© Contragram
Click on the underlined numbers to see examples of the patterns (then use the "back" button of your browser to return to the patterns).
Click on the underlined verbs to follow references to other lemmas.
 

 

 

sterven

zie ook: afsterven

mourir

die
see also:
die off

I.


'ophouden te leven, doodgaan'

'cesser de vivre'

'to stop living'

1.
NP ___ (MAN)

2.
NP ___ [NP 'dood']

3. 
NP ___ aan/door/van NP

4.
NP ___ bij/in NP

5.
NP ___ na NP

6.
NP ___ voor NP

7.
NP ___ als C1

8.
NP ___ TEMP v LOC (van/aan/door NP)

1.
NP ___ (MAN)

2.
>>> 3

3.
NP ___ de/par NP

4.
NP ___ dans NP

5.
NP ___ de Pinf

6.
NP ___ pour NP

7.
NP ___ (en) C1

8.
NP ___ TEMP v LOC (de NP)

1.
NP ___ (MAN)

2.
NP ___ [NP 'death']

3.
NP ___ of/with/from NP

4.
NP ___ in NP

5.
NP ___ after NP/Pger1

6.
NP ___ for NP

7.
NP ___  C1

8.
NP ___ TEMP v LOC (of/with/from NP)

II. 


'ophouden te bestaan'

'cesser d'exister'

'to disappear or stop existing'

1.
NP ___

2.
NP ___ [NP 'dood']

3.
NP ___ door NP

1.
NP ___

2.
NP ___ de belle mort

3.
NP ___ de NP

1.
NP ___

2.
NP ___ NP

3.
NP ___ from NP

III. 


'(m.b.t. gevoelens, emoties, ...) zeer sterk gewaarworden'

'éprouver très fortement une certaine sensation'

'to intensively experience a particular feeling or emotion'

1.
NP ___ van NP

2.
>>> 1.
 

1.
NP ___ de NP

2.
NP ___ de Pinf

 

1.
NP ___ of NP

2.
>>> 1.
 

IV. 


'(fysiek of emotioneel) afzien, het hard te verduren krijgen'

'éprouver une souffrance physique ou émotionnelle très forte'

'to suffer, to feel pain, embarrassment, etc.' 

1.
NP ___

2.
NP ___ [NP 'dood']

1.
>>>> être au bout / pouvoir

2.
>>>> être au bout / pouvoir

1.
>>> suffer

2.
>>> suffer

V.


'hardnekkig zijn, maar zeer langzaam veranderen of verdwijnen'

'mettre beaucoup de temps à disparaître, résister longuement'

'to take a very long time to disappear or change'

1.
>>> hardnekkig zijn

1.
>>>> avoir la vie dure

1.
NP ___ hard

VI.


'iets zeer graag willen hebben of doen'

'avoir très envie de (faire) quelque chose'

'to want something very much, to want to do something very much'

1.
>>> snakken
 

2.
>>> snakken
 

 

1.
>>>  avoir très envie / mourir d'envie

2.
>>>  avoir très envie / mourir d'envie

 

1.
NP ___ for NP
 

2.
NP ___ to Pinf1
 

 

VII.


'(van machines) ophouden te functioneren' 

'(des machines) ne plus fonctionner'

'(of machines) to stop working'

1.
>>> stilvallen, uitvallen
 
 
 
 

 

1.
>>> s’arrêter
 
 
 
 

 

1.
NP ___
 
 
 
 

 

VIII.


'zijn inwoners verliezen'

'perdre tous ses habitants'

'to lose its inhabitants'

1.
>>> uitsterven, leegstromen
 

 

1.
NP ___
 

 

1.
NP ___ / >>> to get deserted
 

 

IX.


