© Contragram
Click on the underlined numbers to see examples of the patterns (then use the "back" button of your browser to return to the patterns).
Click on the underlined verbs to follow references to other lemmas.
  

 

rekenen

(compter)

(count)

I. 

'vertrouwen op, zijn vertrouwen stellen in, zeker zijn van, bouwen op' 

'espérer le soutien de quelqu'un ou de quelque chose' 

'to expect support from somebody or something' 

1. 
NP ____ op NP 

2. 
NP ____ op NP om te Pinf  
 
 

1. 
NP ____ sur NP 

2. 
NP ____ sur NP pour NP / Pinf 
 

1. 
NP ____ on NP 

2. 
NP ____ on NP to Pinf 
 

 

 

II. 

'iets of iemand verwachten of voor waarschijnlijk aannemen' 

's'attendre à quelque chose' 

'to expect something' 
 

1. 
NP ____ op NP 

2. 
NP ____ erop dat Pfin 

3. 
NP ____ erop te Pinf1 

4. 
>>>> 2.

1. 
>>>> s'attendre 

2. 
>>>> s'attendre 

3. 
>>>> s'attendre 

4. 
>>>> s'attendre

1. 
NP ____ on NP 

2. 
NP ____ on Pger 

3. 
>>>> 2. 

4. 
NP ____ on NP Pger 

III. 

'iets of iemand begrijpen onder, beschouwen als deel van' 

'ranger quelqu'un ou quelque chose dans une catégorie' 

'to consider somebody or something to be something' 

1. 
NP ____ NP (als) C 

2. 
NP ____ NP tot / onder NP 
 
 

1. 
NP ____ NP comme

2. 
NP ____ NP parmi NP 

 

1. 
NP ____ NP (as)

2. 
NP ____ NP among NP
 

 

IV. 

'te maken krijgen met, ondervinden' 

'être reçu d'une certaine façon' 

'to produce the specified reaction from people'

1. 
NP kunnen ____ op NP 

 

1. 
>>>> recevoir 

 

1. 
>>>> recieve

V. 

'met getallen werken, becijferingen maken' 

'déterminer le résultat d'une opération mathématique' 

'to find out a number or amount on the basis of numerical information' 

1. 
NP ____ (MAN) 

2. 
NP ____ wh Pfin 
 
 

1. 
>>>> calculer 

2. 
>>>> calculer 
 
 
 

1. 
>>>> calculate 

2. 
>>>> calculate 
 
 

VI. 

'als koopsom stellen, als betaling vragen' 

'demander le paiement d'une certaine somme' 

'to ask for the payment of the specified sum in return for goods or services'

1. 
NP ____ NP (voor NP)

1. 
>>>> demander

1. 
>>>> charge 
 

VII. 

'rekening houden met iets, voor ogen houden' 

'tenir compte de quelqu'un ou de quelque chose' 

'to bear something in mind' 

1. 
NP ____ met NP 

2. 
NP ____ buiten / zonder NP

1. 
NP ____ avec NP 

2. 
NP ____ sans NP

1. 
>>>> reckon 

2. 
>>>> reckon

VIII. 

'ervan uitgaan dat, er zeker van zijn dat' 

'être sûr' 

'to be sure' 

1. 
NP ____ dat Pfin

1. 
>>>> être sûr

1. 
>>>> be sure

IX. 

'als het normale aantal beschouwen' 

'considérer comme le nombre normal' 

'to consider to be the normal amount' 

1. 
NP ____ NP per NP

1.
>>>> calculer

1.
>>>> allow

X. 

