© Contragram
Click on the underlined numbers to see examples of the patterns (then use the "back" button of your browser to return to the patterns).
Click on the underlined verbs to follow references to other lemmas.
 

 

 

spreken 
zie ook: uitspreken, zich uitspreken

parler 
 

speak

see also: speak out

I. 


'tegen iemand iets zeggen over iets' 

'dire quelque chose à 
quelqu'un' 

'to talk or say something to somebody (about something)' 

1. 
NP ___  (MAN)

 

2. 
NP ___ NP 

 

3.  
NP ___ over NP (MAN)

 

4. 
NP ___ (met/tegen/tot) NP[h] (over NP)

 

5. 
>>> inspreken 

 

6.

NP ___ "Pfin" (tot NP[h])

1. 
NP ___  (MAN)

 

2. 
>>> dire 

 

3. 
NP ___ de NP (MAN)

 

4. 

NP ___ à/avec NP[h] (de NP)

 


5. 
>>> dire 

 

6. 
>>> dire

1. 
NP ___  (MAN)

 

2. 
NP ___ NP 

 

3. 
NP ___ about NP
 
4. 
NP ___  to NP[h] (about NP) 
 


5. 
NP ___ NP into NP 
 

6.
>>>
say 

II. 


'een bepaalde term gebruiken om iets uit te drukken' 

'utiliser un terme pour parler de quelque chose' 

'to use a particular phrase to denote something' 

1.  
NP ___ van NP 

2. 
NP ___ van NP als C2   
 
 
 

1. 
NP ___ de NP 

2. 
NP ___ de NP comme C2    
 
 

1.  
NP ___ of NP 

2.  
NP ___ of NP as C2 

III. 


'een speech houden' 
 
'tenir un discours' 

'to make a speech' 

1.  
NP ___ 

 

2.  
NP ___ over NP

 

3.

NP ___ voor NP  v LOC (over NP)

1. 
NP ___ 

 

2. 
NP ___ de NP

 

3.

NP ____ à/devant NP v LOC

1.  
NP ___ 

 

2. 
NP ___ about/on/of NP 
 

3.

NP ___ to NP v LOC

IV. 


'zich in een bepaalde taal (kunnen) uitdrukken' 

'être capable de s'exprimer en une langue' 

'to know or express oneself in a particular language' 

1.  
NP ___ [NP 'taal'] (met/tegen NP)

2.
NP ___ in [NP 'taal'] (met/tegen NP)

1. 
NP ___ [NP 'langue'] (à/avec NP)
 
2.

NP ___ (avec NP) en [NP 'langue']

 

1.  
NP ___ [NP 'language'] (to NP)

 

2.

NP ___ in [NP 'language'] (to NP)

 

V. 


'het voornemen te kennen geven' 

'dire qu'on envisage quelque chose' 

'to say that one intends to do something' 

1. 
>>> in het vooruitzicht stellen, het hebben over, plannen hebben om

2.  
>>> in het vooruitzicht stellen, het hebben over, plannen hebben om / NP ___ van Pinf1

1.  
NP ___ de NP 

 

 

2.  
NP ___ de Pinf1 
 

1.  
NP ___ of NP 

 

 

2.  
NP ___ of Pger1 

VI. 


'duidelijk zijn' 

'être clair, ne permettre aucun doute' 

'to be obvious'

1.  
NP[nh] ___ vanzelf/voor zich 

 
 

1. 
NP[nh] ___ de lui-/elle-/eux-/elles-même(s)  
 
 
 

1. 
NP[nh] ___ for itself/themselves  
 
 

 

VII. 


'zich uitdrukken' 

's'exprimer' 

'to express oneself'

1.  
NP[nh] ___ 

 

 

1. 
NP[nh] ___ 

 

 

1. 
NP[nh] ___ 

 

 

VIII. 


'blijken uit iets' 

'ressortir de quelque chose' 

'to be obvious from something'

1. 
NP[nh] ___ uit NP

1. 
>>> ressortir
 
 

1. 
>>> be apparent from /
reveal / betray   
 
 
 

IX. 


'melding maken van iets' 

'faire état de quelque chose' 

'to mention something'

1.  
NP ___ van NP 
 
 
 
 

1. 
NP ___ de NP 
 
 
 
 

1.  
NP ___ of NP 
 
 
 
 

X. 


'opkomen voor, het opnemen voor of tegen iets of iemand'

'prendre parti pour ou contre quelqu'un' 

'to make a stand for or against somebody or something' 

1. 
>>> het opnemen voor 

2. 
>>> het opnemen tegen 
 

1.  
NP ___ pour NP 

2. 
>>> attaquer  
 
 
 

1.  
NP ___ for NP 

2. 
NP ___ against NP  
 
 
 
 

XI. 


'de aandacht op zich vestigen' 
 
'attirer l'attention sur soi' 

'to make oneself conspicuous, to make one's mark'

1.  
NP doen ___ van zich 
 
 
 

1.  
NP faire ___ de soi  
 
 
 

1. 
>>> talk  

 
 
 
 

XII. 


'iets of iemand aanspreken, treffen' 

'toucher, émouvoir quelqu'un' 
 
'to move somebody, to appeal to something or somebody'

1. 
>>> aanspreken/NP[nh] ___ tot NP  
 
 
 

1. 
NP[nh] ___ à NP 
 
 
 
 

1. 
NP[nh] ___ to NP 
 
 
 
 

XIII. 


