© Contragram
Click on the underlined numbers to see examples of the patterns (then use the "back" button of your browser to return to the patterns).
Click on the underlined verbs to follow references to other lemmas.
 

 

bedoelen

(vouloir)

(mean)

I. 

'als doel hebben, bestemd zijn om/voor, zich ten doel stellen' 

'avoir ou donner pour but, destiner à' 

'to have as one's purpose or intention, to design or destine for a purpose' 

1. 
NP[nh]___[Pas.] (om) te Pinf 

2. 
NP___te Pinf1 

3. 
NP[nh]___[Pas.] voor NP 

4. 
NP___NP als NP 

5. 
NP___HET MAN 
 

6. 
>>> 4./5. 

1. 
>>> vouloir 

2. 
>>> viser / vouloir 

3. 
>>> destiner 

4. 
>>> vouloir 

5. 
>>> avoir (de bonnes ou mauvaises intentions) 

6. 
>>> vouloir 

1. 
NP___(for) NP to Pinf2 

2. 
NP___to Pinf1 

3. 
NP___NP for NP 

4. 
NP___NP as NP 

5. 
NP___NP MAN 
 

6. 
NP___NP 

II. 

 'met een woord of een toespeling iemand of iets aanduiden of trachten aan te duiden, willen zeggen' 

'expliquer la visée d'une expression, d'une pensée' 

'to intend to convey, indicate or refer to' 

1. 
NP[h]___NP (met NP) 
 

2. 
NP[h]___(met NP) dat Pfin 

1. 
>>> (vouloir)
dire / entendre 

2. 
>>> (vouloir)
dire / entendre 

1. 
NP[h]___NP (by NP) 
 

2. 
NP[h]___(by NP) (that) Pfin

 

RETURN TO INDEX

TO THE LIST OF ABBREVIATIONS

 

voorbeelden - exemples - examples

NL 

 

I.1. 
De maatregel is puur bedoeld om de openbare orde te handhaven en de burgers te beschermen, zei hij. 
De invoering van het biljet is vooral bedoeld om de capaciteit van de geldautomaten te verhogen. 
Volgens hem was de eerste fase vooral bedoeld om het vertrouwen van de burger in de sociale vernieuwing te laten groeien. 
In de eerste plaats waren deze teksten, met hun retorische herhalingen en hun ondubbelzinnige taal, bedoeld om te worden voorgedragen. 
Het minimumloon is bedoeld om de zwakken te helpen maar heeft het omgekeerde effect. 


rarely NP[nh]___[Pas.] te Pinf:

De orgie van geweld die op hen neerdaalt is niet bedoeld te overtuigen maar te overdonderen. 
Het dreigement lijkt bedoeld kracht bij te zetten aan de looneisen van de vakbeweging. 

I.2. 
Zij heeft niet bedoeld mensen te kwetsen. 
Dat zei de burgemeester niet, maar dat bedoelde hij wel te zeggen met al zijn fraaie volzinnen. 
Terwijl je bedoelt ze enthousiast te maken, ze literaire kennis bij te brengen, hebben traditionele lesmethodes het tegenovergestelde effect. 
Deze regering zet alle hervormingen stil die bedoelden een eind te maken aan de invloed van de staat op het economische en sociale leven. 
De Keer bedoelt vooral een restaurant te zijn, ook voor Russen die door contacten met Intourist en Aeroflot binnenkort massaal zullen komen. 
Mijn werk bedoelt uitdrukking te geven aan het extreme lijden, de woede, het doodvonnis, het sarcasme. 

I.3. 
De charleston was amusementsmuziek, bedoeld voor feesten en partijen. 
Het systeem is bedoeld voor het sociale verkeer van gehandicapten. 
De doodstraf is zuiver bedoeld voor vergelding. 
Rome heeft gisteravond een bom van zeventig kilo springstof tot ontploffing gebracht die waarschijnlijk was bedoeld voor een aanslag op een van de belangrijkste spijtoptanten van de mafia. 
Dit bedrag was grotendeels bedoeld voor de financiering van de overname van Lambert. 

I.4. 
"Hij had ze slechts als een relativerende terugblik bedoeld," meende ze. 

most often in passive sentences:

"Mijn pleidooi is ook niet geschreven als aanval op de regering, het is bedoeld als ondersteuning in de strijd tegen de fraude," zegt hij. De staking van ruim zeventig van de in totaal 136 langgestraften in Sittard was bedoeld als protest tegen een nieuwe, strengere bezoekregeling. 

I.5. 
Soms denk ik dat Bolk een beetje te ver gaat, al bedoelt hij het goed. 
Het was natuurlijk vooral ironisch bedoeld. 
Ongetwijfeld goed bedoeld, maar niet minder dodelijk. 


EN  

I.1. 
She hadn't meant her voice to sound so contemptuous, but it came out that way
Lewis does present in his Preface to "Paradise Lost" a very convincing impression of having read the poem which John Milton set out to write and meant us to read. 
"Maybe he never meant Damien to end up dead, but I'm certain he had something to do with it." 
This is a book about war, more than about art... it is meant to contribute to the history of war, rather than to art history. 
Despite strict rhythm and exact phrasing, the music was daringly frivolous in tone and quality because it was meant to entertain a popular audience. 
They had not meant for Harriet to be pregnant - not for another year. 
"I never meant for this to happen!" 
"I never meant for you to find out." 

I.2. 
I never meant to lie to you. 
"You see these lettuces?" he said. "Not one of them has been stolen since the seed was sown. Very soon now they will be ready and then I mean to hold a great feast for all my people. But I have heard that that scoundrel El-ahrairah means to come and steal them if he can." 
Had she meant to go to Ramsey, there would have been no ambush, there she would have gone without hindrance. 
She and Brian had been meaning to explore the area at weekends, but there had always seemed so much else to do. 
"Oh, yes, I've been meaning to ask you, who was it looked after Wyvis Hall while you were in Greece?" Perhaps she was meaning to be sympathetic. 