IDIOMS

1. 
NP ____ zich rijk 

2. 
NP ____ buiten de waard 

1.
>>>> prendre des risques financiers

2.
>>>> faire un mauvais calcul

1.
>>>> take financial risks

2.
>>>> miscalculate

   

RETURN TO INDEX

TO THE LIST OF ABBREVIATIONS

 

voorbeelden - exemples - examples

NL 

I.1.  
De SS'ers hoefden zich niet al te zeer in te spannen; zij konden rekenen op hun overijverige, wrede Oekraïense knechten. 
Jean-Marie Le Pen, de leider van het extreem-rechtse Front National zei dat niets de opkomst van vernielzuchtige bendes meer kon tegenhouden nu ,,zij kunnen rekenen op de inertie van de politie, verlamd als die is door de instructies van de minister van binnenlandse zaken. 
Zijn regering kan nog slechts rekenen op ruim 180 afgevaardigden in het 511 leden tellende parlement. 
Bedrijven als Philips, ABN-Amro, Unilever, ING of Amev laten de identiteit van hun Amerikaanse dochters zoveel mogelijk intact. Zij kunnen rekenen op de steun van Congresleden, die de dochterbedrijven in hun district hebben. 
Het zijn incidentele inkomsten, waarop niet elk jaar gerekend kan worden. 

I.2.   
Het ziet er overigens niet naar uit dat de Sabena-direktie of de vakbonden moeten rekenen op de overheid om met een financiële tegemoetkoming Sabena uit de moeilijkheden te halen.  
Dirk Devlieger sukkelt met de rug en gelukkig konden wij rekenen op een uitstekende Decock om hem te vervangen. 


FR 

I.1. 
Il tente d'y parvenir de nouveau en proposant la création d'une commission d'enquête sur l'état des établissements d'enseignement aussi bien publics que privés.
Qu'il ne compte pas sur le chef de l'Etat ! 

I.2. 
Ils puisent une justification à cette politique dans le refus des Etats-Unis d'engager des forces terrestres en Bosnie, puisque la preuve est ainsi faite qu'il ne faut plus trop compter sur les Américains pour des opérations militaires en Europe.  
De là à trouver des solutions à des problèmes épineux comme celui de Jérusalem, il y a évidemment un monde, et l'on peut compter notamment sur les islamistes, que révulse l'idée même de l'existence d'un Etat juif, pour s'y opposer par tous les moyens, sans comprendre que, paradoxalement, c'est leur existence même qui procure à MM. Rabin et Arafat l'ennemi commun indispensable à leur réconciliation.  
Juppé a proposé à l'Afrique du Sud d'" instaurer " avec elle " un véritable partenariat politique ". Ce projet va au devant des voeux d'un pays qui compte sur la communauté internationale, et en premier lieu sur l'Europe, pour l'aider à affronter le grand rendez-vous qu'il s'est fixé avec l'Histoire. " 
Faute de pouvoir compter sur l'Allemagne pour tirer le train européen et d'imiter la Grande-Bretagne, qui, avec une expansion légèrement supérieure à 2 % en 1993, a été le seul bon élève parmi les Douze [...], l'Europe continentale, en quête de locomotive, croit avoir trouvé aux Etats-Unis le moteur à la reprise qu'attendait le monde industriel.
 


EN 

I.1. 
A harem travelling with others is not only less likely to be the one attacked but, at least at the onset of the bachelors' approach, the male can count on the participation of other harem males in “yelping chases” that deter the attackers. 
Sidonius, like the Late Antique authors on whom he modelled himself, had written such letters to ensure the existence of a pool of friends on whom he could count in times of need. 
After the October 1979 coup, Archbishop Romero declared that the new regime lacked any popular backing and could only count on the support of a "few foreign powers". 

I.2. 
COUNT on Japan to offer something a little different to the memory of Mozart. 
The implications of this failure are very far-reaching because, it is only if market forces can be counted on to produce good, or even tolerable, results that the abdication from all responsibility for strategic policy-making can for a moment be justified.
 

NL 

II.1. 
A1s ik deze editie zou winnen, dan evenaar ik Moser. Dan krijg ik een standbeeld. Het zal niet gemakkelijk zijn, de concurrentie is groot. Ik reken weer op Ballerini, op Van Poppel, op Johan Museeuw, op Olav Ludwig, wie weet ook Mario Cipollini. 
Bovendien is er volgens hem sprake van een bekend ‘jagerseffect’: “De jager kijkt en ziet een koe. Toch denkt hij dat het een hert is, omdat hij daarop rekent, en hij schiet.' 
Na de beschieting van Sidon werd dan ook op een vergelding van Hezbollah gerekend. 
Het nieuwe station RTL 5 trekt naar verhouding veel minder kijkers, maar voldoet aan de bescheiden verwachtingen van het moederbedrijf. Volgens een woordvoerder wordt er gerekend op een lange aanloopperiode. 
Hij is niet bijster enthousiast over Rooks’ zelf te betalen trip naar Midden-Amerika. “Het mag van mij, maar Steven zal straks wel moeten aantonen dat de reis ook heeft geholpen.'' De renner rekent daar vast op. 

