© Contragram
Click on the underlined numbers to see examples of the patterns (then use the "back" button of your browser to return to the patterns).
Click on the underlined verbs to follow references to other lemmas.
 

 

herkennen

(reconnaître) 

(recognize)

I. 

'bij een nieuwe waarneming zich iemand of iets als van vroeger bekend herinneren, herkennen'  

'connaître pour avoir perçu avant ou pour avoir perçu quelque chose de semblable' 

'to identify a person or thing as already known, to know again' 

1. 
NP___NP (van NP) 

2. 
NP___NP als C2 

3. 
NP___NP aan NP 

4. 
NP___NP in NP 

5. 
NP___of Pfin  

6. 
NP___wh Pfin 

7. 
>>> 3. 

1. 
NP___NP  

2. 
NP___NP comme C2 

3. 
NP___NP à NP 

4. 
NP___NP dans/en NP 

5. 
NP___si Pfin 

6. 
NP___wh Pfin 

7. 
NP ____ NP à ce que Pfin 

1. 
NP___NP (from NP)  

2. 
NP___NP as C2 / for C2 [NP] 

3. 
NP___NP by NP 

4. 
NP___NP in NP 

5. 
NP___if/whether Pfin 

6. 
NP___wh Pfin 

7. 
>>> 3. 

II. 

'het grotendeels eens zijn met'  

's'identifier à, trouver conforme à ses principes' 

'to identify with' 

1. 
NP ___ zich in NP 

1. 
NP se ___ dans NP 

1. 
NP___oneself in NP

 

RETURN TO INDEX

TO THE LIST OF ABBREVIATIONS

 

voorbeelden - exemples - examples

NL 

I.1.
De capsule die hij in zijn hand geduwd krijgt, herkent hij niet.
Er stond een kanon in het museum. Ik dacht dat ik 'm herkende. Hij kwam me bekend voor.
Zo zijn er mensen die geen gezichten kunnen herkennen. Prosopagnosie heet dat verschijnsel.
Wat een mens herkent, daar houdt hij van.
Brouwers hechten sterk aan een krat waardoor hun produkt overal in Europa wordt herkend.
Je laat me schrikken, man. Ik zou je nauwelijks herkennen met die aangeplakte baard.
Ooggetuigen hebben de bestuurder van de motorfiets, een plaatselijke restauranthouder, herkend.
Zestien jaar later wordt hij in de straten van Teheran nog altijd herkend.
Maar ik herkende hem eerst niet, terwijl hij bij nader inzien niets was veranderd.
De hond had me niet herkend.
Vanaf de andere kant van het vliegveld kwam een grote, zwarte auto aanrijden die ik herkende van de zondagochtenden op het kerkplein.
Mismoedig liep hij door, tot hij opeens een man zag die hij herkende van een foto in het cliëntenboek. 

I.2.
Precies volgens schema vertrekt de blauwe bus, door omstanders herkend als de "Bea bus", om half twaalf uit Emmeloord.
Hij, de docent, herkent niet de schrijfster maar wel onmiddellijk de ingeleverde gedichten als perfecte Plath­pastiches.
Het is in ieder geval een christelijke deugd die nauwelijks meer als deugd herkend wordt.
Wie hem nog kende van zijn vorige groep The Housemartins, herkent hem wellicht als de zanger van de zoetsappige kersthit Caravan Of Love.
Wim Jaling, het slachtoffer, heeft Rietmars later herkend als een van degenen die hem op de grond vasthielden. 

I.3.
Hij laat zien dat bomen vervellen en legt uit hoe je boomsoorten kunt herkennen aan de knoppen.
Met haar ervaring kan Van Oosten aan die grafiek het hoofdbestanddeel al herkennen.
En aan dat laatste woord is zijn Amsterdamse komaf nog onmiskenbaar te herkennen.
Waaraan herken je een wijsgeer eigenlijk?
Hij ziet er niet uit als een boef ­ voor zover men die aan hun fysionomie kan herkennen.
De meeste etnische Chinezen zijn alleen te herkennen aan hun uiterlijk. 