'erg verbaasd of beschaamd zijn'

'être supris, gêné, embarrassé'

'to feel surprised or embarrassed'

1.
>>> besterven

2.
>>> besterven
 

1.
>>> mourir de honte

2.
>>> mourir de honte
 

1.
NP nearly ___

2.
NP could have ___ (from NP)

 


 
RETURN TO INDEX

 

TO THE LIST OF ABBREVIATIONS

 

voorbeelden - exemples - examples

NL

I.1.
Want Achilles mag kiezen: of hij sterft op het slagveld en behaalt eeuwigdurende roem, of hij verlaat de oorlog, keert terug naar zijn vaderland om lang te leven en ten slotte te sterven, vergeten, maar op natuurlijke wijze.
Ze overwinteren in een zes maanden durende poolnacht. Enkelen sterven; ze gaan te voet terug, over een ijsvlakte van honderden mijlen.
Het was waar, het zat heel diep, een moeder die stierf, een vader die verdween. Om daarover te praten moet je sterk zijn.
Tienduizenden kwamen onderweg om van honger en dorst. Evenzovelen stierven wanneer hun karavaan door een epidemie van de cholera of de pest werd geteisterd. 
Vorig jaar stierf 90 procent van de vislarven op de kwekerijen.
De mate van aantasting wordt bepaald door de sporendichtheid en bladnatperiode. Geïnfecteerde planten sterven binnen een week.
Warhol, de man die emotieloos als een machine wilde zijn, moet door een kier in zijn angst voor het lichamelijke heen gezien hebben wat hij voor zich had, namelijk een kunstenaar die zegt dat het lichaam alles is behalve een machine. Het is niet clean, het kan niet gesloten worden voor invloeden en emoties, het laat zich niets definitief opleggen. Het verandert, veroudert en sterft. Geen grotere horreur voor Amerikanen dan die gedachte. 
Het was waar, het zat heel diep, een moeder die stierf, een vader die verdween. Om daarover te praten moet je sterk zijn. 

Ze had een stormachtige verhouding met de jonge Gijsbert Karel van Hogendorp, maar trouwde met een veel oudere baron en stierf jong, net als vijf van haar broers en zusjes. 
Waarom vele slechte mensen rijk zijn en in welvaart leven, terwijl vele goede mensen in armoede sterven. 
Vergeten, zo stierf in 1919 de Hongaarse Van Gogh, de door God gezondene, die op doek en palet 'de zonneweg' weerspiegeld zag.

I.2.
Pups die hun moeder kwijtraken tijdens de zoogtijd, hebben een lager speengewicht. Zo'n huiler loopt kans de hongerdood te sterven.
De dieren nemen maar een klein deel van de vijfendertighonderd vierkante meter in beslag. Ze zouden een zekere dood zijn gestorven als ze ruim twintig jaar geleden niet waren opgemerkt door notaris Jean-Paul Favand.

I.3.
,,Ze is aan een overmaat van liefde gestorven'', concludeert de vooralsnog ontroostbare Lichtenberg. 
Men zegt dat 500 mensen per jaar aan een overdosis sterven.
Of er al dieren zijn gestorven aan stress weten boer en boerin daarom niet. 
Zoveel Amerikanen hebben een vuurwapen dat dagelijks mensen sterven aan schotwonden.
"Als iedereen onder zo'n net slaapt sterven veel minder kinderen aan malaria. Het is een eenvoudige manier om levens te redden," zegt Unicef.

Tot twee maanden later dreven er nog lijken van door de kou gestorven slachtoffers in hun zwemvesten in de Atlantische oceaan rond. 
,,Onder geen enkele voorwaarde zullen we toestaan dat onze mensen sterven door honger of gebrek aan medicijnen'', aldus Saeed al-Sahaf.
Het water dat de mensen gebruiken is vervuild geraakt. Dat komt door de dode dieren en mensen die er in ronddrijven. Het is verschrikkelijk om te zien, maar er is vaak geen mogelijkheid om ze te begraven. Alsof het allemaal nog niet erg genoeg is, sterven veel mensen door slangebeten.

Alleen in de zwaarste periode, toen mensen, van wie sommigen mijn vrienden waren geworden, van honger en uitputting stierven, probeerde ik mijn denkvermogen uit te schakelen. 
Wang zegt dat dit niet altijd lukt, sommige bomen en planten sterven van de dorst.

I.4.
In Rio de Janeiro sterven dagelijks meer dan tien mensen bij vuurgevechten en moordaanslagen die verband houden met de strijd tussen drugsbendes onderling en tussen de bendes en de politie.
Ook vielen er nogal wat gewone Egyptenaren aan hun acties ten offer, jonge politierecruten zowel als onschuldige passanten zoals het schoolmeisje dat en jaar geleden stierf bij een mislukte aanslag op minister van binnenlandse zaken Hassan el-Alfi.
Maar mettertijd versmolten Ilf en Petrov tot één literaire persoonlijkheid, die de volgende uitspraak deed: ,Konden we maar samen sterven, bij een vliegtuig- of auto-ongeluk. Dan hoefde geen van beiden zijn eigen begrafenis bij te wonen.''