II.2. 
Ijzeren Wim van Est is niet kapot te krijgen. Morgen zit hij aan de buis, de eerste Nederlandse triomfator in de Ronde van Vlaanderen. De winnaar van 1953 rekent er niet op dat een landgenoot hem morgen zal evenaren. 
Omdat eigenlijk niemand in de coalitie nieuwe verkiezingen wil zolang de nieuwe kieswet nog niet praktisch is uitgevoerd, voorspellen de waarnemers dat uiteindelijk de coalitie als offer zal toestemmen in een van de twee eisen van de LDP. In de LDP rekent men erop dat zij dan de premier in een hoek zal weten te drijven waaruit geen ontkomen meer is. 
Hij ziet het beeld nog versomberd door de economische recessie, maar rekent erop dat straks, als over een paar jaar de economische opbouw van de vroegere DDR 
voltooid is en een veel groter verkeer uit en naar Oost-Europa op gang komt, gouden tijden aanbreken voor de geprivatiseerde Duitse spoorwegen. 

II.3. 
De omzet daalde van 97 tot 56 miljoen gulden, vooral door het afstoten van de Franse dochter. Weweler rekent erop het met blad- en paraboolveren goed te presteren op de vervangingsmarkt.  


EN 

II.1. 
Only during the brief summer season of English out-of-doors tomatoes can we count on a tomato worth eating. 
He may have counted on more. 

II.2. 
I certainly didn't count on having a bizarre looking pooch as a companion — I just couldn't get rid of her. 

II.4.
“Have you got a light?” Kali's voice brought me back to earth. She'd obviously been counting on me having one, because the chillim was poised at her lips, ready for her to pull in deeply when the surface leaves caught fire.
 

NL 

III.1. 
Twee gekoppelde vaartuigen met een gezamenlijke breedte van minder dan 22,80 m worden voor het slepen als een vaartuig gerekend.  
Ik reken de minister daartoe niet bevoegd (OE) 
Reken je maar gelukkig dat je niet in Afghanistan bent geboren (OE). 

III.2. 
Later gebruikte hij deze ervaringen voor het opbouwen van een oeuvre dat wordt gerekend tot het sterkste dat de protestantse literatuur voor W.O.II heeft voortgebracht.  
De afdeling C (contra-spionage) van de BVD rekende het tot haar taak mogelijke Nederlandse Sovjet-agenten te traceren. 
Vorig jaar benoemde hij de federale rechter Ruth Ginsburg, die tot het politieke midden wordt gerekend, tot opperrechter. 
Dat het wolkje melk in de thee gerekend kan worden tot een bijdrage aan de Europese beschaving is dubieus. 
Het Treuhand-instituut, dat de vroegere Oostduitse staatsbedrijven privatiseert, mag zich ook tot Schneiders slachtoffers rekenen.  
In het begin van zijn betoog zei de heer Marijnissen, dat sommigen spraken over een bezettingsmacht. Rekent hij zichzelf ook onder die sommigen? 
Ik neem aan dat de minister deze er ook onder rekent. 


FR 

III.1. 
L'absence quasi générale aujourd'hui de maîtres de chapelle à l'église est bien révélatrice d'une liturgie contemporaine qui ne compte plus la création musicale comme partie intégrante du message de Dieu et à Dieu. 

III.2. 
Je le compte certainement parmi mes amis. 


EN 

III.1. 
If you would count yourself as one of them, can I suggest that you reflect on the fact that as Christians we are not only welcome in this home but we belong here. 
His hope of getting rid of at least half of Beador's worthless debt proved far too sanguine; if they unloaded a quarter, they would count themselves fortunate. 
Most stable-lads would have counted themselves lucky even to get a ride let alone to win a race. 
That the evening could still be counted a success was partly down to the attack and verve of the Liverpool Philharmonic Choir. 
When his teacher, Mauve, and then Tersteeg, the manager at Goupil's whom he had counted a friend, both turned against him, he was at first bitterly hurt.