'iets als onderwerp hebben' 

'avoir quelque chose pour thème' 

'to have something as its topic' 

1. 
>>> behandelen 
 
 
 
 

1.  
NP[nh] ___ de NP 
 
 
 
 

1. 
>>> be about 
 

 
 

XIV. 


'iemand (onder druk) geheime informatie geven' 

'livrer des informations secrètes (sous la pression de quelqu'un)'

'to give somebody secret information, esp. under duress'

1.  
>>> praten 
 
 
 
 
 

1.  
NP ___ (à NP)   
 
 
 
 
 

1. 
>>> talk 
 
 
 
 
 
 
 

XV.

 

'een bepaald onderwerp aansnijden'

 

'aborder un sujet' 

 

'to have a conversation about a certain topic'

1.

>>> I.3

1.

NP ___ NP

1.

>>> talk

XVI.

 

IDIOMS 

 
 
 
 
 

1. 
>>> loven/kwaadspreken 

 

 

2.  
NP[nh] ___ boekdelen
 

1. 
>>>
dire du bien/du mal 

 

 

2. 
>>> être éloquent/parlant 
 

1. 
NP ___ well, ill, badly, highly of NP 

2.  
NP[nh] ___ volumes
 

 
 RETURN TO INDEX

 

TO THE LIST OF ABBREVIATIONS

 

voorbeelden - exemples - examples

NL  

I.1.   
De dieren bidden niet omdat ze niet kunnen spreken en de goden bidden evenmin, want zij hebben niets tekort.

En de Heer deed aan Sara gelijk als hij gesproken had.  

Rationeel gesproken had de VVD afstand genomen van het "laissez-faire"-denken.  
Over het algemeen gesproken worden alleen handen, armen, hoofd en schouders gezien als niet-seksuele gebieden.

HAL, de kwaadaardige automaat in "2001 A Space Odyssee" spreekt als een onverstoorbare psychiater die nooit het achterste van zijn tong laat zien.        

 

I.2.    
Dat hoeft overigens niet te betekenen dat de roodharige Duitser onwaarheid heeft gesproken.

Mitterrand sprak dierbare woorden over de vorige eerste minister, de socialist Birigovoy.  

 

I.3.  
Thuis wordt daarover niet gesproken.  
Daarin zal ook worden gesproken over twee andere eisen van Noord Korea.  
Zelfs eerlijke mensen spreken weer over een Angelsaksische samenzwering.  
Kuiper verwijt overheid en Gasunie dat er over de gasvoorraden veel te optimistisch gesproken wordt.

 

I.4.

Owen zei Boutros Ghali wel telefonisch te hebben gesproken.  
Ook Mikkonin spreekt nauwelijks Nederlandse studenten.  
Zijn Moskouse vertegenwoordiger zei hem zaterdag nog te hebben gesproken.  
Overigens toch een aardige gelegenheid om een aantal mensen even te spreken.  

 

Een delegatie van het Landbouwschap spreekt vrijdag met een grote afvaardiging van het kabinet over de problemen in de glastuinbouw.  
Chrétien sprak gisteren met de Britse premier Major.  
De plannen dateren van drie jaar geleden, toen Paramount ook sprak met anderen.  
“Ik heb met de theatermakers gesproken,” zegt Otten.  
 

Onvermoeibaar op zoek naar een publiek voor zijn onwrikbare zekerheid: dat het Nederlands de oudste taal ter wereld is. Niet het Sanskrit, niet het Aramees, maar het Nederdiets. Hij spreekt al vijftien jaar tegen dovemansoren.

Ongeveer de helft zijn vrouwen, bij de kruidenexperts zijn de vrouwen zelfs in de meerderheid. Ze zijn ook bijzonder vaak in staat de aura's van planten te lezen en aan de hand van de kleuren van de aura te onderscheiden wanneer welke plant geplukt kan worden. `De plant spreekt tegen ons', is hun verklaring voor de keuze voor een bepaalde plant op een bepaald tijdstip ter behandeling van een bepaalde ziekte.

 

Diepe littekens doorgroeven het gezicht van Taboudou Yenboado, de chef van Kogoudou. Het zijn de tekenen van zijn stam en van zijn waardigheid. Hij wenkt een man dichterbij en fluistert hem in horten en stoten een antwoord toe. Een chef spreekt niet rechtstreeks tot een bezoeker.

I.6. 
“Ik zou morgen kunnen vechten,” sprak hij strijdlustig.  
“Ik heb zojuist een beslissing genomen en wil graag iedereen laten weten dat ik terugben,” sprak hij.  
“Hier houd ik een paar slapeloze nachten aan over,” sprak Jacobs na afloop.

Christus ging naar zondaars toe. ,,, Ik wil uw gast zijn', sprak hij ooit tot Zacheus, de historische afsperser in het bijbelverhaal.''  


FR  

I.1.  
Récemment, dans le staff d'un parc de loisirs, elle s'est trouvée confrontée à un patron qui ne parlait pas. Après avoir hésité à lui demander les raisons de son mutisme, elle s'est vu rétorquer qu' " il n'avait pas de temps à perdre pour faire du relationnel ".