Hij zet zich in voor iedere vrijheidsstrijd in Europa en Azië, en sterft in een onduidelijke schermutseling in de ook in 1858 roerige Kaukasus.

I.5.
Eind mei stierf een bezoeker van een houseparty in dit horecabedrijf na het innemen van xtc-pillen.
Een tweejarig meisje stierf na te zijn behandeld wegens een verkoudheid.

I.6.
In geval van nood is een burger altijd nog wel bereid voor zijn land te sterven, maar voor supranationale entiteiten geldt dat niet of nauwelijks. 
,,Deze zege is voor al diegenen die voor ons land stierven'', sprak de voormalige Ajax-trainer met een brok in zijn keel.
Rosa is een van de zeker tien componisten die tussen 1945 (Webern) en 1980 (Lennon) een gewelddadige dood stierven. 

I.7.
Zulu was veertien maanden vastgehouden, waarvan twee maanden in eenzame opsluiting, en stierf volgens het rapport als ,,een trieste, uitgemergelde man''. 
En daarmee geeft de regisseur een onverwachte draai aan Schillers drama. Bij Schiller offert Posa zich voor zijn vriend op en sterft hij als held en martelaar. Bij Gerrits offert Posa juist die vriendschap op en blijft hij als intrigant in leven, ten koste van een van de anderen.

I.8.
Maria Dorothea stierf op 4 augustus 1782 tijdens zonsondergang. 
Hij moet ook nog onder de invloed van de boeteprediker Savonarola gekomen zijn. Hij stierf, als armoedzaaier, in 1510.
Domela Nieuwenhuis heeft de technische revolutie niet eens meegemaakt: hij stierf in 1919.
De acteur Bentz van den Berg stierf in 1976, ten gevolge van een bloedvergiftiging.
Ongeveer 35.000, circa 6,5 procent van de 550.000 tewerkgestelden is in Duitsland gestorven.
"Wat doen die Arabieren uit Gaza hier eigenlijk ? Waarom moet wij ze werk geven ? Laat ze sterven in Gaza.'' 
De Ierse dichter en toneelschrijver Oscar Wilde, die in 1900 in Parijs stierf, krijgt volgend jaar een gedenkplaat in de Poet's Corner in Westminster Abbey in Londen, waar ook Shakespeare, Milton en Wordsworth geëerd worden.
De filosoof Karl Popper stierf zaterdag in Croydon, Zuid-Londen, op 92-jarige leeftijd aan kanker.


FR

I.1.
Ancien ministre de l'action humanitaire, Bernard Kouchner a regretté, dimanche, à la maison de la chimie, où il assistait aux Assises de la transformation sociale, que la France " s'imagine qu'on peut renvoyer dos à dos tout le monde, comme s'il n'y avait pas un qui reçoit la bombe et un qui la lance, comme s'il n'y en avait pas d'un côté ceux qui meurent et de l'autre ceux qui les tuent.
Et puis, dites une prière pour moi quand je mourrai, afin que j'aille au Paradis.
Le destin de Danny aurait pu être analogue à celui de Jim Loney si son ex-femme, Loxie, n'était morte en lui laissant le devoir de veiller à l'éducation de leur fils, Jack.

En 1972, octogénaire, Paul Grüninger meurt dans la pauvreté et l'indifférence, sans avoir été réhabilité. 
N'insistons même pas sur les tragédies sanglantes dans l'ex-Yougoslavie, où l'on tue, où l'on meurt au nom d'identifications et d'auto-identifications abusives, dans des régions où la communauté de voisinage identifiait souvent mieux que la distinction " ethnique ".
Des gitans sont morts torturés, gazés par dizaines de mille dans les camps d'extermination nazis, pères de famille, femmes, enfants, vieillards, souvent cobayes de médecins fous. 
Heureux celui qui a pu faire croire qu'il était mort en pleine santé !