III.2.

My enthusiastic return to the guitar business, to announce the greatest sensation in the history of the electric guitar, is being met with the most incredible barrage of libel and slander from various publications and potential customers — many of whom I counted among my friends.
The current London Film Festival, which continues until Sunday, tends to confirm the impression that 1989 has been a less than vintage year for the movies. For one thing, there has been nothing in the festival from the really great names, save for Satyajit Ray, whose transposition of An Enemy Of The People seems to me, though hardly on the top level of his work, to be both eloquent and deeply felt. And perhaps now Kieslowski must be counted among this elite: his A Short Film About Love can, like the Ray, be seen on Sunday.

NL 

IV.1. 
De publieke opinie, waarin de maatregelen aanvankelijk op sympathie konden rekenen - vooral om het drankverbod voor jongeren onder de achttien jaar – is echter omgeslagen.  
De verzekering van regeringszijde dat de schandalen dit keer tot de bodem zullen worden uitgezocht, kan dan ook op enige scepsis rekenen. 
Deze schrijver heeft niets gemeen met beroemde tijdgenoten als Vondel, Hooft of Huygens, maar vervaardigde in bestek van een halve eeuw een omvangrijk oeuvre, en kon dus hoogstwaarschijnlijk ook op populariteit bij zijn lezers rekenen. 
Anders dan andere 'primitieven' hebben Indianen altijd op een zekere bewondering onder westerlingen kunnen rekenen.   

NL 

V.1. 
Ik heb niet zo ver doorgeleerd als die mensen van het CPB, maar ik kan ook rekenen. In 1992 bedroeg de arbeidsongeschiktheid 805.900 uitkeringsjaren, in 1993 waren dat er 805.300.  
Kok heeft een goed geheugen, rekent goed, kan prima spreken en schrijven en is net als Lubbers voorzichtig als het gaat om het nemen van besluiten. 
Want minister Ritzen heeft niet alleen leren speerwerpen op het Bernardinus, maar ook handig leren rekenen. 
Wie 5357,- op een spaarrekening zet en rekent met 3 procent netto (na betaling van belasting) rente bezit na 20 jaar 9.675 gulden. 
Men rekende in die tijd nog niet met het metrieke stelsel. 
Men rekende tot de tweede wereldoorlog met halve centen. 
Als de tijd tussen hoog en laag water bijvoorbeeld maar 5 uur bedraagt in plaats van 6 uur, dan reken je gewoon in “uren” van vijftig minuten. 
Over een periode van ruim twintig jaar gerekend is duidelijk te zien dat de motieven voor de partijkeuze over de hele linie veranderen. 
Volgens de onderzoekers zal, over alle 636 gemeenten gerekend, het percentage vrouwen in de Nederlandse raden stijgen tot 22,5. 

V.2. 
Kinschot (BGR) is een exact-denkend mens: ,,Op weg naar het stadhuis liep ik al te rekenen hoeveel stemmen we nodig zouden hebben maar dat slechts één stem ons de meerderheid vanavond heeft bezorgd vind ik toch wat katerig”.
 

NL 

VI.1. 
De bank rekent 42 gulden kosten en reageerde (te) laconiek als grootvader boos reageert: 'Ons minimumtarief.' 
Volgens Otten kan het KNMI lage prijzen rekenen door de steun van de overheid.  
Dagelijks wordt Libero bovendien weggebracht naar het dekstation om zijn tweede vak uit te oefenen. Voor zijn diensten wordt inmiddels 3.500 gulden per dekking gerekend.  
De vorige Nederlandse ambassadeur in Moskou, J. Vos, heeft als ‘vriend' van het orkest de Concertgebouwdirectie inmiddels kunnen bewegen voor de repetities geen huur te rekenen. 