Bien qu'ils aient été revendiqués par un correspondant affirmant parler au nom du " Hezbollah du Sud de Téhéran " le Hezbollah est l'organisation des militants islamistes les plus durs du régime le gouvernement en avait imputé la responsabilité aux Moudjahidines, qui avaient démenti.  
Pour avoir une chance de trouver un emploi dans des délais raisonnables, le cadre doit désormais apprendre à parler vrai, à se rendre à la fois visible et évident à son futur employeur.   

I.3.  
Et l'on ne parle ni du Congo, aux portes de la guerre civile, ni du Zaïre, où l'ambassadeur de France avait trouvé la mort à la suite d'une mutinerie.  
Certes, on parle de l'" Europe " et M. Korhonen, candidat respecté du Front populaire pour l'indépendance, avait axé son discours sur ce thème, convaincu que la Finlande doit dire " non " et que la neutralité n'a pas perdu de sa valeur dans le monde d'aujourd'hui.  
Le fait est que c'est dans cette partie du monde que l'on parle le plus de prolifération nucléaire. La Corée du Nord, murée dans un incroyable isolement, serait sur le point de produire la bombe, si ce n'est déjà fait.  
Allons, sans tarder, à l'essentiel : le dernier roman de Jean-Noël Pancrazi ne parle que d'amour.

" Nous sommes des privilégiés ", reconnaît l'un d'eux, visiblement valorisé de pouvoir parler en technicien du logiciel de pilotage original développé spécialement pour Saint-Maur.

Cette jeune étudiante sortie récemment de l'université de Princeton parle en " femme de terrain " des viols commis, notamment dans l'université , par un camarade connu de la victime [...].  
" A écouter Russell Banks parler pudiquement de sa jeunesse, évoquer, de litote en sous-entendu, une enfance passée au beau milieu de nulle part en compagnie d'un père alcoolique qui cognait ses enfants chaque fois qu'il n'arrivait plus à supporter le monde, on comprend que cet écrivain magnifique se soit attaché, roman après roman, à sonder ce gouffre quasi infranchissable qui, dans l'Amérique du libéralisme sauvage, sépare le rêve du cauchemar."       

 

I.4.  

Pendant deux mille ans, les fils d'Israël et les héritiers du Christ ne s'étaient jamais vraiment parlé.  
On parle à la caméra comme à son petit-fils. Pour lutter contre l'oubli, donner sens à la mort du copain écrasé sous les gravats, aux poumons rongés de silicone, aux jours de grisaille mités par la misère.  
" Les surveillants qui se sont relayés ces derniers mois au troisième étage du " bâtiment adultes " de Bois-d'Arcy affirment pour leur part qu'Ignace Mabassa ne parlait à personne et menait une vie " apparemment normale ".  
Cheveux blancs, regard vif derrière des lunettes, ce personnage incontournable de l'histoire du documentaire nous avait parlé pendant près de trois heures de son enfance [...], du cinéma, des films qu'il a faits et de ceux qu'il veut encore faire, mêlant anecdotes, souvenirs et philosophie, terriblement direct, drôle et gentil.  
Il pense que les gens ont oublié le Passé simple. Partout où il va, on ne lui parle que de ce livre. Il ne sait plus comment s'en débarrasser.  
Il écrit et tient salon, un salon qui fait scandale dans la ville car, aux heures tardives de la nuit, quand ronflent les bourgeois, des jeunes gens émerveillés, assis sur la fourrure du lit, écoutent religieusement le blessé au visage de cire leur parler de surréalisme, d'amour et de poésie. 

Cette amélioration, Ion Tiriac s'en octroie d'ailleurs une petite part ; il a parlé, dit-il, cinquante fois avec des membres du Congrès américain jusqu'à ce que ceux-ci, au début de novembre, accordent à son pays la clause commerciale de la nation la plus favorisée.  
Ils ont la magie d'une parole amicale, d'une main tendue : " Nous les installons sur les places des quartiers à problèmes et nous invitons les enfants à venir les voir : simplement pour pouvoir parler avec eux. "  
Nous en parlons avec les clubs d'escalade, qui sont généralement d'accord pour cette limitation temporaire de leur champ d'action.
"  


EN  

I.1.  
This education enabled Thomas to attend an ordinary school for hearing children where he learnt to read and write, though not to speak.  
So we don't want more than one person speaking at once otherwise it won't be clear, the tape recording, O K.  
No, don't speak, just listen please.  
“Golly, she can speak!” exclaimed Tashie.  
“I couldn't speak!”

Larry Speakes, former Reagan spokesman, is speaking officially again, this time as communications vice-president for Canada's Northern Telecom.  
Alexander asked, `speaking as a friend", was it sensible to stay there at Tempe and be trampled under the feet of the host that was coming, or cut off by troops landed from the fleet? 
He leant forward and spoke in a grim whisper.  
I spoke like a small child.  
Clear enunciation of sounds is very important, particularly when speaking into the telephone.  

Broadly speaking, the rocks of the continental crust have the composition of granite, the rather coarse-grained pink- or grey-speckled rock beloved of the more respectable banks and monumental masons.  
The real difficulty has always been to find an alternative to the Hegelian dialectic — difficult because strictly speaking it is impossible, insofar as the operation of the dialectic already includes its negation.  