I.3.
La plupart des victimes ont péri dans des accidents survenus sur des routes verglacées ; d'autres ont succombé à des attaques cardiaques ou sont mortes de froid.
C'est vrai : des gens meurent de malnutrition et les enfants résistent moins aux épidémies.
Sur un fond chronique de malnutrition, la majorité de ces enfants meurent essentiellement de trois maladies : la diarrhée, due en particulier aux microbes et parasites qui infestent l'eau, les infections pulmonaires, qui viennent compliquer des maladies réputées aussi bénignes dans nos pays que la rougeole, les rhinopharyngites ou les otites, et enfin le paludisme. 
Non, une jeune fille qui a bravé la société pour aimer si fort deux hommes à la fois ne peut pas simplement se résigner lorsque l'un d'eux meurt bêtement d'un accident.
Hélas ! il prit froid dans le Nord et mourut d'une pneumonie, pour montrer les effets de certains climats sur la philosophie.

Criminel de guerre, Berger mourut de sa belle mort le 10 février 1960 à Munich, après s'être évadé d'une prison française en 1947.

Bresson avait écrit une scène similaire, et ne l'a pas tournée. Il y a juste un mouvement où elle tombe en arrière et dit : " Evêque je meurs par vous. J'en appelle au grand juge. "

I.4.
Dix touristes français, six hommes et quatre femmes, sont morts, dimanche 9 janvier, dans un accident d'autocar à Bali, en Indonésie, et seize autres Français, cinq hommes et onze femmes, ainsi qu'un couple belge, ont été blessés plus ou moins grièvement.
Treize gradés de l'armée péruvienne, dont un général et deux colonels, sont morts, mercredi 12 janvier, dans un accident d'hélicoptère survenu sur l'aéroport de Cuzco [...], selon un communiqué des autorités militaires. 

I.5.

La sensualité animale d'Eva Mattès rend crédible le comportement de cette reine, sur qui Shakespeare fait peser la responsabilité de la déchéance d'Antoine. Il en fait une coquette qui compte sur la séduction et l'attrait du "vice", une piètre politique, prête à se vendre à n'importe quel vainqueur, et qui meurt non pas d'avoir perdu Antoine, mais par peur du jeune César.

I.6.
Faut-il rappeler que du côté des Bosniaques qu'on s'évertue à nommer Musulmans, on meurt pour une société pluriethnique alors que milices serbes et croates ne rêvent que d'Etats " homogènes " et " purifiés " ? 
Mais un peu de décence pour ceux qui risquent leur peau là-bas ! Ils meurent pour des valeurs qu'ils croyaient naïvement les nôtres.

I.7.
L'Iran n'a jamais voulu accueillir ces miraculés, " qui n'étaient pas morts en héros ", et pour lesquels " les portes du paradis sont à jamais closes " ! 

I.8.
Arriaga, qui est mort à vingt ans, le 17 janvier 1826, est venu à Paris quand il avait quinze ans.
Elmer Allen est mort en 1991, deux ans trop tôt pour connaître la vérité.
En 1494, meurt Pic de La Mirandole.
A la veille du débat parlementaire sur la bioéthique, qui doit reprendre au Sénat à la mi-janvier, le professeur Jean Bernard a critiqué le dernier avis émis par le Comité national d'éthique, présidé maintenant par le professeur Jean-Pierre Changeux, qui prévoit que des transferts d'embryons peuvent être effectués chez des femmes dont le mari est mort après la conception de ces derniers et avant leur implantation utérine. 
Un gangster reconverti dans une vie ordonnée voit surgir un ancien complice, évadé de prison avec un jeune voyou et blessé. Il meurt chez lui. 
Du jeune homme sans mère qui se bourre de sucreries au prince bouffi d'excès de bière revenant à Florence après huit ans d'absence " âgé de trente-quatre ans [...], il en paraissait presque cinquante " et enfin au grand-duc mourant dans ses excréments, il se fait gloire de l'infamie et de l'abaissement.
Et il meurt sans doute, ces temps-ci, plus d'enfants dans les rues de Bogota, victimes des opérations de " nettoyage " des escadrons de la mort.
Secrétaire de Danton, député de la Convention, mais honni par Robespierre, il mourut sur l'échafaud en avril 1794, quelques mois d'ailleurs avant André Chénier, dont le père, Louis, était issu d'une famille installée à Carcassonne depuis 1688, et qui fit de fréquents séjours dans la ville.
Alfred Dreyfus meurt à Paris, le 12 juillet 1935.
Thomas ( " Tip ") O'Neill, qui fut de 1977 à 1987 " speaker " [...] de la Chambre des représentants, est mort, mercredi 5 janvier à Boston [...], à l'âge de quatre-vingt-un ans.

