© Contragram
Click on the underlined numbers to see examples of the patterns (then use the "back" button of your browser to return to the patterns).
Click on the underlined verbs to follow references to other lemmas.
 

 

afvragen

(demander)

(ask)

I. 

'zichzelf een vraag stellen, over iets denken, zich rekenschap geven van iets' 

'être curieux' 

'to wonder, to question oneself' 

1. 
NP zich___ iets 
 

2. 
NP zich___ of Pfin 

3.  
NP zich___ wh Pfin

1. 
NP se___quelque chose / >>> poser 

2. 
NP se___si Pfin  

3. 
NP se___wh Pfin

1. 
NP___oneself something [NP 'question'] 

2. 
NP___oneself if/whether Pfin 

3. 
NP___oneself wh Pfin

II. 

'iets van iemand vragen, iemand verzoeken iets te geven of te doen' 

'demander quelque chose, prier quelqu'un de donner ou de faire quelque chose' 

'to ask for, to demand' 

1. 
NP___NP (NP[h])  

2. 
NP___ wh Pfin (NP[h]) 

1. 
NP__ (à NP[h]) (NP)

2. 
>>> 1.

1. 
>>> ask 

2. 
>>> ask 

III. 

'tot het laatste toe vragen' 

'poser des questions à quelqu'un, interroger quelqu'un sur une leçon' 

'to ask somebody questions to find out what they know about something, to hear a lesson' 

1. 
NP___NP (NP[h]) 

1. 
>>> interroger

1. 
>>> question 

 

RETURN TO INDEX

TO THE LIST OF ABBREVIATIONS

 

voorbeelden - exemples - examples

NL  

 

I.1.
Dikwijls heb ik mij de reden afgevraagd van zijn zonderling gedrag. (Van Dale)


NP is meestal een voornaamwoordelijk dat of het:
Werkt het dualisme tussen kabinet en Kamer? Menig parlementariër zal zich dat vanmiddag hebben afgevraagd na de tumultueuze voorbereiding van het slotdebat over de kerncentrale in Borssele.
Maar ik heb me dat ook wel eens afgevraagd.
Hij zal het zichzelf de afgelopen dagen vast wel een paar keer afgevraagd hebben.
Dat heb ik me ook vaak afgevraagd, zegt historicus dr. Richter Roegholt als hij het probleem in gepaste termen krijgt voorgelegd. 

I.2.
Dus als dat dan geen werk oplevert, moet je je serieus afvragen of de gekozen middelen wel effectief zijn.
Bovendien moet je je afvragen of je voor jezelf met vakantie gaat of voor de buren.
Verder kun je je afvragen of de publieke omroepen wel de programma's krijgen die ze willen.
Maar ik heb wel momenten dat ik me afvraag of ik mijn tijd niet beter kan besteden.
Bovendien kun je je afvragen of de omgeving geschikt is zolang er geen bodemsanering heeft plaatsgevonden. 

I.3.
We beginnen ons er zelfs zorgen over te maken. Je gaat je afvragen wie erachter zit.
Ook ik heb mij afgevraagd waar de oorzaak van dit fenomeen kan liggen.
Soms kom ik onbekende boeken tegen die zo goed blijken te zijn dat ik me afvraag hoe het komt dat ik hier mijn hele leven nooit iets over heb gehoord.
Waarop berust dan de moraal, zo zal men zich afvragen.
We moeten ons afvragen wat we willen.
Ik doe er niet zo moeilijk over, hoewel ik mij inderdaad wel eens afvraag: "Waarom ik weer?"
Wie de hel is Stan Valckx, zullen ze zich in Amerika afvragen. 


FR  

I.1.
La premiere chose qu'on se demande. 

I.2.
Je me demande si, à la mi journée, il ne faudrait pas une session d'information plutôt qu'un journal stricto sensu.
Des membres de la direction de l'APRONUC, qui n'a jamais vraiment retenu cette possibilité, se sont demandé si les Français ne tentaient pas de leur jeter des bâtons dans les roues jusqu'à ce que Norodom Sihanouk abandonne lui même le projet tout en remerciant la Frace de son appui. "Est-ce qu'ils nous disent la vérité?" se demande Ognjen. 

I.3.
La ville est immobile, calcinée. Et la vie, on se demande bien par quel hasard elle parvient encore à se perpétuer.
Avant de toucher une pelle il faudra se demander qui va payer.
On se demande toujours: pourquoi les bombes explosent elles là et pas ici, pourquoi si près si loin, pourquoi hier et pas aujourd'hui? 


EN  

I.1.
He repeatedly found himself asking the question Who? - and What? - was he?
The first question you ask yourself is "can I get down straight ahead?" 

I.2.
Gazing out into the blue, he asked himself if this assignment was his swan song.
Property men are asking themselves whether this boom can last.
Is it only a fortnight ago, Dorothea asked herself in amazement? 

I.3.
This can be taken to mean that the one proper way for an authority to decide its actions is to ask itself what are the reasons which apply to its subjects and attempt to follow them.
"What did you expect?" she asked herself, viciously.

NL  

II.1.
De overwonnene de degen afvragen. (Van Dale)
Iemand een belofte afvragen. (Van Dale)
Een bekentenis afvragen. (Verschueren) 

II.2.

Noord-Nederlands
Hij vroeg mij af, welke bedoelingen ik daarbij had. (Van Dale) 

NL  

 

III.1.
Noord-Nederlands

Toen de rechter in het verhoor alles afgevraagd had. (Van Dale)
Als de aardrijkskunde afgevraagd is, beginnen wij aan de geschiedenis. (Van Dale)
Iemand alles afvragen. (Verschueren) 

 

 RETURN TO INDEX