I.2.   
In the second case, journalists are challenging the Government's ban on the broadcasting of words spoken by Sinn Fein supporters.  
All these variations combine to the extent that even words spoken by the same person are never identical [Vassiere, 1985].  
In truth, the first word I ever spoke was “Granpa”, the second “farthing”, and I could repeat his whole sales patter word for word by my third birthday.  

I.3.  
Continuing last month's comments on guitar design — remember I spoke about the bolt-on semi-component jobs that we see virtually everywhere?— there's been a development.  
Colleagues, what we are speaking about here is death.  
The Opposition are always quick to speak about unemployment. 

I.4.  

Martia was aged twenty-two at the time we spoke to her and had two children: Sasha, sixteen months and Tanya, two months.  
Beth Dunning, nothing over five feet, had to tilt her head back to speak to him.She didn't speak to anyone and nobody spoke to her.  
Faith, moreover, means that we are sure that God speaks to us.  

Did you speak to anyone else about the situation? 
I just thought I'd come up and speak to you about that.

I.5.  
With all or the exercises in this book, it's important to write down your ideas, or speak them into a tape recorder. 

NL  

II.1.  
Hij sprak van een staatsgreep tegen de president.  
De Amsterdamse politie spreekt van een “rommelige nacht.”  
Hij sprak in deze van een “pijnlijke ervaring.”  
De korpschefs spraken allen van een groot verlies.  
Van “de” vrouwenbeweging kan nauwelijks nog worden gesproken.   

II.2. 
In deze aftocht van confessionelen naar de VVD ligt iets van het begin van een rechtse concentratie, men zou kunnen spreken van de VVD als een rechtse doorbraakpartij. 
Sindsdien kunnen wij spreken van naamkunde als een afzonderlijke discipline, die de eigennamen als onderzoeksobject heeft. 
 


FR  

II.1.  
De là à parler de musicien prodige, il y a un pas que Philippe Auclair ne franchit pas tout à fait. Revenu, par contre, le temps du " nouvel ordre mondial ", à cela près que le porte-parole de M. Eltsine y ajoute l'adjectif qui fait fureur à Moscou depuis l'automne et parle de " nouvel ordre mondial fort " .  
Préférant parler de " la " campagne présidentielle, en général, plutôt que de sa propre campagne, le président du RPR a apporté son soutien au " gouvernement ", qui " fait le maximum pour redresser la situation ", tout en critiquant sur certains points, implicitement, l'action d'Edouard Balladur.  
Evoquant ces embryons, Mgr Lustiger parle d' " une population fantôme " [...]. La science peut-elle utiliser ces embryons à des fins de recherche ?  
En parlant de la " démilitarisation " de l'Ulster, M. Reynolds n'ignorait pas que ce terme a toujours été utilisé par les " républicains " pour réclamer le départ des troupes britanniques de la province.  
Les gens parlent encore du " haut " et du " bas de la ville ", mais de ville, il n'y en a plus depuis belle lurette.  

II.2.  
Plus tard, Balzac parlera de l'espionnage comme d'un "affreux métier", Stendhal comme d'un "mot infâme" et, dans la Débâcle, Zola stigmatisera encore "le sale cochon d'espion". 
Le tract de l'AZLN parle du pouvoir fédéral mexicain comme du " pilier de la dictature " dirigée par " son chef illégitime Carlos Salinas de Gortari ", le président de la République, dont l'opposition a toujours maintenu qu'il avait été élu [...] en 1988 grâce au recours à la fraude.  
N'hésitant pas à se comparer successivement à Gandhi la marche non violente vers le pouvoir et au Père Aristide la légitimité démocratique _, il tançait, en français, en anglais ou en russe, les journalistes étrangers de passage : " Mais pourquoi donc parlez-vous toujours de moi comme un ex-président ?
"  


EN  

II.1.  
To speak as I have of meteorite “concentrations” may conjure the wrong image.(Note that we speak here of needs, not wants!) 

II.2.  
It is arguable, with some hope of success, that we can speak of a choice or a decision as an effect and not be committed to there having been a causal circumstance which was required for it, and 
speak of an action as an effect and need not be committed to there  having been a causal circumstance that was - roughly speaking - prior  in time to the agent's initial neurophysiological activity. 
By the first half of the third century some expositors (Cyprian,  Origen) begin to speak of the books as a single book, because given by the one author, God. 
Maximilian Novak speaks of the eighteenth century as the "Age of  Disguise", and Terry Castle treats the masquerade as a central metaphor of eighteenth century culture Leapor adamantly refuses to conceal herself. 
Brutus also begins to show his fear of Caesar by repeatedly speaking of Caesar as being a venomous reptile. 
It is inevitable and right that if we are to make God real for ourselves we must, to a considerable degree, speak of Him in human terms, which is what the Bible does when it speaks of Him as repenting, changing His mind, being provoked or made angry or sorrowful. 
The label, "liberal", has been used in a variety of ways in theology. Older books surveying the theology of the nineteenth century, such as John Oman's The Problem of Faith and Freedom (1906), commonly applied it to extreme radicals, and spoke of Ritschl as neither "liberal" nor "orthodox" but "mediating".