Joe French, président de la Fédération australienne de rugby, est mort, jeudi 30 décembre, d'un cancer. 
Le sida ? Stuart Marshall, qui en est mort l'année dernière, le compare aux atrocités commises par les nazis contre les juifs, et bien sûr les homosexuels.
L'alpiniste Serge Gousseault mourut d'épuisement et de froid à trois cents mètres du sommet après une lutte d'une dizaine de jours dans la célèbre paroi. 
Gregory Osborne, ancien premier danseur de l'American Ballet Theatre et du National Ballet of Canada, est mort le 8 janvier d'un cancer à Newport-Beach [...].
Guy André Lefranc est mort le 1er février d'une crise cardiaque à Saint-Germain-en-Laye.


EN

I.1.
Perhaps it was dying that was the bravest thing a person could do?
Though Deng is advertising the moderate Jiang Zemin, recently appointed Party general secretary, as his heir-apparent, the hardliners may have it in their power to change China's course when the 85-year-old leader dies.
When my young cousin's pet budgie died, her parents buried it in the garden while she was asleep to avoid her being upset.
“Do you deny that he died with barely a penny to his name?”
Legend is an overworked term in jazz: it can describe a figure like Eubie Blake, who died at 100 after a lifetime's achievement, or those who died young, their promise unfulfilled, like everyone from Jimmy Blanton to Charlie Parker.

I.2.
“I don't want the responsibility of having to tell Jimmy's parents that he's died a sudden and violent death.”
Always start with the victim and try to trace around him the web of relationships in which he was involved. That was how he worked, but in this case he could not free himself of the notion that although Francis was the victim he might not be the central figure. His father seemed a more promising candidate for that role and he had died a natural death.

I.3.
In November 1981, when she was five, her father died of a brain tumour and in September 1984, when she was eight, her mother died of cancer.
The snows persisted until the second month of the new year, and many died of cold and hunger before the spring.

It is not known exactly how many people die from hypothermia (ie die “from cold”, because their inner body temperature has become dangerously low), but thousands of older people do die each winter from cold-related conditions.
The National Radiological Protection Board (NRPB) which advises the government on radiation hazards, now estimates that up to a hundred people will have died from the fallout.

AIDS is the biggest health challenge we have had to face this century. Already more children may be dying with AIDS than from famine and 11 million are carrying the virus HIV, 1 in 250 of all adults worldwide.
My two brothers both died with smallpox.

I.4.
“My mum and dad died in a car crash.”
British Gas North-Western workers are sticking the skull and crossbones symbol on appliances fitted by unqualified workmen in non-English speaking homes after three people in the area died in accidents caused by fumes last winter.

I.5.
A murder investigation was launched in Lancashire last night after James Parkinson, a retired farmer aged 82, died after a savage assault at his Staining home, near Blackpool.
In 1700 Parliament passed the Act of Settlement, laying down that if Anne died without any surviving children, as now seemed highly likely, the throne should pass to her nearest Protestant relative. It was a prudent precaution, for the former James I's death, on 5 September 1701, was followed only six months later by that of William III, who died after a fall while riding, on 8 March 1702.
An 11-month old baby died after accidentally swallowing a few laetrile tablets.
A GOVERNMENT minister described yesterday how he agonised over whether to ban Kinder Surprise chocolate eggs after the death of the three-year-old Birmingham girl, Jennifer Ashton. The girl died after choking on part of a toy inside one of the eggs.

I.6.
Armistice Day is still only celebrated in Southern Ireland by protestants: as late as the early 1970s, you could still tell a protestant by his poppy on 11 November. The commemoration of the dead in the First World War was seen as a triumphalist commemoration of those who died for Britain.
In 1797 the young Poles of Danzig did stage a street demonstration, but that was the limit of their effort to revive the Polish state, and the limit of their willingness to parade a Polish identity.Warsaw was simply too distant and the Polish nobility too self-interested for the peripheral and unregarded Poles of Pomerania and Danzig seriously to consider dying for them.

I.7.

Although according to tradition Hutchinson’s losses in the great fire of London exceeded £60,000, he seems to have died a wealthy man.