I.3. 
Most of the material produced does not reach the people for whom it is meant, mainly because of poor communication between the producers of the materials and the health workers. 
"How cruel to be stealing presents obviously meant for children." 
The whole pudding was meant for two, but we couldn't finish it and I took the remainder home. 
When the Lord made Sunday he meant it for a day of rest, a day of peace and quiet after the turmoil of the working week. 
Anna's look of horror made Liz so furious that she had to restrain herself from knocking the child down. 
But had the child meant that look for her? Hadn't she looked like that before she'd seen Liz? 

I.4. 
He meant it as a joke but Fiona looked alarmed. 
You could say I meant it as a gesture. 
Had Stanley really meant the gesture as a bid? 
That kiss, which had left her feeling totally shattered, had been clearly meant more as a punishment than a pleasure. 
The new building had both an organ and stained glass windows and was meant as a memorial to the brothers' parents. 
Since this chapter is meant as a normative-explanatory account of the core notion of authority, it can be extended to explain reference to authority in various specific contexts. 

I.5. 
I get your point, but we never actually meant it that way. 
I was not dilating and my husband said, "Perhaps you're not very tolerant of pain" which made me feel awful although I realise he meant it kindly. 
One's own pleas and the sufferer's promises may all be well meant but nonetheless all equally ineffective in controlling the longer term progression of addictive disease. 

No object with well:

He always meant very well though, Eric, in a lot of ways. 

I.6. 
Almost immediately, after a very few brief words from the distinguished chairman, I found myself face to face with an audience that evidently meant mischief. 
They weren't out to mug just anyone passing. Oh no; they were after me. Even in my befuddled state I could see they meant trouble. 
Mrs Sugden meant no harm to anyone, but neither had she the intelligence to be really kind. 
He hadn't meant any harm but his few words had set her against him. 
"All our vehicles carry our flag to show we are a charity, and gunmen to show we mean business," he says with a wry smile. 
Downey admitted shouting but said it was on the spur of the moment and he meant no disrespect to anybody. 
"Any one of your tenants, Sir John, and I mean no offence, could be the assassin."

NL  

II.1. 
Kijk, zulke ideeën bedoelen we. 
Je hoeft maar op een politiereceptie rond te lopen om te weten wat ik bedoel. 
Wat bedoel je? 
Kijk, dat bedoel ik nou. 
Daarom zegt hij uiteindelijk ja noch nee, of zegt nee, maar bedoelt "wellicht." 
Met nationale regie bedoel ik het gezamenlijk met werkgevers en werknemers uitzetten van de koers van het land. 
Hij bedoelde er niets lelijks mee. 
Ik bedoel hiermee natuurlijk de Balkan en de gekmakende inertie van de hele Europese politiek. 
Ter informatie van de lezer: met Shoah bedoelt hij zijn eigen negen uur durende documentaire. 
Met te laat bedoelt de Consumentenbond een vertraging van drie minuten of meer. 

II.2. 
Ze bedoelde dat zijn kleding bij uitstek geschikt is voor "MTV, Models and Magazines." 
Toen John Major zei dat Groot­Brittannië weer "tot het hart van Europa" zou gaan behoren, bedoelde hij dat die kern moest worden gespleten. 
Of zou bedoeld zijn dat die aankondiging de terugdringing van het financieringstekort niet ten goede komt? 
Met functioneel wordt bedoeld dat hij alles keurig in huis heeft, van niets te veel en van niets te weinig. 
Een voorbeeld hiervan is preemption, waarmee wordt bedoeld dat nog ongekoloniseerd gebied wordt geclaimd om anderen voor te zijn. 
Ik bedoel, het lijken wel eenzame takken die in de sneeuw liggen. 
Met nationaal bedoelt hij kennelijk: van overheidswege gesteund. 
Ik bedoel, Stoffelen: als Hirsch wordt aangepakt dan zullen wij op onze beurt afrekenen met Thijn. 


EN  

II.1. 
"Where can I find the Kingdom of God?" he said. "Here it is, mister," the bubbling girl sniggered, lifting the hem of her coat. "He means the church, the real church," the bruised girl said reprovingly. "You mean the real church, don't you, mister? It's past them hoardings." 
"The image you give", Fraser tells Ilse, meaning the image she gives of himself as a boy, "is one of dependency, extreme docility". 
I knew what she meant. 
And he added under his breath: "More than enough!" without being quite sure what he meant. 
He would never understand them. And by "them" he meant the English who identified with a country and a people that had never accepted them. 
If by "priorities" is meant ambitions for changing the pattern and content of the service, I should be very reluctant to form any priorities. 
The situation was highly complex and much depended on what was meant by terms such as "abstract", "realist", and "figurative" no common consensus existed and they were used to mean different things by different people. 
Before considering what those objectives are likely to be, it is worth establishing what is meant by "standard terms". 

II.2. 
The irony is that Angus Wilson is, in the best sense, an experimental writer, by which I do not mean that he makes holes in the page or shuffles his paragraphs around. 
She meant that, once she had talked him into releasing her from this crazy engagement, she would be free to take up her own life once more. 
"She means you'd be happier unemployed or in a filthy job well educated than badly educated," said Sarah.  
The second area is that of public relations, by which is meant that good public relations exercises, as opposed to advertising, on the part of both individual lawyers and the professional bodies themselves should be encouraged. 
Solidarity is giving Moscow the V-signs and fight-intros. Russia will beat Poland up, I'm sure, if things go on this way. That's what I'd so. I mean, give them an inch...

 

 RETURN TO INDEX