I.4.
Het lijkt mij niet vanzelfsprekend dat het gemiddelde vakbondslid hier zijn eigen situatie nog in herkent en solidair is met de vliegers.
In het volgende huwelijk van Russell valt eenzelfde patroon te herkennen.
Andere mensen houden van boeken waarin ze hun eigen situatie herkennen.
De eindredactie van Trouw herkende in "purpel" echter een verschrijving van het Engelse "purple".
De uitslag levert daardoor volgens Matser een profiel waarin hersenschade te herkennen is. 

I.5.
Blind herkent de kleermaker of een pak van zijn hand is. 

I.6.
De meeste kiezers zijn zo sterk geëmancipeerd dat ze direct herkennen wat die tronies van de kieslijsten nastreven. 


FR  

I.1.
Il serait paradoxal d'augmenter les exigences de sécurité des soins et de réduire les possibilités de reconnaître les diagnostics erronés et les traitements inadaptés.
On y reconnaît son style: apparente improvisation, rigueur des images et des cadrages. Le film est émouvant.
La plus fréquente est la recherche des causes de la mort, un médecin qui a eu en charge un malade veut savoir ce qui s'est passé, reconnaître une éventuelle erreur, une complication imprévue.
Sur un côté de la route j'ai commencé à reconnaître des Français du commando Kieffer, mon copain Chauvet, par exemple, que j'avais rencontré au camp de Southampton.
Deux complices en provenance de Brest qu'ils avaient libérés, et en route pour Metz, Leipzig et Prague, ne reconnaissaient rien.
Les industriels concernés vont, par ailleurs, prendre des mesures pour modifier leurs produits de manière à ce qu'ils puissent, au plus vite, "reconnaître" le nouveau virus. 

I.2.
Si un Indien porte aujourd'hui le costume que portait son ancêtre il y a 200 ans et se promène ainsi dans le monde entier, il sera partout reconnu comme un Indien car c'est comme cela qu'il est supposé être.
Lors de son apparition à la télévision, au cours de la conférence de presse de l'OM, M. Bozon a en outre été reconnu, par le propriétaire de l'Hôtel du Parc, à Annemasse [...], comme étant le client qui, le 26 mars, avait réglé une facture de 7441 francs avec un chèque sans provision. 

I.3.
Dès qu'il montre ses mains, je le reconnais, dit une autre, je le reconnais à ses mains, maintenant. 

I.4.
Elle procède, peu à peu, à des distinctions, dont celle qui reconnaît dans l'histoire de la peinture l'opposition d'un espace optique et de l'espace manuel.
Ses hargnes épisodiques n'éclairent que lui-même, en qui nul n'imaginerait de reconnaître un sympathisant socialiste. 

I.5.
Elle (la décoration) fait son petit effet sur tout le monde (...). Quand passent dans la rue les gens à ruban rouge, je ne me retiens jamais de chercher à reconnaître, du coin de l'oeil, si c'est le vrai. 

I.6.
Non, on leur conseillait d'avoir un aimant. Pour reconnaître à coup sûr de quel métal étaient faites les façades.
Les deux Billard en font partie: celui de 1949, dont on n'est pas sûr de reconnaître de quoi il retourne. 

I.7.
On reconnaît les mots pourisseurs à ce qu'ils prennent inutilement la place de termes existants et justes.
L'aficionado, lui, se reconnaît à ce qu'il dépasse ce trouble. 