An intelligence officer in Malaya, Captain Patrick Heenan, has been named this week as the traitor who guided Japanese bombers onto British airfields, allowing a rapid advance and the fall of Singapore. The news has stunned Heenan's old school, Cheltenham College, in Cheltenham, which is proud of its 14 VCs. In the college dining room, the world war 2 honours board lists Captain PSV Heenan as a hero who fell in defence of his country. In fact he was summarily executed. Cheltenham College has still to decide what to do about Heenan's memorial, but because he was never tried, technically he died an innocent man.

I.8.
Peter Fuller, the atheist art critic who died in 1990, pursued the question rigorously as to how art can flourish in a secular society.
Sir Haydn died on the 3rd June 1950.
Many tales have been recorded of descendants of Irish families who have died far across the seas, just as a banshee has been heard to wail outside their birthplace in Ireland.
After a long and painful illness, the Reverend Hans Ott died in Berne, Switzerland, on 21 July.
Hoare married firstly in 1726 Anne, daughter of Samuel Masham, first Baron Masham: she died without surviving issue in 1727.

NL

II.1.
Hoe sterft een taal? Onzichtbaar en geruisloos wellicht, zoals ze geboren werd.
De roman is niet dood en zal nooit sterven.
JE hebt in mij een haat geboren doen worden die pas met één van ons zal sterven.'' Dat was, volgens de ,, petites phrases'' van L'Express, de reaktie [van]  Nicolas Bazire, de gewezen kabinetchef van Edouard Balladur, op de Histoire indiscrète des années Balladur.

II.2.
Kumaratunga, wie er kennelijk veel aan is gelegen om het vredesproces niet een vroege dood te laten sterven, was daarentegen behoedzaam in haar reactie. 
Andere hypothesen zijn een stille dood gestorven.
Het initiatief stierf een stille dood nog voor Justitie zich erover kon uitspreken.
De kans bestaat dan ook dat het Afrikaans een stille dood sterft. Er staat Zuid-Afrika wellicht een langdurige en verdeeldheid zaaiende taalstrijd te wachten.

II.3.
,,Zonder deregulering zal de Japanse economie sterven door 'uitholling' en een stijgend aantal werklozen.'' 


FR

II.1.
Cela n'empêche : quel choc de découvrir, un soir des années 20, sous la plume de Paul Valéry, que les civilisations mouraient comme vous et moi ! 
Debray lui avouera qu'il y a de la nostalgie dans la médiologie puisque meurt " une certaine forme d'école, d'Etat, de mémoire " sans qu'on voie encore bien ce qui naît.
Ecrasée de chaleur, dès le mois de juin, Timimoun [...] semble vivre hors du temps, détachée du reste de l'Algérie, subissant les contrecoups des événements qui touchent le Nord un peu comme une vague qui s'en vient mourir sur la grève.

II.2.

Les "primaires", sorte d'Achille-Lauro de la plaisance politique, touchées par la malédiction de Dieu, ont fait long feu. […] Bref, n'en parlons plus et laissons-les mourir de leur belle mort, de ridicule, sur le coin de la cuisinière.

II.3.
L'égyptomanie ne meurt pas de la décadence des idoles, elle s'en invente d'autres, elle change sans scrupule. 
Et puis cette phrase, si célèbre et tellement inaudible : " Tout parti vit de sa mystique et meurt de sa politique.
"


EN

II.1.
Coco Chanel was born in France at the beginning of the century. Throughout her career she successfully broke the rules of haute couture until her name became synonymous with French chic. Responsible for Chanel No. 5 and the “little black dress”, her genius has assured her name will never die.
Even if their love were to die, nothing should disturb their friendship.
The picaresque vitality of Richardson's novel begins to wane early in the third volume (a frequent fate of follow-ups) and, as a theatre audience does not have the opportunity to plough through stodgy bits in their own time, we felt it made for better drama to kill Pamela (in the novel she comes near to death) before the dramatic conflict itself dies.