NL 

VII.1. 
Bij het opereren met interregionale teams worden twee zaken duidelijk. Ten eerste moet men rekenen met het risico, dat de politie ruime of te ruime mogelijkheden verkrijgt tot het voeren van een eigen beleid. 
In de plannen van het kabinet is uitsluitend gerekend met commerciële vluchten, terwijl de niet-commerciële de laatste jaren meer 
dan 15 procent van het totale luchtverkeer beslaat. 
Ten Kate mag rekenen op aanzienlijke tegenstand. Vorig jaar in Hoogeveen vergooide bijvoorbeeld Maaike Bijlsma uit De Wijk haar kansen in het laatste parcours met liefts twee springfouten en dus zal ze met Grey Lady gebrand zijn op een revanche. Verder moet gerekend worden met amazones als Martine Nijstad, Irene Bralten, Claire Wildeboer en de in bloedvorm stekende Stefanie Luning uit Ansen.  

VII.2. 
Het hoge gehalte aan eiwitten maakte me weer tot iemand die alles aan kan. Dat was echter buiten de goden gerekend. 
Maar Simons had buiten de markt gerekend, buiten de verzekeraars. Die verlaagden de premies niet, ook al waren de geneesmiddelen uit de verzekeringen verdwenen. 

[Belg.]
Vroege breaks in de tweede en derde set en 4-1 voor Sampras in de vierde set wekten bij de Amerikaanse delegatie de hoop dat Sampras de wedstrijd alsnog op de spaarlamp zou afsluiten. Men rekende zonder de passeerslagen van Chesnokov. 
In theorie had het jaar 1950 een zegen moeten zijn voor Sicilië en Palermo, want toen besliste de regering in Rome voortaan veel geld uit te trekken voor de modernisering van het zuiden. Het was zonder de maffia gerekend. 


FR 

VII.1. 
Il offre, d'un côté, l'image d'un décalage important intervenu au sein des pays industrialisés, entre les nations anglo-saxones, en nette reprise, et l'Europe continentale et le Japon, qui pédalent dans le vide ; de l'autre, les contours des nouveaux pays avec lesquels il faudra compter, qu'ils soient asiatiques ou américano-latins, eux aussi tentés par le " miracle ". 
Ce n'est pas à tort qu'on a surnommé ici Mme Rehn la " comète " [...], car elle n'est devenue une candidate avec qui il fallait compter que dans les toutes dernières semaines précédant le scrutin. 

VII.2. 
Les Clinton affirment depuis le début qu'ils n'ont rien à se reprocher dans cette affaire et considéraient donc la nomination d'un procureur spécial comme sans objet, espérant sans doute que leur mutisme finirait par décourager leurs adversaires. C'était compter sans l'opiniâtreté des médias : depuis le 20 décembre, l'affaire n'a pas quitté la " une " des grands journaux ni les pages des éditoriaux, dans un implacable crescendo. 
 

NL 

VIII.1. 
Gelukkig dat er nog politici zijn die de moed hebben om risico's te nemen, want reken maar dat zo’n filosofisch stuk stemmen gaat kosten. 
Eerst met een versnelling van 53-12, dat is enorm afzien. Dan dalen ze af en gaan weer omhoog, nu met een iets kleinere plaat: 53-13. Enzovoorts. Nou, reken maar dat je dan beresterk wordt.
De uitbaters Marc Faresijn (30) en Tom Pieters (25) zeggen dat ze het beveiligingssysteem installeerden na ruggespraak met de ordediensten, maar ook uit eigenbelang: “Je mag rekenen dat 10 tot 15 procent van de bezoekers onder de drugs zit. Die drugsgebruikers drinken op een hele avond hooguit een paar watertjes, terwijl wij het precies van het drankverbruik van onze klanten moeten hebben.

NL 

IX.1. 
Bij Natuurmonumenten rekenen ze een ree per tien bunder land. Hier hebben we honderd bunder en twaalf reeën. Twee teveel.

NL 

X.1. 
Van Mierlo: ,,Op korte termijn hebben we bescheiden resultaten in vergelijking met andere programma's. Wij rekenen ons niet rijk en mikken op de langere termijn."

X.2.
De Stadskantoor-spieders hadden buiten de niet-alcoholdrinkende waard gerekend.