EN 

I.1.
Would you recognize the man if you saw him again?
I had shown her photos of Diana, the house and Max the dog and she recognised them all immediately.
Someone entered the room and he recognized Allan Stewart's voice.
Knowing what was coming, recognising it from any such moments in the past, she turned to go.
One immediately recognizes the building from Constable's many paintings of it.
He would have recognized her from her strong resemblance to her brother, although she looked the elder by some years

I.2.
He unfolded the paper, and recognized it as a page from his note-book.
One could recognize a great butler as such only after one had seen him perform under some severe test.
In order to construct a notion of "genre", it is necessary to generalise across experience and determine what it is that is common to fairy stories, chats, news broadcasts, epic poems, debates or salesmen's routines which enables us to recognise one as being a token of the generalised type.
What sort of properties are sold at Auction? Auctioneers will recognise certain properties as suitable to be sold by Auction. These will be properties likely to attract keen bidding in a buoyant property market, for instance, a derelict cottage ideal for improvement, or a house with a large garden having development potential.
Leila looked up and saw the man standing in the doorway, recognising him immediately for a creature less human than Sindy or any of her contemporaries.
I looked at the splintered stick Bobbie had used to hit Jules and slowly recognised it for what it was: the broken leg of a camera tripod. 

I.3.
Everyone lines up in ranks, all facing the instructor, who is the highest authority in the dojo and is recognized by his black belt.
You might recognize her by her kind and open face, a simplicity which you could easily overlook.
You'll recognise good retailers by their thoroughness. 

I.4.
How does one recognise pain in an adult human with whom one can speak?
It is impossible to recognize in the poet thus characterized - "precious", "insulate", "toylike" - the William Carlos Williams whom American opinon over the last thirty years has promoted as a respectable, and better than respectable, counterweight to Eliot.
Colt had recognised in the Colonel someone he could like, someone whose trust he would value. 

I.5.
Failure to try to recognise if the height is excessive at the start of the base leg. This is caused by poor basic training and not thinking ahead. Many inexperienced pilots do not even consider what the situation is going to be and only think about what is happening at that moment. Think ahead!
Many school aims are expressed in very broad (if laudable) terms, such as "to value all students equally" or "to encourage students to have lively and enquiring minds." To make such statements usable it may be necessary to establish criteria which would recognise whether they are being fulfilled.
WISARD consists of three layers, and is capable of three operations: learning to recognise a class of images, recognising whether a new example is in a learned class, and distinguishing between classes. 

I.6.
I looked closer and I suddenly recognised who it was - Laurence Olivier's first wife, Vivien Leigh!
I keep squinting out the window of the 188 bus to recognize where it was we hid Patterson.
Abrams knew much of the plot, however; it was precisely because he knew so much that he recognized when to hold back.
When I see the Giotto frescoes at Padua I do not trouble to recognise which scene in the life of Christ I have before me, but I perceive instantly the sentiment which radiates from it and which is instinct in the composition in every line and color.
An understanding of such variations should help pupils to select the appropriate vocabulary and grammar for a given purpose and to recognise why communication sometimes breaks down when inappropriate choices are made.
If, for example, we have no clear definition of what exactly is meant by communication or comprehensible input, how can we recognize what is evidence and what is not?

NL  

II.1.
Wij herkennen ons niet in de nieuwe structuur.
Dan heeft hij het over de heelheid van de samenleving. Men moet zich blijven herkennen in het beleid.
Boeren en bejaarden komen in opstand, terwijl de katholieke achterban zich niet in de lijsttrekker herkende.
Wie kon zich nou in Van Agt herkennen? Geen hond. En was hij populair? Bij de beesten af.
Lokale partijen passen in die trend. Die brengen regelmatig politici naar voren waarin mensen zich herkennen. 


FR  

II.1.
Les jeunes se reconnaissent dans cette volonté de mettre en scène tous les aspects de la culture algérienne
Sur les plateaux de télévision, les sondeurs assènent leur vérité du haut de leurs ordinateurs bourrés de "projections", et de "panels" où nous sommes priés de nous reconnaître, sous peine d'obscurantisme. 


EN  

II.1.
He recognized himself in the main character.
The Phoenicians, and in particular the Carthaginians, are still given pride of place in our handbooks for their institutions and their colonization because the Greeks recognized themselves in such things.

 

 RETURN TO INDEX