II.2.
For the Autumn 1955 issue, Mary Short of Norwich wrote an article entitled “Compel them to Come in” predicting that the WEA would die a natural death unless more young members were recruited and advocating adventurous experiment: “it may mean holding afternoon classes, or running a baby-sitter service so that young couples with children can come... has any Branch tried to recruit new members by advertising courses on child psychology at ante-natal clinics and infant welfare centres?”.
Last night we looked back at the history of the MG, which appeared to have died a death when the factory at Abingdon closed in 1981. But after an eleven year break, a new MG will be unveiled at the motor show. Richard Barnett reports on a remarkable comeback.
At one time, it had been rumoured that he was being groomed to be the next Commissioner. And the way Sir William treated him didn't give the lie to the notion. But, by now, he would have had to be moving up the ladder, getting experience of command. It was said that he had turned down promotion to sergeant, in returnf or being allowed to play cricket for his county. And, once he had taken three months off to play for England in Australia, the rumour seemed to have died the death.

II.3.
Seldom has Philippe Chatrier, a man renowned for his forthright views, especially whenever he has felt the advancement or the image of tennis was at risk, been quite so outspokenly blunt, as in his final Presidential newsletter he issued before ending his 14 year reign in charge at The International Tennis Federation. The focus of what could be seen as a heartfelt cry for commercial sanity to be restored to the sport centred upon one simple but now all-consuming issue — money! “Make no mistake," he warns, “money is now a cancer in the game. Our game really is in danger of dying from too much of it.”

NL

III.1.
Eén oud scheepsmaatje van troepenschip de Tempo ontmoette Van Lienden na 50 jaar bij toeval: ,,Hij zegt: 'Ik heb altijd lopen sterven van angst. Als we van wacht af  waren kon ik niet slapen.' Ik zeg: 'Dat heb ik nooit gehad.' 
De reiziger vraagt: "Heeft u wat water voor me, ik sterf van de dorst" De koopman antwoordt: "Ik heb geen water, maar wil je niet een mooie das kopen."
<humor.tiscali.nl/moppen/archief/2002/week39/> 
Of wanneer je zegt: "ik sterf van het lachen", ga je natuurlijk niet echt dood. 
<www.rnw.nl/kids/boeken/titel/Oog_in_oog_in_oog.html> 
Ik heb al zoveel over u gehoord, dat ik sterf van nieuwsgierigheid om uw versie van het verhaal te horen
<users.belgacom.net/citaten/r.htm> 
Het was om te sterven van afgunst maar die gast had inderdaad, alsof de duivel ermee gemoeid was, in de jaren '90 van de vorige eeuw een miljard verdiend met het schrijven van soft-erotische vrouwvriendelijke sexboeken voor eenzame huisvrouwen. 
<http://www.lipsticknotes.be/gorki/Eindelijk_vakantie_Luc_vertelt.htm>


FR

III.1.
LEe 26, le duc d'York vient dîner chez moi, et le roi en meurt d'envie.

Vous cherchez à me compromettre, Monsieur Beyle? Vous devriez mourir de honte.

III.2.
L'humour polonais, c'est spécial comme on sait [...], c'est sarcastique, douloureux, quelque chose comme un homme qui meurt de rire un couteau planté entre les deux épaules. 


EN

III.1.
`Can't we have lunch?" he murmured hopefully. Meredith simply continued to eye him steadily, and he chuckled.`And I thought you were sweet and gentle," he said ruefully. His face was dissolving into laughter, and she dearly wanted to throw her arms around him.`I'm dying of hunger here," he complained.

She was two years older than him, and a thousand miles away at a girls' school in Gloucestershire, and on the rare occasions when they met he hardly dared even speak to her; but Richard was always in love with someone and his passions were all the more intense for being largely fantasy. If Amanda Pennington ever heard about this he would die of shame.

NL

IV.1.
,,Halverwege de race zit je echt te sterven'', wist toeschouwer Eddy Merckx, ex-recordhouder, ,,met zo'n grote 'plaat' voel je letterlijk een druk op je, omdat je in de bochten geen goede doorbloeding meer krijgt in je zitvlak en dijen. Dat doet verschrikkelijk 
veel pijn.'' 
Frans Verbeeck werd een beetje onsterfelijk tijdens de Ronde Van Vlaanderen in 1975, toen hij tientallen kilometer zat te sterven in het wiel van Eddy Merckx.
<www.geocities.com/plattetube1/verslagen2.htm>
Paar dagen erna. Nomdeju. Aardig druk daar op dat perron. Toch snel paar honderd mensen. Overstapstation. Driesprong van spoorwegen, nietwaar. Had iets verkeerd onthouden, liep over perron, stapte in verkeerde trein. En er weer uit, net op tijd. Kip zonder kop. Toen weer over datzelfde verdomde onafzienbaar lange perron. Verbeeldde ik het me nou, of ruiste daar achter mij aan mijn naam? Voelde me ontzaglijk gestorven. Beende dapper voorwaarts, maar was natuurlijk al nergens meer op weg naar toe.