NL  

III.1.  
De bibliotheek in Ruimerwold houdt op 9 maart een dialezeing over tuinen en tuinieren. Romke van der Kaa, schrijver van het boek 'Buiten de perken' zal dan spreken.  

III.2.  
Bentsen sprak ook over de Westerse hulp aan Rusland.

Spreker is de etymoloog dr. Frans Debrabandere uit Brugge. Hij zal spreken over zijn grote naamkundige project in het kader waarvan hij in 1993 een schitterend boek heeft gepubliceerd: het Verklarend woordenboek van de familienamen in België en Noord-Frankrijk.

Plomp sprak in zijn installatierede onder meer over het randstedelijk denken van de landelijke overheid in Den Haag.  

 

III.3.  

Shamir was gisteravond nog in de Verenigde Staten. Daar sprak hij voor de joodse gemeenschap in New York.

 

De bewindsman sprak in Zeewolde.  

Brinkman spreekt in Groningen voor het CDJA. Dat zijn de jongeren binnen het CDA.

Hans Glaubitz sprak in Meppel niet over de invloed van Europa op Meppel en de regio.

 


FR  

 

III.1.  
Ce n'est pas moi qui parlerai, j'ai engagé un orateur de métier, il parlera en mon nom, tu verras. (Ionesco in Frantext)

 

III.2.  
A 18 heures, Henry Rol-Tanguy, compagnon de la Libération, parlera de "La préparation et la conduite de l'insurrection". 
Daniel charles parlera de feu john Cage, joëlle Léandre et sa contrebasse seront là avec une riche équipe de chercheurs, d'improvisateurs.

 

III.3.  

En octobre dernier, on m'a invité à parler à Karlsruhe où se réunissait un Comité israélien et allemand de juristes pour discuter des problèmes reciproques. 

Pourtant j' ai parlé à plusieurs reprises devant près de mille personnes, mais ce n' est pas du tout la même chose. (Green in Frantext)
Parlant devant une foule immense sur le parvis de l' hôtel de ville, j' affirme : " le pays veut redoubler d' efforts pour hâter la défaite de l' ennemi." (de Gaulle in Frantext)
A l'ombre du monument aux morts, un marabout peut-être centenaire parlait à un petit auditoire. Quand Lucchino passa tout près, à sa hauteur, le vieillard leva la tête et pointa sa canne en direction du jeune homme qui lui cria : « Dieu soit avec toi ! » 
(Déon in Frantext)
 


EN  

 

III.1.  
Murray Pugh's family and girlfriend listened to tributes from colleagues and the college chaplain, before his father also spoke.  
Don't matter who speaks first?  

 

III.2.  
The Marquess of Salisbury on that evening spoke on “Village Schools: Government Policy” and confessed that his initial interest came from personal experience of one school.  
At Brighton last week, Mr Kinnock spoke about the need for greater investment in education and training, research and development, science and transport, the need for a beefed-up Department of Trade and Industry.  
In his address, Sir Thomas Kennedy spoke of the enormous communications gap that had to be bridged if the Appeal was to be successful.

 

III.3.  

Peter Maunder had some answers to this tropical question when he spoke to members of the Alton Horticultural Society. 

Dr John Habgood, speaking in the Lords during the second reading debate on the Human Fertilisation and Embryology Bill, said: ...  
In October 1977, James Callaghan, the Labour Prime Minister, spoke at Ruskin College, Oxford.  
A turning point in the relationship between the movements came in August 1981, when Ken Livingstone, the newly elected leader of the Greater London Council, accepted an invitation to speak at Harrow Gay Unity.  

Mr Krenz speaking to workers yesterday at the Bergmann-Borsig machine factory outside East Berlin — a hotbed of critical opposition and the birthplace of East Germany's first independent trade union — reiterated that he was prepared to have his position as party leader voted on by a new central committee.  

NL  

 

IV.1.  
Zij spreekt elf talen, waaronder Spaans en Italiaans.  
Ze spraken een ander dialect dan wij.  
De Rus spreekt verbazend goed Nederlands.  

Verschillende fonetici hebben al opgemerkt dat ook in de beschaafde uitspraak het verschil tussen f en v, s en z, en zeker dat tussen ch en g nog slechts een precair bestaan leidt. Dit is duidelijk het geval in het beschaafde Nederlands dat in het westen gesproken wordt.

Deze lijfarts van beroemde vorsten verklaarde dat Adam en Eva in het Paradijs al Diets spraken.

 

Hij spreekt Frans met zijn moeder, zijn broer en zijn zus, Nederlands met zijn vader en diens familie en vangt af en toe wat Lingala op.

Zelf heb ik in arren moede mijn computer maar in Brussel gekocht met een Frans toetsenbord, maar hij spréékt nu ook Frans tegen mij.

Uit gesprekken met kinderen van immigranten blijkt dat zij allemaal Nederlands begrijpen. Hun ouders spreken meestal Nederlands tegen elkaar, en vaak ook tegen hen.

  

IV.2.

Het verhaal speelt in het artistieke Amsterdamse yuppie-milieu van de jaren negentig, waar late dertigers niet alleen spreken, maar ook denken in het Engels, voortdurend spanning en nachtelijk vermaak zoeken, de sjiekere restaurants en cafés frekwenteren, en daarbij hopen geld over de balk gooien.

