ongerijmdheden te verzinnen.
Het wordt immers steeds duidelijker dat de Kerk aan verschillende kulturen toebehoort en niet langer een westers monopolie is.

 


FR 

II.1. 
Cet aspect social, d'offrir un café à un ami ou à une relation, appartient au rituel de conversation italien
Quelques figures de la Renaissance mises à part, les auteurs dépeints appartiennent au XIXe, et surtout au XXe siècle. 
La thérapie de choc thatchérienne appartient maintenant au passé d'une Grande-Bretagne qui aspire à retrouver des dirigeants susceptibles de remettre un peu d'huile dans les rouages très compliqués qui permettent depuis des siècles à la machine sociale d'outre-Manche de fonctionner
Ce qui est intéressant avec un bâtiment public aussi important, c'est qu'il appartienne réellement à son environnement
Notre mission, c'est de faire en sorte que la Plaine-St-Denis et ses 850 hectares soient réellement associés à Saint-Denis, à Aubervilliers, à Saint-Ouen et à Paris et appartiennent réellement à l'Ile-de-France. 
Le Gabon arrive largement en tête (7 millions de tonnes), ce qui explique la " sollicitude " du groupe pour ce pays, suivi du Nigeria (4,7 millions), du Congo (3,9 millions), de l'Angola (1,6 million), de l'enclave de Cabinda [...], qui appartient à l'Angola, du Cameroun [...], enfin de la Tunisie (0,5 million). 


EN 

II.1. 
It felt as though the tree he was sitting in and the green leaves all around him belonged to another world altogether and that he was a trespasser who had no right to be where he was. 
The most extraordinary performer in my own garden at the moment is not a leaf but a seed pod, actually 18 seed pods, belonging to the shrub Decaisnea fargesii
Its badness, therefore, would not belong to its intrinsic nature and not be one of its intrinsic properties. 
There is thus a tendency for some engineers to say that drafting(and therefore tertiary design) is not really design; that the mundane activities necessary to produce an artefact really belong solely to production engineering. 

NL
 
III.1. 

Hüdard schetst hoe sinds de Gaulle (president vanaf 1958) de betrekkingen - vooral die met de Frans-sprekende - Afrikaanse landen aan het staatshoofd persoonlijk toebehoorden.
Dit begrip dagelijks bestuur mag niet uitgelegd worden als het besturen van dagelijks voorkomende zaken    in tegenstelling tot de niet dagelijks voorkomende zaken, die in deze visie dan aan de raad zouden toebehoren.
Hij belichaamt het mahayana-geloof dat het wezenlijke van de godsdienstuitoefening niet exclusief toebehoort aan de geestelijke stand.

 

III.2. 
Wet en deontologie zijn echter twee verschillende zaken. Strict juridisch is het voor een architect perfect mogelijk om een gedeeltelijke opdracht te aanvaarden en het behoort de bouwheer toe om te zorgen dat hij een controlerende architect gelast. (http://www.interfidesko.be/aopdr.htm)
Die opwekking ligt niet in onze handen, het behoort God alleen toe ons daarmee te begenadigen of die ons te onthouden, zeker, maar ik geloof dat ook wij iets moeten doen: we kunnen onze invloed aanwenden opdat het ons wordt gegeven.
(http://oud.refdag.nl/toer/980109toer06.html)


FR 

III.1. 
Pour leur part, les diplomates des Nations unies insistent sur le fait que, selon les résolutions du Conseil de sécurité, la décision de la première frappe aérienne appartient " uniquement " au secrétaire général.  
La décision de fermer un magasin pendant des travaux appartient au directeur de l'établissement. Or l'appartenance à cette instance semble être la condition sine qua non pour prétendre figurer au bureau politique, même si le choix appartient, sans partage, à M. Le Pen. 

III.2. 
Quand il utilise le mot " aider ", il veut dire, bien entendu, qu'il appartient aux pouvoirs publics, donc au gouvernement, de proposer cette négociation au patronat et aux syndicats et de faire en sorte qu'elle atteigne son objectif
C'est à l'Europe, estime le financier américain, qu'il appartient de trouver une solution au drame bosniaque.
 

NL 

IV.1.
Parijs-Nice behoort in de eerste dagen toe aan de sprinters uit met name de Italiaanse ploegen.


EN 

IV.1. 
But really the race belonged completely to Fogarty who said as he sipped champagne: “I was 17 seconds ahead for most of the race, but believe it or not I didn't know who was behind me.” 

NL

V.1.
Het ene lid zei dat de jury er toch maar weer in geslaagd was de nummer één, twee en drie in de juiste volgorde op het podium te zetten, terwijl een ander verklaarde dat Torvill en Dean het goud toebehoorde.

 


 

EN

 

V.1.

By then, not merely was much more known about light, heat, electricity and magnetism, but the knowledge was unified with a powerful theoretical structure, so that while chemistry had seemed the fundamental science to many at the beginning of the century, by the end of it there was little doubt that this position belonged to physics.