IV.2.
"Als ik m'n badjas de eerste dag voor de fotograaf laat zakken, sterf ik duizend doden. Maar het vergroot wél steeds meer mijn zelfvertrouwen. De fotosessie in St. Tropez was écht fun!"

EN

V.1.
Old habits and traditions die hard and work will be needed to be undertaken to convince some parents that they now have a free choice of school.
Old memories die hard, especially in a town like Tromsø which was home to a large contingent of the German navy.
Old prejudices die hard and it is only very recently that chapels have been noticed at all in guide books or architectural histories.
In the early stages, the baby's mouth is an important point of contact with the world. At first the world consists of the breast, then it extends to include the mother, and then other people and objects. Oral satisfactions die hard. Adults eat to excess to ease depression, turn to the bottle for comfort or suck contentedly on a pipe. These are not baby habits, but they are habits which have a link with babyhood experiences.

EN

VI.1.
Today I would die for one of Mère Poulard's omelettes aux fines herbes.
Certainly it is the Pound of the London years, who had profited from Ford Madox Ford's pronouncements on diction, that Phyllis Bottome must have had in mind when she wrote: The concrete image, unruffled by an adjective, was a thing Ezra would willingly have died for.
The mini-cab phone finally answers. A man says: “Hold on, I've just got in, be right with you...”. After another 10 minutes he is with me. “Right,” he says, “a nice cup of tea, I was dying for that, what can I do for you?” 

VI.2.
ARE YOU DYING TO GET A SUNTAN? Soaking up the sun is great— but too much, too quickly and you're risking skin cancer.
Their honeymoon had been “fabulous”, said Diana, bubbling over with enthusiasm and dying to tell the world.
It's quite possible that people shunned us not so much as a mark of outrage at what we had done, but to avoid the frustration of not being able to satisfy their curiosity about what exactly it was. The questions our friends were dying to ask were those which the tabloids have trumpeted ever since the case came into the public domain. Since they couldn't talk about that, they preferred not to talk at all.

EN

VII.1.
The plane bumped to a halt, the engine coughed and died, and two figures in leather flying helmets swung out of the open cockpit and came towards them arm in arm.
Deciding to take care of the fuel later, Berger pitted for tyres on lap 35 and rejoined in third place. He quickly passed Schumacher and closed the gap on Patrese, whose plan to run non-stop was foiled in the most unexpected way on lap 51 when the engine suddenly died.

FR

VIII.1.
Désormais, la " page magazine " du " 13 heures ", qui fleure bon le terroir et la tradition, fait la part belle aux métiers qui disparaissent et aux villages qui meurent. 


EN

VIII.1.
Troughton Island was a sight to see, with an 853 metre runway and threes houses! Another hour and we were over land, the desolate Australian Outback. I see now why many men were lost out there. A total of six and a half hours and we were over the small, dying town of Wyndham.

EN

IX.1.
My mother nearly died when she saw the mess but little did she know that I was going to do it all again the next day. 
Pebble Mill presenter Judi Spiers, 39, cuddles businessman Richard Hacker after their hush-hush wedding in balmy Bermuda. Beautiful Judi didn't tell her family or friends — but was rumbled by a tarot card reader in California just four days before the wedding. Judi, who was in the US interviewing Hollywood stars, said: “I nearly died when this lady kept saying I was getting married.”

IX.2.
We had just finished lunch at the conference and the president of NAHBO was giving out various awards. He came to the final special award, and then read out my name. I could have died. It was so embarrassing, I had to get up in front of hundreds of people and collect this award.
Just before I went to bed one night, I decided to have a shower. I'd forgotten to fetch something to put my hair up with, and so I brushed it into a ponytail and held it in place with a pair of knickers from the airing cupboard, which I twisted round and used like a scrunchie. The next morning, I overslept and rushed out of the house in a hurry. It wasn't until lunchtime that my boss drew my attention to the strange “hairband” I was wearing. If she noticed, I wonder just how many other staff and customers in the busy DIY store where I work noticed, too?
I could have died from embarrassment!

 RETURN TO INDEX