De Nederlandse taal zou als folklore mogen blijven voortbestaan, maar wie serieus genomen wil worden zal bij voorkeur in het Engels dienen te spreken en te schrijven.

Afrikaans mag bij voorbeeld officieel in het parlement worden gesproken, maar als dit gebeurt, loopt de meerderheid ANC'ers vol minachting uit de raadzaal. Het gevolg is dat zelfs de Afrikaners meestal in het Engels spreken om hun boodschap überhaupt overgedragen te krijgen.

 

Hij bracht een bezoek aan de Senaat, was aanwezig bij de harangues van de staatse ambassadeur Van Aerssen en sprak zelf in het Italiaans met de Doge van Venetië.
<http://www.stedentipsvoortrips.nl/italie/venetoboeken.htm>

Op een dag had ik kennis gemaakt met een Afrikaanse man, maar met een blanke huidskleur en hij sprak in het Afrikaans tegen me en ik Vlaams en we konden
elkaar ERG goed verstaan.

<http://www.cuppens.com/anke/verslag16-20.asp>

 


FR  

 

IV.1.  
Le nom de la langue peut être accompagné d'un déterminant:

Il a fait partie de ces gens qui se trouvent bien partout et qui en même temps ne se sentent chez eux nulle part. Il parlait beaucoup de langues et pensait en images. 
Il étudiera d'abord à Louvain, ensuite à Oxford. Devenu citoyen belge, parlant comme on respire un nombre respectable de langues européennes, le baron Lamfalussy incarne par sa seule biographie le meilleur de la tradition européenne d'ouverture et de connaissance réciproque. 
A Miami, en Floride, les amoureux des années 30 sont invités à participer au festival Art Déco de Miami Beach, quartier qui rassemble quelque 1 200 édifices construits dans ce style (6 au 10 janvier, 7 050 F par personne en chambre double) tandis que les amateurs de rythmes tropicaux sont conviés au Carnaval Latino qui se déroule du 10 au 14 mars [...] dans cette ville dont une majorité des habitants parle espagnol. 
Passionnés de sculptures en verre contemporain, les marchands de carottes se lient d'amitié avec Jaromir Rybak, un des maîtres verriers de Bohême, et sa femme, une architecte qui parle français. 

M. Dehaene parle un français correct sans effort apparent, ce qui est une autre raison du soutien de Paris.

 

Je n'avais pas de langue. Ou bien j'en avais trop; je les apprenais et les oubliais très vite, explique Francesca-Sybille au prénom italien. Ma mère me parlait anglais, de même que ma nounou.

L'Américain aussi se souvient du joli mot qu'il avait adressé en français au public: "L'an dernier, je vous ai parlé français comme une vache espagnole. Cette année j'ai été battu par une vache espagnole"…

M. Farandjis, quitte à se faire taxer de "populisme" – ce qui est arrivé au philosophe Michel Serres déclarant qu'il continuerait à "parler français avec les pauvres et les non-décideurs – terminait sa missive en faisant craindre "qu'à force de refouler le sentiment [de la langue] du peuple on ne recueille finalement que les passions les plus noires…"

Ils parlaient espagnol et anglais à leurs enfants, l'allemand étant la "langue sécrète" de leurs moments de complicité amoureuse.   

 

IV.1.  

On dit aussi que les Argentins sont des Italiens qui parlent en espagnol, qui pensent en anglais et qui voudraient vivre en France.

Au contraire, l'idée que Dieu parle en arabe par la bouche de Mahomet crée un téléscopage entre Dieu, Mahomet et le Coran […].

Je me souviens que mon grand-père parlait en français avec ma grand-mère quand il ne voulait pas que les enfants comprennent.

 


EN  

IV.1.  
Although we couldn't speak the language, there were enough “issimos” attached to the adjectives to give a good idea of what the locals thought of the route.  
Catching my glance, Mr White Face asked, “Do you speak Dutch?”  
Mr Hurd, who dared to speak French on French Radio this week, is as instinctive a European as the Prime Minister is not.

Hoomey thought she didn't speak English very well; she spoke Punjabi to the family, but Mr Singh always spoke English and Jazz only spoke gook to his mother, not to anyone else.

The Romans spoke Greek to the Greeks.

He mostly spoke English to us younger ones anyway.

  

 

IV.2.  

We ought to start speaking in Spanish so the people who read this dictionary don't understand it.  
Back at home I asked my mother why we spoke in English.

 

He spoke in English to her.

NL  

V.2.  
Hij spreekt van trouwen (Van Dale).  


FR  

V.1.  
Federated parle déjà d'une combinaison des deux groupes, même s'il ne s'agit que d'un " objectif ultime ".  
M. Mitterrand, qui est très attaché au symbole politique et stratégique que représente le plateau d'Albion, vient donc, pour la première fois, de parler de l'éventualité de déployer en même temps à bord des sous-marins et dans les silos de Provence des missiles dont la caractéristique militaire serait, à partir d'un engin commun, de pouvoir s'adapter aux deux modes de lancement.  
Tous tirés au départ à cinq mille exemplaires. Et ça marche, puisque l'audacieux François Besse parle déjà de réimpression.  

V.2.  
Personne ne parle pour autant de revenir à un " socialisme " à la soviétique, qui a fait la preuve par neuf de son inefficacité.  
Cette fois, le président parle de " renforcer le respect des droits de l'homme ", d'" ouvrir des voies pour la conciliation " et d'accorder des " garanties " pour que les élections générales d'août 1994 se déroulent " conformément à la Constitution ".  


EN  

V.1.  
Had he kicked three more penalties during the Bledisloe Cup series instead of watching them rebound off the posts or miss by a whisker, Fox's average would have been identical to Hodgkinson's twenty-eight points from his last two matches, which amounts to ample proof that he has made a complete recovery from the doldrums of Dublin last October when he spoke of retirement in the immediate aftermath of the All Blacks losing their titles. 
To deal first with their statements, Mr Smith accepted in his statement that he and his wife would not be able to care physically for Anna Jane indefinitely and spoke of the intention to introduce the use of carers gradually. 

V.2.  
BR spoke of replacing Ribblehead viaduct on the Settle & Carlisle with a new earth embankment to reduce maintenance, not that the stone structure was unsafe.

NL  

VI.1.  
Alles, nou ja bijna alles is tegenwoordig te gebruiken en dat spreekt vanzelf, daarmee zijn belangen gemoeid.  
Maar de Amerikaanse rol in de wereld spreekt niet langer vanzelf.  
De 4-15, 2-15 en 7-15 setstanden spreken voor zich.  

NP ___ ==> HET ___ dat Pfin:

Het spreekt voor zich dat de lokale overheid bij het invullen en tot leven brengen van deze elementen in het kader van het welzijnsbeleid een belangrijke rol heeft te vervullen.  
Het spreekt vanzelf dat de Franse posterijen extra aandacht aan dit sportieve topevenement willen schenken.  

 


FR  

VI.1.  
Après plus de dix ans de pratique, l'efficacité de l'outplacement n'est plus à démontrer. Les statistiques de l'ASCOREP, syndicat professionnel des conseils en outplacement, parlent d'elles-mêmes [...].  
Pas de commentaires : les scènes parlent d'elles-mêmes. Regards exténués des hommes qui prennent l'ascenseur au petit matin ; gestes harassants, inlassablement répétés dans la poussière ou la boue gluante.  


EN  

VI.1.  
The scene speaks for itself really.291 made off 366 balls, with 38 fours, in just under eight hours does rather speak for itself.

NL  

 

VII.1.  
Geel en blauw zijn de overheersende kleuren in dit album, dat zich in de besneeuwde Rocky Mountains afspeelt. Cosey laat vooral de tekeningen spreken. Soms gebruik hij een paar bladzijden na elkaar geen woord, maar toont hij alleen wat er gebeurt.

``We waren niet in staat de feiten te laten spreken. Emoties hadden de overhand. Dat vind ik nog steeds jammer. Ik heb opnieuw geleerd dat gelijk hebben niet hetzelfde is als gelijk krijgen. Dan moet je realistisch zijn.''

 


FR  

VII.1.  
Frédérique Ruchaud est une formidable vieille dame indigne et, d'une façon générale, dès que les personnages lâchent les manières policées de l'éducation bourgeoise pour laisser parler leur nature jouisseuse et sans scrupule, dès que les comédiens décollent et jouent franchement la joyeuse méchanceté goldonienne, dans les décors de Françoise Tournafond, le spectacle prend son rythme et sa force.  
Le final, ce moment où danseurs et musiciens viennent au milieu du cercle pour danser, montre que les participants de Caminos Andaluces possèdent des qualités inexploitées : qu'un musicien esquisse quelques pas spontanés, qu'Adrian Galia se libère des figures imposées, qu'Hoyos laisse, enfin, parler son corps, et soudain le flamenco est là.  


EN  

VII.1.  
How we need to pray that for each new church planted there will be those who understand this need and whom God has gifted for this task: to let the scriptures speak, and through the scriptures to let Jesus speak. 
If the cast will just relax and let their characters speak, it can  only improve what is already a highly enjoyable, if somewhat uneven, production.  

NL 

VIII.1. 
Maar uit de informatie uit andere bronnen spreekt een bredere paniek.  
Greig kan dat niet rijmen met het gevoel van zelfbewustzijn dat uit al die liedjes spreekt.  
Wat een ongelooflijke bemoeizucht spreekt daaruit.  
Eerder spreekt er een soort genade uit de wisselwerking tussen filmer en gefilmde.  

NL  

IX.1.  
De bevolking in het zuidwesten van Sumatra is de afgelopen nacht opgeschrikt door een aantal sterke naschokken van de verwoestende aardbevingen van een nacht eerder. Berichten uit het rampgebied spreken van paniek onder de bevolking.  
De kist die de groep van crawford vond is 50 bij 25 meter groot. Het Boek Genesis spreekt van 147 bij 23 meter.  
Daarvan spreekt hij niet in zijn brief (Van Dale).  


FR  

IX.1.  
L'un et l'autre évoquent la " répression " et même le " génocide " dont sont victimes les peones indiens. Ruben Fernandez parle de " plus de mille personnes assassinées au cours des six dernières années " par les forces de l'ordre.  
D'aucuns, qui ne l'aiment pas beaucoup, parlent de sa capacité à accumuler les gaffes ou les maladresses, emporté qu'il serait par sa fougue et son franc-parler.  


EN  

IX.1.  
Professionals working in the service in the 1960s and 1970s spoke of poor conditions in the large dormitories with little personal space or privacy.

FR  

X.1.  
Mardi soir, Philippe Gaillard, au téléphoneavait la voix un peu désabusée: "Si je ne parle pas, je ne sais pas qui parlera pour les Rwandais". 


EN  

X.1.  
We can only hope that this issue's reviewer, senior analyst/programmer, will be able to truly speak for the people.  
The man claimed he spoke for a large group of serving and former policemen who styled themselves “the Inner Circle”.  
Although invited by the Liberal Party to be their candidate for the Clapham Division 20 years ago or more, [he] was unable to accept the invitation, and contented himself with speaking for the Liberal or Progressive candidate at every available opportunity in many elections.  
Nothing is more irritating than to have someone speaking for you when you are quite able to speak for yourself.  

X.2.  
Although he refused to speak against Gates, who had supported his election, Bush announced that Attorney General Thornburgh had begun a national review of the 15,000 complaints made to the federal government concerning acts of police brutality over the previous six years.  
One of the myths Eleanor would speak against was the idea that socialists wanted to have women incommon, and the men who made these accusations, she said, were the owners of the means of production anyway.

NL  

XI.1.  
Binnen de PvdA deed hij het meest recent van zich spreken met zijn poging de basis te leggen voor een “snelle en succesvolle vernieuwing.”  
Hun woordvoerders doen de laatste tijd weer veel van zich spreken.  


FR  

XI.1.  
Nous n'avions pas de Sotsass dans nos collections, explique l'un des maîtres d'oeuvre, William Lejiot. Et il n'est pas mauvais de faire un peu parler de soi.  

NL  

 

XII.1.  
Deze methode sprak tot de verbeelding van het grote publiek in die tijd, waarna Jenner van een dankbaar parlement een bedrag van in totaal dertigduizend pond sterling toegewezen kreeg.

Nochtans heeft deze onbeduidende peuk sigaret een unieke geschiedenis, die spreekt tot het hart. Hij is waardevol omdat hij een onmetelijke heimwee oproept. <www.kuleuven.be/thomas/actualiteit/ indekijker/rituelen/dood/impulsen2.htm>
  


FR  

XII.1.  
Nous demeurons seuls face à des traces d'images qui nous ont " parlé ", et ne sont plus là.  


EN  

XII.1.  
As a group we wanted to dismiss the whole concept of the "White Face Clown" and create innovative mime that speaks to the young - a mime that is accessible and relevant to the Black Community. 
The current course at the Wellspring, which began in October, is  called Life Story and God's Story, which helps us see how the message of the Bible speaks to our lives today. 
One theory for its growing mainstream popularity is that contemporary values are merging with country sentiments. In an era of sexual monogamy,`Stand by your man" takes on vital new undertones. The music 
is crossing the race barrier, too. Once the preserve of the white Bible belt, today's country speaks to rap-weary black audiences. 
Epic poetry is essentially spoken poetry. It was intended to be heard, not read (Ong 1982); the gospel, likewise,  speaks to the heart when the redemption story is presented  rhetorically and dramatically.

FR  

XIII.1.  
Pour ma petite-fille nous avons sélectionné un jeu parlant de Nathan, et pour mon fils un aspirateur mural rechargeable Black et Decker.  
Le n1 n'évite pas les pièges de l'autopromotion dont témoigne notamment un entretien avec Cyril Drevet, fils de l'animateur de " Giga " et lui-même animateur de " Télévisator 2 " et collaborateur du magazine... ni celui des tics de langage " jeune ", mais on assure à Giga, le journal qu'il s'agit de péchés de jeunesse et que le mensuel parlera aussi des animateurs des autres chaînes. 

FR  

XIV.1.  
Je ne suis pas un journaliste, je fais des interviews, je suis là pour faire parler les gens.  
De source policière, on indiquait, mardi, que John Velez avait "commencé à parler" et que les enquêteurs comptaient sur les auditions à venir pour faire progresser leur connaissance du réseau franco-colombien. 
S'il parle aux enquêteurs, il peut faire trembler certains personnages importants aussi bien en Orient qu'en Occident.

FR 

 

XV.1. 
L'objet n'est pas accompagné d'un déterminant.

Nous avons déjeuné ensemble avec le maire d'Ashod dans un restaurant de poissons pour parler affaires, a déclaré le maire-adjoint de la ville.

Et pourtant dans les rues de la région on parle "basket", on s'habille "basket", on vit "basket" ou plus simplement on joue au basket.

NL 

 

XVI.2.  
Boekdelen spreekt de openingszin van de bijdrage van een Amsterdamse belastinginspecteur.

Haar gezicht spreekt boekdelen. 

 


EN  

XVI.1.  
Ensure they speak well of us rather than denigrate us to their friends.  
Most of those caught in the siege of Makati spoke highly of the rebels. 
Agnes never took part in such conversations; she never spoke badly of Paul, even though she sensed that this alienated her somewhat from other women. 
Surely it is better to speak ill of the dead than of the living. 

XVI.2.  
Mrs Pigdon, returning with his meal, noted the disgracefully lowered level of the liquor in the brandy bottle and gave him a look that spoke volumes.

  RETURN TO INDEX